Nowości z Koła
03 stycznia 2017

Zagroda edukacyjna – ogród ziołowy – Hyzop

Opracowanie: Zofię Dąbrowską-Żądło • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Tradycje zielarskie w gminie Osiek Mały w powiecie kolskim sięgają 100 lat. Z tych tradycji powstało gospodarstwo Anny i Marka Górczewskich położone we wsi Rosocha w gminie Osiek Mały. Jest to gospodarstwo ekologiczne istniejące od 2010 roku, o powierzchni 9,06 ha z czego 8,46 ha to użytki rolne. Uprawiane są zboża i gryka z przeznaczeniem na susz. W gospodarstwie powstała zagroda edukacyjna pod nazwą „Ogród ziołowy Hyzop”. Na powierzchni 0,32 ha wydzielono grządki, na których zgromadzono imponującą kolekcję ponad 300 gatunków ziół, po których oprowadza właścicielka gospodarstwa. Wszystkie zioła opisane są na tabliczkach, które zawierają następujące informacje: jak wyglądam, skąd pochodzę, w czym pomagam, z czym mnie jeść, gdzie mnie sadzić. Kolekcja zawiera między innymi prawie 30 gatunków…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2017
03 stycznia 2017

Sprawozdanie ze Święta Plonów – Dożynki Powiatowe w powiecie kolskim

Opracowanie: Zofia Dąbrowska-Żądło • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
4 września 2016 roku na stadionie miejskim MOSiR w Kole odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Kole i Urząd Miasta w Kole. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Powiatu kolskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w farze w Kole. Po Mszy Św. barwny korowód dożynkowy, przemaszerował na stadion sportowy. Tam właśnie na ręce gospodarzy dożynek Starosty Wieńczysława Oblizajka oraz Burmistrza Stanisława Maciaszka, delegacje poszczególnych gmin powiatu kolskiego przekazały wieńce dożynkowe: z Gminy Babiak mieszkańcy sołectwa z Dębna Królewskiego, z Gminy Chodów delegacja z sołectwa Chrzanowo, z Gminy Dąbie delegacja…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2017
30 grudnia 2016

Produkcja wysokiej jakości trzody chlewnej

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
     Z rolnikiem - producentem trzody chlewnej z gminy Dąbie rozmawia pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespołu Doradczego w powiecie kolskim Zbigniew Ostrowski. Pan Tomasz Mrzewa wraz z żoną Katarzyną prowadzą gospodarstwo rolne we wsi Baranowiec gmina Dąbie powiat kolski. Panie Tomku proszę, aby Pan za moim pośrednictwem udzielił wywiadu dla naszych czytelników ze strony internetowej ZD w powiecie kolskim. Na początek proszę pokrótce scharakteryzować Wasze gospodarstwo. Razem z żoną prowadzę gospodarstwo rolne o pow. 24,30 ha. Wszystkie grunty to grunty orne w tym 7,0 ha to grunty dzierżawione. Podstawowe zasiewy to zboża przeznaczone na sprzedaż. Z produkcji zwierzęcej utrzymywana jest trzoda chlewna w cyklu otwartym. Należy rozumieć że kupuje…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
30 grudnia 2016

Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W ramach programu działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie powiatu kolskiego w gminie Dąbie prowadzono lokalną grupę dyskusyjną. W 2016 roku w ramach zadania poprawy jakości i opłacalności produkcji żywca wieprzowego prowadzono nową metodą doradczą /doradztwo grupowe/ - Lokalną Grupę Dyskusyjną. Tematem wiodącym było podsumowanie wiedzy ekonomicznej w prowadzeniu produkcji żywca wieprzowego. Zadania grupy prowadzono metodą dyskusji pozwalającą i ułatwiającą wymianę zdań między doradcą a rolnikami z określonego obszaru produkcji trzody chlewnej. Zebrana w ten sposób wiedza przez słuchaczy pozwoliła samodzielnie rozwiązywać problemy lub wprowadzać nowości. W ramach działalności LGD w 2016 roku zorganizowane były cztery spotkania: 22.04.2016 r. 17.05.2016 r. 22.11.2016 r. 06.12.2016 r. Na w.w. spotkaniach łącznie…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
23 grudnia 2016

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wieloletnią tradycją w gminie Przedecz jest obchodzenie uroczystości związanych z przejęciem Betlejemskiego Światła Pokoju. W dniu 18.12.2016 r., w niedzielę Harcerze działający przy Zespole Szkół w Przedczu, zaprosili mieszkańców gminy i miasta Przedecz po raz XII na gwiazdkowy wieczór „Betlejemskie Światło Pokoju”. W tym roku hasłem przewodnim tego święta były słowa „Odważnie twórzmy pokój”. Całe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00, Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem „Świętej Rodziny” w Przedczu. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Amfiteatru przy Zamku, by przekazać Światło Pokoju Panu Burmistrzowi i mieszkańcom gminy Przedecz. W trakcie trwania spotkania było wspólne kolędowanie, bogata część artystyczna, zaprezentowana przez uczniów Zespołu Szkół w Przedczu. Mieszkańcy gminy Przedecz razem świętowali, kolędowali,…
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2016
22 grudnia 2016

Rolnicy powiatu kolskiego – nabór wniosków na działanie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków na działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Wnioski będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Z działania tego mogą skorzystać również rolnicy z powiatu kolskiego, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Na terenie powiatu kolskiego rolnicy zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. ponieśli straty z powodu suszy jak i ujemnych skutków przezimowania. Warto zastanowić się czy mogą skorzystać z tego działania. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
21 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy, a spotkania odbywają się co kwartał. W 2016 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 24 marca, 27 kwietnia, 23 września i 13 grudnia. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Duże znaczenie w integrowanej ochronie roślin mają różnego rodzaju systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin. Rolnicy zostali poinformowani o możliwości korzystania z takich systemów. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który…
16 grudnia 2016

Podtrzymywanie tradycji w Kołach Gospodyń Wiejskich

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W gminie Koło aktywnie działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich, w Kiełczewie przewodniczącą jest Pani Grażyna Szafoni, w miejscowości Wrząca Wielka przewodniczy Pani Teresa Kucińska oraz w miejscowości Ochle Pani Grażyna Dąbrowska Koła Gospodyń Wiejskich pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu wsi. Są dobrowolną, samodzielną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich działających w ramach organizacji Kółek Rolniczych. Każde z Kół KGW działa w miarę swoich możliwości w piękny sposób łączy to co zachowało się w tradycji przekazywanej z dziada pradziada z  nowoczesnością. Teraz członkinie zmieniają formy pracy, jednak jak nikt ingerują w społeczeństwo, słuchają i szanują tego co ma do powiedzenia starsze pokolenie, wnosząc coś od siebie.…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2016
14 grudnia 2016

Rolnicy z powiatu kolskiego! - Zmiany Dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W związku z nowymi przepisami ARiMR dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, które obowiązują od 18 października 2016 roku posiadacze zwierząt gospodarskich muszą się do nich stosować o czym poinformowałam w ramach informacji bieżących rolników z sołectw Leśnica i Powiercie Kolonia z gminy Koło na wykładzie który przeprowadziłam w Leśnicy gmina Koło w dniu 18.11.2016 roku. Najważniejsze zmiany obowiązków: Numer identyfikacyjny świni jest numerem stada w którym się zwierzę urodziło, albo siedziby w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. Posiadacz świni w gospodarstwie, w którym się urodziła zobowiązany jest oznakować ją kolczykiem na lewej małżowinie usznej nie później niż przed upływem 30 dni od…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016