Nowości z Kępna
15 stycznia 2018

Informacja dla beneficjentów PROW 2014 - 2020

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 07 lutego 2018
30 stycznia 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi w Kępnie

Opracowanie: Piotr Twardowski
24 stycznia 2018 r., w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, odbyło się spotkanie z rolnikami „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego na spotkanie przybyła Wicewojewoda Marlena Maląg. W spotkaniu uczestniczyli  m. in.: Lidia Czechak – z-ca Dyrektora Wielopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Marek Piślewski – z- ca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR; Waldemar Gruszewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Jadwiga Sielecka – zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii; Wiesława Witaszak – z-ca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; Piotr Twardowski – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w…
Ostatnio zmieniany 30 stycznia 2018
30 stycznia 2018

Polagra Premiery

Opracowanie: Piotr Twardowski
Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim: Wioletta Szkopek oraz Paweł Stasiak zorganizowali w dniu 20 stycznia 2018 r. wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY odbywające się w Poznaniu. Rolnicy z powiatu kępińskiego mieli okazję przyjrzeć się nowinkom w branży rolniczej. Była to doskonała okazja aby zapoznać się z nowymi technologiami w rolnictwie. Zaletą takich wyjazdów jest niewątpliwie fakt, że rolnicy mają kompleksowy przegląd najnowszych maszyn, urządzeń oraz świadczonych usług dla rolnictwa. Poniżej fotorelacja z wyjazdu:
Ostatnio zmieniany 30 stycznia 2018
20 grudnia 2017

Znaczenie progów szkodliwości w chemicznej ochronie roślin

Opracowanie: Piotr Twardowski
Pojęcie „progów szkodliwości” pojawiło się w ochronie wraz z wejściem integrowanej ochrony roślin i w pierwszym okresie było głównie traktowane jako ekologiczna podstawa decyzji o potrzebie podjęcia chemicznego zwalczania organizmu szkodliwego. Należy pamiętać , że pierwsze doświadczenia w zakresie ograniczenia stosowana środków ochrony roślin miały miejsce w czasie gdy ochrona chemiczna stała się bazą dla uzyskania odpowiedniego plonu ja i odpowiedniej jakości. Wtedy panowało powszechne przekonanie ze środki jakie stosujemy są tak skonstruowane ze nie pozostawiają śladu w naszym ekosystemie, nic bardziej mylnego o czym przekonaliśmy się w czasie prowadzenia obserwacji jak i doświadczeń. Programy ochrony roślin z tamtych czasów,…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2018
19 grudnia 2017

Spotkanie Opłatkowe Seniorów

Opracowanie: Piotr Twardowski
Już po raz kolejny w niedzielne popołudnie w Sali OSP w Grębaninie odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym spotkali się seniorzy z całego sołectwa. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka wsi Grębanin na czele z Sołtysem wsi Panią Teresą Zawada. Pani Sołtys wraz z Panią Teresą Jerzyk- przewodniczącą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przywitały zebranych gości szczególnie emerytowanych nauczycieli naszej Szkoły Podstawowej: Panią Krystynę Kołodziejczyk, Jolantę Nawrocką, Jadwigę i Franciszka Mamczak, proboszcza miejscowej Parafii księdza prałata Stanisława Borowickiego oraz długoletniego dyrektora szpitala rehabilitacyjnego w Grębaninie Pana Leszka Żebrowskiego. W świąteczny nastrój seniorów wprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej , które przygotowały jasełka pod okiem…
Lokalna Grupa Dyskusyjna założona przy gospodarstwie demonstracyjnym Pana Władysława Bajera (od lipca 2017 roku gospodarstwo objął zięć – Rafał Gierz ) prowadzona działalność w formie spotkań rolników w celu omówienia i przedyskutowania bieżących spraw z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa z naciskiem na produkcję trzody chlewnej w różnych technologiach i systemach chowu ,zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa ASF i zagadnienia bioasekuracji, oraz zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej towarowej jak też przeznaczonej na własną bazę paszową gospodarstwa. W 2017 roku na planowane 4 spotkania przeprowadzono 3 (Jedno ze spotkań odwołałem z powodu mojej choroby). Przeciętnie w spotkaniach brało udział 6 rolników. Zdjęcie:…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2017
Właściwości plonotwórcze łąk i pastwisk zależą od ich zasobności w składniki pokarmowe, uwilgotnienia i składu botanicznego runi. Badania wykazały , że przesuszenie nowo założonej łąki na zasobnej glebie torfowej spowodowało wyginięcie roślin i degradację gleby. Optymalne uwilgotnienie gleby dla rozwoju roślin leży w granicach między wodną pojemnością polową, odpowiadającą 60%pojemności wodnej kapilarnej a tzw. wilgotnością początku hamowania wzrostu roślin. Granice optymalnej wilgotności dla każdego typu gleb są różne. Problem dostępności wody w glebie łąkowej zwraca główną uwagę na ilość wody i siłę wiążąca ją w glebie. Istnieją dwie granice dostępności wody: -dolna- poniżej której gleba jest za sucha i górna-powyżej…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2017
13 grudnia 2017

JPK – nowy obowiązek dla rolników

Opracowanie: Piotr Twardowski
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci nowymi zasadami kontroli skarbowej, czyli obowiązkiem przekazywania co miesiąc Jednolitego Pliku Kontrolnego. Za brak przesłania JPK grożą sankcje karno-skarbowe. Obowiązkiem tym objęte są już duże i małe przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności dołączą do nich mikroprzedsiębiorcy – a więc firmy, które: • zatrudniają mniej niż 10 osób, • generują obroty nieprzekraczające 2 mln euro. Wśród wielu tysięcy mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia dołączą do grupy podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie szerokie grono rolników indywidualnych rozliczających się na zasadach ogólnych tzw. VAT- owców. JPK_VAT – generowany na podstawie dokumentów kosztowych i…
14 listopada 2017

Żniwa kukurydziane 2017 na finiszu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Zdjęcie: Archiwum własne autora (Paweł Stasiak) Uprawa kukurydzy cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. Roślina ta stanowi znaczącą pozycję w strukturze zasiewów. Postęp biologiczny, a co za tym idzie dobór odpowiednich odmian, które lepiej wykorzystują istniejące warunki rolnicze pozwala na uprawę tej rośliny nawet na słabszych stanowiskach. W powiecie kępińskim tegoroczny sezon można uznać za udany, choć na przestrzeni całego sezonu nie brakowało niespodzianek pogodowych. Przekropny i chłodny kwiecień był dla siewu kukurydzy niemałym utrudnieniem wręcz to uniemożliwiał. Nielicznym gospodarstwom udało się zasiać kukurydzę w kwietniu. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną a sytuacja pogodowa spowodowała, że optymalne warunki dla siewu kukurydzy były…
Ostatnio zmieniany 20 listopada 2017