Nowości z Kępna
29 marca 2021

Stacje deszczowe w miejscowości Dworzyszcze i Mikorzyn

Opracowanie: Piotr Twardowski
W pierwszych dniach lutego 2021 roku założone zostały w powiecie kępińskim 2 polowe stacje deszczowe w ramach projektu eDWIN. Deszczomierze zostały zamontowane w uzgodnieniu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z rolnikami na terenach rolniczych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej. Stacje zostały posadowione na terenie otwartym, bez obszarów zadrzewionych i wpływu budynków, tak aby wysokość mierzonej wody opadowej była miarodajna i wiarygodna. Stacja została zamontowana na metalowym słupku, w której skład wchodzą akumulator wraz z panelem fotowoltaicznym oraz czasza deszczomierza z wlotem na wysokości 1 m nad poziomem gruntu. W całym województwie Wielkopolskim w miesiącu lutym zainstalowano około sześćdziesięciu takich stacji.…
Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2021
15 stycznia 2021

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym - aktualna sytuacja

Opracowanie: Paweł Stasiak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Ronicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się od 31 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 o wsparcie w tym zakresie. Trwa nabór na wnioski dotyczące pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rolnik na tego typu przedsięwzięcia możne otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 a wysokość dofinansowania przyznanego to 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.…
Rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie zobowiązany jest do spełnienia norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy DKR) oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania. Powyższe normy i wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę zasady wzajemnej zgodności. Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników płatności bezpośrednich, a także niektórych płatności w ramach PROW na lata 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, na zalesianie gruntów rolnych, jak również płatności dobrostanowej ze spełnianiem przez nich określonych wymogów. Wymogi te zostały…
16 listopada 2020

Z wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym powiatu kępińskiego

Opracowanie: Piotr Twardowski
Powierzchnia gospodarstwa demonstracyjnego Moniki i Rafała Gierz, położonego w miejscowości Mnichowice w powiecie kępińskim wynosi blisko 39 ha, z czego grunty orne zajmują powierzchnię około 34 ha, natomiast trwałe użytki zielone: 5 ha, powierzchnia podwórza i zabudowy to powierzchnia około 0,60 ha. Jeśli chodzi o produkcję wiodącą w gospodarstwie to produkcja trzody chlewnej (żywiec wieprzowy w cyklu zamkniętym, gdzie stado podstawowe liczy ok. 20 loch i 1 knur. W gospodarstwie istnieją zmodernizowane budynki do produkcji ( chlewnia loch i warchlakarnia z tuczarnią ). Zaplecze inwentarskie i gospodarcze jest w pełni zmechanizowane. Produkcja żywca wieprzowego w ujęciu rocznym waha się w…
Ostatnio zmieniany 27 listopada 2020
30 października 2020

Zaproszenie na konferencję - Bioasekuracja

Opracowanie: Piotr Twardowski
16 października 2020

Nowości odmianowe w Sobótce

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 12 października 2020 r. odbył się wyjazd studyjny zainteresowanych rolników z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 8 w powiecie kępińskim do Stacji Hodowli Roślin w Sobótce w powiecie ostrowskim w pełnym reżimie sanitarnym. Metoda doradcza odbyła się w sali pałacowej w ograniczonym gronie rolników ze względów sanitarnych. Spotkanie rozpoczęło się krótką wzmianką nt. Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – Piotr Twardowski, następnie kolekcję odmian zbóż i bobowatych przedstawił prezes Hodowli Roślin Grzegorz Kryjom. Jeśli chodzi o najnowszą ofertę zbóż i bobowatych w sezonie 2020/2021 to wymieniono kolejno: Pszenica ozima ● Grupa A - Bataja, Patras,…
Ostatnio zmieniany 26 października 2020
14 września 2020

III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi w Bralinie

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 13 września 2020 roku w Sanktuarium na Pólku pod Bralinem w powiecie kępińskim odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Na uroczystości przybyli premier Mateusz Morawiecki, Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska Starostami dożynek byli: Zbigniew Nowacki z Ociąża w powiecie ostrowskim i Ewelina Głowik z Nosal w powiecie kępińskim. Święto rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, następnie odbyło się przejście korowodu dożynkowego wraz z…
Ostatnio zmieniany 14 września 2020
05 marca 2020

Okres szkoleniowy trwa…

Opracowanie: Katarzyna Maryniak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Czas zimowy to okres w którym rolnicy najczęściej uczestniczą w działaniach szkoleniowych prowadzonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Sezon szkoleniowy trwa na dobre, w miesiącach styczeń i luty zorganizowano na terenie powiatu kępińskiego przy udziale poszczególnych doradców gminnych szereg szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki w rolnictwie, nowości w programach unijnych i krajowych. W dniu 14 lutego 2020 r. w Sali Domu Ludowego w Nosalach odbyło się szkolenie uzupełniające dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin, gdzie przeszkolono blisko 30 osób. We wtorek, dnia 3 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2020