14 grudnia 2018

Spotkanie członkiń KGW w sprawie rejestracji

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Spotkanie członkiń KGW w sprawie rejestracji J. Michalski

Dnia 10 grudnia br w Domu Kultury w Kleczewie odbyło się spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa panią Pauliną Witucką, która jest pełnomocnikiem w BP ARiMR w Koninie ds. Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania omówiono zasady rejestracji Kół oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Pytań w trakcie spotkania było wiele, gdyż działania rejestracyjne i złożenie wniosku o płatność muszą nastąpić do 27 grudnia. Nowe przepisy weszły w życie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa ta ma na celu nadanie osobowości prawnej KGW, zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji oraz wsparcie działalności na terenach wiejskich dotyczącej przedsiębiorczości, kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Ustawa o KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w Kołach, tryb ich zakładania oraz organizację KGW działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad zawartych w odrębnych przepisach. Jaki będzie odzew Kół Gospodyń Wiejskich? Czy okres przedświąteczny to dobry czas na podejmowanie decyzji w tak krótkim czasie? Okaże się niebawem.

Czytany 962 razy Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018