Nowości z Konina
21 maja 2020

Nie marnujmy wody, jej zasoby maleją

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Oszczędzajmy wodę – to już nie hasło, lecz wyzwanie obecnego czasu. Dotyczy każdego z nas, nie tylko rolników. Niski stan wód oraz zapowiedzi meteorologów o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia małych ilości opadów w bieżącym roku, mogą pokazać, że będzie to kolejny rok suszy hydrologicznej, która znacząco wpłynie na zarządzanie gospodarstwem rolnym czy domowym. Polska już teraz jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobności w wodę. Na każdego Polaka przypada 1600 m3 wody, podczas gdy średnia dla Europejczyka to 4500 m3. Zasoby wody kurczą się, dlatego ważne jest byśmy wszyscy gospodarowali nią tak, by w jak największym stopniu jej nie…
Ostatnio zmieniany 21 maja 2020
12 maja 2020

Działania minimalizujące marnowanie żywności w naszych domach

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Według badania Eurostatu, w przeliczeniu na jednego obywatela Polski, znajdujemy się na piątym miejscu w UE pod względem marnowania żywności. Statystyczny Polak marnuje 235 kg żywności rocznie, co w skali całego kraju daje około 9 mln ton. Za ponad 2 mln ton zmarnowanej żywności odpowiadają gospodarstwa domowe, 6,6 mln ton jest marnotrawiona przez sektor produkcji a 0,35 mln ton przez inne źródła. Jaka jest rzeczywista ilość marnowanej żywności tego tak bardzo dokładnie nikt nie wie. Nie ma jednolitego systemu mierzenia ilości marnowanej żywności, ale 9 mln ton to ogromna ilość. Skutki marnotrawstwa żywności rzutują nie tylko na nasz domowy budżet.…
06 maja 2020

Rachunkowość rolna w dobie COVID 19

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Pandemia koronawirusa skutecznie krzyżuje dotychczasowe schematy działań, wypracowane i praktykowane latami. Dotyka wszystkiego, z czym się spotyka. Burzy schematy, tworzy historie, o których jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas by nie pomyślał. Niszczy przede wszystkim zdrowie. Walka z nią skłania do szeroko pojętej izolacji. Obostrzenia, których przybywa: szereg zakazów mających na celu zatrzymanie tego, co wydawałoby się nieuchronne. Jaki wpływ ma na naszą pracę? Na pracę doradców rolnych? Jedną z czynności, którymi zajmujemy się codziennie jest prowadzenie rachunkowości rolnikom – czy to w formie prowadzenia książek FADN, czy też trzymania pieczy nad uproszczoną rachunkowością wymaganą od rolników, którzy korzystają…
Ostatnio zmieniany 06 maja 2020
Gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i na rolniku spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności lub surowca do jej produkcji. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego należy rozpatrywać zawsze w ramach całego łańcucha produkcji żywności, zaczynając od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym. Rolnicy muszą na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji dokładać wszelkich starań, aby wytwarzana przez nich żywność spełniała obowiązujące wymogi prawa żywnościowego. Istotnym jest, aby rolnicy kontrolowali proces produkcji poprzez przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w dobrej praktyce rolniczej oraz przestrzegali ogólnych zasad higieny (ochrona przed zanieczyszczeniem). Podstawową zasadą produkcji żywności jest to, aby była…
26 kwietnia 2020

Jesiotra już mamy, czas na pstrąga!

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Powiat koniński to nie tylko piękno przyrody, mnóstwo jezior i lasów. W naszym rejonie od wielu lat prężnie funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie, które jest europejskim potentatem (drugim w Europie) w hodowli jesiotrów i sumów. Powstało w latach 60-tych XX w. Oprócz żywych ryb, przedsiębiorstwo od 2014 zajmuje się produkcją kawioru z gosławickich jesiotrów [źródło: http://ryby-goslawice.com.pl, 23.04.2020] Z kolei w gminie Stare Miasto, w miejscowości Krągola rozpoczęła się inwestycja kilkumetrowej hali o powierzchni 2700m2. Przedsiębiorstwo będzie zajmować się hodowlą pstrąga. Inwestycja ta wzbudza duże zainteresowanie lokalnej społeczności. Z niecierpliwością oczekują możliwości nabycia żywego pstrąga. Warto dodać, że na terenie gminy funkcjonuje gospodarstwo…
Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2020
26 kwietnia 2020

Rolniczy Handel Detaliczny szansą dla gospodarstw rolnych

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Obecna sytuacja w związku z pandemią wymusza poszukiwanie możliwości wspierania gospodarstw rolnych. Jednym ze sposób jest odnowa starych, dobrych, handlowych szlaków. Mówię tu o bezpośredniej sprzedaży produktów z gospodarstwa. Rolniczy Handel Detaliczny jest jedną z form takiej dystrybucji żywności. W moim odczuciu RHD jest najprostszą formą sprzedaży z gospodarstwa bezpośrednio do klienta. Pozwala wyeliminować biurokrację i pośredników. Kolejnym atutem jest jakość produktu oraz zysk rolnika. Ważne by tworzyć lokalnie produkty z pasją. Coraz częściej widzę u lokalnych rolników chęć dzielenia się swoimi tradycyjnymi przepisami. Tak powstały w ostatnim czasie liczne serowarnie, tłoczarnie, przetwórnie. Przydomowe, rodzinne sprawiają, że chętnie się tam…
Ostatnio zmieniany 26 kwietnia 2020
Zmiana pokoleniowa, rosnąca świadomość zakupowa konsumentów, postępująca cyfryzacja i informatyzacja społeczeństwa, a przede wszystkim nowa rzeczywistość, jaka zaistniała na skutek pandemii, wpływają na konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na wzrost sprzedaży krajowych produktów rolno–spożywczych. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to obecnie podstawowe wyzwanie. Polskie produkty są coraz częściej wybierane przez Polaków ze względu na swoje niepowtarzalne walory smakowe, wysoką jakość i przystępną cenę. Potwierdza to fakt, że polska żywność, produkowana z naturalnych surowców i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, konkuruje z powodzeniem z żywnością innych unijnych wytwórców. Należy dołożyć wszelkich starań, by ten patriotyzm zakupowy wzrastał, żeby podstawę…
24 kwietnia 2020

Wskazówki pomocne w spokojnym przetrwaniu czasu pandemii

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Niewątpliwie znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, odmiennej od tej, do której przywykliśmy. Ta nowa rzeczywistość budzi w nas wiele emocji. Przede wszystkim lęk i strach, ale również złość, smutek oraz nieodpartą tęsknotę za normalnością. Z dnia na dzień sytuacja epidemiczna przewartościowała nasze dotychczasowe spokojne życie do rzeczywistości zdominowanej przez koronawirusa COVID-19. W związku z tym dotknęło nas wiele ograniczeń, utrudnień oraz niepewności. Musimy więc zadbać w tym szczególnym czasie o siebie, swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne, by móc dalej odpowiedzialnie funkcjonować oraz skutecznie działać. W tej trudnej sytuacji każdy z nas radzi sobie na swój własny sposób, bo jesteśmy różni.…
22 kwietnia 2020

Rolnictwo społeczne - nowa funkcja obszarów wiejskich

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W ostatnich latach na polskiej wsi zachodzą przemiany spowodowane różnymi czynnikami, zarówno o charakterze wewnętrznym (transformacja społeczno-ekonomiczna), jak i zewnętrznym (unionizacja i globalizacja). Wśród tych wielorakich przemian polskiej wsi najszybciej zachodzą przekształcenia funkcjonalne. Przemiany funkcji wsi ekonomiczne i społeczne spowodowały spadek znaczenia rolnictwa i wpłynęły na rozwój działalności pozarolniczych – zarówno produkcyjnych (wytwarzanie dóbr materialnych) jak i nieprodukcyjnych (usługi, wiedza). Dotychczasowe postrzeganie wsi, jako miejsca wytwarzania produktów czysto rolniczych stopniowo przechodzi do lamusa. Obecnie produkcja rolnicza zmniejsza swój udział w zakresie funkcji, jakie spełniają obszary wiejskie, na rzecz rosnącej produkcji pozarolniczej czy dziedzin usługowych bądź konsumpcyjnych. Mamy tutaj do czynienia…
Ostatnio zmieniany 22 kwietnia 2020