Nowości z Koła
29 listopada 2018

Nowa lokalizacja biura WODR w Kole

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Od 1 września 2018r. zmieniono lokalizację biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kolskim. Nowe biuro mieści się przy ulicy B. Prusa 14 w Kole, w budynku Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Oddział w Kole na przeciwko Urzędu Skarbowego w Kole. Biuro mieści się na pierwszym piętrze w pokoju 103. Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7.15 do 15.15. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2018
15 listopada 2018

Szacowanie strat w gospodarstwach gminy Babiak

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gminna komisja zajmująca się szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Babiak w 2018r. zajmowała się głównie skutkami suszy. Rolnicy zgłaszali straty powstałe w uprawach polowych oraz w trwałych użytkach zielonych. Komisja miała do weryfikacji 522 wnioski z obszaru wszystkich sołectw. Opierając się na wartościach klimatycznego bilansu wodnego z podziałem na kategorie gleb opracowanym przez IUNG-PIB w Puławach weryfikowane były skutki suszy na zbożach jarych i ozimych, w rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych, trwałych użytkach zielonych i pastwiskach oraz w okresie jesiennym w uprawie ziemniaka i buraka cukrowego. Wartości opracowane w ramach monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2018
14 listopada 2018

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Przedczu

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 15 października 2018r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły Podstawowej w Przedczu. Określenia „naszej” użyłam celowo, gdyż do tej szkoły uczęszczali nasi dziadkowie, rodzice, my uczęszczaliśmy, a teraz uczęszczają nasze dzieci. Szkoła ta jest naszą wspólną „matką”, która wykształciła i wychowała wiele pokoleń. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Józef Seweryn wraz z księżmi absolwentami naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni na Mszy świętej dziękowali za dotychczasową świetność naszej szkoły. Po zakończonej wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy w asyście orkiestry, na czele z pocztem sztandarowym udali się do szkoły. Uroczystość jubileuszowa w szkole rozpoczęła się odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej, po czym uczniowie wypuścili…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2018
05 listopada 2018

Zaproszenie na szkolenie w gminie Osiek Mały

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00 w Osieku Mały w Sali Biblioteki - odbędzie się szkolenie dla mieszkańców wsi. Tematyka szkolenia: Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa rolnego, w tym proces rejestracji /handel detaliczny/ - wykład przeprowadzi Mariola Majewska pracownik WODR Poznań. Marketing w firmie, turystyce wiejskiej i agroturystyce. Socialmedia elementem promocji gospodarstw, czyli jak wykorzystać internet w promocji gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej - wykład przeprowadzi Marta Matuszewska pracownik WODR Poznań. Serdecznie zapraszam Organizator - Danuta Matuszewska
Ostatnio zmieniany 05 listopada 2018
31 października 2018

„Tradycyjny i estetyczny obraz zagrody wiejskiej” - tematem szkolenia w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Dnia 12 października 2018r. w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu odbyło się szkolenie pn. „Tradycyjny i estetyczny obraz zagrody wiejskiej”. W ramach szkolenia zostały przeprowadzone wykłady nt. „Tradycyjnego obrazu wsi w architekturze i roślinności”, „Postępowanie z odpadami na obszarach wiejskich” oraz „Piękna wieś, estetyzacja zagrody wiejskiej”. Wykłady poprowadziły doradczynie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowego Zespołu Doradczego w Kole: Anna Stanisławska, Maria Krawiecka, Dorota Mejsner. W szkoleniu uczestniczyło 21 kobiet z terenu miasta i gminy Przedecz. Szkolenie zakończyło się ciekawą dyskusją, wymianą doświadczeń w zakresie estetyzacji zagrody wiejskiej.
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
02 października 2018

50-lecie OSP w Głębokiem

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 16 września mieliśmy okazję świętować 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Umień księdza Jana Piotrowicza oraz powiatowego kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej, księdza Wojciecha Szczepankiewicza. Następnie odbyło się uhonorowanie strażaków medalami za zasługi. Prezes OSP w Głębokiem Kazimierz Burliński przedstawił historie powstania straży. „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem powstała 7 stycznia 1968 roku. Było to spontaniczne spotkanie młodych ludzi chcących coś zmienić w życiu pomajątkowej wsi. Na pierwszym spotkaniu którego inicjatorami byli Julian Mejer – prezes kółka rolniczego w Głębokiem oraz rolnicy – Czesław Burliński i Henryk Jeżak przyjęto statut wzorcowy OSP i powołano zarząd tymczasowy…
Ostatnio zmieniany 02 października 2018
01 października 2018

I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi

Opracowanie: Krzysztof Prusiński • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 16.09.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi. Swoje stoiska informacyjne przedstawiły – WODR Poznań, KHBC Straszków oraz firmy zajmujące się hodowlą soi. O godzinie 11.00 otwarcia dokonał prezes KHBC pan Grzegorz Fiałkowski. Po powitaniu, głos zabierali wykładowcy z COBORU, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, IUNG Puławy, przedstawiciele firmy BASF, Donau Soya. Tematem wykładów była soja – możliwości uprawy, plonowanie, agrotechnika, najnowsze rozwiązania w ochronie. Po wykładach wszyscy uczestnicy, a było ich około 200-stu spotkali się na poletkach doświadczalnych KHBC w Straszkowie, gdzie poszczególne firmy omawiały swoje odmiany. Polska hodowla Roślin Danko wystawiła swoje odmiany ERICA i PETRINA. Po…
27 września 2018

Skierniewickie Święto za nami

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Kwiaty, owoce, warzywa obchodziły swoje 41 święto w Skierniewicach. W dniu 15.09.2018r. grupa 55 osób z gmin: Przedecz, Chodów, Kłodawa, Olszówka uczestniczyła w tym święcie podczas wyjazdu studyjnego do Skierniewic. Jak co roku ulicami miasta przeszła piękna, kolorowa parada, która udała się w stronę rynku. Otwarcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw odbyło się tuż po paradzie świątecznej. Otwarcia Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw dokonał prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk. Podczas uczestnictwa w Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw można było skorzystać z porad, konsultacji udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Liczne również były stoiska z dziedziny ogrodnictwa, sadownictwa, rolnictwa, pszczelarstwa, na których również odbywały się konsultacje. Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki…
Ostatnio zmieniany 27 września 2018
27 września 2018

Święto plonów w gminie Kościelec

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W niedzielę 26.08.2018r. w gminie Kościelec – w kościeleckim „amfiteatrze” przy ul. Różanej w Kościelcu odbyło się tegoroczne Święto Plonów. Gospodarzami tegorocznych dożynek było sołectwo Ruszków Drugi. Starostami dożynek byli – pani Jolanta Mruk oraz pan Stanisław Ługowski rolnicy ze wsi Ruszków Drugi. Po uroczystej mszy świętej, odprawionej w intencji rolników i mieszkańców gminy Kościelec - na ręce wójta - starostowie dożynek przekazali bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Wójt Gminy pan Dariusz Ostrowski dokonał symbolicznego podzielenia się chlebem ze wszystkimi mieszkańcami, którzy przybyli na doroczne święto plonów. Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było złożenie bochnów chleba, owoców i kwiatów – na ręce gospodarza gminy - przez delegacje poszczególnych sołectw. Tradycyjnie przeprowadzony…
Ostatnio zmieniany 27 września 2018