Nowości z Konina
26 stycznia 2018

Zapraszamy na kursy chemizacyjne

Opracowanie: Liliana Tatara
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie konińskim serdecznie zaprasza na kursy stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy wiosna 2018 - aktualizacja z dnia 16.02.2018 Od kilku lat zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku i późniejszymi rozporządzeniami obowiązują nowe przepisy min. w zakresie szkoleń dla rolników, którzy są lub będą operatorami opryskiwaczy tzw. profesjonalnymi użytkownikami. Jednodniowy kurs uzupełniający jest dla Rolników, którzy uczestniczyli już w takim kursie i ważność zaświadczenia, które otrzymali kończy się im w tym roku lub skończyła w zeszłych latach a rolnik zapomniał o aktualizacji. Kurs podstawowy dwudniowy jest dla Rolników, którzy po raz…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2018
04 lutego 2018

Chronimy Bałtyk

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Blisko połowa dopływających do Morza Bałtyckiego związków azotu i fosforu pochodzi ze źródeł rolniczych (1). Duża zawartość tych pierwiastków w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic. Przyczyniają się do powstania obszarów o niskiej zawartości tlenu a w skrajnych wypadkach nawet martwych stref, w których brak jest życia. Zjawisko to nazywa się eutrofizacją, czyli przeżyźnieniem wód. Ilość azotu i fosforu, która trafia do Bałtyku ze źródeł rolniczych może w dużym stopniu zostać ograniczona. Organizacja WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) organizuje konkurs: „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”. Ideą konkursu jest podnoszenie świadomości rolników w zakresie ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze…
Ostatnio zmieniany 04 lutego 2018
31 stycznia 2018

Jak ograniczyć odpływ zanieczyszczeń rolniczych do wód gruntowych

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i eutrofizacja są problemem obejmującym obecnie obszar całej Polski. Eutrofizacja polega na wzbogaceniu się akwenów wodnych w substancje odżywcze – pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, ale także potas i sód, które przyczyniają się do nadmiernej produkcji glonów (tzw. zakwit glonów). Głównym, ale nie jedynym sprawcą tego zjawiska jest dynamicznie rozwijające się rolnictwo. Już jeden kilogram azotu przyczynia się do zanieczyszczenia aż 454m3 wody, z kolei jeden kilogram fosforu zanieczyszcza aż 1905m3. Zysk w wielkości uzyskanego ziarna niewielki, lecz koszt oczyszczenia wody ogromny. Intensywne nawożenie mineralne jest jednym z czynników powodujących eutrofizację. Wprawdzie stosowanie nawozów mineralnych…
Ostatnio zmieniany 02 lutego 2018
30 stycznia 2018

Zaproszenie na szkolenia

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2018
29 stycznia 2018

Nowe odmiany zbóż jarych

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Co roku do krajowego rejestru trafiają nowe odmiany zbóż. Tak też będzie i w tym roku. Rolnicy mogą liczyć na nowych 18 odmian zbóż jarych. 17 stycznia br. w Słupi Wielkiej w siedzibie COBORU odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Po posiedzeniu postanowiono wpisać do Krajowego Rejestru 18 odmian zbóż jarych – 10 odmian jęczmienia, 4 odmiany pszenicy zwyczajnej, 2 odmiany owsa zwyczajnego, 1 odmianę pszenicy orkisz oraz 1 odmianę pszenżyta. Oto ich nazwy i hodowcy: Jęczmień jary Eldorado – odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o. Etoile - odmiana typu pastewnego;…
25 stycznia 2018

Bioasekuracja zasady postępowania na terenach objętych ASF

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Czym jest ASF? Afrykański pomór świń (ASF) to szybko rozprzestrzeniająca się zakaźna choroba, na którą najbardziej wrażliwe są świnie domowe oraz dziki. Z kolei u ludzi, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. W Polsce głównym wektorem i zarazem źródłem wirusa są padłe dziki ze względu na fakt, iż w tkankach tych zwierząt w okresie zimowym wirus potrafi przetrwać cały okres zimowy a w okresie lata przeżywa przez 2-3 miesiące. Strategicznym sposobem zwalczania wektora jest zbieranie zwłok padłych dzików i ich utylizacja. Jako ciekawostkę można podać, że wirus ten nie jest przenoszony przez ptaki. Jakie są objawy…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2018
25 stycznia 2018

Szanse i perspektywy dla właścicieli atrakcyjnie położonych gospodarstw

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Malownicza działka położona w zacisznym, oddalonym od drogi miejscu, kawałek ziemi otoczonej z każdej strony lasem. Dzika zwierzyna zaglądająca w okna. Cisza przerywana przenikającym śpiewem ptaków. Nie ma spalin komunikacyjnych, miejskiej wrzawy, ciekawskich sąsiadów. Istna sielanka. Obraz niczym z bajki. Teraz spójrzmy na to z drugiej strony – gospodarstwo 4 hektarowe, położone w terenie, gdzie klasa ziemi wynosi, co najwyżej VI. Przydatność rolnicza praktycznie znikoma i wielkość ekonomiczna podobna. Właściciel tej działki nie jest nawet posiadaczem 1 hektara przeliczeniowego. Rodzi się pytanie - jakie szanse na rozwój gospodarstwa mają właściciele takich posiadłości? Od razu nasuwa się: PROW 2014-2020 – program,…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2018
27 grudnia 2017

Co w gminie Stare Miasto słychać

Opracowanie: Wanda Nowak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Gmina Stare miasto niewątpliwie zyskała dzięki usytuowaniu przy autostradzie A2 i efektywnemu gospodarowaniu zasobami. Stopniowy rozwój infrastruktury, modernizacje i powstawanie nowych firm i zakładów wpłynęły na rozkwit regionu tak gospodarczy jak i kulturalny. Te pozytywne, wymierne zmiany pobudziły mieszkańców do działania. Dzięki nim angażują się w organizację imprez, festynów, chętnie uczestniczą w spotkaniach. Gmina jak wiele innych oferuje mieszkańcom możliwość interesującego spędzania czasu a także włączenia się w lokalne projekty. W sali sesyjnej UG często odbywają się ciekawe spotkania na temat bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, porad prawniczych oraz szkolenia dla rolników organizowane przez Biuro Gminne WODR w Poznaniu. Dla dzieci i…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2018
30 grudnia 2017

Ciekawe wydarzenia z gminy Wilczyn

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Gmina Wilczyn jest gminą rolniczo-turystyczną. Potencjał opiera na blisko 6000 ha użytków rolnych, co stanowi 72% powierzchni gminy, oraz na rozwijającej się turystyce. Zachodnia część gminy to fantastyczne wręcz bajkowe tereny rekreacyjne z nieskażonym środowiskiem naturalnym. Świadczą o tym liczne akweny, które zaliczane są do pierwszej klasy czystości wody. Jeziora Wilczyńskie, Kownackie i Suszewskie to wspaniała baza wypoczynkowa. Nad nimi zlokalizowane są ośrodki wczasowe, pola biwakowe, kąpieliska, szlaki turystyczne i gospodarstwa agroturystyczne. Z takim zapleczem, zwłaszcza w sezonie letnim, mieszkańcy nie mogą narzekać na brak imprez i miejsc do aktywnego wypoczynku w wolnym czasie. Latem odbył się min. III Bieg…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2018