04 lutego 2018

Chronimy Bałtyk

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Blisko połowa dopływających do Morza Bałtyckiego związków azotu i fosforu pochodzi ze źródeł rolniczych (1). Duża zawartość tych pierwiastków w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic. Przyczyniają się do powstania obszarów o niskiej zawartości tlenu a w skrajnych wypadkach nawet martwych stref, w których brak jest życia. Zjawisko to nazywa się eutrofizacją, czyli przeżyźnieniem wód. Ilość azotu i fosforu, która trafia do Bałtyku ze źródeł rolniczych może w dużym stopniu zostać ograniczona.

Organizacja WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) organizuje konkurs: „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”. Ideą konkursu jest podnoszenie świadomości rolników w zakresie ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych. Stosowanie dobrych praktyk rolniczych oraz zasad zgodnych ze zrównoważonym gospodarowaniem to szansa dla środowiska oraz rolników. WWF podzielił konkurs na dwa etapy: krajowy i międzynarodowy, w których najlepsi mogą liczyć na nagrody.

Link do strony konkursowej: https://www.wwf.pl/rolnikroku

Kryteria: https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/KRYTERIA%20KONKURSU%202018.pdf

Jakie dobre praktyki rolnik ma do dyspozycji?

Zacznijmy od racjonalnego nawożenia. Tutaj już od samego początku, czyli od produkcji na polu do przechowywania nawozów rolnik ma ogromny wpływ na zastosowanie ograniczeń. Na przykład poprzez odpowiedni dobór paszy, zawartości białka w tej paszy, które pozwolą ograniczyć wydzielanie się amoniaku do atmosfery. Inny to budowa zbiorników do przechowywania odchodów zwierzęcych o nieprzepuszczalnym podłożu blokujących odpływ odcieków do wód gruntowych. Dodatkowo prawidłowo przechowywany nawóz naturalny, wzbogacony o np.: dodanie mączki bazaltowej, posiada lepsze parametry, dzięki czemu jego wykorzystanie w produkcji roślinnej jest bardziej efektywne. Mówiąc o nawożeniu należy zadbać również o odpowiedni odczyn pH gleby, dzięki któremu składniki biogenne zawarte w nawozach naturalnych będą dużej dostępne dla roślin a ich wykorzystanie wzrośnie. Dobre praktyki rolnicze to odtwarzanie naturalnych elementów środowiska, takich jak: mokradła, skupiska drzew i krzewów rosnących między polami czy miedze. To także utrzymywanie trwałych użytków zielonych w celu zachowania bioróżnorodności oraz lepszej chłonności biogenów.

Przy tym wszystkim bardzo ważna jest współpraca oraz wymiana doświadczeń między rolnikami - szerzenie dobrych praktyk rolniczych czy przekazywanie informacji o swoich sposobach ograniczania odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych.

Najlepsze według WWF praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2017-07/Najlepsze%20praktyki%20rolnicze%20przyjazne%20Ba%C5%82tykowi_0.pdf

Źródła:
https://www.wwf.pl/rolnikroku (1)
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature
Mączka bazaltowa - zawiera wszystkie niezbędne makro, mikro i ultramikroelementy do wzrostu roślin, pełni rolę sanitarną, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, zatrzymuje azot w glebie, doskonale współdziała z pożytecznymi mikroorganizmami, humusem, kompostem czy obornikiem.

Czytany 403 razy Ostatnio zmieniany 04 lutego 2018