Nowości z Kalisza
30 listopada 2015

Metoda chemiczna a prawo

Opracowanie: Wiesława Michałkiewicz • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Stosowanie pestycydów w programie  integrowanej  ochrony ogranicza się wówczas   gdy  występuje realne zagrożenie wielkości i  jakości plonu  oraz zastosowanie środka jest konieczne i ekonomiczne.  Należy wówczas zastosować preparat: - o najmniejszym ryzyku niepożądanego wpływu ubocznego na środowisko; -  o działaniu selektywnym; - o najmniejszej możliwej dawce; - przemiennie z innymi preparatami stwarzając minimalne ryzyko uodporniania się  agrofagów ; -o  krótkim okresie zalegania; - w terminach dostosowanych do ochrony entomologicznej fauny pożytecznej; Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed  organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów , spierając się  aktualną  wiedzą  z zakresu  ochrony roślin  przed  organizmami szkodliwymi    z…
04 listopada 2015

Goście z Podlasia

Opracowanie: Konrad Raniś
W dniu 17 października br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku gościli prześwietni goście z Podlasia. Współorganizatorami spotkania byli Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradczy w Powiecie Kaliskim Krystyna Nowak i Julianna Durman, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Violetta Galant. Przedstawiciele Podlasia zagościli na naszej Opatóweckiej ziemi w ramach wyjazdu turystyczno - studyjnego zorganizowanego przez Danutę Bagińską Doradcę z Podlaskiego Doradztwa Rolniczego - Zespołu Doradczego w Białymstoku, Radną Powiatu Białostockiego, Prezesa Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś "BARWA". Z zaproszenia organizatorów skorzystali i zaszczycili swą obecnością Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Łuczak,…
29 października 2015

Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego.

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Wyjazd studyjny rolników z powiatu kaliskiego przebiegał jak zwykle w miłej, przyjaznej atmosferze oraz przy pięknej słonecznej pogodzie. Odbył się w dniach 22-24.09.2015r. Tym razem udaliśmy się w rejon Beskidu Niskiego do powiatu nowosądeckiego. Mijając Nowy Sącz zabieramy do autokaru Panią Esterę Zaczyk, doradcę z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zespołu Doradczego w Nowym Sączu. Dzięki przychylności Kierownika Zespołu, Pana Kwiatkowskiego Pani Estera mogła być nam przewodnikiem w pierwszym dniu naszego pobytu.  Pierwszym etapem naszej podróży była pasieka „Barć” w Kamiannej. Wieś położona w powiecie nowosądeckim, gminie Łabowa. W 1960 roku przybywa do niej ks. Dr Henryk Ostach z Kongregacji Ojców…
Ostatnio zmieniany 04 listopada 2015
27 października 2015

Susza 2015 (oczami doradcy)

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W 2015 r. na terytorium Polski wystąpiła susza, która objęła większość powierzchni kraju. Często porównuje się ją do klęski z 2007 roku, ale skutki tegorocznej wydają się być  dla rolników bardziej dotkliwe. Skąd wiemy, że jest susza? To pytanie jest banalne tylko z pozoru. Fakt, że rośliny słabiej rosną, więdną, a w końcu zasychają, nie oznacza jeszcze, że teren na którym się znajdują można uznać za dotknięty suszą. Potrzebny jest jeszcze oficjalny komunikat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach dotyczący klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Komunikaty takie są publikowane w systemie dekadowym od 30-ego kwietnia do 30-ego września i…
Ostatnio zmieniany 27 października 2015
23 października 2015

Tucz kaczek brojlerów typu Pekin

Opracowanie: Krzysztof Wlazły • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się produkcja brojlerów kaczych – technologia chowu jest stosunkowo prosta, cykl produkcyjny krótki, zainteresowanie wzrasta szczególnie wśród małych i średnich gospodarstw, które zrezygnowały np. z chowu trzody i poszukują alternatywnych źródeł dochodu. Kaczki Pekin są dość odporne na gorsze warunki środowiskowe oraz nie wymagają wielu zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych. Przygotowanie obiektu Najczęściej spotykanym systemem chowu brojlerów kaczych jest system ściółkowy (mniej popularny jest tzw. system rusztowy-bezściółkowy). Planując wstawienie piskląt trzeba wziąć pod uwagę, iż obsada nie powinna przekroczyć 7-8 sztuk na 1m2 powierzchni podłogi, gdy ptaki osiągną wiek 6 tygodni życia. Zbyt duża obsada może…
20 października 2015

Pasje doradców – nie tylko pracą człowiek żyje.

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Tym artykułem chciałbym zapoczątkować na łamach naszego czasopisma nowy cykl poświęcony różnym pasjom doradców. Wielu z nas, po pracy ma na pewno różne zainteresowania, które pozwalają na odreagowanie codziennych problemów związanych z naszą pracą. Stanowią one swoisty „azyl” , który pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie tych problemów. Moją pasją jest rzeźbiarstwo, o którym chciałbym krótko opowiedzieć. Jak to jest rzeźbić ? Rzeźbić można w różnych materiałach np. w kamieniu, glinie, wosku, metalu, ja wybrałem drewno. Rzeźbienie to wydobywanie za pomocą swojej wyobraźni różnych form w drewnie usuwając zbędny materiał. Samo rzeźbienie nie jest trudne, choć wymaga dużo cierpliwości i spokoju. Im…
16 października 2015

Co kraj to obyczaj, co chałupa to zwyczaj - kaliskie specjały

Opracowanie: Halina Modławska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Od 2008 r. Wielkopolska jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage). Zrzesza ona 32 regiony europejskie, w tym 10 polskich. W jej ramach działa Wielkopolska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, do której należy ponad 100 członków. Daje szerokie możliwości ochrony odrębności kulturowej regionu i zachowania dziedzictwa kulinarnego. Są to producenci wysokiej klasy żywności lokalnej, a także restauracje, gospody i gościńce, cieszące się znakomitą renomą i serwujące dania według unikatowych, tradycyjnych przepisów. Sieć powstała, aby ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Pojęcie Kulinarnego Dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo,…
Ostatnio zmieniany 16 października 2015
13 października 2015

Biogazownie – zło konieczne

Opracowanie: Sylwia Ignaszak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania energetycznym wykorzystaniem biomasy. Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Polska przyjęła do realizacji przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, który nakłada na nasz kraj obowiązek zredukowania do 2020 roku: ograniczenie gazów cieplarnianych o 15%, zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20% w bilansie energii zużywalnej (finalnej) oraz poprawę efektywności energetycznej o 20 %. Używanie biomasy do produkcji biopaliw ma służyć również zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Zwiększenie udziału biomasy w energii odnawialnej wymaga zastosowania nowych ścieżek konwersji  substratów, które są ekonomicznie konkurencyjne, surowcowo elastyczne…
Ostatnio zmieniany 13 października 2015
24 września 2015

Targi nie tylko dla ogrodników

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniach 12-13 września 2015 r. w Gołuchowie koło Kalisza, odbyły się XVII Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe - największe targi ogrodnicze w kraju. Organizatorami Targów byli:   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Poznaniu – Zespól Doradczy w Kaliszu, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa - Oddział w Kaliszu i Polski Związek Ogrodniczy. Reprezentowanych było 210 firm z kraju i zagranicy m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Turcji, USA. Odwiedzający mogli zapoznać się z najnowszą ofertą środków produkcji  i technologii nie tylko dla ogrodnictwa w tym z wieloma rozwiązaniami nowatorskimi. Targi odwiedziło około 12 000 osób z kraju i zagranicy. Wśród zagranicznych gości były zorganizowane…
Ostatnio zmieniany 24 września 2015