Nowości z Koła
03 listopada 2017

Integracyjny rajd rowerowy

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Mieszkańcy sołectwa Głębokie, w celu aktywizacji mieszkańców, zorganizowali 8 października rajd rowerowy. Trasa rajdu prowadziła przez Smardzewski las do Besiekier w województwie Łódzkim, gdzie malowniczo położone są ruiny zamku. Ruiny zamku besiekierskiego stoją na kopcu otoczonym zarośniętym sztucznym stawem. Zamek zbudowany był na planie czworoboku (38x40 m) z wysuniętą kwadratową wieżą bramną, której górna część była ośmiokątna. Zamek wzniesiono na przełomie XV i XVI wieku z inicjatywy, któregoś ze stolników brzeskich Mikołaja lub Wojciecha Sokołowskiego herbu Pomian Jako materiał budowlany wykorzystano cegłę, a na fundamenty głazy narzutowe. Obiekt posiadał jeden główny budynek mieszkalny na całej długości skrzydła północnego i 2 mniejsze przy bramie. Zachowały się mury obwodowe do wysokości pierwszego piętra,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
31 października 2017

Użytkowanie łąk położonych na glebach torfowych

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gleby torfowe charakteryzują się dużą zawartością substancji organicznej głównie węgla i azotu. Właściwe wykorzystanie uwalnianego azotu w procesie mineralizacji zapewnia zwarta okrywa roślinna. W gminie Kościelec część łąk położona jest na glebach torfowych, które są użytkowane jako półnaturalne łąki jedno lub dwukośne, ale również prowadzone intensywnie. Gospodarowanie na takich łąkach jest utrudnione z uwagi na częste podtopienia. Aby użytek zielony spełniał oczekiwane efekty rolnika musi być właściwie pielęgnowany i nawożony. Podstawową zasadą decydującą o wielkości plonowania jest skład gatunkowy runi łąkowej dla danego typu siedliska. Zwarta, gęsta ruń gwarantuje duży plon. Duży plon i dobrą jakość pokarmową uzyskuje się przy udziale w runi: 60-70% traw szlachetnych, do 20% roślin bobowatych…
Ostatnio zmieniany 31 października 2017
30 października 2017

Rolnicy z gminy Kościelec w 2017 roku z wizytą na wystawie AGRO SHOW

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 22 września grupa rolników wraz z doradcami WODR Poznań z gminy Kościelec - odwiedziła po raz kolejny Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gmina . Pobiedziska. Była to już XIX Wystawa Rolnicza w Bednarach. Większość uczestników tego wyjazdu to rolnicy, którzy świadomie korzystają z nowości technicznych i pracują na rzecz umaszynowienia swoich gospodarstw. Tak więc wyjazd na tę imprezę wiązali z szansą pozyska wielu informacji o najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach rolniczych. Mogli skorzystać także z nowych informacji przekazanych w formie debat rolniczych, zorganizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń, których partnerem medialnym była Telewizja Polska TVP1. Agro Show - to duża wystawa rolnicza - trwająca w tym roku od 22 do 25 września - podczas…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
12 października 2017

Dożynki Gminne Kłodawa w miejscowości Krzykosy

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Koniec sierpnia i wrzesień to miesiące Dożynkowe. Dożynki - to święto zebranych plonów. Od dawien dawna jest ono okazją do podziękowania Bogu za pomyślne zbiory. Dożynki to Święto obyczajów i tradycji, takich jak wieńce dożynkowe, niesione jako dar. W Gminie Kłodawa 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Krzykosy odbyły się Dożynki Gminie. Uroczystość rozpoczęła się Polową Mszą Świętą dziękczynną za pomyślne zbiory. Następnie odbyły się uroczystości obrzędowe (przemarsz delegacji poszczególnych miejscowości z Gminy Kłodawa z wieńcami i ich wystawka). W święcie uczestniczyło wiele okolicznych firm i gości m.in. pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, wielu samorządowców, jak również kierownik PZDR w Kole Krzysztof Prusiński, który w imieniu pani Dyrektor WODR…
Ostatnio zmieniany 12 października 2017
12 października 2017

Agrosympozjum – Technologia uprawy soi w aspekcie zwiększenia udziału w produkcji krajowej odmian konwencjonalnych

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego w dniu 13 września 2017 roku, zorganizowali „Agrosympozjum – Technologia uprawy soi w aspekcie zwiększenia udziału w produkcji krajowej odmian konwencjonalnych”. Do siedziby KHBC przybyli rolnicy zainteresowani uprawą soi. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Grzegorz Fiałkowski. Następnie uczestnikom spotkania został przedstawiony film o funkcjonowaniu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego. Mirosław Łakomy przedstawił kierunki prac hodowlanych, cechy gospodarcze odmian i nowe uwarunkowania rynku cukru w Polsce i na świecie. Przedstawiciel firmy Danko przedstawił technologie uprawy soi. Powierzchnia uprawy soi na świecie wynosi ponad 100 mln ha. Nasiona soi zawierają 33-45 % białka i 18-22 % tłuszczu. Białko soi ma bardzo dobry skład aminokwasowy. W Polsce jest coraz większe zainteresowanie uprawą…
Ostatnio zmieniany 12 października 2017
11 października 2017

Kolskie Święto Mleka

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
26 sierpnia 2017r. po raz piąty na Stadionie Miejskim MOSirR w Kole odbyło się „Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”. Zorganizowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole oraz Starostwo Powiatowe w Kole. Patronat honorowy jak corocznie objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jak zawsze w Święcie uczestniczyło wielu gości m.in. Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także liczni prezesi mleczarń oraz samorządowcy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców powiatu kolskiego. Dla zwiedzających były przygotowane liczne atrakcje. Degustacja wyrobów mleczarskich kolskiej spółdzielni mleczarskiej jak również innych przetwórni mleczarskich. Można było spróbować wyrobów takich jak sery, maślanki itp. Zainteresowaniem cieszył się…
Ostatnio zmieniany 11 października 2017
03 października 2017

Powiatowo - Gminne Święto Plonów w Dzierawach 2017r.

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Dożynki to radosne święto dla każdego rolnika podczas których dziękujemy Bogu za urodzaj i bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane plony. Dożynki Powiatowo - Gminne odbyły się 3 września 2017r. w miejscowości Dzierawy gmina Koło. Prowadzącym obchody święta plonów był Robert Jokiel pracownik z wydziału Promocji Rozwoju w Kole, który w sposób szczególny podziękował rolnikom: „Drodzy rolnicy jesteśmy wdzięczni za wasz trud i razem z wami chcemy dzisiaj się cieszyć tegorocznymi plonami, pragniemy podziękować za ogrom waszej pracy i za to, że nie zabraknie chleba na polskich stołach’’ Po powitaniu wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości w tym Posła na Sejm RP Pana Leszka Galembę, przedstawicieli firm z terenu powiatu kolskiego, kierowników powiatowych służb inspekcji…
Ostatnio zmieniany 05 października 2017
03 października 2017

XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 16 września 2017r. grupa 56 osób z gmin: Przedecz, Chodów, Kłodawa i Olszówka uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Skierniewic, gdzie odbyły się obchody XL Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Świętowanie rozpoczęła przepiękna parada, która przeszła ulicami miasta w stronę rynku. Podczas pobytu w Skierniewicach uczestnicy wyjazdu skorzystali z porad udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa. Udzielane były również porady z dziedziny sadownictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, szkółkarstwa oraz pszczelarstwa. Na rynku można było skosztować lokalnych produktów, które w ramach dziedzictwa kulinarnego wsi przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz poszczególne gminy. Każdy z uczestników wyjazdu znalazł coś dla siebie, ponieważ temu świętu towarzyszyły występy artystyczne, liczne pokazy i konkursy oraz wesołe miasteczko dla naszych milusińskich. Kolejny…
Ostatnio zmieniany 03 października 2017
02 października 2017

Kwalifikacje rolnicze

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wszystkie zainteresowane osoby z powiatu kolskiego jak i okolicznych powiatów mogą uzupełnić bezpłatnie wykształcenie rolnicze. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu organizuje nabór na kurs zawodowy w zawodzie rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej. Zapisy trwają od początku września 2017r. Prowadzony kurs jest bezpłatny i trwa 2 semestry. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, który odbywa się na terenie szkoły. Ukończenie kursu umożliwia zdobycie kwalifikacji rolniczych wymaganych przy udzielaniu pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” jak również zdobycie dodatkowych punktów w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” z PROW 2014-2020. Na kurs może zapisać się osoba dorosła, która ma ukończone 18 lat bez względu na dotychczasowe…
Ostatnio zmieniany 02 października 2017