Nowości z Kępna
Dnia 15 marca 2013 r. w Zajeździe przy drodze krajowej nr 11 – „Motel Wielkopolski" odbyło się Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski. Spotkanie otworzył poseł PSL Piotr Walkowski, który powitał zgromadzonych rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i instytucje działające na rzecz rolnictwa. W forum brali udział m.in.: P. Maria Zwolińska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Andrzej Bobrowski Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, P. Sławomir Pietrzak Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, P. Andżelika Możdżanowska – Senator RP, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zarządu Melioracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Weterynarii…
Ostatnio zmieniany 19 marca 2013
12 marca 2013

Zespół Doradczy w powiecie kępińskim - podsumowanie 2012 r.

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniu 11 marca 2013 roku w sali Biblioteki Publicznej w Kępnie odbyło się uroczyste podsumowanie działalności doradztwa rolniczego w powiecie kępińskim za ubiegły rok.Kierownik ZD Kępno –Wioletta Szkopek powitała licznie przybyłych zaproszonych gości z instytucji samorządowych, współpracujących z rolnictwem, oraz rolników.Wśród gości byli: Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Ryszard Jaworski, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kępnie-Marek Oreś, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-Ilona Skiba, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Grażyna Biegańska, Kierownik Inspektoratu Melioracji i Urządzeń Wodnych –Henryk Marciniak, Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa –Jarosław Działak, przedstawiciel Inspekcji Weterynaryjnej w Kępnie- Jadwiga Sielecka, Przewodniczący…
Ostatnio zmieniany 12 marca 2013
01 marca 2013

Choroba Aujeszkyego

Opracowanie: Piotr Twardowski
Z informacji uzyskanych od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie, w powiecie kępińskim jest jedno stado świń, które niedawno było dotknięte tą chorobą. Na dzień dzisiejszy choroba Aujeszkyego nie jest stwierdzona . W chwili obecnej po pobraniu próby krwi wynik jest ujemny. Jeżeli kolejne badanie krwi da również wynik ujemny, wówczas Powiatowy Lekarz Weterynarii uzna chlewnię jako wolna od choroby Aujeszkyego. Oznaczać to będzie, że powiat kępiński będzie wolny od tej choroby. Opracowano na podstawie informacji WielkopolskiegoWojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie. Jan Sarnowski WODR Poznań
08 lutego 2013

UWAGA!!! GROŹNA WŁOŚNICA.

Opracowanie: Piotr Twardowski
INSPEKCJA WETERYNARYJNAPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KĘPNIEKOMUNIKAT W dniu 14 stycznia 2013 roku w dostarczonej do badania próbce mięsa z dzika stwierdzono bardzo silną inwazję larw włośni. Dzik został odstrzelony podczas polowania, które odbyło się w rejonie miejscowości Kuropka gm. Perzów. W wyniku tego badania, całe mięso pochodzące z dzika zostało poddane utylizacji, jako nie nadające się do spożycia przez ludzi.Włośnica, zwana potocznie trychinozą, jest groźną chorobą zakaźną, stanowiącą problem epidemiologiczny w Polsce i wielu krajach. Jest zoonozą – czyli chorobą przenoszoną z organizmów zwierzęcych do ludzkich – i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zakażenie następuje po zjedzeniu…
Ostatnio zmieniany 11 lutego 2013
24 stycznia 2013

Kurs na opryskiwacz w powiecie kępińskim

Opracowanie: Piotr Twardowski
17 grudnia 2012

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE W OPATOWIE.

Opracowanie: Piotr Twardowski
Tradycyjnie jak co roku w okresie przedświątecznym w dniu 14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowo-wigilijne w OpatowieW uroczystości uczestniczyło 150 osób. Organizatorami byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowie z przewodniczącą Marią Hadryś, Wójt Gminy Łęka Opatowska- Witold Jankowski i Maria Pieczaraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przybyłych gości powitała przewodnicząca KGW –M. Hadryś. Wśród gości byli; Wójt Gminy-W. Jankowski, Przewodniczący Rady , Gminy-A. Kopis, sekretarz –M. Gąszczak, skarbnik –A. Brząkała, B. Kulak, ksiądz Marek Olszewski z Siemianic, radny powiatowy –Cz. Kokot, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele Straży Pożarnej, Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego –W. Szkopek, dyrektorki Szkół Podstawowych i Gimnazjum ,delegacje Kół Gospodyń Wiejskich…
Ostatnio zmieniany 02 stycznia 2013
23 listopada 2012

Doradcy rolni WODR w powiecie kępińskim.

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2012
16 października 2012

Prezentacja mieszańców kukurydzy w Siemianicach 2012

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniu 9 października 2012 r. w gospodarstwie p. Józefa Nawrota tradycyjnie odbyła się polowa prezentacja mieszańców odmian kukurydzy. Organizatorami imprezy była firma Pioneer , Agro-Nas oraz Grupa Producentów Rolnych „NAWROT". W pokazie uczestniczyli zaprzyjaźnieni z branżą kukurydzy rolnicy oraz doradcy rolni Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z powiatu kępińskiego w liczbie około 60 osób. Otwarcia części oficjalnej dokonała p. Małgorzata Wrąbel – przedstawiciel Pioneer w południowej Wielkopolsce, która zwróciła uwagę na efekt heterozji, która maksymalizuje się wśród mieszańców odmian kukurydzy a także kierownik gospodarstwa p. Józef Nawrot, który jako nieprzeciętny praktyk przedstawił profil swojej produkcji roślinnej - powiedział: w 2012…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2013
02 października 2012

W październiku

Opracowanie: Piotr Twardowski
Październik 1 PnRemigiusza, Danuty Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .2 WtAntoniego, Teofila Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.3 ŚrGerarda, Gerardy Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą.4 CzPetroneliusza, Franciszka Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.5 PtApolinarego, Igora, Faustyny W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada.6 SoFryderyki, Artura, Brunona W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.7 NMarka, Justyny, Amelii Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.8 PnBrygidy, Pelagii, Laurencji Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.9 WtArnolda, Dionizego Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.10 ŚrDaniela,…