Nowości z Jarocina
26 stycznia 2017

Koła łowieckie nagrodzone

Opracowanie: Janusz Michałowicz
236 lisów odstrzeliły koła łowieckie nagrodzone w powiatowym konkursie wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego. Konkurs jest odpowiedzią na problem wzrostu populacji lisa , który spowodował rażące obniżenie się liczebności zwierzyny drobnej ,takiej  jak zające czy kuropatwy. Konsekwencją czego jest ,iż lisy poszukuj pożywienia w gospodarstwach rolnych ,powoduje to zagryzanie ptactwa domowego. Ranga i znaczenie powyższego problemu staje się wspólnym wyzwaniem dla myśliwych samorządowców jarocińskich. Podążając tym tokiem w roku 2016 odbyła się I edycja powiatowego konkursu , którego celem jest nagrodzenie kół łowieckich realizujących roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania lisa. Komisja konkursowa , powołana przez starostę…
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Jarocinie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
22 grudnia 2016

Następne dzierżawy na terenie gminy Żerków na nowych zasadach.

Opracowanie: Janusz Michałowicz
 Po serii przetargów na dzierżawę ziemi z zasobów ANR które odbyły się na wiosnę bieżącego roku , pojawiły się kolejne oferty gruntów do dzierżawy na terenie gminy Żerków. Należy jednak przypomnieć że od połowy roku zmieniły się zasady dzierżawy gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych . W poprzednich kryteriach wyboru ofert decydujące znaczenie miała wysokość czynszu dzierżawnego zaproponowanego przez przyszłego dzierżawcę . Obecnie wysokość czynszu dzierżawnego została określona przez ANR na podstawie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do dzierżawy . Przetargi ograniczone ofertowe powinny być organizowane jeżeli z takim wnioskiem wystąpią rolnicy ,organizacje rolnicze lub rada terenowa , okres na który…
22 grudnia 2016

Obchody Święta Niepodległości w Żerkowie.

Opracowanie: Janusz Michałowicz
 Tradycyjnie jak co roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Żerkowie o godz. 10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Stanisława Biskupa. Następna część uroczystości odbyła się na  rynku w Żerkowie pod Pomnikiem Poległych , gdzie przedstawiciele władz gminy, radni, delegacje szkolne , kombatanci ,harcerze, bractwo kurkowe i  strażacy złożyli wiązanki kwiatów . Uroczystość uświetniły występy dzieci , chóru oraz orkiestry dętej. Po oficjalnych uroczystościach   Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało piknik strzelecki. Opracował: Jacek Furmaniak
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
16 grudnia 2016

Zanieczyszczenia dróg produktami z gospodarstw rolnych

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Zanieczyszczenia dróg błotem corocznie nasila się w okresie jesiennym. Jest to czas, kiedy rolnicy wywożą z pól płody rolne, a także czas uprawy pól pod zasiewy. W chwili obecnej coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i starają się temu zapobiegać. A jak już dojdzie do zanieczyszczenia drogi, to po sobie sprzątają. Dlatego pamiętać należy, aby jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Transportując obornik, gnojówkę lub gnojowicę powinno się zadbać o to, aby nic na jezdnię nie spadało i nie wylewało się. Przy przewożeniu słomy lub siana tak je zabezpieczyć,…
23 listopada 2016

Święto Niepodległości w Jaraczewie

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Jaraczewie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Po niej nastąpił przemarsz ulicami Jaraczewa pod pomnik, gdzie miał miejsce uroczysty Capstrzyk z Apelem Poległych. Zgromadzone na uroczystości delegacje władz Gminy, partnerów z  Niemiec, Organizacji Społecznych, Szkół, mieszkańców, pocztów sztandarowych złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Następnie odbył się III Jaraczewski Bieg Niepodległościowy  który zgromadził ponad 120 uczestników. Zawodnicy wystartowali z drogi serwisowej do Borku. Trasa wynosiła 5,5 km i prowadziła przez Łukaszewo, Golę i kończyła się w Jaraczewie. Zawodnicy z flagami Polski oraz Gminy Jaraczewo ukończyli bieg w czasie poniżej 1,5…
15 listopada 2016

Dzień Seniora w Jaraczewie

Opracowanie: Janusz Michałowicz
                       W czwartek 20 października o godzinie 16: w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowany został „ Dzień Seniora „. Kolejna edycja  imprezy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła 60 seniorów z  naszej gminy.                        Dla wszystkich gości przygotowany został występ artystyczny, pyszny poczęstunek oraz zabawa taneczna. Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali dyplomy i odznaczenia. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała oraz przewodniczący Powiatowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Franciszek Matuszewski.    Opracował: Lech Berger
08 listopada 2016

Jaraczewo Miastem

Opracowanie: Janusz Michałowicz
                    W tym roku miejscowości Jaraczewo przywrócono prawa miejskie. Dziś już niewielu pamięta, że przez 415 lat Jaraczewo posiadało prawa miejskie, nadane przez Zygmunta I Starego. Z punktu widzenia korzyści dla mieszkańców nie powoduje to znaczącej zmiany, ani nie zostaną poniesione koszty z tym związane. Otwierają się jednak szansę na szybszy rozwój. Wiąże się to głównie z odrolnieniem gruntów w obrębie miasta, co w sytuacji pojawienia się inwestora chcącego zainwestować na tym terenie, skraca proces biurokratyczny. Kolejna szansa jest związana ze środkami z Unii Europejskiej. Nadanie statusu miasta poszerza możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne przeznaczone tylko miastom. Przy tym…
13 października 2016

Dożynki Gminno - Powiatowe w Jaraczewie

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Tegoroczne Dożynki Gminno - Powiatowe 2016 odbyły się w niedzielę 21 sierpnia w Jaraczewie. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Jaraczewie, po której korowód dożynkowy przeszedł ulicami Jaraczewa na stadion sportowy.W imieniu organiatorów wszystkich uczestników dożynek powitał sołtys Marek Nawrocki. W części obrzędowej Dariusz Strugała - Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Bartosz Walczak - Starosta Jarociński odbierali tradycyjne wieńce dożynkowe od delegacji z wszystkich sołectw z gminy Jaraczewo. Wieńce przygotowały również pozostałe gminy powiatu oraz Powiat Jarociński. Następnie z rąk starostów dożynek, którymi byli Maria Maciejewska oraz Kacper Łączniak, odebrali chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Chleb ten…