04 września 2019

Informacja dla rolników z powiatu kolskiego – rekompensata z PROW za przekazanie gospodarstwa

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 30.09.2019r do 29.10.2019r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole rozpocznie się nabór wniosków o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020 dla właścicieli gospodarstw uczestniczących w tzw. systemie dla małych gospodarstw, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej w wyniku przekazania lub sprzedaży gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi. Wsparcie finansowe może być przyznane rolnikowi, który :

- wpisany jest do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR i uczestniczy w systemie małych gospodarstw,

- przekaże swoje gospodarstwo (grunty rolne oraz zwierzęta) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw i gospodarstwo powiększone przez w/w zdarzenie osiągnie powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju,

- przekaże gospodarstwo na zasadzie umowy kupna sprzedaży lub umowy darowizny, a przejmujący grunty musi zobowiązać się do prowadzenia na nich działalności rolniczej przez okres minimum 5 lat,

- przez 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa nie będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS oraz nie będzie prowadził działalności rolniczej.

Przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych oraz może ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i prowadzić własną firmę.

Pomoc finansowa wypłacana jest jednorazowo, a jej wysokość ustalana jest w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015 roku, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia jest iloczynem 120% tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Rolnik przekazujący gospodarstw w 2019 roku otrzyma dwukrotność 120% płatności dla małych gospodarstw (czyli 240% przyznanej płatności w 2015 roku).

 

Czytany 468 razy