Nowości z Koła
27 września 2017

Pomoc dla producentów rolnych powiatu kolskiego z ARiMR

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Rolnicy z powiatu kolskiego, których uprawy (sady, plantacje wieloletnie, truskawki) ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków mogą ubiegać się o pomoc finansową, która zrekompensuje im w pewnym stopniu straty, które ponieśli w swoich gospodarstwach. W terminie od 13 do 27 września 2017 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy. Warunkiem jej pozyskania jest to, że powstałe w uprawach szkody w wyniku przymrozków wiosennych w 2017r. muszą wynosić co najmniej 70%. Szkody te, po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na odpowiednim druku wniosku musiały zostać zgłoszone przez producenta rolnego do właściwego urzędu gminy. Po wizycie komisji szacującej straty upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym został opracowany protokół oszacowania szkód, które jest niezbędnym załącznikiem do…
19 września 2017

Dożynki w gminie Kościelec już za nami

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Tegoroczne Święto Plonów w gminie Kościelec odbyło się w dniu 27 sierpnia w kościeleckim „amfiteatrze” przy ul. Różanej w Kościelcu. Gospodarzami tegorocznych dożynek było sołectwo Trzęśniew. Starostami dożynek byli-pani Katarzyna Sowińska oraz pan Zygmunt Matuszak rolnicy ze wsi Trzęśniew. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła jak co rok - msza święta sprawowana w intencji rolników przez proboszcza parafii Kościelec - ks. Tomasza Jenera. Po uroczystej mszy świętej - wójt Gminy pan Dariusz Ostrowski wraz z proboszczem parafii Kościelec dokonał symbolicznego dzielenia się chlebem ze wszystkimi mieszkańcami, którzy przybyli na doroczne święto plonów. Kolejnym etapem uroczystości dożynkowych było złożenie bochnów chleba, owoców i kwiatów – na ręce gospodarza gminy - przez delegacje poszczególnych wsi.…
Ostatnio zmieniany 19 września 2017
18 września 2017

Praca komisji klęskowej na terenie gminy Kościelec

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Na podstawie złożonych wniosków przez rolników gminy Kościelec w połowie maja 2017 roku uruchomiła prace komisja do spraw szacowania strat w rolnictwie w gminie Kościelec. Celem prac komisji było oszacowanie strat powstałych w wyniku wiosennych przymrozków. Na przełomie czerwca i lipca 2017 komisja przeprowadziła lustracje terenowe dotyczące szkód powstałych na skutek wiosennych przymrozków w uprawach rolnych. Lustracje przeprowadzono na wniosek rolników, którzy złożyli stosowne wnioski o dokonanie takiej lustracji. Z terenu gminy Kościelec złożono 60 wniosków. Oceniane były szkody występujące we wszystkich zgłoszonych przez rolników uprawach. Najwyższe straty zauważalne były w uprawach wieloletnich - głównie w sadach oraz w uprawie kukurydzy, a w mniejszym zakresie w uprawie zbóż, traw na gruntach ornych i w trwałych użytkach zielonych. Starty…
Ostatnio zmieniany 18 września 2017
12 września 2017

Kolski Piknik Jeździecki

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W pierwszą niedzielę września na błoniach kolskich obok stadionu MOSiR, odbył się pierwszy „Kolski Piknik Jeździecki”, w ramach którego odbyły się organizowane po raz drugi „II Kolskie zawody w skokach przez przeszkody”. Organizatorem imprezy była właścicielka „Stadniny koni Czołowo” Justyna Banaszewska. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kole Gmina Miejska w Kole Poseł na sejm RP Leszek Galemba Stowarzyszenie Kolanie Dariusz Bejm – Drukarnia Dagraf Piotr Śniegocki Impreza finansowana zaś jest dzięki ofiarności sponsorów z okolic Koła. Pomagają oni także fizycznie w organizacji i prowadzeniu imprezy. Organizatora i sponsorów połączyła wspólna pasja jaką są konie. Ich piękno oraz rywalizacja, nie tylko czysto sportowa. Zawody skoków…
Ostatnio zmieniany 12 września 2017
06 września 2017

Dożynki Gminno – Parafialne w gminie Dąbie

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne, odbyły się 27 sierpnia 2017r. w Krzewie. Organizatorem święta zakończenia żniw byli: Burmistrz Miasta Dąbie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna oraz Mieszkańcy Krzewa. Dojeżdżając na tę uroczystość, uczestnicy byli kierowani specjalnie przygotowanymi „drogowskazami”. Wielu mieszkańców, przed swoimi posesjami zaprezentowało pomysłowe dekoracje. Cała wieś, specjalnie na tę okoliczność, pięknie się prezentowała. Ceremonia Święta Plonów rozpoczęła się wjazdem bryczki konnej, przewożącej księży wraz z Burmistrzem Miasta. Następnie zaprezentowano przejazd maszyn rolniczych i samochodów strażackich. Korowód tradycyjnie prowadzony był przez Młodzieżowo - Strażacką Orkiestrę Dętą z Dąbia. W korowodzie udział wzięły delegacje strażackie ze sztandarami, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z wieńcami oraz zaproszeni goście. Po przekazaniu chleba przez…
Ostatnio zmieniany 06 września 2017
05 września 2017

Święto plonów w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
 Dożynki Gminno – Parafialne w Przedczu odbyły się 27.08.2017r.  Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Rodziny w Przedczu, odprawiona w intencji rolników i jako dziękczynna za zebrane plony, której przewodniczył ks. Józef Seweryn.  W dalszej części obchodów dożynek odbył się przemarsz orszaku dożynkowego na dziedziniec „Zamku”, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Pan Witold Siwiński dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości dożynkowych.  Po wystąpieniu Pana Burmistrza oraz zaproszonych gości, przedstawiciele poszczególnych sołectw zaprezentowali wieńce dożynkowe, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedczu Pan Jerzy Robaszewski wręczył przedstawicielom sołectw dyplomy i podziękowania za udział w tegorocznych dożynkach.  Całą uroczystość uświetniła bogata część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Przedczu, Przedszkola Gminnego oraz zespołu ludowego „Przedeczanki”. Ponadto, w tym roku…
Ostatnio zmieniany 05 września 2017
05 września 2017

Drób wypiera z rynku trzodę chlewną?

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Z rolnikiem – producentem drobiu z gminy Dąbie rozmawia pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespołu Doradczego w powiecie kolskim Zbigniew Ostrowski. Pan Tomasz Mysiński prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Ladorudz w gminie Dąbie w powiecie kolskim. Na początku pragnę Panu podziękować za wyrażenie zgody na przeprowadzenie tego wywiadu. Proszę o krótką charakterystykę swojego gospodarstwa. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ogólnej 21,08 ha. Grunty orne stanowią 17,48 ha w tym dzierżawione 7,00 ha. Trwałe użytki zielone stanowią 3,12 ha. Podstawowe uprawy w moim gospodarstwie to: Ziemniaki przemysłowe Ziemniaki selekcyjne – sadzeniaki Zboża Ponadto tuczę kaczki rzeźne 25 000 szt. rocznie i gęsi w ilości 4 500 szt. rocznie. Od kiedy prowadzi Pan gospodarstwo rolne i jak zmieniała się…
Ostatnio zmieniany 05 września 2017
04 września 2017

Dożynki gminne w Osieku Małym

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 21 sierpnia 2017 roku w miejscowości Osiek Mały odbyły się Gminne Dożynki. Dożynki to najstarsze i największe święto rolników, które są ukoronowaniem corocznego ich trudu. ’’Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów corocznych ’’ tak napisał Zygmunt Gloger. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto korowodem z orkiestrą dętą pod amfiteatr. W korowodzie udział wzięli orkiestra dęta z Osieka Małego, miejscowe zespoły ludowe, strażacy z poszczególnych jednostek Straży Pożarnej z terenu Gminy Osiek Mały oraz starostowie dożynek i wieńce dożynkowe. Wieńce dożynkowe wykonały wsie Osiek Mały i  Łuczywno. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie chleba…
Ostatnio zmieniany 05 września 2017
04 września 2017

„Świetlicowe ATR-akcje”

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W Gminie Olszówka odbyły się cykle spotkań z Projektu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów „ŚWIETLICOWE ATR-akcje” dofinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania odbyły się 11 maja w Ostrowie, 25 maja w Ponętowie Górnym, 6 czerwca w Głębokiem. W warsztatach brali udział przedstawiciele czterech sołectw: Ostrowa, Ponętowa Górnego, Głębokiego oraz Krzewaty, którzy zaangażowani są w rozwój obszarów wiejskich. Moderatorem warsztatów była Pani Maria Nowak, która naprowadzała uczestników na właściwe tory przy tworzeniu programów. Celem warsztatów było zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez opracowanie i przetestowanie całorocznych programów aktywności lokalnej. Zajęcia pozwoliły na dokonanie analizy zasobów gminy i sołectwa, uwzględniające oczekiwania mieszkańców. Określiliśmy potencjał danego sołectwa wyszukując mocnych stron, które w przyszłości będzie…
Ostatnio zmieniany 04 września 2017