Nowości z Koła
17 września 2018

Zaproszenie na spotkanie Program Czyste Powietrze

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 18.09.2018 r. o godzinie 18.00 w Sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole na ul. Sienkiewicza 21/23 w Kole, Wójt Gminy Koło organizuje spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Środowiska na temat Programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze ma być realizowany w całej Polsce w latach 2018-2029. Główne założenie Programu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i pyłów z budynków mieszkalnych do atmosfery. Program jest skierowany do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób, którzy posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy domu. W ramach Programu będzie możliwe dofinansowanie następujących inwestycji: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych spełniających wymagania programu źródeł ciepła (kotłów i pieców na paliwa stałe), docieplenie…
Ostatnio zmieniany 17 września 2018
11 września 2018

I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. Z o.o. z siedzibą w Straszkowie jest zakładem z wieloletnią tradycją badań hodowlanych. Jego historia sięga 1885 roku, kiedy Aleksander Janasz rozpoczął prace hodowlane nad burakiem cukrowym. Obecnie zakład ma 3 lokalizacje: centrala firmy wraz ze Stacją Hodowli Roślin w Straszkowie (powiat kolski, woj. wielkopolskie), Zakład Nasienny w Kutnie (woj. łódzkie) oraz Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie (woj. świętokrzyskie). Celem KHBC „jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego”. Równocześnie z realizacją programów badawczych, firma organizuje spotkania dla rolników, np. Krajowe Święto Rzepaku – popularne i zorganizowane w tym roku po raz 12-sty – spotkanie osób chcących poszerzać wiedzę na temat hodowli rzepaku. W związku z prowadzeniem…
Ostatnio zmieniany 11 września 2018
10 września 2018

Informacja dla rolników z powiatu kolskiego – producentów świń

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Od 27.08.2018r. do 14.09.2018r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole trwa nabór wniosków na refundację kosztów poniesionych przez producentów rolnych utrzymujących w swoim gospodarstwie świnie. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i stanowi refundację 75% poniesionych wydatków. Wsparcie finansowe dotyczy zakupu: mat dezynfekcyjnych sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, materiałów do zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wraz z dowodami zapłaty do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym (faktury, rachunki wystawione…
Ostatnio zmieniany 10 września 2018
05 września 2018

Dożynki Gminne w Kłodawie

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Sierpień i wrzesień to miesiące Dożynkowe. Dożynki - to święto po zbiorach plonów. Są okazją do podziękowania Bogu za pomyślne zbiory. Dożynki to Święto tradycji takich jak wieńce dożynkowe, składane jako dar w podziękowaniu za zebrane plony. W Gminie Kłodawa 26 sierpnia 2017 roku w miejscowości Krzykosy odbyły się Dożynki Gminie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w kościele w Kłodawie za pomyślne zbiory. Następnie odbył się uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego na plac Błonia przy jeziorze w Kłodawie (przemarsz delegacji poszczególnych miejscowości z Gminy Kłodawa z wieńcami i ich wystawka). W święcie uczestniczyło wiele okolicznych firm i gości. Na stoiskach zorganizowanych przez poszczególne miejscowości Gminy Kłodawa można było obejrzeć i zdegustować wyroby…
Ostatnio zmieniany 05 września 2018
03 września 2018

Kolskie Święto Mleka 2018

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 25 sierpnia 2018r. po raz szósty na Stadionie Miejskim MOSiR w Kole odbyło się ”Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego”. Zorganizowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole oraz Starostwo Powiatowe w Kole. Patronat honorowy jak corocznie miał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Jak zawsze w Święcie uczestniczyło wielu gości min. Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także liczni prezesi mleczarń oraz samorządowcy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dla zwiedzających były przygotowane liczne atrakcji i stoiska wielkopolskich mleczarni. Degustacja wyrobów i przetworów mleczarskich. Można było spróbować wyrobów takich jak: sery, maślanki, itp. Poza tym swoje stoiska prezentowały również…
Ostatnio zmieniany 03 września 2018
31 sierpnia 2018

Plon niesiemy, plon - Dożynki w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Dożynki, inaczej Święto Plonów, to święto które jest połączone z dziękczynieniem za ukończone żniwa i zebrane plony. Jest to święto wszystkich rolników. Ma ono w sobie akcent religijny, ludowy i świecki. Tegoroczne dożynki w gminie Przedecz odbyły się tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 26 sierpnia. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną Mszą Świętą za zebrane plony, której przewodniczył Proboszcz Parafii Przedecz - ks. Józef Seweryn. Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz zostały złożone bochny chleba, które Włodarz Gminy sprawiedliwie podzielił pomiędzy uczestników dożynek. Po zakończeniu religijnej części dożynek barwny korowód na czele ze starostami, Panią Marzeną Kacprzak i Jarosławem Ściśler, rolnikami ze wsi Zalesie udał się na plac…
Ostatnio zmieniany 31 sierpnia 2018
29 sierpnia 2018

Dożynki – tradycja ludowa

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Dożynki – święto rolników, które jest zwieńczeniem ich całorocznej pracy. Jest to podziękowanie za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośba o pomyślność przyszłych. Tradycja dożynek wywodzi się już ze średniowiecza, jest wiele lokalnych odmian obchodzenia tego święta, ale wszędzie można wyodrębnić trzy najważniejsze obrzędy: ścięcie ostatnich kłosów, wicie wieńca oraz pochód z wieńcem, a na koniec ucztę i zabawę taneczną. W gminie Olszówka 26 sierpnia odbyły się Dożynki w miejscowości Mniewo. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wniesieniem bochenków chleba wykonanych przez poszczególne wsie z gminy Olszówka. Następnie obyła się Msza Święta dziękczynna celebrowana przez ks. Jana Piotrowicza, proboszcza parafii Umień za uzyskane tegoroczne plony. Starostowie dożynek Pani Bożena Szczepaniak i Pan Sławomir…
Ostatnio zmieniany 29 sierpnia 2018
28 sierpnia 2018

Dożynki Powiatowo – Gminne 2018 w powiecie kolskim – Zaproszenie

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Dnia 2 września 2018 roku odbędą się Dożynki Powiatowo - Gminne. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie, gmina Dąbie. Dożynki to radosne święto, o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane Plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku. Zmienia się polska wieś, ale to co w tym święcie najważniejsze nadal pozostało: szacunek dla tradycji, podziękowanie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na stoisko doradcze, w którym można będzie zasięgnąć porad w zakresie wszelkich działań rolniczych.
Ostatnio zmieniany 29 sierpnia 2018
31 lipca 2018

Zmienione zasady stosowania nawozów naturalnych – sprawozdanie ze szkoleń dla rolników z gminy Kościelec

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Na szkoleniach dla rolników z gminy Kościelec w 2018 roku w miesiącu styczniu i lutym, wykłady dotyczące zmienionych zasad stosowania nawozów naturalnych przeprowadzone były na podstawie projektu Rozporządzenia wprowadzającego Program działań. 26 lipca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z art. 3, ust.5 dyrektywy 91/676/EWG wdrożony został wariant drugi dyrektywy polegający na ustanowieniu Programu działań na terenie całego kraju bez obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN. Krajowym aktem prawnym dla realizacji działań przewidzianych w dyrektywie jest ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. poz. 1566 i 2180…
Ostatnio zmieniany 31 lipca 2018