Nowości z Kępna
01 czerwca 2017

Kiszonki z mieszanek zbożowo-strączkowych (GPS)

Opracowanie: Piotr Twardowski
Zwiększająca się produkcja młodego bydła opasowego na terenie powiatu kępińskiego w rejonach o niskim udziale łąk i pastwisk w strukturze użytków rolnych zmusza rolników do sporządzania kiszonek z roślin zbożowych lub mieszanek strączkowo –zbożowych, .tzw .GPS . Nazwa pochodzi od niem . Ganzpflanze Pflanze Silage- kiszonki z całych roślin . Rośliny zbożowe, zwłaszcza w mieszance z roślinami strączkowymi, uprawiane na GPS, wpływają korzystnie na strukturę i żyzność gleby. Uprawa ich nie wymaga wysokich dawek nawozów ,w przeciwieństwie do kukurydzy i nie ma konieczności stosowania herbicydów .Uprawa kukurydzy w monokulturze na tym samym polu przyczynia się do gromadzenia w glebie pozostałości…
20 marca 2017

Informacja dla rolników z gminy Łęka Opatowska

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 27 marca 2017
17 marca 2017

Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2017

Opracowanie: Piotr Twardowski
              Jak co roku, kiedy na polach zima ustępuje, a rolnicy zaczynają powoli przygotowania do kolejnego sezonu odbywa się Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Rolnych Gminy Baranów. Tegoroczne spotkanie Zarząd Stowarzyszenia, w składzie: Roman Taborski – prezes, Stanisław Kulak – wiceprezes, Jerzy Florczak – skarbnik, oraz Marian Latusek - członek, zorganizował 22 lutego w Motelu ES Baranów. Jak podkreślał w swoim sprawozdaniu z działalności Prezes Pan Roman Taborski „Stowarzyszenie obecnie liczy 73 członków i jest to największa organizacja skupiająca rolników z powiatu kępińskiego. Stowarzyszenie to funkcjonuje od 2000 roku. Przez te lata staraliśmy się wspólnie stawiać czoła problemom z jakimi boryka…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2017
06 marca 2017

Czas szkoleń

Opracowanie: Piotr Twardowski
14 lutego 2017 r. w Bralinie w świetlicy „Florian” odbyły się 2 szkolenia specjalistyczne dla rolników z terenu gminy Bralin. Pierwszy wykład przeprowadziła Pani Jolanta Szczepańska - gł. specjalista ds. ROW. Temat szkolenia to: Działania PROW 2014-2020 dla przedsiębiorczości, turystyki wiejskiej i agroturystyki. Szczegółowo omówiono poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku. Drugi wykład przeprowadziła Pani Jolanta Szydłowska - gł. specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska. Temat szkolenia to: Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w PROW na lata 2014-2020. Celem działania programu rolno-środowiskowo-klimatycznego jest promowanie…
28 lutego 2017

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” w Kępnie

Opracowanie: Piotr Twardowski
27 lutego 2017 r. w godzinach przedpołudniowych w Sali Domu Katolickiego przy Parafii św. Marcina w Kępnie odbyła się konferencja powiatowa pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, pracownicy KRUS, pracownicy ARiMR, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także posłowie. Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie z uwagi na fakt, że w jednym miejscu doszło do spotkania sześciu instytucji, działających na rzecz rolnictwa, takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Agencja…

Galeria

Ostatnio zmieniany 28 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Kępnie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od kwietnia 2013 roku w systemie eWODR Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego działa kilkadziesiąt stacji agrometeorologicznych na terenie województwa, które pomagają rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji przy ochronie roślin a także służą jako baza do badań naukowych naszego ośrodka. Każda taka stacja ( elektroniczna ) dokonuje pomiarów: temperatury powietrza na wysokości 2 m, wilgotności względnej powietrza, sumy opadów, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz punktu rosy. Aktualizacja danych w systemie następuje co 1 godzinę, dodatkowo możemy generować raporty: godzinowe, dobowe, miesięczne i roczne. Podsumowując blisko cztery lata działania polowej stacji meteorologicznej na naszym terenie w Mnichowicach należy podkreślić, że dane…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2017
23 grudnia 2016

Zainteresowanie dopłatami do kwalifikatu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Z roku na rok rolnicy z powiatu kępińskiego, jak i z całej Polski masowo korzystają z dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Według zapowiedzi również w przyszłym 2017 roku będzie można składać takie wnioski. ● Termin składania wniosków od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku kalendarzowego (2017) ● Stawka dopłat jest corocznie – do 30 września – określana przez Radę Ministrów ● Faktury zakupu za okres od 15 lipca 2016 do 15 czerwca 2017 ● Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami : ● Minimalne ilości wysiewu na 1 ha : Źródło: ARR (broszura), MRiRW  
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2016