Nowości z Kępna
Od kwietnia 2013 roku w systemie eWODR Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego działa kilkadziesiąt stacji agrometeorologicznych na terenie województwa, które pomagają rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji przy ochronie roślin a także służą jako baza do badań naukowych naszego ośrodka. Każda taka stacja ( elektroniczna ) dokonuje pomiarów: temperatury powietrza na wysokości 2 m, wilgotności względnej powietrza, sumy opadów, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz punktu rosy. Aktualizacja danych w systemie następuje co 1 godzinę, dodatkowo możemy generować raporty: godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne. Podsumowując blisko cztery lata działania polowej stacji meteorologicznej na naszym terenie w Mnichowicach należy podkreślić, że dane…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2017
23 grudnia 2016

Zainteresowanie dopłatami do kwalifikatu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Z roku na rok rolnicy z powiatu kępińskiego, jak i z całej Polski masowo korzystają z dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Według zapowiedzi również w przyszłym 2017 roku będzie można składać takie wnioski. ● Termin składania wniosków od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku kalendarzowego (2017) ● Stawka dopłat jest corocznie – do 30 września – określana przez Radę Ministrów ● Faktury zakupu za okres od 15 lipca 2016 do 15 czerwca 2017 ● Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami : ● Minimalne ilości wysiewu na 1 ha : Źródło: ARR (broszura), MRiRW  
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Konferencja o ASF - fotorelacja z Mnichowic

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
29 listopada 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach odbyła się konferencja w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych, szczególnie ASF z udziałem szerokiego grona rolników – hodowców trzody chlewnej, sołtysów, delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie, pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie. Inicjatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania omówiono tematy przygotowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie tj. Afrykański Pomór Świń – zasady bioasekuracji (zabezpieczenia) stad przed chorobą, sposoby…

Galeria

Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
08 listopada 2016

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 20 października 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla kobiet z terenu Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu kępińskiego. Spotkania informacyjne były kierowane do zainteresowanych przyznaniem pomocy w ramach aktualnego naboru wniosków a szczególnie do grupy defaworyzowanej czyli kobiet. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju a przede wszystkim z celami określonymi dla nowego okresu programowania na lata 2016-2023. Podczas spotkania poruszono tematykę składania wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Omówiono ogólne zasady przyznawania pomocy, kryteria oceny, formularze przyznania pomocy wraz z załącznikami.
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2016
Informacja rynkowa jest podstawą planowania produkcji rolnej, odgrywa ona ważną rolę w zarządzaniu gospodarstwem. Na powyższym obrazie przedstawiam w tabelarycznym ujęciu średnie ceny ważniejszych produktów rolnych w okresie żniw i w końcówce roku na przestrzeni ostatnich trzech lat Ceny zbóż w poszczególnych latach kształtowały się w zależności od uzyskanych plonów i jakości ziarna ,na które wpływ miał przebieg pogody .Do obniżenia produkcji przyczyniła się susza w okresie letnim. W zależności od podaży i zapasów , ceny zbóż w poszczególnych latach podlegały niewielkim wahaniom. Można zauważyć ,że w 2014 i 2015 roku cena skupu zbóż w okresie żniw była wyższa niż…
Ostatnio zmieniany 17 października 2016
14 października 2016

Demonstracja polowa w Nowej Wsi Książęcej w gminie Bralin

Opracowanie: Piotr Twardowski
Grunty orne gminy Bralin zaliczane są w przeważającej części do gleb słabych i bardzo słabych –klasa bonitacji V i VI ,a bywa że VI z. Tradycyjną i od wieków stosowaną metodą polepszania kompleksu sorpcyjnego tych gruntów ,czyli polepszenia urodzajności było nawożenie ich nawozami organicznymi - obornikiem lub masą zieloną poplonów sianych na zielony nawóz. I to zdawało egzamin. Niestety ,od dłuższego czasu obserwujemy, szczególnie w południowej Wielkopolsce, znaczny spadek ilości opadów deszczu i bezśnieżne zimy. Jest to tak zwane „stepowienie”. Następują częste okresy suszy ,często z objawami suszy glebowej. Znacznie obniżył się też poziom wód gruntowych. Wyżej wymienione przyczyny sprawiły…
Ostatnio zmieniany 14 października 2016
29 września 2016

Pogłębili wiedzę na Agro Show 2016

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 23 i 24 września 2016 r. grupa rolników i doradców rolnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z terenu powiatu kępińskiego zwiedzała tradycyjnie XVIII edycję Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach pod Pobiedziskami w powiecie poznańskim. Z roku na rok ta impreza rolnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co stanowi znakomitą okazję do spotkania ludzi z branży rolniczej. W trakcie wystawy Agro Show miały miejsce również ciekawe seminaria i pokazy pracy maszyn w polu na żywo, które cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony rolników. W hali seminaryjnej odbył się cykl wykładów zorganizowany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Seminarium pt.: „Oszczędności…
Ostatnio zmieniany 30 września 2016
13 września 2016

Pokaz Strażacki

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 4 września 2016 roku w Laskach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, którym towarzyszyły pokazy strażackie oraz konkurs pod nazwą projektu:„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.” Organizatorami pokazów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie kępińskim, Wielkopolska Izba Rolnicza, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – reprezentowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Celem tak zorganizowanej imprezy dzięki wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Sekretariat Regionalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) była poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich oraz…
Ostatnio zmieniany 13 września 2016
07 lipca 2016

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Opracowanie: Piotr Twardowski
       23 czerwca 2016 roku grupa 52 kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kępno i Łęka Opatowska wyjechała do arboretum w Wojsławicach w województwie dolnośląskim, aby zobaczyć przepiękne rośliny ozdobne. Arboretum jest filią Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Na obszarze ponad 200 hektarów zgromadzono 10.000 gatunków i odmian rozmaitych roślin. Z przewodnikiem przez 90 minut poznawaliśmy i podziwialiśmy kolekcję różaneczników, magnolii, które niestety już przekwitły, podobnie jak bzy lilaki. Rozpoczął się okres kwitnienia przepięknej narodowej kolekcji liliowców. Podziwialiśmy też kolekcje: paproci, hortensji, żurawki anemony, szałwie muszkatołowe. Niezwykłe wrażenie zrobiły na nas ostrokrzewy, derenie i kolekcje drzew. Wśród unikatowych drzew były:…