Nowości z Koła
08 marca 2019

Tradycje i zwyczaje wsi polskiej - ostatki

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Właśnie zakończył się karnawał, czyli okres trwający od Święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Z języka włosko-łacińskiego słowo carne-vale oznacza rozstawać się z mięsem, dlatego w naszej tradycji o karnawale mówiło się często mięsopust, zapust lub ostatki. W tym okresie urządzano huczne zabawy, które na dworach nazywano ,,redutami”. W miasteczkach i na wsiach w karczmach wygrywały kapele, a ich uczestnicy bawili się przy suto zastawionych stołach. Tradycją karnawałowego czasu był i nadal jest zwyczaj obfitego jedzenia, nawet na zapas. Menu na tego rodzaju zabawach i spotkaniach niewiele zmieniło się od dawnych czasów. Na stole króluje bigos staropolski, czerwony barszcz z pasztecikami, pieczone mięsa i tradycyjne wędliny oraz różnego rodzaje alkohole. Obfite jedzenie…
Ostatnio zmieniany 08 marca 2019
21 grudnia 2018

Moje hobby to hodowla gołębi pocztowych

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Z Panem Jerzym Jaśkiewiczem zamieszkałym w mieście Dąbie, rozmawia Zbigniew Ostrowski pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kole. Na początku dziękuje za zaproszenie i udzielenie wywiadu naszym czytelnikom, Pan Jerzy Jaśkiewicz wraz z żoną są już emerytowanymi rolnikami. Do niedawna prowadzili gospodarstwo rolne o powierzchni 11,5 ha. Główne uprawy w strukturze zasiewów stanowiły zboża i warzywa. Ze zwierząt utrzymywane było bydło opasowe. Od kiedy Pan zaczął się interesować hodowlą gołębi pocztowych? Praktycznie od dziecka. Dziadek hodował gołębie, później ojciec i ja. Oficjalnie do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wstąpiłem 03.marca 1970 roku. Co skłoniło Pana do tego zainteresowania? Tradycja i zamiłowanie. Ile obecnie jest na…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
21 grudnia 2018

Czyste powietrze

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W trosce o zdrowie środowisko i klimat w Gminie Kłodawa na początku grudnia odbyło się szkolenie na temat nowo uruchomionego programu dofinansowującego nowe źródła ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych sfinalizowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyste powietrze to program obejmujący kompleksowo cele zmniejszenia i uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń produkowanych i wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Program obejmuje wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe jak również termomodernizację domów jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych właścicieli budynków jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na budownictwo jednorodzinne. Dotacja obejmuje zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt naliczenia dotacji to 53000 zł w przypadku przekroczenia tej kwoty,…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Praca komisji klęskowej na terenie gminy Kościelec w 2018 roku

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Na podstawie złożonych przez rolników gminy Kościelec wniosków – w połowie lipca 2018 roku - uruchomiła parce komisja do spraw szacowania strat w rolnictwie. Komisja powołana przez Wojewodę pracowała w następującym składzie: Dorota Nowak (Urząd Gminy), Czesław Świderski (Urząd Gminy), Rafał Biskupski (Urząd Gminy), Piotr Radziemski (WIR), Daniela Frontczak (WODR w Poznaniu) i miała na celu oszacowanie poziomu strat powstałych w wyniku suszy. Zgodnie z wytycznymi za susze w uprawach rolnych określa się szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 maja do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Od 25 czerwca ruszył nabór wniosków składanych przez…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Rolnicy z gminy Kościelec na wystawie AGRO SHOW

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 21 września 2018r trzydziestoosobowa grupa rolników wraz z  doradcami WODR Poznań z gminy Kościelec udała się autokarem na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gmina Pobiedziska. Była to w tym roku XX jubileuszowa wystawa. Większość uczestników tego wyjazdu to rolnicy, którzy od lat odwiedzają tę Wystawę. W swoich gospodarstwach świadomie inwestują w nowości techniczne - co w efekcie prowadzi do usprawnienia pracy w ich gospodarstwach. Jak co rok wyjazd na tę imprezę wiązali z szansą pozyskania wielu aktualnych informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych istniejących na rynku. Agro Show - to duża wystawa rolnicza - trwająca w tym roku dłużej bo od 20 do 24 września. W czasie jej trwania…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Zgłaszanie szkód łowieckich w gminie Babiak

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Straty wyrządzane przez dziką zwierzynę na użytkach rolnych są stałym elementem krajobrazu rolno-leśnego. Wynikają z faktu przenikania się tych dwóch obszarów zagospodarowujących naturalne zasoby. Odpowiedzialność za tego typu szkody spada na zarządcę/dzierżawcę obwodu łowieckiego, który w celu oszacowania strat zwołuje zespół składający się z przedstawicieli koła łowieckiego dzierżawiącego obwód łowiecki, na którym wyrządzone zostały szkody, ODR oraz poszkodowanego. Nieobecność przedstawiciele ODR czy poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania strat. Rolnik chcący uzyskać odszkodowanie zgłasza straty spowodowane przez zwierzynę łowną do koła łowieckiego, którego obręb łowiecki obejmuje uszkodzone uprawy. Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej od zaobserwowania strat – w terminie 3 dni, za wyjątkiem sadów gdzie termin…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie 2018

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupa skupia rolników z terenu całej gminy zainteresowanych tematyką Integrowanej Ochrony Roślin. Spotkania odbywają się cyklicznie co kwartał, czyli cztery razy w roku. W roku 2018 cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej odbywały się w sali wykładowej. Odbyły się one w dniach: 09 marca, 08 czerwca, 30 sierpnia i 05 grudnia, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 43 rolników. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Rok 2018 był rokiem trudnym dla rolnictwa, w którym na naszym terenie…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
19 grudnia 2018

Rachunkowość rolna Polski FADN w powiecie kolskim

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W 2018 roku, w powiecie kolskim, rachunkowość rolna w systemie Polski FADN prowadzona była w 103 gospodarstwach rolnych. W pierwszym roku prowadzenia systemu, w 2004r., było ich tylko 74. W całej Wielkopolsce książek rachunkowości rolnej jest 1830. W poszczególnych gminach powiatu kolskiego w 2018 roku była następująca liczba książek rachunkowości rolnej: Babiak - 10, Chodów - 8, Dąbie - 11, Grzegorzew - 11, Kłodawa - 11, Koło - 14, Kościelec  - 21, Olszówka - 11, Przedecz  - 6. Polski FADN to element europejskiego systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Wyjątkowość systemu FADN polega na tym, że gromadzi on dane zaliczane do grupy wrażliwych, opisujące sytuację ekonomiczną i finansową gospodarstw rolnych. Prowadząc zapisy w książkach rachunkowych rolnicy podwyższają swoją wiedzę w zakresie zarządzania gospodarstwem. Systematyczny kontakt…
19 grudnia 2018

Stan urządzeń melioracyjnych jednym z czynników wpływających na plon trwałych użytków zielonych

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Łąki i pastwiska w gminie Kościelec to trwały element krajobrazu, który znacząco wpływa na bioróżnorodność, warunki hydrologiczne, środowiskowe oraz stanowi źródło cennej paszy dla zwierząt. Położone w dolinach rzeki Kiełbaski i Warty oraz w sąsiedztwie rowów stanowią naturalną oczyszczalnię wód do nich dopływających. Korzystne położenie trwałych użytków zielonych w dolinach rzek decyduje w dużej mierze o znacznym ich udziale w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie. Oprócz zabiegów agrotechnicznych (pielęgnacja, nawożenie, odpowiedni zbiór), bardzo duże znaczenie w plonowaniu i jakości paszy z łąk i pastwisk ma stan urządzeń melioracyjnych, odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Na wzrost plonu z łąk i pastwisk mają wpływ zarówno melioracje nawadniające jak i odwadniające. Ma to szczególne znaczenie w nasilających się zmianach klimatycznych (susza,…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018