Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
24 lutego 2021

Pompy ciepła jako źródło energii odnawialnej

Opracowanie: Katarzyna Kowalska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W budownictwie w dzisiejszych czasach jednym z bardzo ważnych aspektów stała się oszczędność energii. Jedną z głównych przyczyn tej tendencji są stale rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz większa świadomość społeczeństwa związana z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym poszukuje się odnawialnych źródeł energii w celu ogrzewania budynków i pozyskania ciepłej wody w nich używanych. Ciepło w budynkach od lat jest wytwarzane na zasadzie spalania paliwa. Na początku wykorzystywano paliwa w postaci stałej jak drewno czy węgiel, później zaczęto korzystać z paliw ciekłych i gazowych takich jak oleje opałowe czy na przykład gaz ziemny. Zasoby większości wykorzystywanych substancji palnych są nieodnawialne. Produkcja ciepła w wyniku spalania wiąże się z dużymi stratami energii .Najpierw poddając…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2021
17 lutego 2021

Murarka ogrodowa ciekawa alternatywa dla pszczoły miodnej

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Głównym owadem zapylającym wykorzystywanym w naszych warunkach jest pszczoła miodna. Jest to owad żyjący w społecznościach którego hodowlę człowiek doskonale opanował. Jednak rosnące zanieczyszczenie środowiska, stosowanie pestycydów oraz choroby dziesiątkujące pszczoły wpłynęło na rozpoczęcie poszukiwań dziko żyjących owadów mogących wspomagać a nawet zastąpić pszczoły hodowlane. W świecie jest około 20 tyś. gatunków pszczołowatych. W przeważającej części są to owady dziko żyjące. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych są one dużo lepszymi zapylaczami od pszczoły miodnej która tylko góruje nad nimi jako owad społeczny liczebnością. Spośród dziko żyjących błonkówek pszczołowatych obok trzmieli najskuteczniejszymi zapylaczami są pszczoły samotnicze. W naszych warunkach geograficznych najbardziej przydatna jest murarka ogrodowa (Osmia rufa L.). Jest gatunkiem…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2021
15 lutego 2021

Dopłaty do dobrostanu zwierząt

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W pierwszym roku obowiązywania działania „Dobrostan zwierząt” dopłaty które rolnicy otrzymają po zrealizowaniu planu wyniosą wg poszczególnych wariantów: wariant2.1.Dobrostan krów mlecznych–wypas–stawka płatności–185zł/krowę mleczną rocznie wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo -zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –595 zł/krowę mleczną rocznie wariant 2.3. Dobrostan krów mamek–stawka płatności–329/krowę mamkę rocznie wariant 1.1. Dobrostan loch –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności –301 zł/lochę rocznie wariant 1.2. Dobrostan tuczników –zwiększona powierzchnia w budynkach –stawka płatności–24zł/tucznika wariant 1.3. Dobrostan loch –dostęp do wybiegu –stawka płatności –612zł/lochę rocznie wariant 1.4. Dobrostan tuczników –dostęp do wybiegu –stawka płatności –33zł/tucznika Przy czym realizację wariantów 1.3 i 1.4 ze względu na panującą epidemię…
09 lutego 2021

Zobowiązania beneficjentów PROW 2014-2020 w ramach działania premia dla młodych rolników

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Osoby które starały się o premię dla młodych rolników zobowiązały się podczas naboru do spełnienia szeregu warunków. Ilość zobowiązań uwarunkowana została przez ogólne warunki przyznania pomocy jak i szczegółowe rzutujące na sumę przyznanych punktów. Młody rolnik wg ostatnich naborów może otrzymać premie w wysokości 150 tyś. zł. płatną w dwóch ratach. Pierwsza rata to 80% całkowitej wartości pomocy wynosząca 120 tyś. zł. I druga w wysokości 30 tyś. zł. stanowiąca 20% całkowitej wartości pomocy. Warunki jakie musi spełnić rolnik aby otrzymać pierwszą ratę są następujące: - należy nabyć w posiadanie gospodarstwo którego rozwoju dotyczy biznesplan - rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący - ubezpieczyć się na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako…
31 grudnia 2020

PROW PO 2020 ROKU

Opracowanie: Jacek Furmaniak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Komisja Europejska w latach 2021-2027 planuje przeznaczyć na Wspólną Politykę Rolną 365 mld euro, w tym: - na płatności bezpośrednie 265,2 mld euro, - na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro, - na wsparcie rynkowe 20 mld euro Jak więc widzimy płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczą częścią Wspólnej Polityki Rolnej, bowiem będą stanowiły 71 %. Nowa perspektywa przewiduje dalszą konwergencję poziomów płatności między państwami członkowskimi, jednak dla naszego kraju pozostaje on niezmienny. Obecnie nasi rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na poziomie wyższym niż 90 % unijnej średniej. Postanowienia WPR przewidują, że wyrównanie dopłat ma zastosowanie tylko wtedy gdy poziom dopłat jest poniżej 90 % średniej unijnej. W latach 2021-2027 dla polskich…
30 grudnia 2020

Dzierżawa gruntów z KOWR

Opracowanie: Jacek Furmaniak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W kwietniu 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa co zmieniło zasady zagospodarowania państwowych gruntów i tak dzierżawa stała się podstawową ich podstawową formą. Według nowych zasad KOWR ma w pierwszej kolejności oferować grunty rolne w formie przetargu ograniczonego w którym mogą uczestniczyć tylko rolnicy indywidualni którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa. Przetargi mogą mieć formę licytacji lub oferty pisemnej . Żeby zostać dzierżawcą ziemi rolnej trzeba spełniać następujące kryteria : I .Posiadać status rolnika indywidualnego, czyli - od co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której co najmniej jedna z działek która wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, dowodem potwierdzającym jest dokument potwierdzający…
15 grudnia 2020

Profilaktyka zdrowotna

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Może dla przypomnienia kilka słów co to takiego profilaktyka zdrowotna. Czym tak w ogóle jest zdrowie. Definicja według WHO to stan fizycznego ,umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Ostatnio definicja została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy. Profilaktyka medyczna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie. Jakie są rodzaje profilaktyki zdrowotnej:  - profilaktyka wczesna  - profilaktyka pierwotna (I fazy)  - profilaktyka wtórna (II fazy)  -  profilaktyka trzeciorzędowa (III fazy) Jakie są czynniki mające wpływ na nasze zdrowie:  - styl życia (wg. Badań 53%), czyli sposób odżywiania, umiejętność…
11 grudnia 2020

Formy wsparcia inwestycyjnego gospodarstw rolnych

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W obecnych trudnych czasach dla gospodarstw rolnych niezmiernie ważną sprawą jest dopływ środków do bieżącej działalności jak i planowanych inwestycji. Na rynku istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Jedną z takich możliwości jest staranie się o fundusze z działań w ramach PROW 2014-2020 które są bezpośrednio skierowane na wspieranie różnych form rozwoju gospodarstwa a mianowicie: - premia dla młodych rolników - restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych - płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne - modernizacja gospodarstw rolnych - tworzenie grup i organizacji producentów - inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz OSN Powyższe działania mają zaspokoić potrzeby gospodarstw związane ze zwiększeniem konkurencyjności, reorientacją gospodarstw w kierunku rolniczym lub…
25 listopada 2020

Snutka golińska w nowej odsłonie

Opracowanie: Katarzyna Kowalska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Trochę może od czego się zaczęło. Snutka golińska to haft pochodzący z XIX wieku, którego tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zajmują się nim mieszkanki wsi Golina i koło Jarocina. Snutki wykonywane są białymi nićmi na białym płótnie. Podwaliną do rozwoju haftu snutkowego była koronka renesansowa, nazywana również koronką islandzką, z którą kojarzy się genezę snutek, składała się z gotowych taśm, połączonych ze sobą kółkami i nitkami. W efekcie przemian ekonomiczno-społecznych na wielu obszarach Wielkopolski rozwinął się haft ludowy, którego odmianą jest haft nasnuwany, zwany snutką lub snutką golińśką, gdyż jego największy rozwój nastąpił w Golinie koło Jarocina. Popularność snutek związana jest z działalnością wielu zespołów ludowych,…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2020