Nowości z Kalisza
11 grudnia 2015

Dobór zapylaczy na plantacjach leszczyny

Opracowanie: Andrzej Marczak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W Polsce wzrosło zainteresowanie uprawą leszczyny, jako alternatywnego źródła dochodu.  Roślina mało wymagająca, co do kosztów zakładania plantacji, ale wymagająca wiedzy, aby uzyskać zadowalający efekt ekonomiczny. Opłacalność towarowa plantacji leszczyny wiąże się z uzyskanym plonem, o którym decyduje efektywność zapylenia. Corylus avellana jest gatunkiem rozdzielnopłciowym jednopiennym z występującym zjawiskiem dichogamii, czyli przesunięcie w czasie kwitnienia kwiatostanów męskich i żeńskich na jednym drzewie. (fot.1) Występuje także zjawisko samoniezgodności sporofitycznej z allelami wielokrotnymi, co powoduje, że konieczny jest na plantacji dobór takich odmian, które w wyniku zapylenia będą efektywnie zawiązywały nasiona i pozwolą odmianie osiągnąć maksymalne możliwości plonowania.  W COBORU zarejestrowanych jest…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
30 listopada 2015

Metoda chemiczna a prawo

Opracowanie: Wiesława Michałkiewicz • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Stosowanie pestycydów w programie  integrowanej  ochrony ogranicza się wówczas   gdy  występuje realne zagrożenie wielkości i  jakości plonu  oraz zastosowanie środka jest konieczne i ekonomiczne.  Należy wówczas zastosować preparat: - o najmniejszym ryzyku niepożądanego wpływu ubocznego na środowisko; -  o działaniu selektywnym; - o najmniejszej możliwej dawce; - przemiennie z innymi preparatami stwarzając minimalne ryzyko uodporniania się  agrofagów ; -o  krótkim okresie zalegania; - w terminach dostosowanych do ochrony entomologicznej fauny pożytecznej; Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed  organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów , spierając się  aktualną  wiedzą  z zakresu  ochrony roślin  przed  organizmami szkodliwymi    z…
04 listopada 2015

Goście z Podlasia

Opracowanie: Konrad Raniś
W dniu 17 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku gościli prześwietni goście z Podlasia. Współorganizatorami spotkania byli Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Powiecie Kaliskim Krystyna Nowak i Julianna Durman, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant. Przedstawiciele Podlasia zagościli na naszej Opatóweckiej ziemi w ramach wyjazdu turystyczno - studyjnego zorganizowanego przez Danutę Bagińską Doradcę z Podlaskiego Doradztwa Rolniczego - Zespołu Doradczego w Białymstoku, Radną Powiatu Białostockiego, Prezesa Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś "BARWA". Z zaproszenia organizatorów skorzystali i zaszczycili swą obecnością Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak,…
29 października 2015

Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego.

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego przebiegał jak zwykle w miłej, przyjaznej atmosferze oraz przy pięknej słonecznej pogodzie. Odbył się w dniach 22-24.09.2015r. Tym razem udaliśmy się w rejon Beskidu Niskiego do powiatu nowosądeckiego. Mijając Nowy Sącz zabieramy do autokaru Panią Esterę Zaczyk, doradcę z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zespołu Doradczego w Nowym Sączu. Dzięki przychylności Kierownika Zespołu, Pana Kwiatkowskiego Pani Estera mogła być nam przewodnikiem w pierwszym dniu naszego pobytu.  Pierwszym etapem naszej podróży była pasieka „Barć” w Kamiannej. Wieś położona w powiecie nowosądeckim, gminie Łabowa. W 1960 roku przybywa do niej ks. Dr Henryk Ostach z Kongregacji Ojców…
Ostatnio zmieniany 04 listopada 2015
27 października 2015

Susza 2015 (oczami doradcy)

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W 2015 r. na terytorium Polski wystąpiła susza, która objęła większość powierzchni kraju. Często porównuje się ją do klęski z 2007 roku, ale skutki tegorocznej wydają się być  dla rolników bardziej dotkliwe. Skąd wiemy, że jest susza? To pytanie jest banalne tylko z pozoru. Fakt, że rośliny słabiej rosną, więdną, a w końcu zasychają, nie oznacza jeszcze, że teren na którym się znajdują można uznać za dotknięty suszą. Potrzebny jest jeszcze oficjalny komunikat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach dotyczący klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Komunikaty takie są publikowane w systemie dekadowym od 30-ego kwietnia do 30-ego września i…
Ostatnio zmieniany 27 października 2015
23 października 2015

Tucz kaczek brojlerów typu Pekin

Opracowanie: Krzysztof Wlazły • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się produkcja brojlerów kaczych – technologia chowu jest stosunkowo prosta, cykl produkcyjny krótki, zainteresowanie wzrasta szczególnie wśród małych i średnich gospodarstw, które zrezygnowały np. z chowu trzody i poszukują alternatywnych źródeł dochodu. Kaczki Pekin są dość odporne na gorsze warunki środowiskowe oraz nie wymagają wielu zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych. Przygotowanie obiektu Najczęściej spotykanym systemem chowu brojlerów kaczych jest system ściółkowy (mniej popularny jest tzw. system rusztowy-bezściółkowy). Planując wstawienie piskląt trzeba wziąć pod uwagę, iż obsada nie powinna przekroczyć 7-8 sztuk na 1m2 powierzchni podłogi, gdy ptaki osiągną wiek 6 tygodni życia. Zbyt duża obsada może…
20 października 2015

Pasje doradców – nie tylko pracą człowiek żyje.

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Tym artykułem chciałbym zapoczątkować na łamach naszego czasopisma nowy cykl poświęcony różnym pasjom doradców. Wielu z nas, po pracy ma na pewno różne zainteresowania, które pozwalają na odreagowanie codziennych problemów związanych z naszą pracą. Stanowią one swoisty „azyl” , który pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie tych problemów. Moją pasją jest rzeźbiarstwo, o którym chciałbym krótko opowiedzieć. Jak to jest rzeźbić ? Rzeźbić można w różnych materiałach np. w kamieniu, glinie, wosku, metalu, ja wybrałem drewno. Rzeźbienie to wydobywanie za pomocą swojej wyobraźni różnych form w drewnie usuwając zbędny materiał. Samo rzeźbienie nie jest trudne, choć wymaga dużo cierpliwości i spokoju. Im…
16 października 2015

Co kraj to obyczaj, co chałupa to zwyczaj - kaliskie specjały

Opracowanie: Halina Modławska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Od 2008 r. Wielkopolska jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage). Zrzesza ona 32 regiony europejskie, w tym 10 polskich. W jej ramach działa Wielkopolska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, do której należy ponad 100 członków. Daje szerokie możliwości ochrony odrębności kulturowej regionu i zachowania dziedzictwa kulinarnego. Są to producenci wysokiej klasy żywności lokalnej, a także restauracje, gospody i gościńce, cieszące się znakomitą renomą i serwujące dania według unikatowych, tradycyjnych przepisów. Sieć powstała, aby ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Pojęcie Kulinarnego Dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo,…
Ostatnio zmieniany 16 października 2015
13 października 2015

Biogazownie – zło konieczne

Opracowanie: Sylwia Ignaszak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania energetycznym wykorzystaniem biomasy. Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Polska przyjęła do realizacji przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, który nakłada na nasz kraj obowiązek zredukowania do 2020 roku: ograniczenie gazów cieplarnianych o 15%, zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20% w bilansie energii zużywalnej (finalnej) oraz poprawę efektywności energetycznej o 20 %. Używanie biomasy do produkcji biopaliw ma służyć również zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Zwiększenie udziału biomasy w energii odnawialnej wymaga zastosowania nowych ścieżek konwersji  substratów, które są ekonomicznie konkurencyjne, surowcowo elastyczne…
Ostatnio zmieniany 13 października 2015