Nowości z Koła
08 września 2020

Dożynki Gminne w Grzegorzewie

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
W związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 tegoroczne Dożynki Gminne w gminie Grzegorzew zostały ograniczone do Mszy Świętej dziękczynnej za zebrane plony. Uroczystość odbyła się 26 sierpnia 2020 roku, o godzinie 17:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. Przewodniczył jej proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Pietryga. We Mszy Świętej uczestniczyły delegacje wiosek z gminy Grzegorzew, a każda z nich przyniosła bochen pachnącego chleba wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna. W imieniu samorządu gminy Grzegorzew za całoroczny trud pracy rolnika podziękowania złożyli wójt Bożena Dominiak, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Sosnowski oraz Wiceprzewodniczący Marek Lewandowski. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości symbolicznie…
04 sierpnia 2020

„Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny, to tytuł operacji, której celem było zapoznanie rolników z nową inicjatywą jaką jest INKUBATOR KUCHENNY. Jest to miejsce dobrze wyposażone i przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno – prawnymi służące do przetwarzania produktów pochodzących z gospodarstwa. Zadaniem projektu realizowanego w ramach Sieci Innowacji Rolniczych z ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju…
Ostatnio zmieniany 18 września 2020
29 lipca 2020

Wspomnienia z Dnia Ogórka w powiecie kolskim „Rękodzieło ludowe – ogórkowe inspiracje”

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W tym roku z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się kolejny Dzień Ogórka, chociaż sezon ogórkowy w pełni. Podczas tej plenerowej imprezy skierowanej dla plantatorów ogórka organizowano wiele ciekawych konkursów dla osób o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach.  Dla osób posiadających zdolności manualne ogłaszany był konkurs na ,,Najciekawszą kompozycję – stroik z ogórka”. Konkurs ten budził wiele pozytywnych emocji i pobudzał wyobraźnię. Okazywało się, że ogórek jest wdzięcznym materiałem plastycznym. Połączenie talentu, cierpliwości oraz pewnej ręki owocowało ogórkowymi dziełami sztuki, które można było podziwiać zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia w Karszewie, w gminie Dąbie. Z ogórków można ułożyć kompozycje kwiatowo - warzywne, stworzyć zwierzątka, albo zbudować zagrody, a nawet domki ogórkowe. …
Ostatnio zmieniany 29 lipca 2020
26 czerwca 2020

Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem 2020

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wzory wysypywane piaskiem stały się jednym z  elementów sztuki ludowej charakterystycznym dla zdobnictwa kujawskiego. Zwyczaj ten był na Kujawach od drugiej połowy XIX wieku. Rozpowszechniał się wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców wsi, efektem tego była większa dbałość o wnętrza mieszkań i obejścia. Tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenia. Piasek do wysypywania wzorów musiał być suchy, sypki i miałki, dlatego wymagał odpowiedniego przygotowania. Jednym z najstarszych piaskowych wzorów jest motyw mitycznego drzewa życia. W gminie Przedecz od 1998r. w okolicy Wigilii Św. Jana corocznie odbywa się konkurs „Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem”. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i gminy Przedecz i nie tylko. W tym roku konkurs…
Ostatnio zmieniany 26 czerwca 2020
16 marca 2020

Prawidłowe wnioskowanie o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływające na wysokość plonów i powodujące szkody w rolnictwie takie jak susza, huragan, deszcze nawalne, przymrozki wiosenne, powodzie czy grad wymagają zgłoszenia do gminnej komisji ds. szacowania szkód. Komisja ta jest powoływana przez wojewodę i podejmuje czynności szacowania szkód na wniosek rolników. Zgłoszenie powstania szkód powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu konkretnego zjawiska. W przypadku zjawiska występującego lokalnie na małym obszarze, konieczne jest uzyskania opinii z instytutu meteorologicznego w celu potwierdzenia możliwości wystąpienia danego zjawiska na wskazanym terenie. Pozyskaniem opinii zajmuje się komisja gminna. Najistotniejszym elementem dla rozpoczęcia prac gminnej komisji jest zgłoszenie przez rolników zdarzeń i zjawisk powodujących szkody. Oszacowanie strat przez komisję następuje tylko…
Ostatnio zmieniany 16 marca 2020
04 lutego 2020

Informacja dla rolników z powiatu kolskiego o Kursie Chemizacyjnym

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Informuję, że w dniu 20 lutego 2020 roku (czwartek) odbędzie się szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy dla rolników, którzy 5 lat temu ukończyli szkolenie z tego tematu. Miejsce szkolenia – Kościelec ul. Turecka 2, Zajazd pod Dyliżansem. Proszę zainteresowanych o wpisywanie się na listę w biurze WODR Kościelec, ul. Turecka 6 lub telefonicznie 512 716 795; 63 27-22-334 do dnia 18 lutego 2020r. Serdecznie zapraszamy  
20 grudnia 2019

Rolnicy z gminy Kościelec po raz kolejny na Agro Show

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 20 września 2019r. grupa 28 rolników z gminy Kościelec odwiedziła po raz kolejny Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gm. Pobiedziska. Jest to już stały punkt na liście wyjazdów zaplanowanych przez doradców z gminy Kościelec. Wystawa ta organizowana jest od 1999 roku i jest dla wielu rolników skarbnicą informacji o nowych technologiach i środkach produkcji. Wszyscy zwiedzający wystawę mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogli też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Impreza ta przygotowana była na 4 dni i trwała od 19 do 22 września 2019r. Istnieją już zapowiedzi na przyszły rok co do terminu tej…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
20 grudnia 2019

Kolekcja odmian ogórków gruntowych zaprezentowana na Dniu Ogórka

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 6 w Koninie, powiat kolski zorganizował poletka demonstracyjne i kolekcje odmian ogórków. Poletka demonstracyjne i kolekcja odmian ogórków przygotowana została, aby zaprezentować nowe odmiany ogórków na Dniu Ogórka w dniu 04.08.2019 r. w Karszewie w gminie Dąbie. Poletka demonstracyjne zorganizowano u rolników uprawiających ogórki gruntowe na terenie gminy Dąbie. W organizacje poletek i kolekcji włączyło się Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim oraz firma Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Polan. Rolnicy otrzymali bezpłatnie od w/w przedsiębiorstw nasiona nowych odmian ogórków. OPISY ODMIAN Ogórek Zefir F1 Wczesna odmiana mieszańcowa, przeznaczona do konserwowania i kwaszenia. Rośliny o silnym wigorze. Owoc bardzo kształtny, bez szyjki, z lekko…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
12 grudnia 2019

Komisja ds. szacowania szkód – Babiak 2019r

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gminna komisja zajmująca się szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Babiak w roku 2019 zajmowała się dwoma rodzajami strat. Stratami powstałymi w wyniku przymrozków wiosennych w II kwartale 2019r. oraz suszą w III kwartale 2019r. Wnioski w II kwartale 2019r. zgłaszali rolnicy, którzy zaobserwowali straty powstałe w sadach i na plantacjach trwałych powstałe na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych. Komisja miała do weryfikacji 70 wniosków. Lustracja upraw wykazała, że największe straty odnotowano w uprawach czereśni (w wielu przypadkach osiągnęły wysokość 100% plonu), śliwy oraz czarnej porzeczki. Jednak uszkodzenia przymrozkowe widać na wszystkich rodzajach roślin sadowniczych i szacowane były też straty na plantacjach jabłoni,…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2019