Nowości z Kępna
07 grudnia 2015

Informacja ze Spotkania Andrzejkowego

Opracowanie: Piotr Twardowski
W czwartek 19.11.2015r. o godz. 10.00 w biurze powiatowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie połączone ze Spotkaniem Andrzejkowym dla przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kępno, którego inicjatorem były same przewodniczące. W spotkaniu wzięło udział 14 pań oraz zaproszone seniorki Pani Maria Pieczara oraz Pani Marcelina Trzmiel, które podziękowały wszystkim przewodniczącym KGW za zaangażowanie w życie społeczne wsi, życząc tym samym cierpliwości i zdrowia, aby nadal móc wspólnie organizować liczne imprezy. Spotkanie to było zarówno możliwością do rozmowy i wspomnień przy kawie i pysznych sałatkach , jak i podjęcia dyskusji na temat najbliższych imprez, w których KGW wezmą czynny…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
19 listopada 2015

Restrukturyzacja małych gospodarstw - krok po kroku

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ogłoszenie naboru ma nastąpić jeszcze w tym roku, ale sam nabór będzie przeprowadzony już w I kwartale 2016 roku. - To działanie jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia dedykowanym właśnie dla małych gospodarstw, a małych gospodarstw w Polsce jest najwięcej – wyjaśniał Andrzej Gross, prezes ARiMR. - Tu również musi być efekt zwiększenia wielkości czy wartości ekonomicznej gospodarstwa po zastosowaniu tej pomocy, więc ze strony agencji jest potrzebna wielka akcja informacyjna, ale także i promocyjna tego instrumentu, bowiem musimy dokładnie objaśnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jakie ewentualnie zmiany trzeba dokonać w gospodarstwie. W ten proces muszą być włączeni doradcy z ośrodków…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2015
17 listopada 2015

Pomoc dla producentów mleka

Opracowanie: Piotr Twardowski
W ubiegłym tygodniu ministerstwo rolnictwa przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych - pomocy Komisji Europejskiej dla producentów mleka. Wspomniana pomoc ma być skierowana do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji (około 3-50 krów). Rolnik otrzyma pieniądze, jeśli spełni określone warunki: w dniu 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka; w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu mlecznego…
03 listopada 2015

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników w 2016 roku

Opracowanie: Piotr Twardowski
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. ma być o 5 groszy wyższa i wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł - wynika z informacji Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, żeby zwiększyć konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym. Podobna pomoc dla rolników funkcjonuje także w innych krajach członkowskich…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
29 października 2015

Zmiany w dopłacie do kwalifikowanego materiału siewnego

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany w realizacji mechanizmu W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z…
Ostatnio zmieniany 29 października 2015
22 października 2015

Kępińscy rolnicy na Agro Show 2015

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 18 i 19 września 2015 r. grupa rolników i doradców rolnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z terenu powiatu kępińskiego zwiedzała tradycyjnie XVII edycję Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach pod Pobiedziskami w powiecie poznańskim. Z roku na rok ta impreza rolnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co stanowi znakomitą okazję do spotkania ludzi z branży rolniczej. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych środowisk związanych z rolnictwem. W tym roku z powiatu kępińskiego zostały zorganizowane trzy autokary dla rolników: z gminy Bralin wyjazd…
Ostatnio zmieniany 22 października 2015
20 października 2015

Konferencja PROW 2014 - 2020

Opracowanie: Piotr Twardowski
W następstwie zawartego porozumienia pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą odbywa się cykl szkoleń informacyjnych na temat wdrażania działań PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem „Modernizacji gospodarstw rolnych”. W powiecie kępińskim szkolenie takie odbyło się w dniu 12 października 2015r w Słupi p/Kępnem. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, rola doradztwa rolniczego w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych oraz podsumowanie realizacji zadań ARiMR w zakresie PROW 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski, który swoim…
Ostatnio zmieniany 20 października 2015
09 października 2015

Płatności obszarowe za 2015 rok

Opracowanie: Piotr Twardowski
   
Ostatnio zmieniany 09 października 2015
02 września 2015

Zaprezentowali powiat kępiński

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 13.08.2015 roku w Muzeum Archeologicznym na Starym Rynku w Poznaniu odbył się finał XV edycji konkursu ,, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw , jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  Do konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy 2015 roku zakwalifikowano 50 produktów oraz  7 produktów które…
Ostatnio zmieniany 02 września 2015