Nowości z Koła
18 października 2011

Szkolenia z zakresu wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych w powiecie kolskim zakończone.

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Szkolenia z zakresu wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych w powiecie kolskim zakończone.  W dniach od 05.10.2011 r. do 06.10.2011 r. w gminie Dąbie odbyło się szkolenie z zakresu Spełnienia Minimalnych Wymogów Wzajemnej Zgodności oraz Bezpieczeństwa i Higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Było to ostatnie szkolenie z tego zakresu na terenie powiatu kolskiego. Obejmowało ono część teoretyczną i praktyczną. Na szkolenie przybyło wielu ,,młodych rolników”, którzy od niedawna prowadzą gospodarstwa samodzielnie. Dzięki dużej wiedzy rolników na temat zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym uczestnicy szkolenia bardzo aktywnie w nim uczestniczyli, a wszelkie wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane. Rolnicy z dużym zainteresowaniem…
Ostatnio zmieniany 19 października 2011
06 października 2011

Konferencja na temat „Sytuacja na rynku mleka – co dalej po roku 2013” pod patronatem eurodeputowanego Andrzeja Grzyba

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Konferencja na temat „Sytuacja na rynku mleka – co dalej po roku 2013” pod patronatem eurodeputowanego Andrzeja Grzyba           W dniu 3 października 2011 roku w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole odbyła się konferencja poświęcona perspektywom rozwoju bydła mlecznego po 2013 roku. Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.           Otwarcia konferencji i powitania zaproszonych gości dokonali: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Czesław Cieślak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Ryszard Jaworski. Wśród zaproszonych gości udział wzięli przedstawiciele…
Ostatnio zmieniany 06 października 2011
16 września 2011

Piknik ekologiczny

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Piknik ekologiczny           Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce stał się priorytetowym zadaniem dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzone są szerokie akcje promujące i informujące o sposobach wytwarzania żywności metodami ekologicznymi. Dlatego od 2008 roku przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie oddział a Radomiu oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego odbywa się konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Komisje konkursowe w poszczególnych województwach oceniają gospodarstwa według dwóch kategorii: ,,ekologia – środowisko” i ,,ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Gospodarstwa oceniane są pod względem dostosowania prowadzenia  zmianowania upraw do warunków klimatycznych i glebowych, wykonywania zabiegów agrotechnicznych charakterystycznych dla rolnictwa…
Ostatnio zmieniany 16 września 2011
08 sierpnia 2011

Z ogórkiem w tle po raz dziewiąty …

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Z ogórkiem w tle po raz dziewiąty …           Z ogórka, jak z żadnego innego warzywa Polska może być naprawdę dumna. Dumni mogą być też mieszkańcy Karszewa, bo właśnie w tej miejscowości już po raz dziewiąty odbyła się plenerowa impreza o nazwie Dzień Ogórka, która dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i emocji.           O urozmaicenie programu imprezy zadbali organizatorzy: Burmistrz Miasta Dąbia, Produkcja – Sprzedaż T.K. Góreccy oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Partnerami imprezy była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole i Starostwo Powiatowe w Kole.  Tegoroczny Dzień Ogórka odbył się pod patronatem Czesława Cieślaka – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i…
Ostatnio zmieniany 08 sierpnia 2011
11 maja 2011

Pięćdziesięciolecie Koła Gospodyń w Tarnówce gmina Dąbie

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Pięćdziesięciolecie Koła Gospodyń w Tarnówce gmina Dąbie          Francuski pisarz Anatol France powiedział: ,,W naturze ludzkiej leży, że odpoczynek po jednej pracy, znajdujemy w pracy innej”. Tak też już od 50-ciu lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnówce, jego członkinie starają się znaleźć czas, aby pracować społecznie. Skoro przez tyle lat, bo aż pół wieku potrafią się organizować i mieć czas na wspólne spotkania, to taka forma działalności przynosi zapewne im wiele satysfakcji. Pozwala na zapomnienie o codziennych troskach i kłopotach. Tu panie mogą ze sobą porozmawiać, być wysłuchanym, a zarazem pośmiać się i pobawić.         W dniu 30 kwietnia…
Ostatnio zmieniany 11 maja 2011
09 marca 2011

„Sejmik Rolniczy” w powiecie kolskim

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
„Sejmik Rolniczy” w powiecie kolskim           25 lutego 2011r. w Sali Urzędu Gminy w Chodowie odbył się „Sejmik Rolniczy” – coroczne podsumowanie działalności ZD w powiecie kolskim za 2010 rok. Tradycyjnie sejmiki te odbywają się w różnych gminach powiatu . Wybór miejsca odbywania się sejmiku uwzględnia  tematykę przewodnią szkolenia i potrzeby producentów rolnych z danego terenu. Spotkanie rozpoczął kierownik ZD w powiecie kolskim Antoni Sikorski. Powitał przybyłych rolników, zaproszonych gości i doradców. Spośród zaproszonych gości pojawili się: gospodarz terenu Wójt gminy Chodów p. Henryk Tomczak, przedstawiciel Powiatowego  w Kole lek. wet. Stanisław Przybylski, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa p. Jacek…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2011
13 grudnia 2010

Grudniowa sesja ekologiczna

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Grudniowa sesja ekologiczna         Początek grudnia od wielu lat jest tradycyjnym terminem spotkania rolników z byłego województwa konińskiego (powiaty kolski, koniński, turecki, słupecki) na sesji poświęconej gospodarowaniu ekologicznemu. W tym roku w dniu 9.12.2010 r. sesja ekologiczna miała miejsce w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Zuzanny i Antoniego Gwiaździńskich w Grzegorzewie. W przyjemniej sali kominkowej tego gospodarstwa odbyły się prezentacje nowości i aktualności związanych z tematem ekologicznego gospodarowania.      Główny organizator sesji  -  koleżanka Elżbieta Dryjańska przedstawiła zgromadzonym rolnikom następujące zagadnienia: „Możliwości finansowania rolnictwa ekologicznego” „Pakiety przyrodnicze w programie rolnośrodowiskowym 2007-2013” „Dokumentacja w programie rolnośrodowiskowym” „Gospodarka składnikami nawozowymi w gospodarstwie ekologicznym”.     …
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2010
29 października 2010

Konferencja ekologiczna

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Konferencja ekologiczna           W dniach 26 i 27 października 2010 roku w Szkole Podstawowej w Sarbicach (gmina Przykona) odbyła się konferencja popularyzująca odnawialne źródła energii. W programie konferencji miały miejsce szkolenia, warsztaty oraz wyjazd studyjny przedstawiający dotychczasową oraz przyszłościową wiedzę z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w województwie wielkopolskim i łódzkim. Z powiatu kolskiego delegowano na nią doradców: Danutę Jaroniewską - Kapalską, Zofię Dąbrowską – Żądło i Annę Stanisławską. W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy: 1.  ,,Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce do 2020 roku” (dr inż. Jacek  Skudlarski  z SGGW Warszawa) 2.  ,,Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny…
Ostatnio zmieniany 29 października 2010
13 września 2010

Sprawozdanie z wizyty studyjnej ,, Pozytywne wzorce pozarolniczej działalności gospodarstw na obszarach wiejskich”

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Sprawozdanie z wizyty studyjnej ,, Pozytywne wzorce pozarolniczej działalności gospodarstw na obszarach wiejskich”      W dniach 9-10 września 2010 roku odbył się wyjazd studyjny dla mieszkańców gminy Dąbie w mało znane pasmo górskie – Pogórze Kaczawskie. Ten rejon Polski określa się mianem krainy wąwozów, wulkanów i zamków. Bo rzeczywiście znajdują się tu wygasłe wulkany, przywracane do życia zamczyska, a w rzekach położonych w wąwozach znaleźć można złoto i agaty. Tu najwyższe góry nie przekraczają 750 m.n.p.m. Jest to bardzo magiczna i zasługująca na uznanie kraina. Podczas wizyty spotkaliśmy ludzi, którzy na nowo  piszą historie dolnośląskiej ziemi. Wspaniałe krajobrazy, życzliwi ludzie…
Ostatnio zmieniany 28 października 2010