Nowości z Koła
22 grudnia 2016

Rolnicy powiatu kolskiego – nabór wniosków na działanie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków na działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Wnioski będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Z działania tego mogą skorzystać również rolnicy z powiatu kolskiego, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Na terenie powiatu kolskiego rolnicy zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. ponieśli straty z powodu suszy jak i ujemnych skutków przezimowania. Warto zastanowić się czy mogą skorzystać z tego działania. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
21 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupę tworzą rolnicy z rejonu całej gminy, a spotkania odbywają się co kwartał. W 2016 roku przeprowadzone zostały cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej, które odbyły się w dniach: 24 marca, 27 kwietnia, 23 września i 13 grudnia. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Duże znaczenie w integrowanej ochronie roślin mają różnego rodzaju systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin. Rolnicy zostali poinformowani o możliwości korzystania z takich systemów. Szczegółowo omówiono na spotkaniach system ostrzegania przed zarazą ziemniaka, który…
16 grudnia 2016

Podtrzymywanie tradycji w Kołach Gospodyń Wiejskich

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W gminie Koło aktywnie działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich, w Kiełczewie przewodniczącą jest Pani Grażyna Szafoni, w miejscowości Wrząca Wielka przewodniczy Pani Teresa Kucińska oraz w miejscowości Ochle Pani Grażyna Dąbrowska Koła Gospodyń Wiejskich pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu wsi. Są dobrowolną, samodzielną i niezależną organizacją społeczną kobiet wiejskich działających w ramach organizacji Kółek Rolniczych. Każde z Kół KGW działa w miarę swoich możliwości w piękny sposób łączy to co zachowało się w tradycji przekazywanej z dziada pradziada z  nowoczesnością. Teraz członkinie zmieniają formy pracy, jednak jak nikt ingerują w społeczeństwo, słuchają i szanują tego co ma do powiedzenia starsze pokolenie, wnosząc coś od siebie.…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2016
14 grudnia 2016

Rolnicy z powiatu kolskiego! - Zmiany Dotyczące Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W związku z nowymi przepisami ARiMR dotyczącymi identyfikacji i rejestracji zwierząt, które obowiązują od 18 października 2016 roku posiadacze zwierząt gospodarskich muszą się do nich stosować o czym poinformowałam w ramach informacji bieżących rolników z sołectw Leśnica i Powiercie Kolonia z gminy Koło na wykładzie który przeprowadziłam w Leśnicy gmina Koło w dniu 18.11.2016 roku. Najważniejsze zmiany obowiązków: Numer identyfikacyjny świni jest numerem stada w którym się zwierzę urodziło, albo siedziby w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. Posiadacz świni w gospodarstwie, w którym się urodziła zobowiązany jest oznakować ją kolczykiem na lewej małżowinie usznej nie później niż przed upływem 30 dni od…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
W dzisiejszych czasach, gdy występuje duże zatrucie środowiska naturalnego, powodowane przez różne czynniki, obowiązkiem rolnictwa jest dbanie o to aby w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do jego dalszej degradacji. Dużym zagrożeniem dla środowiska występującym w rolnictwie jest stosowanie środków ochrony roślin, bez których dzisiejsze rolnictwo nie jest w stanie sobie poradzić. Środki ochrony roślin na stałe zagościły w gospodarstwach rolnych i rolnicy nie wyobrażają sobie uzyskania wysokich, o dobrej jakości plonów bez ich stosowania, ale czy nie można ograniczyć ilości ich stosowania? Ograniczeniu ilości stosowanych środków ochrony roślin ma pomóc ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.   U.  …
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
14 grudnia 2016

Tradycyjne i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia w gminie Chodów

Opracowanie: Dorota Mejsner • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Boże Narodzenie jest w Polsce obok Wielkanocy najuroczyściej obchodzonym świętem. Święto to – kameralne, rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych nam ludzi – sięga tradycji pogańsko-słowiańskich czasów. Szczególnie wieczerza wigilijna, jedyny już chyba uroczysty posiłek w kuchni polskiej, w którym tak wyraźnie zachowały się ślady obrzędów z czasów przed wprowadzeniem chrześcijaństwa do Polski. Do wieczerzy wigilijnej, zasiadano po zapadnięciu zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez dzieci. Zaczynano od dzielenia się opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Jest to chwila wzruszająca, jak żadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień sięgających dzieciństwa i młodości, chwila przesłoniętą smutkiem po…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Nowe biuro gminne WODR w Babiaku

Opracowanie: Danuta Jaroniewska-Kapalska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wójt gminy Babiak pan Wojciech Chojnowski zaproponował nową lokalizacje dla biura WODR. Dotychczas biuro mieściło się na zapleczu GOKiBP przy placu targowym. Od 16 grudnia 2016 r. biuro zostanie przeniesione na ul. Poznańską 24 (budynek za stadionem) do pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez GOPS. Biuro będzie znajdowało się na drugim piętrze i czynne będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:30-15:30. Numery telefonu pozostaną bez zmian: stacjonarny – (63)273-75-76 komórkowy – 502-180-663.
Ostatnio zmieniany 08 grudnia 2016
07 grudnia 2016

Seminarium szkoleniowe PROW 2014-2020 – Premia dla Młodych Rolników

Opracowanie: Marta Grzelak, Danuta Jaroniewska-Kapalska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 21.10.2016 r. w Domu Wiejskim w Grzegorzewie odbyło się seminarium szkoleniowe PROW 2014-2020 – Premia dla Młodych Rolników. Na serię wykładów zostali zaproszeni młodzi rolnicy z terenu powiatu kolskiego chcący pogłębić swoją wiedzę. Dodatkową zachętą do uczestnictwa była okazja do zdobycia zaświadczenia uznawanego przez ARiMR przy rozliczeniu zobowiązania w ramach premii dla młodych rolników. Program seminarium obejmował realizacje następujących tematów: 1. Wybrane formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. 2. Podstawowe informacje o podatku VAT wraz z obowiązującymi zmianami. 3. Wybrane zagadnienia z  PROW 2014-2020 – Premia dla młodych rolników. 4. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie – realizacja zobowiązań wynikających z PROW 2014 –…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2016
17 listopada 2016

Przedeczczanki, Amelia i Lena – Laureatkami Konkursu „Dziewczyna z kalendarza”

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wydawca „Tygodnika Poradnika Rolniczego” – Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu był organizatorem konkursu pod nazwą „Dziewczyna z kalendarza”. Partnerem strategicznym konkursu był URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie. Konkurs został ogłoszony na łamach wydawanego „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. Konkurs rozpoczął się 15 maja 2016 r. i trwał do 31 sierpnia 2016 r. i swoim zasięgiem obejmował terytorium całej Polski. Zgłoszenia konkursowe były przyjmowane do 30 czerwca 2016 r. Dla organizatorów konkursu nieważny był wiek ani wygląd uczestniczek. Osoby niepełnoletnie musiały jedynie do swojego zgłoszenia przedstawić zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło do redakcji „Tygodnika…
Ostatnio zmieniany 21 listopada 2016