13 kwietnia 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie kolskim

Opracowanie: Maria Klukaczyńska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” – to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich organizowanych we wszystkich powiatach Wielkopolski pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W ramach tych spotkań zorganizowano również spotkanie w powiecie kolskim. Odbyło się ono w dniu 13.03.2018 roku w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

Spotkanie prowadził p.o. zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu Krzysztof Żok, który wystąpił jako pierwszy prelegent z informacją o zadaniach ARiMR na najbliższy czas. Są to między innymi znacząco zmienione zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jest to forma aplikacji internetowej za pośrednictwem e-wniosku. Do 14.03.2018 roku można było złożyć oświadczenia, których złożenie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku obszarowego bez zmian w porównaniu do wniosku złożonego w 2017 roku. Po nim wystąpił Łukasz Radka z Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Poznaniu i przedstawił aktualny harmonogram aplikowania wniosków na 2018 rok w ramach działań PROW 2014-2020. Dotyczy to głównie wniosków na działania: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (dla beneficjentów na wnioski złożone w okresie PROW 2014-2020, we wniosku o pomoc należy między innymi odpowiedzieć na pytanie czy spełnione jest kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa do 10 000 EURO rocznej produkcji w gospodarstwie, którą można wyliczyć przy pomocy arkusza kalkulacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.arimr.gov.pl) – nabór na działanie – marzec 2018 rok. Natomiast na działanie ”Premia dla młodych rolników” nabór wniosków w maju tego roku. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – nabór wniosków w czerwcu, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na Natura 2000” we wrześniu 2018 roku, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN” – grudzień 2018 roku. Zasady naboru wniosków zostaną zmienione według nowych rozporządzeń, które są przygotowywane i jeszcze nie zostały opublikowane. Wsparcie dla tych gospodarstw ma zwiększyć ich konkurencyjność na tle innych gospodarstw, złagodzić zmiany klimatu oraz poprawić warunki korzystania ze środowiska.

Po przedstawieniu zadań na najbliższe miesiące pracownik OR ARiMR udzielał porad w sali obok indywidualnie dla zainteresowanych osób uczestniczących w spotkaniu.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentował V–ce dyrektor Maciej Szłykowicz. Przedstawił w formie prezentacji multimedialnej zadania jednostki w ramach zadań powierzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lokalnych zadań doradczych wynikających z potrzeb terenu na jakich funkcjonuje WODR. Omówił dużą rolę w transferze wiedzy i współpracy jednostek naukowych z WODR. Zwrócił uwagę na zmniejszającą się ilość kadry WODR przy jednocześnie trudnych zadaniach „z pierwszej linii frontu” - jak to określił. Edukowanie w zakresie spraw bieżących – aktualnie o bioasekuracji – dotyczy ASF. Informacja o stronie internetowej WODR – www.wodr.poznan.pl dostępnej dla rolników i doradców. Informacja o działaniach doradczych podejmowanych w gospodarstwach demonstracyjnych oraz wpływ tych gospodarstw na inne gospodarstwa w terenie. W zakresie integrowanej ochrony roślin w tym o systemie wspomagania decyzji w zakresie zwalczania zarazy ziemniaczanej we współpracy z IOR Poznań. Działalności doradców w komisjach klęskowych, pozostałych zadaniach doradczych. Informował o dużej roli doradców WODR przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w systemie tzw. e–wniosku. Informacja o obowiązkowej realizacja planu działań ochronnych przyrody – dotyczy zadań dla gospodarstw rolnych. Wykonywanie w związku z tym planów nawozowych i bilansu nawożenia w ramach zleceń komercyjnych w placówkach WODR. Ostrzeżenie, że istnieje obowiązek zwalczania ASF, a produkcja trzody chlewnej w Wielkopolsce stanowi około 35% produkcji krajowej. Na koniec padło zaproszenie na jubileuszowe Targi Rolnicze w Kościelcu w dniu 24.06.2018 roku, które cieszą się dużą popularnością wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i miast.

Następnymi osobami byli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole. Powiatowy lekarz inspektoratu – Z. Namyślak przedstawił zasady prewencji i asekuracji w związku z rozszerzającym się Afrykańskim pomorem świń. Są zamieszczone informacje i obowiązujące do prowadzenia druki na stronach internetowych Inspektoratu. W tym roku do dnia tego spotkania były już 4 nowe ogniska choroby. Sytuacja przeniesiona jest na teren całego kraju. W powiecie kolskim do odstrzału przeznaczono 75 dzików.

Przedstawiciel KRUS – kierownik PT KRUS Turek Krzysztof Buchelt poinformował o zmianach dotyczących KRUS:

  • ubezpieczenie dla dzieci do lat 16 od nieszczęśliwych wypadków

Padło również zaproszenie na śledzenie na bieżąco informacji dotyczących KRUS na stronie www.krus.gov.pl oraz do udziału w konkursach: „Bezpieczne gospodarstwo rolne” (nagroda dla zwycięzcy – ciągnik rolniczy).

W imieniu Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wystąpiła pani inspektor Ewa Konys. Powiedziała o bieżących zadaniach inspektoratu.

Ostatnią osobą zabierającą głos był przedstawiciel Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu Marcin Gawełek. Odniósł się on do zasad wydzierżawiania ziemi i obrotu ziemią w ramach nowej ustawy. Poinformował, że KOWR w ramach posiadanych zasobów ziemi rolnej przyjmuje ogólnopolską zasadę głównie o wydzierżawianiu gruntów rolnych, a nie ich zbywaniu. Gdy zbywanie dotyczy areału powyżej 2 ha to pozwolenie musi wyrazić Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po swoich wypowiedziach poszczególni prelegenci byli do dyspozycji osób biorących udział w spotkaniu i odpowiadali na ich indywidualne pytania. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, mieszkańcy z obszarów wiejskich, uczniowie szkoły o profilu rolniczym, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy WODR – PZDR w powiecie kolskim oraz jednostek obsługujących rolnictwo.

Czytany 1324 razy Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2018