Nowości z Kalisza
08 czerwca 2017

Marka wsi – krajobraz

Opracowanie: Sylwia Ignaszak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Wysoka dbałość o otoczenie, porządek i estetyka wiejskich krajobrazów, to już nie tylko idea Samorządów Gminnych ale w dużej mierze trendy panujące wśród społeczności wiejskiej. Wobec przebudowy społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich - wiejskość,  która wykazuje trwałe powinowactwo z krajobrazem, jest kołem napędowym gospodarstw rolnych. Niestety w krajobrazie wiejskim obserwujemy ogromne i gwałtowne zmiany. Przestaje nim zarządzać rolnictwo, a rozwijające się mieszkalnictwo nie kontynuuje tradycji. Zabudowa mieszkaniowa przybyszów z miast, coraz bardziej niszczy malowniczość i harmonię – wizualne walory wiejskiego krajobrazu. Dziś na wsi rolników ubywa. Pojawiają się ludzie innych zawodów, nierzadko pracujący w miastach. Na roli, w coraz większych gospodarstwach pozostają…
15 maja 2017

Agroturystyka Karczma Kaliska, jako doskonały przykład świetnie rozwijającej się dodatkowej działalności

Opracowanie: Aleksandra Szymfel • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Agroturystyka to dodatkowa działalność, powiększająca dochód w trudnej sytuacji finansowej, przed którą stanęły małe i średnie gospodarstwa rolne w dzisiejszych czasach. Agroturystyka jest to forma wypoczynku u rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Wiele osób chcąc wypocząć ucieka z wielkich miast, zgiełku, ciągłego pędu życia i pragnie wypocząć w harmonii z przyroda wspólnie z rodziną czy znajomymi. Taki zdrowy, spokojny wypoczynek na łonie natury jest potrzebny wszystkim w dzisiejszym zabieganym świecie. Gmina Ceków Kolonia znajduje się w południowo-wschodniej części Wielkopolski, niedaleko najstarszego miasta w Polsce - Kalisza. Występują tu tereny nizinno-pagórkowane z dużą ilością lasów. Dolina rzeki Swędrni i Żabianki, w której leży…
Ostatnio zmieniany 15 maja 2017
19 kwietnia 2017

IV Spotkanie z Babą Wielkanocną

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Już po raz czwarty Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku w powiecie kaliskim zorganizowało w dniu 02.04.2017r. „Spotkanie z Babą Wielkanocną”. Jak podkreślił Burmistrz Gminy Opatówek Pan Sebastian Wardęcki, spotkanie to stało się już tradycją i na stałe wpisało się w kalendarz gminnych imprez. Po raz drugi uroczystości tej towarzyszy konkurs na potrawy wielkanocne, którego organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Powiecie Kaliskim. W tym roku nosił on nazwę „Baba w roli głównej” i jak nazwa wskazuje do konkursu zostały zgłoszone różnego rodzaju baby. Tradycja wypieku bab wielkanocnych sięga XV wieku. Drożdżowe ciasto, słodzone miodem,…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2017
14 kwietnia 2017

Laureat XVI edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku z gminy Stawiszyn

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W niedzielę, 19 marca 2017 r. w Sali Ziemi na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016. W uroczystości brało udział ponad 1200 osób, w tym m.in. laureaci wraz z rodzinami, przedstawiciele środowisk wiejskich oraz rolnicy z terenu całej wielkopolski. Głównym celem konkursu jest prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz promocja wielkopolskiego rolnictwa. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 50 gospodarstw o różnych profilach produkcji. Przedmiotem oceny były m.in. poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstw i racjonalność wyposażenia, osiągnięte efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju oraz estetykę obejścia. Kapituła Konkursu przeprowadziła wizytacje gospodarstw i…
04 kwietnia 2017

Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny

Opracowanie: Józef Marszał • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Ubój na potrzeby własne to tradycja, a wprowadzone przepisy prowadzą do utrudnień dla rolników. Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie gdy spełnią wszystkie warunki  wskazane  w odpowiednich przepisach prawa, zawarte w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. Zgodnie z § 4 co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt posiadacz świni informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Informuje się wyżej wymienionego lekarza wskazując swoje imię i nazwisko, adres, gatunek i liczbę zwierząt , numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi, telefon. Trzeba wskazać miejsce i termin uboju oraz imię…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017
28 lutego 2017

Oferta odmianowa zbóż jarych oraz sadzeniaków 2017 z powiatu kaliskiego

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Ważnym czynnikiem mający wpływ na podniesienia opłacalności produkcji roślinnej jest dobór odpowiednich odmian. Dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w materiał siewny i dobrać odmiany, które będą przydatne do uprawy w danym gospodarstwie. Poniżej przedstawiam ofertę zbóż jarych oraz sadzeniaków z Centrali Nasiennej „KALNAS” - Kalisz  ul .Wrocławska 13-17 tel.62-5011001 JĘCZMIEŃ             160 zł/dt brutto                           Norma wysiewu 130 -160 kg/ha ARGENTO –jest to odmiana typu paszowego. Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością  na każdym poziomie intensywności uprawy. Dobra zdrowotność . Posiada szczególnie wysoką odporność na mączniaka prawdziwego. Odmiana wczesna, o dobrej odporności  na zakwaszenie gleby, co sprawia, że może być uprawiana na glebach…
Ostatnio zmieniany 28 lutego 2017
20 lutego 2017

Dotacja na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Blizanów

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Według normy PN-EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50” przydomowa oczyszczalnia ścieków jest instalacją oczyszczającą ścieki bytowo-gospodarcze do deklarowanej jakości, obsługująca do 50 OLM (Obliczeniowej Liczby Mieszkańców). Urządzenie to pozwala na redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach do pożądanych wartości z jednego lub kilku gospodarstw, a następnie odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do odbiornika, którym może być: grunt, rzeka lub rów melioracyjny. Technologia oczyszczania ścieków polega na biochemicznym rozkładzie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Wyróżnia się 5 typów oczyszczalni: drenaż rozsączający do gruntu, filtry piaskowe, filtry gruntowo-roślinne, złoże biologiczne, zbiornik z osadem czynnym. Przy wyborze odpowiedniej…
Ostatnio zmieniany 20 lutego 2017
31 stycznia 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w Gminie Szczytniki

Opracowanie: Konrad Raniś
W dniu 26 stycznia w Gminie Szczytniki w sali OSP odbyło się spotkanie pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko rolnicy z gminy Szczytniki ale również z sąsiadujących gmin, mogli oni wysłuchać przedstawicieli takich instytucji jak: WODR, ARiMR, ARR, ANR, KRUS, i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w spotkaniu brał również udział Wójt Gminy Szczytniki. Przedstawiciele ARiMR mówili o naborze wniosków z programu PROW 2014-2020, dokładniej przedstawili dwa najbliższe działania to jest: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Następne wystąpienie dotyczyło ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń, temat ten przybliżyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.  Mówili…
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Szczytnikach

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017