Nowości z Kalisza
12 stycznia 2016

Przecudne rośliny z Trojanowa!

Opracowanie: Krystyna Nowak, Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Na terenie powiatu kaliskiego w miejscowości Trojanów znajduje się prywatne Arboretum, którego właścicielami są państwo Marzenia i Jacek Bąkowscy. W tym ogrodzie Maja Popielarska przygotowywała swoje programy z cyklu „Maja w ogrodzie” (odcinek 471 i 521), aby pokazać widzom ogromną kolekcję drzew, krzewów a przede wszystkim traw ozdobnych i bylin. Również prasa krajowa i zagraniczna publikowała wywiady z właścicielami i opisywała to miejsce. Znajdziemy tutaj 400 kolorowych liliowców, irysów, marcinków, ponad 150 odmian funkii, ponad 400 odmian traw ozdobnych (miskanty prawie 200 odmian, rozplenice, prosa i inne). Jak się dowiadujemy sama kolekcja bylin składa się z  ponad 3000 odmian. Właściciele…
12 stycznia 2016

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – uwarunkowania prawne, budowlane oraz dofinansowanie budowy

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Według normy PN-EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” przydomowa oczyszczalnia ścieków jest instalacją oczyszczającą ścieki bytowo-gospodarcze do deklarowanej jakości, obsługująca do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców). Urządzenie to pozwala na redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach do pożądanych wartości z jednego lub kilku gospodarstw, a następnie odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do odbiornika, którym może być: grunt, rzeka lub rów melioracyjny. Technologia oczyszczania ścieków polega na biochemicznym rozkładzie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Wyróżnia się 5 typów oczyszczalni: drenaż rozsączający do gruntu, filtry piaskowe, filtry gruntowo-roślinne, złoże biologiczne, zbiornik z osadem czynnym. Przy wyborze odpowiedniej…
Ostatnio zmieniany 13 stycznia 2016
22 grudnia 2015

Integrowana ochrona warzyw Podsumowanie spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Sylwia Ignaszak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Na terenie gminy Żelazków w lutym roku 2015 została utworzona Lokalna Grupa Dyskusyjna. Do grupy zostali zaproszeni rolnicy z terenu gminy Żelazków, którzy specjalizują się w produkcji warzyw. Głównym tematem grupy była integrowana ochrona warzyw. W minionym roku Grupa odbyła cztery spotkania:  Pierwsze, zapoznawcze z tematyką Integrowanej ochrony roślin, odbyło się 11.02.2015. Na spotykaniu został nakreślony plan działań, które uczestnicy chcieli realizować na kolejnych spotkaniach. Lokalna Grupa Dyskusyjna liczyła osiem osób żywo działających i z wielkim zaangażowaniem uczestniczących w spotkaniach, na które każdy z uczestników przygotował pytania, opowiadał o własnych doświadczeniach w pracy dotyczącej ochrony roślin i nie tylko, we…
14 grudnia 2015

XIII Świąteczne Spotkania z Tradycją

Opracowanie: Halina Modławska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W sobotę, 5 grudnia w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie - gmina Mycielin, odbyły się XIII Świąteczne Spotkania z Tradycją, które, jak co roku w powiecie kaliskim, stanowią doskonałą okazję do prezentacji pięknych staropolskich obyczajów i dziedzictwa kulinarnego poprzez przygotowanie regionalnych potraw bożonarodzeniowych. Na spotkanie przybyło około dwustu zaproszonych gości, których przywitał Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Mycielin Jerzy Matuszewski . W imieniu organizatorów złożyli wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne. Na zebranych czekały podziękowania za przygotowanie tradycyjnych stołów oraz występy artystyczne. Wręczono również nagrody dzieciom i młodzieży w konkursach plastycznym: na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową i informatyczno - plastycznym…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2015
11 grudnia 2015

Dobór zapylaczy na plantacjach leszczyny

Opracowanie: Andrzej Marczak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W Polsce wzrosło zainteresowanie uprawą leszczyny, jako alternatywnego źródła dochodu.  Roślina mało wymagająca, co do kosztów zakładania plantacji, ale wymagająca wiedzy, aby uzyskać zadowalający efekt ekonomiczny. Opłacalność towarowa plantacji leszczyny wiąże się z uzyskanym plonem, o którym decyduje efektywność zapylenia. Corylus avellana jest gatunkiem rozdzielnopłciowym jednopiennym z występującym zjawiskiem dichogamii, czyli przesunięcie w czasie kwitnienia kwiatostanów męskich i żeńskich na jednym drzewie. (fot.1) Występuje także zjawisko samoniezgodności sporofitycznej z allelami wielokrotnymi, co powoduje, że konieczny jest na plantacji dobór takich odmian, które w wyniku zapylenia będą efektywnie zawiązywały nasiona i pozwolą odmianie osiągnąć maksymalne możliwości plonowania.  W COBORU zarejestrowanych jest…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
30 listopada 2015

Metoda chemiczna a prawo

Opracowanie: Wiesława Michałkiewicz • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Stosowanie pestycydów w programie  integrowanej  ochrony ogranicza się wówczas   gdy  występuje realne zagrożenie wielkości i  jakości plonu  oraz zastosowanie środka jest konieczne i ekonomiczne.  Należy wówczas zastosować preparat: - o najmniejszym ryzyku niepożądanego wpływu ubocznego na środowisko; -  o działaniu selektywnym; - o najmniejszej możliwej dawce; - przemiennie z innymi preparatami stwarzając minimalne ryzyko uodporniania się  agrofagów ; -o  krótkim okresie zalegania; - w terminach dostosowanych do ochrony entomologicznej fauny pożytecznej; Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed  organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów , spierając się  aktualną  wiedzą  z zakresu  ochrony roślin  przed  organizmami szkodliwymi    z…
04 listopada 2015

Goście z Podlasia

Opracowanie: Konrad Raniś
W dniu 17 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku gościli prześwietni goście z Podlasia. Współorganizatorami spotkania byli Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Powiecie Kaliskim Krystyna Nowak i Julianna Durman, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant. Przedstawiciele Podlasia zagościli na naszej Opatóweckiej ziemi w ramach wyjazdu turystyczno - studyjnego zorganizowanego przez Danutę Bagińską Doradcę z Podlaskiego Doradztwa Rolniczego - Zespołu Doradczego w Białymstoku, Radną Powiatu Białostockiego, Prezesa Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś "BARWA". Z zaproszenia organizatorów skorzystali i zaszczycili swą obecnością Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak,…
29 października 2015

Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego.

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego przebiegał jak zwykle w miłej, przyjaznej atmosferze oraz przy pięknej słonecznej pogodzie. Odbył się w dniach 22-24.09.2015r. Tym razem udaliśmy się w rejon Beskidu Niskiego do powiatu nowosądeckiego. Mijając Nowy Sącz zabieramy do autokaru Panią Esterę Zaczyk, doradcę z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zespołu Doradczego w Nowym Sączu. Dzięki przychylności Kierownika Zespołu, Pana Kwiatkowskiego Pani Estera mogła być nam przewodnikiem w pierwszym dniu naszego pobytu.  Pierwszym etapem naszej podróży była pasieka „Barć” w Kamiannej. Wieś położona w powiecie nowosądeckim, gminie Łabowa. W 1960 roku przybywa do niej ks. Dr Henryk Ostach z Kongregacji Ojców…
Ostatnio zmieniany 04 listopada 2015
27 października 2015

Susza 2015 (oczami doradcy)

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W 2015 r. na terytorium Polski wystąpiła susza, która objęła większość powierzchni kraju. Często porównuje się ją do klęski z 2007 roku, ale skutki tegorocznej wydają się być  dla rolników bardziej dotkliwe. Skąd wiemy, że jest susza? To pytanie jest banalne tylko z pozoru. Fakt, że rośliny słabiej rosną, więdną, a w końcu zasychają, nie oznacza jeszcze, że teren na którym się znajdują można uznać za dotknięty suszą. Potrzebny jest jeszcze oficjalny komunikat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach dotyczący klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Komunikaty takie są publikowane w systemie dekadowym od 30-ego kwietnia do 30-ego września i…
Ostatnio zmieniany 27 października 2015