Nowości z Kalisza
06 listopada 2017

Zagroda edukacyjna

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Od kilku lat funkcjonują w Polsce zagrody edukacyjne. Tworzone są często w istniejących gospodarstwach agroturystycznych, bądź też powstają wraz z nimi. Względy ekonomiczne motywują właścicieli gospodarstw agroturystycznych do poszerzenia swej oferty o działalność edukacyjną. Jest to bowiem dodatkowy dochód, zwłaszcza poza sezonem. Niekiedy jest to również misja. Stwarza bowiem możliwość przybliżenia dzieciom i młodzieży naturalnego środowiska gospodarstwa wiejskiego, przekazania wiedzy na temat pochodzenia żywności i sposobu jej wytwarzania. Zagrody edukacyjne mogą byś tworzone jako samodzielne podmioty, bez świadczenia usług hotelowych czy gastronomicznych. Zaplecze do działalności edukacyjnej mogą stanowić różnego rodzaju budynki gospodarcze; stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze itp., a także…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2017
06 listopada 2017

Kanianka

Opracowanie: Andrzej Marczak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Chwast, o którym zapomniano, choć do wejścia Polski do Unii Europejskiej był chwastem kwarantannowym i ze względu na małe zagrożenie zniesiono wszystkie obwarowania kwarantannowe.  Co ciekawe, niektóre gatunki kanianki w Europie podlegają ochronie, ponieważ są tak rzadkie. Na terenie Polski występuje kilka gatunków kanianek i zaczynają pojawiać się jako chwast (tab1.).  W powiecie kaliskim w bieżącym roku (2017) kanianka wonna pojawiła się na plantacjach motylkowych drobnonasiennych (fot.1). Przyczyna jest prozaiczna; materiał niekwalifikowany kupowany na targowisku. Rolnicy często kupują materiał siewny niekwalifikowany kierując się niską ceną oraz dostępnością.  Kupując niesprawdzony materiał siewny nie tylko motylkowych drobnonasiennych może rolnika wpędzić w kłopoty…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2017
05 października 2017

Jak zwiększyć plon żyta przez wybór właściwej odmiany

Opracowanie: Aleksandra Szymfel • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Większość rolników w naszym kraju uprawę żyta traktują jako uzyskanie przy niewielkich nakładach finansowych średnich plonów ze słabej ziemi. Materiał siewny, nawożenie czy ochrona chemiczna w uprawie żyta nie są odpowiednio dostosowane, aby uzyskać maksymalny efekt produkcji. Tym artykułem chciałabym zwrócić uwagę rolników na uprawę żyta, aby uzyskać z niego wyższy i lepszej jakości plon. Ostatni spis rolny z 2010 roku pokazał, ze na 4602,72 ha użytków rolnych znajdujących się na terenie Gminy Ceków-Kolonia na 3250,87 ha uprawiane są zboża, z czego uprawa żyta stanowi niecałe 30% (862,23 ha) i ma największy udział w strukturze zbóż więc warto na nie…
05 października 2017

Dlaczego nie udało się upowszechnić wśród rolników siewu pszenicy i innych zbóż ze ścieżkami technologicznymi

Opracowanie: Józef Marszał • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Rozpoczynając swoją pracę doradczą w połowie lat 80 kierownictwo WOPR –u zalecało nam doradcom upowszechniać wśród rolników uprawę kukurydzy która w tym czasie była uprawą niszową, zwłaszcza w uprawie na ziarno. Ważnym instrumentem w doradztwie było zakładanie demonstracji na polach rolników i w ten sposób pokazać i upowszechnić intensywną ochronę pszenicy ozimej jako podstawowego zabiegu umożliwiającego ochronę przed patogenami i uzyskanie zamierzonego celu demonstracji to jest zwiększenie plonu i poprawę jakości. Rolnik w ramach demonstracji otrzymywał środek do zwalczania chorób i był zobligowany do zakładania ścieżek technologicznych, które umożliwiały( bez niszczenia roślin) wjeżdżanie w łan pszenicy ozimej po fazie krzewienia.…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
25 września 2017

Innowacje na XIX Dniach Ogrodnika, czyli doświetlanie upraw szklarniowych lampami LED

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniach od 09-10.09.2017 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza odbyły się XIX Dni Ogrodnika - Targi Międzynarodowe. Impreza miała charakter promocyjno- konsultacyjny. Podczas targów zaprezentowało się około 200 wystawców z kraju i zagranicy a ich oferta skierowana była m.in. do: producentów warzyw gruntowych, upraw pod osłonami, sadowników, plantatorów roślin jagodowych, szkółkarzy, producentów roślin ozdobnych oraz doradców związanych z branżą ogrodniczą. W trakcie Dni Ogrodnika można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych i naukowych oraz wziąć udział w seminariach. Punkty konsultacyjne posiadały m.in.: Instytut Ochrony Roślin- PIB, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stacja Chemiczno-…
25 września 2017

Wykorzystanie produktów pszczelich

Opracowanie: Halina Modławska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Pszczoły od tysięcy lat ciągle robią to samo. Nie ma u nich „fuszerek”, czyli byle jakiej roboty. Wszystko co robią jest „zaplanowane” mają swoje procedury i wg nich pracują. Natura wyposażyła pszczoły wszechstronnie, potrafią wytworzyć miód, pierzgę, propolis, mleczko pszczele, ziołomiody a nawet wosk- niezwykły materiał budowlany. Wszystko wytwarzają z ogromną precyzją i złoszczą się gdy zabieramy im wytworzone przez nie produkty, a także wtedy, gdy podkładamy im sztuczną węzę. Bardzo nie lubią tego produktu i są w stanie zniszczyć ją i nie wykorzystywać komórek do gromadzenia miodu, wychowywania larw, czy odkładania mleczka pszczelego. Choć pszczoły żyją około miesiąca, wykorzystują…
Ostatnio zmieniany 26 września 2017
25 września 2017

Oferta odmianowa zbóż ozimych 2017r

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Ważnym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji roślinnej jest właściwy dobór odmian, które będą przydatne do uprawy w danym gospodarstwie. Jest to pewien rodzaj innowacyjności, którą rolnicy powinni wykorzystać w sposób przemyślany. Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od nasion, które rolnik wysiewa i do tego dostosowuje całą resztę. Poniżej przedstawiam ofertę zbóż ozimych z Centrali Nasiennej „KALNAS” - Kalisz  ul.Wrocławska 13-17 tel.62-5011001 JĘCZMIEŃ 160 zł brutto za 100 kg Norma wysiewu 150 -170 kg/ha EUFORA –jest to odmiana pastewna jęczmienia ozimego, dwurzędowa, zarejestrowana w Austrii, o bardzo dobrej plenności na wszystkich stanowiskach. Wyróżnia się dobrą odpornością na choroby szczególnie na…
Ostatnio zmieniany 25 września 2017
11 września 2017

XIX Dni Ogrodnika – targi i edukacja dla ogrodników

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniach 09-10 września 2017 r. w Gołuchowie koło Kalisza, odbyły się XIX  Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe - największe targi ogrodnicze w kraju. Organizatorami Targów byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy. Impreza o charakterze promocyjno – informacyjnym, skierowana  do szeroko rozumianej branży ogrodniczej – dla producentów warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami, sadowników, producentów roślin jagodowych, kwiatów i roślin ozdobnych a także dla doradców, handlowców itp. Reprezentowanych było ponad 200  firm, instytucji  państwowych, wydawnictw fachowych, instytutów naukowych itp.  Wśród firm zagranicznych byli przedstawiciele m.in. z Czech, Francji, Holandii, Niemiec,…
Ostatnio zmieniany 11 września 2017
03 września 2017

Warsztaty z tradycją

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku  realizuje projekt, który nosi tytuł „Warsztaty z tradycją”, Uzyskano na niego dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł z Funduszu Inicjatyw Gospodarczych. Główny cel projektu to zwiększenie zaangażowania dorosłych i dzieci w rozwój tradycji i obyczajów na terenie gminy Opatówek. Wszelkie działania związane z projektem będą trwać od 01 lipca do 30 września. W ramach projektu są realizowane następujące działania: Warsztaty z rękodzieła artystycznego i bibułkarstwa. Członkinie KGW wraz z przewodniczącą Haliną Dobrzańską przekazywały wiedzę z tworzenia kwiatów i ozdób z bibuły marszczonej, dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” w Opatówku. Wykonane prace  przyozdabiały stoisko KGW podczas dożynek…