Nowości z Kępna
02 września 2015

Zaprezentowali powiat kępiński

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 13.08.2015 roku w Muzeum Archeologicznym na Starym Rynku w Poznaniu odbył się finał XV edycji konkursu ,, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw , jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  Do konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy 2015 roku zakwalifikowano 50 produktów oraz  7 produktów które…
Ostatnio zmieniany 02 września 2015
28 sierpnia 2015

Brak opadów dokucza - pomoc rolnikom niezbędna

Opracowanie: Piotr Twardowski
Z pomiarów polowej stacji meteorologicznej w Mnichowicach, gmina Bralin, powiat kępiński wynika, że w okresie siedmiomiesięcznym od  I-VII. 2015 r. spadło 202 mm opadu a norma wieloletnia w analogicznym okresie na przestrzeni lat (1951-2010) dla naszego regionu wynosi ok. 330 mm.( czyli spadło 61 % normy – brakuje 39 %). Najgorzej sytuacja opadowa przedstawia się w bieżącym miesiącu sierpniu 2015 r. gdzie do tej pory stacja zmierzyła 15,2 mm opadu a norma wieloletnia wynosi ok.67 mm ( czyli spadło do tej pory 22,6 % miesięcznej normy – brakuje 77,4 %). Warto nadmienić, że opady w bieżącym roku mają zasięg lokalny…
Ostatnio zmieniany 31 sierpnia 2015
15 maja 2015

Jaki poplon i kiedy?

Opracowanie: Piotr Twardowski
W zależności od terminu siewu poplony ścierniskowe można podzielić na:   Rodzaje poplonów/międzyplonów   POPLON ŚCIERNISKOWY - Wysiewany jest "na ściernisko". Dobór gatunków do uprawy zależy od długości okresu wegetacji rośliny poprzedzającej oraz od planowanego poplonu. Największe możliwości doboru gatunków są w przypadku roślin wcześnie schodzących z pola takich jak: jęczmień, żyto, rzepak. Poplony są wysiewane latem i użytkowane do późnej jesieni. Następnie siane są rośliny jare. Gatunki przeznaczone do tego celu powinny charakteryzować się szybkim początkowym wzrostem, wysoką produkcją biomasy oraz niskim kosztem zakupu nasion. W zależności od czasu jakim się dysponuje, warte rozważenia są następujące gatunki: słoneczniki, strączkowe…
12 marca 2015

Ochrona strączkowych

Opracowanie: Piotr Twardowski
Tabele pochodzą z bezpłatnej publikacji pt."Uprawa roślin strączkowych w Polsce" (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA) Warszawa 2014. Środki ochrony roślin -  stan na 15 marca 2014 r.    
11 marca 2015

Kredyt preferencyjny - zmiany

Opracowanie: Piotr Twardowski
W 2015 roku zmienią się zasady dotyczące kredytów preferencyjnych, w spłacie których pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Do dyspozycji będzie mniej linii kredytowych niż w poprzednim okresie, ale za to wyższa będzie maksymalna kwota kredytu, jaką będzie mogło otrzymać gospodarstwo rolne. Pojawią się też nowe rodzaje kredytów m.in. na wspólne użytkowanie inwestycji. Ważną zmianą w kredytach preferencyjnych będzie również wprowadzenie tzw. efektu zachęty. Polega on na tym, że prace nad inwestycją nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia w banku wniosku o kredyt. Poniżej zostały opisane szczegółowe zmiany dotyczące kredytów preferencyjnych, które będą obowiązywały od 2015 r. Linie…
27 lutego 2015

Odmłodzenie wsi

Opracowanie: Piotr Twardowski
Inwestują, strategicznie prowadzą biznes, potrafią oceniać ryzyko i szybko podejmować decyzje. Znają się na marketingu i chętnie sięgają po innowacyjne rozwiązania oraz dotacje z Unii Europejskiej. To właśnie młodzi rolnicy są obecnie siłą napędową rozwoju polskiego rolnictwa.Od Tego roku rolnicy, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia, mają otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich niż pozostali - podkreśla Prezes ARiMR Andrzej Gross  Ci, którzy mają poniżej 35 lat stanowią w Polsce prawie 15% procent ogółu rolników. Takim wynikiem nie może się pochwalić żadne inne państwo w Unii Europejskiej. Polska wieś w najbliższych latach…
dane : projekt - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa - Styczeń 2015 rok
22 stycznia 2015

Realna zmiana stawek dopłat do materiału siewnego na niższe

Opracowanie: Piotr Twardowski
Od 15. stycznia w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego lub sadzeniowego w kategorii elitarny lub kwalifikowany. W tym samym czasie resort rolnictwa przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie zmiany stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem elitarnym lub kwalifikowanym i przesłał go do konsultacji branżowym związkom oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych.   Nowy projekt zawiera jednak niekorzystne dla rolników zapisy. Mówią one o zmniejszeniu stawek dopłat, które dla materiału w kategorii elitarny lub kwalifikowany mają być następujące: dopłata do 1…
12 stycznia 2015

Rolnictwo zrównoważone po nowemu

Opracowanie: Piotr Twardowski
  Założenia Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w nowym PROW 2014-2020. Celem tego pakietu jest promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie. Oznacza to, że beneficjenci będą musieli spełnić szereg wymogów.   Analiza gleby i inne zobowiązania Beneficjent zobowiązany jest do dwukrotnego przeprowadzenia analizy gleby, wykonania corocznie planu nawozowego, dywersyfikacji upraw (min. 4 w każdym roku), odpowiedniego płodozmianu, przynajmniej dwukrotnego zastosowania na każdej działce w okresie trwania zobowiązania jednej z trzech praktyk zwiększających zawartość substancji organicznej w glebie: międzyplonu, przyorania słomy lub przyorania obornika, jednak przynajmniej raz powinien to być międzyplon. Praktyki te stanowić będą podstawę planowania środowiskowego…