Nowości z Kępna
17 grudnia 2015

Zwiększenie dopłat do kwalifikatu - apel

Opracowanie: Piotr Twardowski
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie wsparcia rolników w zakupie kwalifikowanego materiału siewnego. Związkowcy apelują o podwyższenie dopłat do poziomu obowiązującego w 2014 r. Wynosiły one wtedy: dla zbóż – 100 zł/ha, dla roślin strączkowych 160 zł/ha, dla ziemniaków 500 zł/ha. Rząd obniżył powyższe stawki w marcu 2015 r. - Dopłaty dały impuls do pozytywnych zmian, gdyż jak powszechnie wiadomo wymienialność materiału siewnego w gatunkach nimi objętych jest bardzo niska. Stosowanie materiału siewnego jest jednym z najważniejszych warunków prowadzenia integrowanej ochrony roślin – w liście do ministra napisał Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
11 grudnia 2015

I miejsce w powiecie kępińskim, IV w Wielkopolsce

Opracowanie: Piotr Twardowski
Niebagatelny  wynik, jeśli chodzi o  średnią wydajność mleka krowiego za 2014 rok osiągnął Puchała Tadeusz - rolnik z miejscowości Mnichowice w gminie Bralin ( powiat kępiński ).  Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie znalazł się na czwartym miejscu w kategorii do 20 krów, natomiast w powiecie kępińskim był to najlepszy wynik.
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
09 grudnia 2015

Pora na szkolenia

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniu 8 grudnia 2015 roku w miejscowości Świba k / Kępna odbyły się szkolenia specjalistyczne, zorganizowane przez starszego doradcę na terenie gminy Kępno Piotra Twardowskiego. Zainteresowani rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich bardzo chętnie biorą udział w takich metodach dydaktycznych organizowanych zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, wykładowcami szkoleń byli specjaliści branżowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tematyka przedstawiała się następująco: „Racjonalny dobór maszyn przy planowaniu inwestycji w ramach PROW” – prelegent: główny specjalista ds. ekonomiki Zbigniew Błaszczyk, „Środki pomocowe dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne” – prelegent: starszy doradca ekonomista Stefan Krzywiecki, „Integrowana ochrona roślin – systemy wspomagania decyzji…
09 grudnia 2015

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego - obowiązkowe a dobrowolne

Opracowanie: Piotr Twardowski
Aż 1,5 mln rolniczych gospodarstw jest co roku chronionych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. To dobra wiadomość. Jest też niestety zła: rolnicy zapominają, że taka polisa nie chroni tego, co w środku. Tymczasem maszyny czy zmagazynowane zboże może mieć wielokrotnie większą wartość niż sam budynek. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni mienia znajdującego się wewnątrz -maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków obrotowych czy zwierząt - o czym niestety rolnicy rzadko pamiętają. Chwila refleksji przychodzi często za późno, czyli już po szkodzie. Rolnicy zapominają o ochronie mienia innego niż budynki Nakłady inwestycyjne rolników na maszyny i narzędzia to…
07 grudnia 2015

Informacja ze Spotkania Andrzejkowego

Opracowanie: Piotr Twardowski
W czwartek 19.11.2015r. o godz. 10.00 w biurze powiatowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie połączone ze Spotkaniem Andrzejkowym dla przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich gminy Kępno, którego inicjatorem były same przewodniczące. W spotkaniu wzięło udział 14 pań oraz zaproszone seniorki Pani Maria Pieczara oraz Pani Marcelina Trzmiel, które podziękowały wszystkim przewodniczącym KGW za zaangażowanie w życie społeczne wsi, życząc tym samym cierpliwości i zdrowia, aby nadal móc wspólnie organizować liczne imprezy. Spotkanie to było zarówno możliwością do rozmowy i wspomnień przy kawie i pysznych sałatkach , jak i podjęcia dyskusji na temat najbliższych imprez, w których KGW wezmą czynny…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
19 listopada 2015

Restrukturyzacja małych gospodarstw - krok po kroku

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ogłoszenie naboru ma nastąpić jeszcze w tym roku, ale sam nabór będzie przeprowadzony już w I kwartale 2016 roku. - To działanie jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia dedykowanym właśnie dla małych gospodarstw, a małych gospodarstw w Polsce jest najwięcej – wyjaśniał Andrzej Gross, prezes ARiMR. - Tu również musi być efekt zwiększenia wielkości czy wartości ekonomicznej gospodarstwa po zastosowaniu tej pomocy, więc ze strony agencji jest potrzebna wielka akcja informacyjna, ale także i promocyjna tego instrumentu, bowiem musimy dokładnie objaśnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jakie ewentualnie zmiany trzeba dokonać w gospodarstwie. W ten proces muszą być włączeni doradcy z ośrodków…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2015
17 listopada 2015

Pomoc dla producentów mleka

Opracowanie: Piotr Twardowski
W ubiegłym tygodniu ministerstwo rolnictwa przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych - pomocy Komisji Europejskiej dla producentów mleka. Wspomniana pomoc ma być skierowana do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji (około 3-50 krów). Rolnik otrzyma pieniądze, jeśli spełni określone warunki: w dniu 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka; w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu mlecznego…
03 listopada 2015

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników w 2016 roku

Opracowanie: Piotr Twardowski
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 r. ma być o 5 groszy wyższa i wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł - wynika z informacji Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, żeby zwiększyć konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym. Podobna pomoc dla rolników funkcjonuje także w innych krajach członkowskich…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
29 października 2015

Zmiany w dopłacie do kwalifikowanego materiału siewnego

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany w realizacji mechanizmu W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z…
Ostatnio zmieniany 29 października 2015