Nowości z Kalisza
17 lutego 2018

KONFERENCJI DLA PRODUCENTÓW WARZYW GRUNTOWYCH - PODSUMOWANIE

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniu 13 lutego 2018r w Łaszkowie k. Kalisza, WODR - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie kaliskim we współpracy z firmą BASF Polska, zorganizował konferencję dla producentów warzyw gruntowych w ramach Agro Akademii BASF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo a także firmy nasienne, nawozowe oraz producent rozsady. Przybyło około 130 producentów warzyw. Dr hab. Natasza Borodynko-Filas prof. IOR-PIB zapoznała zebranych z działalnością pierwszej w Polsce Kliniki Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Klinika świadczy odpłatne usługi wykrywania chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych w roślinach warzywnych i rolniczych. Poinformowała o możliwości korzystania z portalu…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2018
16 lutego 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Opracowanie: Konrad Raniś
Spotkanie pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” odbyło się 15 lutego br. w sali OSP w Szczytnikach. Wzięło w nim udział ponad 100 rolników z powiatu kaliskiego. Celem spotkania w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, KRUS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, było przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące tematyki rolniczej. Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: planowane do uruchomienia działania PROW 2014 - 2020; priorytety działalności WODR; zmiany w obrębie świadczeń i…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2018
15 lutego 2018

Dotacja na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Blizanów

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniach od 5 do 23 marca 2018 r. mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się na terenie Gminy Blizanów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Blizanowie o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Blizanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2018. Dotacje będzie udzielona na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń oczyszczalni w wysokości 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 3000 zł. O dotację mogą ubiegać się podmioty, których nieruchomość położona jest poza terenami na których istnieje  lub w najbliższym czasie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, lub nieruchomość zlokalizowana jest…
Ostatnio zmieniany 15 lutego 2018
23 stycznia 2018

Obowiązkowe ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Przełom roku, to okres zawierania obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika. Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia…
23 stycznia 2018

Najczęściej kupowane ciągniki w roku 2017

Opracowanie: Konrad Raniś
Badania, jak co roku, przeprowadziła firma Martin & Jacob. Z jej analiz wynika, że w z 2017 roku sprzedano 10255 sztuk nowych ciągników rolniczych. Liczba sprzedanych maszyn w roku 2017 podana została na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wynik może byś imponujący choć daleko mu do najlepszego sezonu sprzedaży który przypadł na rok 2012 i wynosił 19581sztuk zarejestrowanych nowych maszyn.. Wyniki wskazują na wyraźne prowadzenie grupy liderów, wśród których należy wymienić marki: New Holland, John Deere, Zetor oraz Kubota. Sytuacja nie zmieniła się od ubiegłego roku w czołówce najczęściej kupowanych ciągników rolniczych pozostali ci sami producenci. Czołowi…
18 stycznia 2018

Z wizytą u szkółkarzy w Tłokinii Małej

Opracowanie: Krystyna Nowak, Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Rynek roślin ozdobnych w Polsce jest coraz większy i coraz bardziej atrakcyjny. Drzewa i krzewy iglaste czy liściaste a także byliny zadziwiają swoimi walorami dekoracyjnymi w postaci ciekawych kwiatów, kolorowych liści, dekoracyjnych owoców a ich uprawą zajmują się wyspecjalizowane gospodarstwa ogrodnicze zwane szkółkami. Wszyscy wiemy, że rośliny bardzo korzystnie oddziałują na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza i wiążąc dwutlenek węgla. Mają duży wpływ na nasze środowisko oraz walory krajobrazowo-estetyczne. Państwo Grażyna i Jan Fibingier w miejscowości Tłokinia Mała w powiecie kaliskim po skończeniu Technikum Ogrodniczego w Opatówku zajęli się produkcją ogrodniczą. Najpierw uprawiali warzywa w tunelach, później kwiaty a od…
17 stycznia 2018

Ogłoszenie

Opracowanie: Aleksandra Szymfel • Zamieszczenie: Konrad Raniś
O G Ł O S Z E N I E Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy pomocy opryskiwacza. Przypominam osobom, które ukończyły taki kurs, że jest on ważny przez okres 5 lat. Zapisy u doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia pokój przy Sali Posiedzeń na I piętrze lub pod numerem telefonu: 797 501 693.  
21 grudnia 2017

Pasje doradców

Opracowanie: Aleksandra Szymfel • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Postanowiłam kontynuować pomysł na cykl artykułów „PASJE DORADCÓW – nie tylko pracą człowiek żyje” zapoczątkowanych przez Doradcę z naszego powiatu Wojciecha Tylusa specjalistę ds. ekonomiki i przedstawić, a może zarazić kogoś moją pasją jaką jest QUILLING. QUILLING jest to technika papieroplastyki, to tworzenie ozdób ze zwiniętych i odpowiednio uformowanych wąskich pasków papieru. Przy pomocy quilling-u możemy stworzyć jedyne w swoim rodzaju kartki okolicznościowe, zaproszenia, biżuterię, drobne dekoracje, a nawet obrazy. Jest to rękodzieło zapomniane, lecz powoli staje się coraz bardziej powszechne podobnie jak inne metody rękodzieła, jak chociażby decoupage. Jest to technika wymagająca bardzo dużo czasu i spokoju. Ćwiczy mięśnie…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2017
21 grudnia 2017

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W okresie jesienno-zimowym powiat kaliski obfituje w różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym, będące przykładem integracji mieszkańców wsi z władzami. Listopad to miesiąc, w którym organizowane są święta jesiennych plonów. Z tej też okazji w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku zorganizowano święto kapusty „Kapuśniaczek”. Uczestnicy mogli skosztować różnych tradycyjnych potraw z tego warzywa. Odbył się też tradycyjny obrzęd kiszenia kapusty. W sąsiedniej gminie Szczytniki, w miejscowości Sobiesęki Trzecie tego samego dnia miejscowe gospodynie z Grupy Odtworzeniowej „Okupniczanki” przy wsparciu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowały „Jesienny Warzywniak Biesiadny” czyli zabawę i degustację potraw z warzyw. Dzień 25.11. to również…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017