Nowości z Kępna
Lista dostępnych pakietów nowego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważonePakiet 2. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000Wariant 2.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptakówWariant 2.2. Zmiennowilgotne łąki trzęślicoweWariant 2.3. Zalewowe łąki selernicowe i słonoroślaWariant 2.4. MurawyWariant 2.5. Półnaturalne łąki wilgotneWariant 2.6. Półnaturalne łąki świeżePakiet 3. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000Wariant 3.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicoweWariant 3.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonoroślaWariant 3.3. MurawyWariant 3.4. Półnaturalne łąki wilgotneWariant 3.5. Półnaturalne łąki świeżePakiet 4. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwieWariant 4.1. Produkcja lokalnych odmian roślin uprawnychWariant 4.2. Wytwarzanie w gospodarstwach rolnych nasion roślin uprawnych istotnych dla zachowania różnorodności biologicznejWariant…
20 listopada 2013

Co z dopłatami do materiału siewnego w 2014 roku ?

Opracowanie: Piotr Twardowski
Wnioski o przyznanie dopłaty za nasiona zużyte jesienią 2013 r. i wiosną 2014 r. będzie można  składać  prawdopodobnie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 roku. Jednocześnie ARR informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. wygasają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), na podstawie których udzielane są przedmiotowe dopłaty. Komisja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych przepisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2013
17 października 2013

Pokaz odmian kukurydzy - Siemianice 2013.

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 10 października 2013 roku w gospodarstwie Pana Józefa Nawrota w Siemianicach w powiecie kępińskim tradycyjnie odbyła się prezentacja mieszańców kukurydzy. Gospodarstwo charakteryzuje się produkcją o profilu roślinnym, gdzie w obecnym roku uprawia się około 400 ha kukurydzy, a odmianą wiodącą są mieszańce pioneerowskie. Jak powiedział kierownik gospodarstwa Józef Nawrot: W 2013 roku mieliśmy do czynienia z dość zaskakującą aurą – początkowo długo utrzymujące się warunki zimowe ( aż ponad 100 dni z okrywą śnieżną ) uniemożliwiały wjazd na pole, następnie późno rozpoczęta wegetacja wiosenna i dość kapryśna wiosna z niskimi temperaturami i częstymi i obfitymi opadami deszczu ( w…
Ostatnio zmieniany 17 października 2013
26 września 2013

Fotorelacja z wystawy AGRO SHOW w Bednarach

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 20-23 września 2013 roku odbyła się XV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW w Bednarach, jak corocznie z powiatu kępińskiego zostały zorganizowane grupy rolników, uczestniczące w wyjazdach studyjnych. W sumie uczestniczyło w nich około 100 osób z całego powiatu: - z gminy Bralin ok. 30 osób - organizator wyjazdu: Stanisław Żary - z gminy Baranów ok. 30 osób - organizator wyjazdu: Paweł Stasiak - z gminy Kępno ok. 40 osób - organizator wyjazdu: Piotr Twardowski Tradycyjnie oglądano pokazy maszyn w czasie pracy, jak również zapoznano się z najnowszymi praktykami w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa. Poniżej zamieszczamy fotogalerię z wystawy: Autorzy…
Ostatnio zmieniany 26 września 2013
26 września 2013

Wyjazd studyjny z gminy Kępno i Łęka Opatowska

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach od 18-20 września 2013r. zorganizowany został wyjazd 49 osób z gminy Kępno i Łęka Opatowska do Janowca i Kazimierza nad Wisłą, oraz Lublina, Zamościa i Sandomierza.Celem wyjazdu było zapoznanie z możliwościami rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw wiejskich, poznanie bogactwa dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, zwyczajów i obyczajów terenów województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Tereny wschodniej i południowo- wschodniej Polski gospodarczym tych regionów określanym jako Polska B. Przekonaliśmy się jednak, że dzięki funduszom unijnym rozwój tych regionów szybko się zmienia, a różnice są szybko niwelowane.Dodatkowym pozytywnym wrażeniem jest niezwykła gościnność ludzi o czym mogliśmy się sami przekonać.Podziwialiśmy przepiękne zabytkowe…
http://zielonagora.gazeta.plJak informuje Nadleśnictwo Syców w dniach od 13.09.2013 r. do 22.09.2013 r. zostaną przeprowadzone agrolotnicze zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin. Zabieg ten ma na celu zniszczenie groźnego szkodnika sosny pospolitej jakim jest owad Borecznik sosnowy (Diprion pini). Do zabiegu lotniczego zostanie będzie użyty środek chemiczny SHERPA 100 EC w dawce 0,2 l/ha zgodnie z etykietą – środek toksyczny dla pszczół.W powiecie kępińskim będą opryskiwane lasy ;W gminie Kępno – 566 haW gminie Bralin – 474 haMimo, że zastosowany środek nie jest szkodliwy dla ludzi, zaleca się zachować ostrożność i nie korzystać z runa leśnego do 13 października 2013 roku…
Ostatnio zmieniany 20 września 2013
Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne „Trzoda Chlewna" w numerze 8/2013 z sierpnia opublikowała kandydatów reprezentujących poszczególne województwa którzy są nominowani do zapowiadanego w tytule konkursu. Konkurs jest przeprowadzony w trzech etapach.W pierwszym etapie pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z wszystkich Zespołów Doradczych w powiatach wytypowali producentów trzody chlewnej z swojego terenu działania. Zespół Doradczy w powiecie kępińskim do konkursu wytypował rolnika Zdzisława Burzałę z Perzowa gm. Perzów, powiat kępiński. Kryteriami jakimi się kierowaliśmy było:● – dobrostan zwierząt● – właściwe składowanie i zagospodarowanie odchodów zwierzęcych● – ogólną estetykę gospodarstwa● – stopień zmechanizowania prac w chlewni, nowoczesność technologii● – zbilansowane racjonalne żywienie● – poziom…
27 sierpnia 2013

Biesiada gminna w Piaskach k./Kępna

Opracowanie: Piotr Twardowski
Tradycyjnie jak co roku w sobotę 17 sierpnia 2013r. wieczorem odbyła się gminna biesiada w Piaskach. Celem takich spotkań jest integracja społeczności wiejskiej, oraz kultywowanie tradycji kulturowych i kulinarnych.Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Piaskach – Maria Wróbel powitała przybyłych gości wśród których byli ; Wójt Gminy Łęka – Witold Jankowski, Sekretarz Gminy-Małgorzata Gąszczak,Magdalena Osada z UG Łęka, delegacje z poszczególnych wsi, miejscowej Straży Pożarnej,Sołtys oraz mieszkańcy wsi Piaski.Uczczono minutą ciszy zmarłą przed tygodniem zasłużoną i aktywną Przewodniczącą KGW Łucję Sieczka z Granic koło Siemianic.Potem zaproszono wszystkich na poczęstunek; kawę i upieczone ciasta przez panie z Kół Gospodyń.Następnie zebrani goście zaczęli…
W dniu 16 sierpnia 2013 roku grupa 20 osób z powiatu kępińskiego wyjechała do Poznania z produktami na konkurs na najlepszy produkt żywnościowy. Ogółem z całego województwa było 66 produktów, w tym z naszego powiatu kępińskiego -18 produktów- w tym: - 3 produkty i przetwory mięsne i 1 produkt zbożowy z gminy Baranów, - 2 produkty mleczne i 1 produkt z przetworów warzywnych z gminy Łęka Opatowska, - 1 produkt z kategorii miody z gminy Kępno, - 5 produktów z napojów alkoholowych z gminy; Łęka Opatowska, Bralin, Kępno, - 1 produkt z napojów bezalkoholowych z gminy Kępno, - 4 produkty…
Ostatnio zmieniany 21 sierpnia 2013