04 kwietnia 2017

Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny

Opracowanie: Józef Marszał • Zamieszczenie: Konrad Raniś
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Ubój na potrzeby własne to tradycja, a wprowadzone przepisy prowadzą do utrudnień dla rolników. Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie gdy spełnią wszystkie warunki  wskazane  w odpowiednich przepisach prawa, zawarte w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. Zgodnie z § 4 co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt posiadacz świni informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Informuje się wyżej wymienionego lekarza wskazując swoje imię i nazwisko, adres, gatunek i liczbę zwierząt , numer identyfikacyjny zwierzęcia poddawanego ubojowi, telefon. Trzeba wskazać miejsce i termin uboju oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju . Uboju świń, owiec, kóz w gospodarstwach dokonują wyłącznie osoby posiadające  kwalifikacje które: ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.” Utrudnieniem jest bardzo mało osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do uboju. Dodatkowo w obszarach objętych różnymi restrykcjami związane z afrykańskim pomorem świń ( nie dotyczy to na razie naszego terenu)  § 2a dopuszcza ubój na terenie gospodarstwa , pod warunkiem że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Świnie te należy poddać badaniu przed ubojowemu  i poubojowemu w celu pobrania próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Natomiast w obszarze objętym ograniczeniami, próbki te pobiera się, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia , owiec lub kóz informacja jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzeniu uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz na własny użytek określa nr. 1 do rozporządzenia. Podmiot w którym jest dokonywany ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw ma obowiązek zwierzęta ubijać niezwłocznie po przybyciu, prowadzić ewidencję przeprowadzonych ubojów oraz przechowywać  je przez okres 3 lat. W gospodarstwie tym powinno być wyznaczone miejsce lub pomieszczenie do ogłuszania, wykrwawiania i wytrzewiania zwierząt. Miejsce lub pomieszczenie powinno być utrzymane w czystości, produkty uboczne w tym materiały szczególnego ryzyka przechowywane w pojemnikach oznaczonych w sposób trwały, po opróżnieniu myte, czyszczone i odkażane. Mięso świń poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na obecność włośni.

Czytany 314 razy Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2017