Nowości z Kępna
19 marca 2019

XVIII Finał Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018 z udziałem przedstawicieli powiatu kępińskiego

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Już po raz 18 odbyła się Gala podsumowująca kolejną edycję konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Miło nam poinformować, że w gronie 19 nominowanych do tej prestiżowej nagrody znaleźli się również Państwo Teresa i Roman Żymełka. Podczas uroczystości tak prezentowano ich gospodarstwo: „Państwo Żymełka prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha w miejscowości Ostrówiec, gmina Kępno w powiecie kępińskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Średni stan macior wynosi 16 sztuk i 20 prosiąt odchowanych rocznie od maciory. Roczna sprzedaż tuczników wynosi 320 sztuk. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Nowością są zainstalowane baterie słoneczne do wytwarzania energii…

Galeria

Ostatnio zmieniany 20 marca 2019
Dnia 27 lutego 2019 r. w miejscowości Olszowa, w gminie Kępno, w powiecie kępińskim odbyło się coroczne spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”, w którym uczestniczyło blisko 100 osób. Otwarcia spotkania dokonał Marek Potarzycki – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie głos zabrała Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesława Witaszak. W swoim wystąpieniu omówiła nowy podział powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w Wielkopolsce, których na terenie województwa od 1 stycznia 2019 mamy 8, następnie omówiona została działalność szkoleniowa i usługowa ośrodka, a także tematyka innowacji w rolnictwie, wdrażane projekty i sieć gospodarstw demonstracyjnych. W dalszej części spotkania…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2019
06 lutego 2019

Informacja PLW w Kępnie

Opracowanie: Piotr Twardowski
PLW w Kępnie przekazuje w załączeniu do rozpowszechnienia wśród hodowców zwierząt kopytnych ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.   Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ? W pierwszej kolejności…
Ostatnio zmieniany 06 lutego 2019
06 grudnia 2018

Konferencja w Radomiu

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 24 i 25 października 2018 roku pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, w tym także doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim brali udział w konferencji pt.: Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych oraz nowe osiągnięcia w hodowli odmianowej do zastosowania w produkcji roślinnej. Konferencja odbyła się w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Uczestnicy dwudniowej konferencji w CDR O. Radom   W czasie trwania konferencji poruszano wiele ciekawych tematów i zagadnień, m.in.: • Innowacyjne rozwiązania w technice uprawy roli i siewu • Technologia uprawy roślin rolniczych w warunkach zmian…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2018
05 grudnia 2018

Szacowanie szkód łowieckich

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie. Znowelizowana ustawa stanowi, ze poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół, który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Zespoły składać się będą z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
• Prekursorem doradztwa XIX wieku były Kółka Rolnicze • Rok 1877 – Opatów – powstanie pierwszego kółka włościańskiego ( rolniczego ) • Pierwszy prezes kółka w Opatowie – Marcin Kasprzak   Cele kółka włościańskiego: • Rozwój gospodarstw włościańskich • Spółdzielczość • Samopomoc wiejska • Oświata rolnicza ( czasopismo „Gospodarz”) Doradztwo realizowane przez WIR ( Wielkopolska Izba Rolnicza ) – okres międzywojenny: • Praca oświatowo-instruktorska ( oparta również na nauczycielach szkół rolniczych ) • Konkursy rolnicze wśród młodzieży • Referaty na zebraniach kółek rolniczych • Kursy kilkudniowe • Wydawnictwa rolnicze (książki) • Wystawy rolnicze, pokazy Doradztwo rolnicze po 1945 roku: •…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2018
09 listopada 2018

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
5 listopada 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Jest to kolejna pomoc przewidziana na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF. Już we wrześniu rolnicy mieli możliwość skorzystania z refundacji kosztów np. zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, odzieży ochronnej czy zabezpieczenia budynków. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r wysokość pomocy nie mogła wówczas przekroczyć 75 procent. Niezależnie od tego PROW 2014-2020 przewiduje ,…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2018
08 listopada 2018

Rachunkowość w działaniach PROW 2014-2020

Opracowanie: Wioletta Szkopek
Rolnicy – beneficjenci najpopularniejszych i cieszących się największym zainteresowaniem działań PROW 2014-2020 takich jak „Premie dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych „ oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w zakresie nałożonych zobowiązań mają za zadanie prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów z działalności gospodarstwa.   Służyć ma ona ocenie skutków realizacji operacji a co za tym idzie wykazaniu zakładanego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ewidencja ta to nic innego jak tabela zawierająca zestawienie przychodów i wydatków. Prowadzona na podstawie faktur, faktur RR, wszelkiego rodzaju rachunków oraz innych wiarygodnych dokumentów świadczących o poniesieniu kosztów bądź uzyskaniu przychodów. Jak nakazuje rozporządzenie, ewidencji podlegają tylko zdarzenia dotyczące…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2018
W dniach od 20 do 23 września 2018 na terenach lotniska w miejscowości Bednary w powiecie poznańskim odbywała się jubileuszowa XX Międzynarodowa Wystawa AGRO SHOW, która ściągnęła w to miejsce tłumy uczestników. Dnia 22 września grupa czterdziestu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gminy Kępno brała udział w wyjeździe studyjnym, podobne wyjazdy odbyły się także z gminy Baranów i gminy Bralin. To doskonała okazja do zaprezentowania wielu nowości w rolnictwie, a tym samym możliwość aktywizacji mieszkańców, wspierająca rozwój produkcji rolniczej. Grupa uczestników wyjazdu studyjnego z Kępna Szczególną uwagę zwiedzających wystawę przykuło stoisko nr 539, gdzie można było zobaczyć najnowsze…
Ostatnio zmieniany 31 października 2018