Nowości z Koła
13 grudnia 2017

Rachunkowość rolna w systemie PL FADN w powiecie kolskim

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Najbardziej wysuniętym na wschód powiatem w Wielkopolsce jest powiat kolski. Powierzchnia powiatu wynosi 1 011 km². Zamieszkuje go ok. 88 tys. mieszkańców. W skład powiatu kolskiego wchodzi 11 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska i 7 gmin wiejskich). W powiecie kolskim jest ok. 8 tys. gospodarstw rolnych. W 2017 roku złożono ok. 7200 wniosków o dopłaty obszarowe. Ważną gałęzią gospodarki w powiecie kolskim jest rolnictwo. Na terenie powiatu dominują małe i średnie gospodarstwa rodzinne. Duża powierzchnia TUZ przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i opasowego. Rolnicy z powiatu zajmują się również produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy, kukurydzy, żyta. W 2017 roku, w powiecie kolskim, rachunkowość rolną w systemie Polski FADN prowadzi 109 gospodarstw (kiedy system wchodził w 2004 r. było ich 74). W całej Wielkopolsce…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2017
16 listopada 2017

Gospodyni Roku 2017 z gminy Osiek Mały

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  Na łamach Głosu Wielkopolskiego i 14 regionalnych Tygodników oraz lokalnych portali naszemiasto.pl odbył się Plebiscyt Mistrzowie Agro Województwa Wielkopolskiego 2017. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak wraz z partnerami: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico Marche ze Skórzewa. Celem organizowanego plebiscytu było promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz działalności rolników i gospodyń, a także Kół Gospodyń Wiejskich, którzy dzięki pomysłowości, przedsiębiorczości przy wykorzystaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej UE modernizują swoje gospodarstwa i kreują pozytywny wizerunek polskiej wsi i rolnictwa. Plebiscyt trwał od 15 września 2017 roku do 14 października 2017 roku. Polegał na wyłonieniu w drodze głosowania SMS laureatów w kategoriach: Rolnik Roku,…
Ostatnio zmieniany 16 listopada 2017
08 listopada 2017

Promocja książki pt. „WITOWO - historia, tradycja, kultura” wydanej w Osieku Małym

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Poznać historię, podzielić się nią z innymi, nie dlatego, że jest wyjątkowa albo sensacyjna, ale dlatego że ludzkie życie, niełatwe zazwyczaj, warte jest zapisania. Miejsca i ludzie wymazani z pamięci. Nie ma już tamtych domów i ogrodów. Czas unicestwił ślady narodzin, miejsca pochówku przysypał pyłem historii. Zarosły ścieżki prowadzące za dom, za stodołę, w pole. Nie da się odnaleźć stóp odbitych, w płocie przedmiotów, których dotykali, ani odwiedzanych przez nich zakątków. Czas płynie dalej a w głowie kołaczą się myśli, że z nami będzie podobnie. Istniejemy dotąd, dokąd sięga pamięć tych którzy nas wspominają. Takimi słowami ze wstępu wydanej książki otwarcia spotkania dokonała Pani Grażyna Jakubowska w dniu…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2017
03 listopada 2017

Integracyjny rajd rowerowy

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Mieszkańcy sołectwa Głębokie, w celu aktywizacji mieszkańców, zorganizowali 8 października rajd rowerowy. Trasa rajdu prowadziła przez Smardzewski las do Besiekier w województwie Łódzkim, gdzie malowniczo położone są ruiny zamku. Ruiny zamku besiekierskiego stoją na kopcu otoczonym zarośniętym sztucznym stawem. Zamek zbudowany był na planie czworoboku (38x40 m) z wysuniętą kwadratową wieżą bramną, której górna część była ośmiokątna. Zamek wzniesiono na przełomie XV i XVI wieku z inicjatywy, któregoś ze stolników brzeskich Mikołaja lub Wojciecha Sokołowskiego herbu Pomian Jako materiał budowlany wykorzystano cegłę, a na fundamenty głazy narzutowe. Obiekt posiadał jeden główny budynek mieszkalny na całej długości skrzydła północnego i 2 mniejsze przy bramie. Zachowały się mury obwodowe do wysokości pierwszego piętra,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
31 października 2017

Użytkowanie łąk położonych na glebach torfowych

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gleby torfowe charakteryzują się dużą zawartością substancji organicznej głównie węgla i azotu. Właściwe wykorzystanie uwalnianego azotu w procesie mineralizacji zapewnia zwarta okrywa roślinna. W gminie Kościelec część łąk położona jest na glebach torfowych, które są użytkowane jako półnaturalne łąki jedno lub dwukośne, ale również prowadzone intensywnie. Gospodarowanie na takich łąkach jest utrudnione z uwagi na częste podtopienia. Aby użytek zielony spełniał oczekiwane efekty rolnika musi być właściwie pielęgnowany i nawożony. Podstawową zasadą decydującą o wielkości plonowania jest skład gatunkowy runi łąkowej dla danego typu siedliska. Zwarta, gęsta ruń gwarantuje duży plon. Duży plon i dobrą jakość pokarmową uzyskuje się przy udziale w runi: 60-70% traw szlachetnych, do 20% roślin bobowatych…
Ostatnio zmieniany 31 października 2017
30 października 2017

Rolnicy z gminy Kościelec w 2017 roku z wizytą na wystawie AGRO SHOW

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 22 września grupa rolników wraz z doradcami WODR Poznań z gminy Kościelec - odwiedziła po raz kolejny Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gmina . Pobiedziska. Była to już XIX Wystawa Rolnicza w Bednarach. Większość uczestników tego wyjazdu to rolnicy, którzy świadomie korzystają z nowości technicznych i pracują na rzecz umaszynowienia swoich gospodarstw. Tak więc wyjazd na tę imprezę wiązali z szansą pozyska wielu informacji o najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach rolniczych. Mogli skorzystać także z nowych informacji przekazanych w formie debat rolniczych, zorganizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń, których partnerem medialnym była Telewizja Polska TVP1. Agro Show - to duża wystawa rolnicza - trwająca w tym roku od 22 do 25 września - podczas…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
12 października 2017

Dożynki Gminne Kłodawa w miejscowości Krzykosy

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Koniec sierpnia i wrzesień to miesiące Dożynkowe. Dożynki - to święto zebranych plonów. Od dawien dawna jest ono okazją do podziękowania Bogu za pomyślne zbiory. Dożynki to Święto obyczajów i tradycji, takich jak wieńce dożynkowe, niesione jako dar. W Gminie Kłodawa 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Krzykosy odbyły się Dożynki Gminie. Uroczystość rozpoczęła się Polową Mszą Świętą dziękczynną za pomyślne zbiory. Następnie odbyły się uroczystości obrzędowe (przemarsz delegacji poszczególnych miejscowości z Gminy Kłodawa z wieńcami i ich wystawka). W święcie uczestniczyło wiele okolicznych firm i gości m.in. pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, wielu samorządowców, jak również kierownik PZDR w Kole Krzysztof Prusiński, który w imieniu pani Dyrektor WODR…
Ostatnio zmieniany 12 października 2017
12 października 2017

Agrosympozjum – Technologia uprawy soi w aspekcie zwiększenia udziału w produkcji krajowej odmian konwencjonalnych

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego w dniu 13 września 2017 roku, zorganizowali „Agrosympozjum – Technologia uprawy soi w aspekcie zwiększenia udziału w produkcji krajowej odmian konwencjonalnych”. Do siedziby KHBC przybyli rolnicy zainteresowani uprawą soi. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Grzegorz Fiałkowski. Następnie uczestnikom spotkania został przedstawiony film o funkcjonowaniu Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego. Mirosław Łakomy przedstawił kierunki prac hodowlanych, cechy gospodarcze odmian i nowe uwarunkowania rynku cukru w Polsce i na świecie. Przedstawiciel firmy Danko przedstawił technologie uprawy soi. Powierzchnia uprawy soi na świecie wynosi ponad 100 mln ha. Nasiona soi zawierają 33-45 % białka i 18-22 % tłuszczu. Białko soi ma bardzo dobry skład aminokwasowy. W Polsce jest coraz większe zainteresowanie uprawą…
Ostatnio zmieniany 12 października 2017
11 października 2017

Kolskie Święto Mleka

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
26 sierpnia 2017r. po raz piąty na Stadionie Miejskim MOSirR w Kole odbyło się „Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”. Zorganizowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole oraz Starostwo Powiatowe w Kole. Patronat honorowy jak corocznie objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jak zawsze w Święcie uczestniczyło wielu gości m.in. Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także liczni prezesi mleczarń oraz samorządowcy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców powiatu kolskiego. Dla zwiedzających były przygotowane liczne atrakcje. Degustacja wyrobów mleczarskich kolskiej spółdzielni mleczarskiej jak również innych przetwórni mleczarskich. Można było spróbować wyrobów takich jak sery, maślanki itp. Zainteresowaniem cieszył się…
Ostatnio zmieniany 11 października 2017