Nowości z Kępna
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Kępnie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od kwietnia 2013 roku w systemie eWODR Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego działa kilkadziesiąt stacji agrometeorologicznych na terenie województwa, które pomagają rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji przy ochronie roślin a także służą jako baza do badań naukowych naszego ośrodka. Każda taka stacja ( elektroniczna ) dokonuje pomiarów: temperatury powietrza na wysokości 2 m, wilgotności względnej powietrza, sumy opadów, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz punktu rosy. Aktualizacja danych w systemie następuje co 1 godzinę, dodatkowo możemy generować raporty: godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne. Podsumowując blisko cztery lata działania polowej stacji meteorologicznej na naszym terenie w Mnichowicach należy podkreślić, że dane…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2017
23 grudnia 2016

Zainteresowanie dopłatami do kwalifikatu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Z roku na rok rolnicy z powiatu kępińskiego, jak i z całej Polski masowo korzystają z dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Według zapowiedzi również w przyszłym 2017 roku będzie można składać takie wnioski. ● Termin składania wniosków od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku kalendarzowego (2017) ● Stawka dopłat jest corocznie – do 30 września – określana przez Radę Ministrów ● Faktury zakupu za okres od 15 lipca 2016 do 15 czerwca 2017 ● Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami : ● Minimalne ilości wysiewu na 1 ha : Źródło: ARR (broszura), MRiRW  
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Konferencja o ASF - fotorelacja z Mnichowic

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
29 listopada 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach odbyła się konferencja w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych, szczególnie ASF z udziałem szerokiego grona rolników – hodowców trzody chlewnej, sołtysów, delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kępnie, pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie. Inicjatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania omówiono tematy przygotowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie tj. Afrykański Pomór Świń – zasady bioasekuracji (zabezpieczenia) stad przed chorobą, sposoby…

Galeria

Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
08 listopada 2016

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 20 października 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla kobiet z terenu Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu kępińskiego. Spotkania informacyjne były kierowane do zainteresowanych przyznaniem pomocy w ramach aktualnego naboru wniosków a szczególnie do grupy defaworyzowanej czyli kobiet. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju a przede wszystkim z celami określonymi dla nowego okresu programowania na lata 2016-2023. Podczas spotkania poruszono tematykę składania wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Omówiono ogólne zasady przyznawania pomocy, kryteria oceny, formularze przyznania pomocy wraz z załącznikami.
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2016
Informacja rynkowa jest podstawą planowania produkcji rolnej, odgrywa ona ważną rolę w zarządzaniu gospodarstwem. Na powyższym obrazie przedstawiam w tabelarycznym ujęciu średnie ceny ważniejszych produktów rolnych w okresie żniw i w końcówce roku na przestrzeni ostatnich trzech lat Ceny zbóż w poszczególnych latach kształtowały się w zależności od uzyskanych plonów i jakości ziarna ,na które wpływ miał przebieg pogody .Do obniżenia produkcji przyczyniła się susza w okresie letnim. W zależności od podaży i zapasów , ceny zbóż w poszczególnych latach podlegały niewielkim wahaniom. Można zauważyć ,że w 2014 i 2015 roku cena skupu zbóż w okresie żniw była wyższa niż…
Ostatnio zmieniany 17 października 2016
14 października 2016

Demonstracja polowa w Nowej Wsi Książęcej w gminie Bralin

Opracowanie: Piotr Twardowski
Grunty orne gminy Bralin zaliczane są w przeważającej części do gleb słabych i bardzo słabych –klasa bonitacji V i VI ,a bywa że VI z. Tradycyjną i od wieków stosowaną metodą polepszania kompleksu sorpcyjnego tych gruntów ,czyli polepszenia urodzajności było nawożenie ich nawozami organicznymi - obornikiem lub masą zieloną poplonów sianych na zielony nawóz. I to zdawało egzamin. Niestety ,od dłuższego czasu obserwujemy, szczególnie w południowej Wielkopolsce, znaczny spadek ilości opadów deszczu i bezśnieżne zimy. Jest to tak zwane „stepowienie”. Następują częste okresy suszy ,często z objawami suszy glebowej. Znacznie obniżył się też poziom wód gruntowych. Wyżej wymienione przyczyny sprawiły…
Ostatnio zmieniany 14 października 2016
29 września 2016

Pogłębili wiedzę na Agro Show 2016

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 23 i 24 września 2016 r. grupa rolników i doradców rolnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z terenu powiatu kępińskiego zwiedzała tradycyjnie XVIII edycję Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach pod Pobiedziskami w powiecie poznańskim. Z roku na rok ta impreza rolnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co stanowi znakomitą okazję do spotkania ludzi z branży rolniczej. W trakcie wystawy Agro Show miały miejsce również ciekawe seminaria i pokazy pracy maszyn w polu na żywo, które cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony rolników. W hali seminaryjnej odbył się cykl wykładów zorganizowany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Seminarium pt.: „Oszczędności…
Ostatnio zmieniany 30 września 2016
13 września 2016

Pokaz Strażacki

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 4 września 2016 roku w Laskach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, którym towarzyszyły pokazy strażackie oraz konkurs pod nazwą projektu:„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.” Organizatorami pokazów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie kępińskim, Wielkopolska Izba Rolnicza, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – reprezentowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Celem tak zorganizowanej imprezy dzięki wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Sekretariat Regionalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) była poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich oraz…
Ostatnio zmieniany 13 września 2016