23 lutego 2021

Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie kolskim

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W 2020 roku z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiono do wdrażania działań związanych z tworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” ma zasięg ogólnopolski. W pierwszym etapie powstały pilotażowe LPW w każdym województwie. W województwie wielkopolskim wybrano powiat kolski.

Pierwsze spotkanie inicjujące LPW w naszym powiecie odbyło się 09.07.2020r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Urzędów Miejskich w Kole i Dąbiu, Nadleśnictwa Koło, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki Wodnej w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej o/Koło, Komendy Państwowej Straży Pożarnej o/Koło oraz Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba.

W ramach pilotażu planowano trzy spotkania grupy, jednak w związku z panującą pandemią do skutku doszło tylko jeszcze jedno, które odbyło się 22.09.2020r w Starostwie Powiatowym w Kole.

Spotkania te zaowocowały wymianą doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi oraz stworzyły miejsce dla dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami problemów istotnych dla powiatu w tym zakresie. Zrealizowano podstawowe założenie projektu tj. aktywizację i integrację lokalnych środowisk w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą i ograniczenia zanieczyszczeń wody. Konkretnym efektem pracy zaangażowanych w LPW osób było powstanie Raportu końcowego opisującego stan zasobów wodnych, uwarunkowania lokalne, analizę problemów i wnioski. Dzięki aktywnemu udziałowi, współpracy oraz konstruktywnym wnioskom powstała wzorcowa publikacja, która pomoże w tworzeniu podstaw funkcjonowania kolejnych LPW. Wszyscy członkowie LPW otrzymali wersję elektroniczną Raportu końcowego.

W ramach promocji projektu powstał materiał filmowy dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=UcXmHhlnAD4

Jeśli zaangażowanie instytucji i ich przedstawicieli w LPW utrzyma się na takim poziomie jak w czasie spotkań inicjujących powstanie grupy, to istnieje duża szansa na dalszy rozwój i działanie. Należy pamiętać, że końcowym beneficjentem będą rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy korzystają z zasobów wodnych na danym terenie.

Obecnie trzeba się skupić na upowszechnieniu problemu zrównoważonej gospodarki wodą oraz dobrych praktyk związanych z korzystaniem z wody, gromadzeniem i jej oszczędzaniem. Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle istotnym. Konieczne jest zaangażowanie i zrozumienie tematu zarówno przez instytucje jak i samych użytkowników wód. Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich poprzez swoje zachowania i nawyki bezpośrednio wpływają na ilość oraz jakość wody. Wobec panujących w ostatnich latach susz i zwiększających się niedoborów wody, staje się ona dobrem o znaczeniu strategicznym, zwłaszcza dla rolnictwa. Problem dostępu do wody nasilają zachodzące zmiany klimatyczne. Podjęcie działań w zakresie wdrażania racjonalnej gospodarki wodnej jest niezwykle istotne. Powstające LPW odgrywają tutaj ważną rolę w pozyskiwaniu informacji oraz upowszechnianiu dobrych praktyk optymalizujących gospodarowanie wodą.

Źródła:

https://sir.cdr.gov.pl/2020/06/22/wsparcie-dla-tworzenia-lokalnych-partnerstw-ds-wody-lpw/

https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-rolnictwo/lokalne-partnerstwo-ds-wody

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lokalne-partnerstwa-ds-wody

https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3367-wsparcie-dla-tworzenia-lokalnych-partnerstw-ds-wody-lpw

 

Czytany 52 razy Ostatnio zmieniany 23 lutego 2021