Nowości z Kalisza
05 lipca 2013

GOSPODARSTWO DEMONSTRACYJNE

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
Gospodarstwo demonstracyjne Przemysław Kmieciński Gospodarstwa demonstracyjne reprezentują najwyższy poziom produkcji rolniczej i uzyskują wyższe wyniki produkcyjne od średniej w danym rejonie. Głównym ich zadaniem jest przyśpieszenie przepływu nowości z nauki do praktyki rolniczej. W gospodarstwach demonstracyjnych odbywają się szkolenia i pokazy dla rolników i doradców. Gospodarstwa demonstracyjne będą także miejscem praktyk dla uczniów i studentów ze szkół rolniczych.Jednym z pięciu gospodarstw demonstracyjnych w powiecie kaliskim jest gospodarstwo pana Przemysława Kmiecińskiego zamieszkałego w Oszczeklinie w gminie Koźminek. Posiada on gospodarstwo o powierzchni 48 hektarów w tym 26,29 ha stanowi dzierżawa. Większość gleb jest w V i VI klasie bonitacyjnej, trwałych użytków…
19 kwietnia 2013

STACJE METEOROLOGICZNE

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
Stacje meteorologiczne w gospodarstwach demonstracyjnych. W dniu 16 kwietnia 2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się spotkanie: „Wykorzystanie stacji meteorologicznych zlokalizowanych w gospodarstwach demonstracyjnych jako elementu wspomagania decyzji w ochronie roślin". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 gospodarstw demonstracyjnych z terenu Południowej Wielkopolski, którym wręczono dokumenty związane z przekazaniem stacji meteorologicznych, zamontowanych w kwietniu br. oraz doradcy WODR, specjalizujący się w ochronie roślin.Po wystąpieniach Panów Krzysztofa Grabowskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Ryszarda Jaworskiego - dyrektora WODR w Poznaniu, odbyły się wykłady:1/ „Integrowana ochrona roślin jako element optymalizacji produkcji"- prof. dr hab. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin…
22 lutego 2013

ROLNIK-FARMER ROKU

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU odbyło się 15 lutego 2013 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie.Konkurs rozgrywany jest w 6 kategoriach:- gospodarstwa rodzinne do 50 ha,- gospodarstwa rodzinne powyżej 50 ha,- gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu,- ogrodnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo,- hodowlane przedsiębiorstwa rolnicze,- produkcyjne przedsiębiorstwa rolnicze.Laureatami XIX edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK-FARMER ROKU" w kategorii „Gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu" zostali: Anna i Stanisław Lesień, Czajków 1 gmina Blizanów, powiat kaliski - zgłoszeni przez WODR, Zespół Doradczy w powiecie kaliskim.Anna i Stanisław Lesień prowadzą 90-ha gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. Posiadają własne kwaszarnie…
18 lutego 2013

Nowoczesny kurnik do tuczu indyków

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
„DRZWI OTWARTE- NOWOCZESNY KURNIK DO TUCZU INDYKÓW” Firma BIG DUTCHMAN POLSKA w dniu 11.01.2013 roku w gospodarstwie Pana Faustyna Gawła we wsi Prażuchy Stare w gminie Ceków-Kolonia zorganizowała pokaz kompleksowego wyposażenia nowego kurnika do tuczu indyków. Program spotkania obejmował następujące tematy: - Nowe karmidła i poidła dla indyków- Gladiator - Komputerowy system zarządzania fermą- BigFarmNet - Zwiedzanie nowoczesnego wyposażenia kurnika do tuczu indyków -Dyskusja na temat wyposażenia i sprzętu do tuczu indyków Produkcja drobiarska jest najlepiej rozwijającym się kierunkiem produkcji zwierzęcej w powiecie kaliskim. Przodującymi gminami w produkcji drobiu w naszym powiecie są gminy: Koźminek, Opatówek i Ceków-Kolonia. Potwierdzeniem tych…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2013
19 grudnia 2012

Odznaczenie "Złoty Kłos" dla Zespołu Doradczego w Kaliszu

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
Zespół Doradczy w powiecie kaliskim – WODR, został uhonorowany statuetką „Złoty Kłos” 2012 w dziedzinie: działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa. Nagroda ,,Złotego Kłosa" przyznawana jest przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa od 2001 roku - instytucjom, przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski, gromadząc corocznie wiele osób związanych z sektorem rolnym. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostają osoby i instytucje najwyżej ocenione przez Kapitułę, której w bieżącym roku przewodniczył Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość, podczas której wręczono 13 statuetek „Złoty Kłos”…
30 listopada 2012

"50-lecie Wspólnej Polityki Rolnej"

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
KONFERENCJA „50-LECIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ” Dnia 23 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie w powiecie kaliskim odbyła się konferencja „50-lecie Wspólnej Polityki Rolnej”. W konferencji uczestniczyli: Poseł- Pan Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego- Pan Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski- Pan Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego- Pan Mieczysław Łuczak, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego- Pan Ryszard Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie- Pan Piotr Pasik, Doradcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa rolniczego oraz Uczniowie z Zespołu Szkół Numer 1 w Liskowie. Na początku spotkania powitano wszystkich przybyłych gości oraz nastąpiło wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi…
15 listopada 2012

Wyjazd kaliskich rolników do Zamościa i na Roztocze

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
WYJAZD KALISKICH ROLNIKÓW DO ZAMOŚCIA I NA ROZTOCZE Temat przewodni programu naszego wyjazdu to „Pozytywne wzorce działania mieszkańców obszarów wiejskich”. Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego do Zamościa i na Roztocze była grupa kaliskich rolników. Przewodnikiem po Zamojszczyźnie była Pani Nina Drozdowska - doradca Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Zamościu, z siedzibą w Sitnie. W pierwszy dzień naszego pobytu dotarliśmy do Masłomęcza, wioski w powiecie hrubieszowskim. W 1977 roku w Kotlinie Hrubieszowskiej rozpoczęły się badania archeologiczne nad kulturą Gotów. Obecność archeologów odmieniła życie mieszkańców tej wsi. Niemal z dnia na dzień stali się sławni. Toteż po zakończeniu badań  w 2002 roku mieszkańcy…
13 listopada 2012

Wyjazd szkoleniowy dla hodowców bydła

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
WYJAZD SZKOLENIOWY DLA HODOWCÓW BYDŁA W dniu 19 października 2012 roku Zespół Doradczy w Kaliszu zorganizował wyjazd szkoleniowy dla hodowców bydła z powiatu kaliskiego. Uczestniczyło w nim 42 rolników. Celem wyjazdu było zwiedzenie nowoczesnej fermy krów w Niechłodzie wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare koło Leszna. Organizatorem wyjazdu była firma holenderska LELY EAST Sp. Z o.o., która zajmuje się mechanizacją produkcji zwierzęcej. W otwarciu nowoczesnej obory oprócz rolników udział wzięci przedstawiciele instytucji rolniczych i władze samorządowe. W programie spotkania były następujące szkolenia dla rolników: Monitorowanie stanu zdrowia krów mlecznych- prof. Włodzimierz Nowak, Wolny ruch krów w oborze, a żywienie…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2012
17 października 2012

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE

Opracowanie: Aleksandra Szymfel
S P O T K A N I E      Ś R O D O W I S K O W E Dnia 12 września 2012 roku kierownik Zespołu Doradczego w Kaliszu Stanisław Zabarski zorganizował spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami środowisk wiejskich w powiecie kaliskim. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00, w sali Starostwa Powiatowego, dotyczyło Programu Działania Zespołu Doradczego w Kaliszu na 2013 rok.Jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Zabarski, który powitał i przedstawił przybyłych gości: Starosta Kaliski- Krzysztof Nosal, lekarz weterynarii w powiecie kaliskim- Tomasz Bartczak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa przy Radzie Powiatu i szef Izby Rolniczej w powiecie…
Ostatnio zmieniany 17 października 2012