Nowości z Koła
22 grudnia 2017

Spotkanie wigilijne Koła Gospodyń Wiejskich w Babiaku

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W środę 20 grudnia br. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się coroczne spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Panie złożyły sobie życzenia świąteczne dzieląc się opłatkiem i zasiadły do wigilijnego poczęstunku. W trakcie spotkania pan Piotr Cedzidło akompaniując na gitarze zaśpiewał z zebranymi kilka kolęd. Przewodnicząca KGW, pani Anna Rosiak, złożyła wszystkim życzenia i przekazała drobne, słodkie upominki. Tradycyjnie na tym świątecznym i uroczystym spotkaniu pojawili się zaproszeni goście, m.in. dyrektor GOKiBP pan Piotr Cedzidło, ksiądz proboszcz Paweł Okoński, sołtys pan Paweł Drapiński i przedstawiciel WODR Poznań PZDR w Kole pani Danuta Jaroniewska.
20 grudnia 2017

Konferencja Osiek Mały

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja w Osieku Małym powiat kolski o tematyce „BHP w gospodarstwie rolnym”. Prowadzona przez kierownika PZDR w Kole Krzysztofa Prusińskiego. Wykładowcami byli pracownicy PZDR w Kole: Danuta Jaroniewska, Krzysztof Prusiński, Krzysztof Langiewicz. Tematyka konferencji była skierowana dla rolników korzystających z programów PROW 2014-2020 „Młody rolnik”  jak również „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Dzięki szkoleniu rolnicy mogli uzyskać zaświadczenie potrzebne do uzyskania punktów niezbędnych do spełnienia warunków przyznania pomocy zawartych w programach PROW 2014-2020. W dyskusji poruszono też problemy rolników odnośnie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, przepisów związanych poruszaniem się maszyn po drogach publicznych. Przedstawiono wymogi stawiane beneficjentom programów PROW 2014-2020.
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
20 grudnia 2017

Nowe rozwiązania w gospodarstwie demonstracyjnym

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gospodarstwo demonstracyjne pana Leszka Galemby położone w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty, Województwo Wielkopolskie, gmina Koło. Gospodarstwo rodzinne zajmujące się produkcją polową na powierzchni 241 hektarów i produkcją trzody chlewnej. O strukturze zasiewów przeznaczonych na pasze jak również na sprzedaż. Produkcja przeznaczona na sprzedaż to produkcja rzepaku ozimego o areale 40 ha, uprawy z przeznaczeniem na pasze o powierzchni kukurydza 60 ha, jęczmień 40 ha, pszenica 41 ha, pszenżyto 40 ha jak również 15 ha trwałych użytków zielonych. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej liczbie 600 loch w cyklu zamkniętym przy innowacyjnym systemie żywienia płynnego macior, prosiąt, warchlaków i tuczników, osiąga sprzedaż ponad 15000 szt. tuczników rocznie. W gospodarstwie wybudowana jest nowa chlewnia z innowacyjnym systemem żywienia płynnego i innowacyjnym…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
19 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie 2017

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy zainteresowani tematyką Integrowanej Ochrony Roślin, a spotkania odbywają się cztery razy w roku. W 2017 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 23 lutego, 08 czerwca, 26 października i 12 grudnia. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Rok 2017 był rokiem o dużej ilości opadów, przez co uprawy były narażone w większym stopniu atakiem chorób grzybowych. Omówiono z rolnikami…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2017
18 grudnia 2017

Spis stanu zwierząt dla ARiMR w Kole

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
 Przypominam rolnikom powiatu kolskiego, że należy obowiązkowo dokonać spisu z natury zwierząt przebywających w siedzibie stada dla gatunków: bydło, kozy, owce i świnie. Spis należy przeprowadzić do 31 grudnia tego roku. Po raz pierwszy takie spisy przeprowadzane były w takim samym okresie w ubiegłym roku. Wyniki spisu umieścić należy na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze do dokonania spisu są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej i wydrukowania ze strony www.arimr.gov.pl, natomiast w wersji papierowej w Biurze Powiatowym ARiMR oraz w przypadku gdy rolnik nie ma powyższych możliwości to wówczas można udać się po takie druki do miejsc urzędowania doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kole.  Wyniki spisu (czytelne) umieszczone…
15 grudnia 2017

HUBERTUS – święto myśliwych i jeźdźców

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
 7 października w Kole na kaliskim przedmieściu myśliwi uczcili pamięć swojego patrona – Świętego Huberta. Organizowane przez myśliwych na początku sezonu polowań jesienno-zimowych. Łowiectwo to pasja, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, a kult Świętego Huberta sięga XVIII wieku. Na początku święto to obchodzono jako wielkie polowania, szczególnie uroczyste czyli tzw. Hubertusy.  Polowania są działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa. Jej celem jest regulowanie liczebności zwierząt łownych m.in. by ograniczać szkody wyrządzane przez nie w gospodarce rolnej i leśnej. Myśliwi poza polowaniem, zajmują się też dokarmianiem i pielęgnacją zwierząt łownych, a także inwentaryzacją ilości zwierzyny łownej zamieszkującej na terenie ich kół łowieckich.  Tegoroczny Hubertus organizowany…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2017
13 grudnia 2017

Rachunkowość rolna w systemie PL FADN w powiecie kolskim

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Najbardziej wysuniętym na wschód powiatem w Wielkopolsce jest powiat kolski. Powierzchnia powiatu wynosi 1 011 km². Zamieszkuje go ok. 88 tys. mieszkańców. W skład powiatu kolskiego wchodzi 11 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska i 7 gmin wiejskich). W powiecie kolskim jest ok. 8 tys. gospodarstw rolnych. W 2017 roku złożono ok. 7200 wniosków o dopłaty obszarowe. Ważną gałęzią gospodarki w powiecie kolskim jest rolnictwo. Na terenie powiatu dominują małe i średnie gospodarstwa rodzinne. Duża powierzchnia TUZ przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i opasowego. Rolnicy z powiatu zajmują się również produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy, kukurydzy, żyta. W 2017 roku, w powiecie kolskim, rachunkowość rolną w systemie Polski FADN prowadzi 109 gospodarstw (kiedy system wchodził w 2004 r. było ich 74). W całej Wielkopolsce…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2017
16 listopada 2017

Gospodyni Roku 2017 z gminy Osiek Mały

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  Na łamach Głosu Wielkopolskiego i 14 regionalnych Tygodników oraz lokalnych portali naszemiasto.pl odbył się Plebiscyt Mistrzowie Agro Województwa Wielkopolskiego 2017. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak wraz z partnerami: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico Marche ze Skórzewa. Celem organizowanego plebiscytu było promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz działalności rolników i gospodyń, a także Kół Gospodyń Wiejskich, którzy dzięki pomysłowości, przedsiębiorczości przy wykorzystaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej UE modernizują swoje gospodarstwa i kreują pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. Plebiscyt trwał od 15 września 2017 roku do 14 października 2017 roku. Polegał na wyłonieniu w drodze głosowania SMS laureatów w kategoriach: Rolnik Roku,…
Ostatnio zmieniany 16 listopada 2017
08 listopada 2017

Promocja książki pt. „WITOWO - historia, tradycja, kultura” wydanej w Osieku Małym

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Poznać historię, podzielić się nią z innymi, nie dlatego, że jest wyjątkowa albo sensacyjna, ale dlatego że ludzkie życie, niełatwe zazwyczaj, warte jest zapisania. Miejsca i ludzie wymazani z pamięci. Nie ma już tamtych domów i ogrodów. Czas unicestwił ślady narodzin, miejsca pochówku przysypał pyłem historii. Zarosły ścieżki prowadzące za dom, za stodołę, w pole. Nie da się odnaleźć stóp odbitych, w płocie przedmiotów, których dotykali, ani odwiedzanych przez nich zakątków. Czas płynie dalej a w głowie kołaczą się myśli, że z nami będzie podobnie. Istniejemy dotąd, dokąd sięga pamięć tych którzy nas wspominają. Takimi słowami ze wstępu wydanej książki otwarcia spotkania dokonała Pani Grażyna Jakubowska w dniu…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2017