Nowości z Kępna
06 grudnia 2018

Konferencja w Radomiu

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniach 24 i 25 października 2018 roku pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski, w tym także doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim brali udział w konferencji pt.: Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych oraz nowe osiągnięcia w hodowli odmianowej do zastosowania w produkcji roślinnej. Konferencja odbyła się w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Uczestnicy dwudniowej konferencji w CDR O. Radom   W czasie trwania konferencji poruszano wiele ciekawych tematów i zagadnień, m.in.: • Innowacyjne rozwiązania w technice uprawy roli i siewu • Technologia uprawy roślin rolniczych w warunkach zmian…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2018
05 grudnia 2018

Szacowanie szkód łowieckich

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie. Znowelizowana ustawa stanowi, ze poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół, który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Zespoły składać się będą z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018
• Prekursorem doradztwa XIX wieku były Kółka Rolnicze • Rok 1877 – Opatów – powstanie pierwszego kółka włościańskiego ( rolniczego ) • Pierwszy prezes kółka w Opatowie – Marcin Kasprzak   Cele kółka włościańskiego: • Rozwój gospodarstw włościańskich • Spółdzielczość • Samopomoc wiejska • Oświata rolnicza ( czasopismo „Gospodarz”) Doradztwo realizowane przez WIR ( Wielkopolska Izba Rolnicza ) – okres międzywojenny: • Praca oświatowo-instruktorska ( oparta również na nauczycielach szkół rolniczych ) • Konkursy rolnicze wśród młodzieży • Referaty na zebraniach kółek rolniczych • Kursy kilkudniowe • Wydawnictwa rolnicze (książki) • Wystawy rolnicze, pokazy Doradztwo rolnicze po 1945 roku: •…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2018
09 listopada 2018

Pomoc dla producentów trzody chlewnej

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
5 listopada 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych , niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Jest to kolejna pomoc przewidziana na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF. Już we wrześniu rolnicy mieli możliwość skorzystania z refundacji kosztów np. zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, odzieży ochronnej czy zabezpieczenia budynków. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r wysokość pomocy nie mogła wówczas przekroczyć 75 procent. Niezależnie od tego PROW 2014-2020 przewiduje ,…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2018
08 listopada 2018

Rachunkowość w działaniach PROW 2014-2020

Opracowanie: Wioletta Szkopek
Rolnicy – beneficjenci najpopularniejszych i cieszących się największym zainteresowaniem działań PROW 2014-2020 takich jak „Premie dla młodych rolników”, „Modernizacja gospodarstw rolnych „ oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w zakresie nałożonych zobowiązań mają za zadanie prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów z działalności gospodarstwa.   Służyć ma ona ocenie skutków realizacji operacji a co za tym idzie wykazaniu zakładanego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ewidencja ta to nic innego jak tabela zawierająca zestawienie przychodów i wydatków. Prowadzona na podstawie faktur, faktur RR, wszelkiego rodzaju rachunków oraz innych wiarygodnych dokumentów świadczących o poniesieniu kosztów bądź uzyskaniu przychodów. Jak nakazuje rozporządzenie, ewidencji podlegają tylko zdarzenia dotyczące…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2018
W dniach od 20 do 23 września 2018 na terenach lotniska w miejscowości Bednary w powiecie poznańskim odbywała się jubileuszowa XX Międzynarodowa Wystawa AGRO SHOW, która ściągnęła w to miejsce tłumy uczestników. Dnia 22 września grupa czterdziestu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gminy Kępno brała udział w wyjeździe studyjnym, podobne wyjazdy odbyły się także z gminy Baranów i gminy Bralin. To doskonała okazja do zaprezentowania wielu nowości w rolnictwie, a tym samym możliwość aktywizacji mieszkańców, wspierająca rozwój produkcji rolniczej. Grupa uczestników wyjazdu studyjnego z Kępna Szczególną uwagę zwiedzających wystawę przykuło stoisko nr 539, gdzie można było zobaczyć najnowsze…
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
10 września 2018

Dożynki, dożynki... w Rychtalu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 8 września 2018 roku w godzinach popołudniowych odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Rychtalu, uroczystości rozpoczęły się zbiórką uczestników na Rynku w Rychtalu, następnie bogato przystrojony korowód dożynkowy przejechał na tereny miejscowej Hali Sportowej , gdzie odbyła się polowa msza dziękczynna, po czym rozpoczęła się część oficjalna dożynek. Na wstępie wystąpił Starosta Kępiński wraz z Wójtem Gminy Rychtal, który oprócz ciepłych słów skierowanych do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich wspomniał również o panującej suszy i znacznie uboższych plonach, następnie odbył się tradycyjny obrzęd „Wieńca i Chleba” oraz wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, parlamentarzystów, posłów i europosłów. Licznie przybyła publiczność…

Galeria

Ostatnio zmieniany 18 września 2018
01 sierpnia 2018

Setki wniosków suszowych w powiecie kępińskim

Opracowanie: Piotr Twardowski
Susza glebowa daje się we znaki w całym regionie powiatu kępińskiego, a także na większą lub mniejszą skalę we wszystkich województwach naszego kraju, należy nadmienić iż z brakiem opadów boryka się również większa część Europy, co dodatkowo potęgują nadzwyczaj wysokie temperatury już od początku kwietnia. Skala zjawiska suszy jest ogromna, dość powiedzieć, że na terenie powiatu kępińskiego w poszczególnych gminach złożono do tej pory ponad 1630 wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą: Baranów-260, Bralin-253, Kępno-418, Łęka Opatowska-150, Perzów-171, Rychtal-135, Trzcinica-245. W ostatnim artykule wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego zostały przeze mnie przedstawione i mimo, że wartości te dla naszego powiatu nie…
Ostatnio zmieniany 02 sierpnia 2018
04 lipca 2018

Kolejny suchy rok

Opracowanie: Piotr Twardowski
Już od początku okresu wegetacyjnego w sezonie 2018 rolnicy, ogrodnicy i sadownicy zarówno w Wielkopolsce, jak i w prawie całej Polsce zmagają się z niedostatkiem opadów, podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku. W wielu gminach do pracy ruszyły komisje klęskowe już w miesiącu czerwcu, obecnie we wszystkich gminach powiatu kępińskiego trwają zaawansowane prace nad sporządzaniem stosownej dokumentacji związanej z klęską, zwłaszcza, że susza na większości terytorium pogłębia się i nic nie wskazuje na rychłe i długotrwałe opady, które choć w niewielkiej części złagodziłyby posuchę. Komisja Klęskowa. Szacunkowa ocena skutków suszy przez komisję na terenie gminy Kępno                    …
Ostatnio zmieniany 18 lipca 2018