Nowości z Koła
03 stycznia 2017

Sprawozdanie ze Święta Plonów – Dożynki Powiatowe w powiecie kolskim

Opracowanie: Zofia Dąbrowska-Żądło • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
4 września 2016 roku na stadionie miejskim MOSiR w Kole odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Kole i Urząd Miasta w Kole. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Powiatu kolskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w farze w Kole. Po Mszy Św. barwny korowód dożynkowy, przemaszerował na stadion sportowy. Tam właśnie na ręce gospodarzy dożynek Starosty Wieńczysława Oblizajka oraz Burmistrza Stanisława Maciaszka, delegacje poszczególnych gmin powiatu kolskiego przekazały wieńce dożynkowe: z Gminy Babiak mieszkańcy sołectwa z Dębna Królewskiego, z Gminy Chodów delegacja z sołectwa Chrzanowo, z Gminy Dąbie delegacja…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Produkcja wysokiej jakości trzody chlewnej

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
     Z rolnikiem - producentem trzody chlewnej z gminy Dąbie rozmawia pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespołu Doradczego w powiecie kolskim Zbigniew Ostrowski. Pan Tomasz Mrzewa wraz z żoną Katarzyną prowadzą gospodarstwo rolne we wsi Baranowiec gmina Dąbie powiat kolski. Panie Tomku proszę, aby Pan za moim pośrednictwem udzielił wywiadu dla naszych czytelników ze strony internetowej ZD w powiecie kolskim. Na początek proszę pokrótce scharakteryzować Wasze gospodarstwo. Razem z żoną prowadzę gospodarstwo rolne o pow. 24,30 ha. Wszystkie grunty to grunty orne w tym 7,0 ha to grunty dzierżawione. Podstawowe zasiewy to zboża przeznaczone na sprzedaż. Z produkcji zwierzęcej utrzymywana jest trzoda chlewna w cyklu otwartym. Należy rozumieć że kupuje…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
30 grudnia 2016

Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W ramach programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie powiatu kolskiego w gminie Dąbie prowadzono lokalną grupę dyskusyjną. W 2016 roku w ramach zadania poprawy jakości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego prowadzono nową metodą doradczą /doradztwo grupowe/ - Lokalną Grupę Dyskusyjną. Tematem wiodącym było podsumowanie wiedzy ekonomicznej w prowadzeniu produkcji żywca wieprzowego. Zadania grupy prowadzono metodą dyskusji pozwalającą i ułatwiającą wymianę zdań między doradcą a rolnikami z określonego obszaru produkcji trzody chlewnej. Zebrana w ten sposób wiedza przez słuchaczy pozwoliła samodzielnie rozwiązywać problemy lub wprowadzać nowości. W ramach działalności LGD w 2016 roku zorganizowane były cztery spotkania: 22.04.2016 r. 17.05.2016 r. 22.11.2016 r. 06.12.2016 r. Na w.w. spotkaniach łącznie…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
23 grudnia 2016

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wieloletnią tradycją w gminie Przedecz jest obchodzenie uroczystości związanych z przejęciem Betlejemskiego Światła Pokoju. W dniu 18.12.2016 r., w niedzielę Harcerze działający przy Zespole Szkół w Przedczu, zaprosili mieszkańców gminy i miasta Przedecz po raz XII na gwiazdkowy wieczór „Betlejemskie Światło Pokoju”. W tym roku hasłem przewodnim tego święta były słowa „Odważnie twórzmy pokój”. Całe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00, Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem „Świętej Rodziny” w Przedczu. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Amfiteatru przy Zamku, by przekazać Światło Pokoju Panu Burmistrzowi i mieszkańcom gminy Przedecz. W trakcie trwania spotkania było wspólne kolędowanie, bogata część artystyczna, zaprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Przedczu. Mieszkańcy gminy Przedecz razem świętowali, kolędowali,…
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2016
22 grudnia 2016

Rolnicy powiatu kolskiego – nabór wniosków na działanie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków na działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Wnioski będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Z działania tego mogą skorzystać również rolnicy z powiatu kolskiego, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Na terenie powiatu kolskiego rolnicy zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. ponieśli straty z powodu suszy jak i ujemnych skutków przezimowania. Warto zastanowić się czy mogą skorzystać z tego działania. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
21 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy, a spotkania odbywają się co kwartał. W 2016 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 24 marca, 27 kwietnia, 23 września i 13 grudnia. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Duże znaczenie w integrowanej ochronie roślin mają różnego rodzaju systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin. Rolnicy zostali poinformowani o możliwości korzystania z takich systemów. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który…
16 grudnia 2016

Podtrzymywanie tradycji w Kołach Gospodyń Wiejskich

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W gminie Koło aktywnie działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich, w Kiełczewie przewodniczącą jest Pani Grażyna Szafoni, w miejscowości Wrząca Wielka przewodniczy Pani Teresa Kucińska oraz w miejscowości Ochle Pani Grażyna Dąbrowska Koła Gospodyń Wiejskich pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu wsi. Są dobrowolną, samodzielną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich działających w ramach organizacji Kółek Rolniczych. Każde z Kół KGW działa w miarę swoich możliwości w piękny sposób łączy to co zachowało się w tradycji przekazywanej z dziada pradziada z  nowoczesnością. Teraz członkinie zmieniają formy pracy, jednak jak nikt ingerują w społeczeństwo, słuchają i szanują tego co ma do powiedzenia starsze pokolenie, wnosząc coś od siebie.…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2016
14 grudnia 2016

Rolnicy z powiatu kolskiego! - Zmiany Dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W związku z nowymi przepisami ARiMR dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, które obowiązują od 18 października 2016 roku posiadacze zwierząt gospodarskich muszą się do nich stosować o czym poinformowałam w ramach informacji bieżących rolników z sołectw Leśnica i Powiercie Kolonia z gminy Koło na wykładzie który przeprowadziłam w Leśnicy gmina Koło w dniu 18.11.2016 roku. Najważniejsze zmiany obowiązków: Numer identyfikacyjny świni jest numerem stada w którym się zwierzę urodziło, albo siedziby w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. Posiadacz świni w gospodarstwie, w którym się urodziła zobowiązany jest oznakować ją kolczykiem na lewej małżowinie usznej nie później niż przed upływem 30 dni od…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
W dzisiejszych czasach, gdy występuje duże zatrucie środowiska naturalnego, powodowane przez różne czynniki, obowiązkiem rolnictwa jest dbanie o to aby w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do jego dalszej degradacji. Dużym zagrożeniem dla środowiska występującym w rolnictwie jest stosowanie środków ochrony roślin, bez których dzisiejsze rolnictwo nie jest w stanie sobie poradzić. Środki ochrony roślin na stałe zagościły w gospodarstwach rolnych i rolnicy nie wyobrażają sobie uzyskania wysokich, o dobrej jakości plonów bez ich stosowania, ale czy nie można ograniczyć ilości ich stosowania? Ograniczeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin ma pomóc ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.   U.  …
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016