Nowości z Kępna
22 stycznia 2014

Informacja dla stosujących i kupujących środki ochrony roślin

Opracowanie: Piotr Twardowski
Okres zimy to najlepszy czas, aby rolnicy ( osoby stosujące i kupujące ) środki ochrony roślin mogli nabyć niezbędne uprawnienia.
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2014
Powiat kępiński jest najdalej wysuniętym powiatem na południe w Wielkopolsce. Rolnicy tu gospodarują na słabych glebach, V i VI klasa stanowi ok. 60 % gruntów. W przeszłości, chów świń był dominujący gdyż, ziemniaki stanowiły podstawę żywienia trzody chlewnej. Kępińskie było swoistym zagłębiem ziemniaczanym zaopatrującym Górny i Dolny Śląsk, tu również hodowano w znacznej ilości świnie bekonowe. W Kępnie już w latach międzywojennych istniał zakład przerobu bekonów, który wysyłał bekon na eksport do Anglii. W chwili obecnej większość małych gospodarstw zaniechała chowu świń. Dziś w gospodarstwach, które utrzymują świnie, żywienie ich oparte jest o paszę pełnoporcjową na bazie własnego zboża. Pasza…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2014
07 stycznia 2014

Zabezpiecz chemię przed mrozami

Opracowanie: Piotr Twardowski
Niska temperatura niekorzystnie oddziałuje na przechowywane w okresie zimowym niewykorzystane środki ochrony roślin. Przemrożone i    zawilgocone pestycydy tracą swoje właściwości.Większość rolników planuję zakup i zużycie ś.o.r. na bieżąco. Nie mniej jednak niekorzystne warunki pogodowe w sezonie czasem uniemożliwiają wykorzystanie ich w planowanym wcześniej terminie. W wielu gospodarstwach pozostają pestycydy, które będzie można wykorzystać dopiero w kolejnym roku. Istnieje wówczas potrzeba odpowiedniego ich przechowywania i zabezpieczenia przed mrozem.Nieodpowiednio przechowywane preparaty chemiczne mogą zwyczajnie się zepsuć i powodować niekorzystne efekty. Po pierwsze tracą swoje właściwości i nie zwalczają agrofagów, po drugie może zmienić się ich konsystencja, mogą się rozwarstwić, co później utrudnia…
Ostatnio zmieniany 07 stycznia 2014
07 stycznia 2014

Jakie normy i wymogi wzajemnej zgodności obowiązują zimą ?

Opracowanie: Piotr Twardowski
Niektóre normy i wymogi wzajemnej zgodności obowiązują także w okresie zimowym. Za brak ich przestrzegania, ARiMR może naliczyć kary. 1. Wszystkich rolników, których grunty orne wchodzące w skład gospodarstwa położone są na obszarach zagrożonych erozją wodną, obowiązuje utrzymanie okrywy roślinnej na powierzchni stanowiącej co najmniej 40 proc. powierzchni gospodarstwa w terminie od 1 grudnia do 15 lutego; 2. Rolników którzy wykorzystują osady ściekowe jako nawóz, obowiązuje zakaz ich stosowania na terenach zmarzniętych i pokrytych śniegiem; 3. Wszystkich rolników, a przede wszystkich tych, których gospodarstwo lub jego część jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami tzw. OSN, obowiązuję zakaz…
19 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2013
12 grudnia 2013

Spotkanie opłatkowo-wigilijne w Rakowie w powiecie kępińskim.

Opracowanie: Piotr Twardowski
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w dniu 10 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie gminne w Rakowie w gminie Łęka Opatowska. W uroczystości udział wzięło około 130 osób.Organizatorami spotkania byli; Wójt Gminy Łęka Opatowska, Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie, oraz Maria Pieczara z Zespołu Doradczego w Kępnie.W uroczystości wzięli udział; przedstawiciele Urzędu Gminy Łęka, radni gminni i powiatowi, WODR –ZD Kępno, Koła Gospodyń Wiejskich, Izby Rolnicze, sołtysi, Strażacy, prasa lokalna i osoby starsze z Rakowa. Program artystyczny w wykonaniu dzieci z przedszkola w Rakowie i Szkoły w Siemianicach przybliżył tradycję Świąt Bożego Narodzenia, oraz stworzył atmosferę uroczystości .Wójt Gminy i zaproszeni goście…
Lista dostępnych pakietów nowego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważonePakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000Wariant 2.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptakówWariant 2.2. Zmiennowilgotne łąki trzęślicoweWariant 2.3. Zalewowe łąki selernicowe i słonoroślaWariant 2.4. MurawyWariant 2.5. Półnaturalne łąki wilgotneWariant 2.6. Półnaturalne łąki świeżePakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000Wariant 3.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicoweWariant 3.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonoroślaWariant 3.3. MurawyWariant 3.4. Półnaturalne łąki wilgotneWariant 3.5. Półnaturalne łąki świeżePakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwieWariant 4.1. Produkcja lokalnych odmian roślin uprawnychWariant 4.2. Wytwarzanie w gospodarstwach rolnych nasion roślin uprawnych istotnych dla zachowania różnorodności biologicznejWariant…
20 listopada 2013

Co z dopłatami do materiału siewnego w 2014 roku ?

Opracowanie: Piotr Twardowski
Wnioski o przyznanie dopłaty za nasiona zużyte jesienią 2013 r. i wiosną 2014 r. będzie można  składać  prawdopodobnie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 roku. Jednocześnie ARR informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. wygasają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), na podstawie których udzielane są przedmiotowe dopłaty. Komisja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych przepisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2013
17 października 2013

Pokaz odmian kukurydzy - Siemianice 2013.

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 10 października 2013 roku w gospodarstwie Pana Józefa Nawrota w Siemianicach w powiecie kępińskim tradycyjnie odbyła się prezentacja mieszańców kukurydzy. Gospodarstwo charakteryzuje się produkcją o profilu roślinnym, gdzie w obecnym roku uprawia się około 400 ha kukurydzy, a odmianą wiodącą są mieszańce pioneerowskie. Jak powiedział kierownik gospodarstwa Józef Nawrot: W 2013 roku mieliśmy do czynienia z dość zaskakującą aurą – początkowo długo utrzymujące się warunki zimowe ( aż ponad 100 dni z okrywą śnieżną ) uniemożliwiały wjazd na pole, następnie późno rozpoczęta wegetacja wiosenna i dość kapryśna wiosna z niskimi temperaturami i częstymi i obfitymi opadami deszczu ( w…
Ostatnio zmieniany 17 października 2013