Nowości z Jarocina
13 października 2017

Lokalne Forum w Sławoszewie

Opracowanie: Izabela Grzesiak
W dniu 12 października 2017 roku w Sali Wiejskiej w Sławoszewie o godzinie 11.00 odbyło się Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” My dla Młodych – Młodzi dla Nas. To już drugie takie spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”. Spotkanie miało służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko dla zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans ludzi z ich miejscowości. Na spotkaniu omówiono wyniki przeprowadzonej przez Zespół diagnozy w gminie Kotlin na temat: jaka jest tutejsza młodzież?. Przedyskutowano również wyniki analizy dotyczące obrazu młodzieży po przeprowadzonej diagnozie i omówiono oraz podjęto wspólny program działań. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie Forum i dyskusja. W przerwie…
06 września 2017

Dożynki Powiatowo-Gminne w Magnuszewicach

Opracowanie: Izabela Grzesiak
W dniu 3 września 2017r. w Magnuszewicach na terenie Gminy Kotlin odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. W uroczystości udział wzięły delegacje władz powiatowych oraz przedstawiciele władz z wszystkich czterech gmin powiatu jarocińskiego czyli Żerkowa, Jarocina, Kotlina i Jaraczewa. O godzinie 15:00 została odprawiona Msza Święta przez proboszcza tutejszej parafii. Następnie delegacje z wieńcami oraz mieszkańcy udali się w korowodzie dożynkowym na boisko. Korowód prowadzony był przez Orkiestrę Dętą z Żerkowa. Gospodarzami Dożynek Powiatowo-Gminnych naszego powiatu byli Starosta Jarociński pan Teodor Grobelny oraz Wójt Gminy Kotlin pan Mirosław Paterczyk. Dożynkowy chleb, niesiony przez Starostów Dożynek Powiatowych, został upieczony, z ziarna tegorocznych zbóż. Starościną tegorocznego Święta Plonów była Pani Alicja Szyszka z Wyszek a Starostą był Pan Zbigniew…
Ostatnio zmieniany 06 września 2017
03 września 2017

Dzień Kotlina i Święto Pomidora 2017

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Wzorem lat ubiegłych po raz kolejny 26 sierpnia 2017 r. w Kotlinie na placu przy Domu Kultury odbyła się VI już edycja imprezy promocyjnej pt. ,,Dzień Kotlina - Święto Pomidora”. Nad tegoroczną imprezą patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Rynku Rolnego, Wielkopolska Izba Rolnicza i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a patronat medialny objęła: Gazeta Jarocińska i ijarocin.pl. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Kotlinie, Stowarzyszenie ,,Przyszłość Kotlina” oraz Dom Kultury w Kotlinie. Wójt Gminy Mirosław Paterczyk o godzinie 15.00 oficjalnie otworzył imprezę witając wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. W trakcie trwania imprezy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu gminnego „PIĘKNO NASZEJ GMINY”. Komisja konkursowa po wcześniejszym obejrzeniu wszystkich ogródków przydomowych dokonała wyboru najpiękniejszych i nagrodziła: 1 miejsce –  Urszula Jankowiak, Kotlin oraz Marzena Kubasik, Wola Książęca -  kosiarka elektryczna 2 miejsce –  Magdalena Szal, Kotlin – wykaszarka elektryczna 3 miejsce –  Zofia Orpel, Magnuszewice oraz Tomasz Szablewski, Kotlin – wykaszarka elektryczna oraz wyróżniła następujące ogródki – Maria i Waldemar Jędrzejczak - Twardów,…
Ostatnio zmieniany 03 września 2017
13 maja 2017

Krowy w okresie przejściowym

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Okres przejściowy u krów mlecznych zaczyna się około 3 tygodnie przed  wycieleniem  i trwa do około 1 miesiąca po porodzie. W tym to okresie krowa narażona jest na kilka niebezpieczeństw, z których najważniejszymi są: ujemny bilans energii i białka, stres okołoporodowy, utrata apetytu, niedobór wapnia, niedobór potasu, oraz utrata odporności .Ujemny bilans energii to brak glukozy. Ten stan powiększa się z każdym dniem laktacji. Średniej wielkości krowa potrzebuje jej 2,5 kg, a dawka pokarmowa zazwyczaj dostarcza 2 kg glukozy. Niedobór glukozy krowa zmuszona jest uzupełniać poprzez spalanie własnych rezerw.  Złe żywienie w tym okresie ma wpływ na zwiększone brakowanie, problemy…
24 marca 2017

Spotkanie z doradcą WFOŚiGW w Poznaniu

Opracowanie: Janusz Michałowicz
      W piątek 10 marca br., w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo odbyło się spotkanie informacyjne z Ireneuszem Ratajczakiem, doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zaproszona przez Burmistrza  osoba zaprezentowała programy dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne, związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.  Pan Ratajczak zaprezentował programy Termo 2017 oraz Piecyk 2017, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku. Celem pierwszego jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budynków, natomiast drugi to program który będzie dofinansowywać wnioski dotyczące wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach…
13 marca 2017

Nie samym chlebem zyjemy - życie kulturalne w gminie Kotlin

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Mieszkańcy gminy Kotlin czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojej gminy. Szeroka i intensywna działalność kulturalna realizowana jest w świetlicach wiejskich , oraz w Domu Kultury w Kotlinie w którym działają następujące sekcje; Grupa Twórcza Artystycznie, Music Voice and Joy, Chór „Arion”, Zespoły Akordeonowe Kotlin, Wieczory Śpiewacze, Studio Kreacji Ruchu, Taniec towarzyski dla dorosłych, Zumba, Sekcja Gitarowa, Głośna Akademia Rozrywki "GAR", Klub szachowo warcabowy"SKOCZEK", Warsztaty Dramowo - teatralne, 11 Gromada Zuchowa " Leśne Ludki ",Klub Miłośników Muzyki Rockowej,  Film Team Kotlin.Na potwierdzenie intensywności i szerokiego zakresu działających sekcji przedstawiam z opisem tygodniowy Plan Działań Domu Kultury w Kotlinie.  Poniedziałek: -godz. 18.00…
26 stycznia 2017

Koła łowieckie nagrodzone

Opracowanie: Janusz Michałowicz
236 lisów odstrzeliły koła łowieckie nagrodzone w powiatowym konkursie wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego. Konkurs jest odpowiedzią na problem wzrostu populacji lisa , który spowodował rażące obniżenie się liczebności zwierzyny drobnej ,takiej  jak zające czy kuropatwy. Konsekwencją czego jest ,iż lisy poszukuj pożywienia w gospodarstwach rolnych ,powoduje to zagryzanie ptactwa domowego. Ranga i znaczenie powyższego problemu staje się wspólnym wyzwaniem dla myśliwych samorządowców jarocińskich. Podążając tym tokiem w roku 2016 odbyła się I edycja powiatowego konkursu , którego celem jest nagrodzenie kół łowieckich realizujących roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania lisa. Komisja konkursowa , powołana przez starostę…
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Jarocinie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
22 grudnia 2016

Następne dzierżawy na terenie gminy Żerków na nowych zasadach.

Opracowanie: Janusz Michałowicz
 Po serii przetargów na dzierżawę ziemi z zasobów ANR które odbyły się na wiosnę bieżącego roku , pojawiły się kolejne oferty gruntów do dzierżawy na terenie gminy Żerków. Należy jednak przypomnieć że od połowy roku zmieniły się zasady dzierżawy gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych . W poprzednich kryteriach wyboru ofert decydujące znaczenie miała wysokość czynszu dzierżawnego zaproponowanego przez przyszłego dzierżawcę . Obecnie wysokość czynszu dzierżawnego została określona przez ANR na podstawie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do dzierżawy . Przetargi ograniczone ofertowe powinny być organizowane jeżeli z takim wnioskiem wystąpią rolnicy ,organizacje rolnicze lub rada terenowa , okres na który…