19 stycznia 2017

Gospodarstwo demonstracyjne w Śniatach

Opracowanie: Genowefa Feldgebel • Zamieszczenie: Krystyna Zierold
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Gospodarstwo demonstracyjne oraz społeczna działalność państwa Barbary i Jerzego

Kostrzewa ze Śniat w powiecie grodziskim.

Gospodarstwo rodzinne istniejące od 5 pokoleń i jest wzorem dla innych. Jerzy Kostrzewa
wraz z żoną Barbarą w 2000 roku przejęli gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha
od rodziców nastawione wówczas na produkcję mleka od 22 krów.

Państwo Kostrzewa pogłębiając i uaktualniając rolniczą wiedzę na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu zdobywając dyplomy wyższych uczelni wprowadzali nowoczesne
technologie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej a także gospodarstwa domowego.
Sukcesywnie powiększali i rozwijali swoje gospodarstwo, które obecnie ma powierzchnię
100 ha w tym 40 ha użytków zielonych i nastawione jest na produkcję mleka.
W gospodarstwie utrzymywanych jest 150 krów mlecznych wg. najnowszych technologii.
Od niedawna krowy obsługiwane są przez bardzo nowoczesny robot do zadawania pasz.
Rolnik ma nadzieję, że zgodnie z wynikami badań, poprzez dokładne dozowanie
i odpowiednią częstotliwość odpasu nastąpi przyrost mleczności.

Gospodarstwo to reprezentuje najwyższy poziom produkcji rolniczej dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii i bardzo dobrej organizacji uzyskuje efekty ekonomiczne
pozwalające na realizację przemyślanych zamierzeń. Mając niezbędne środki własne można
było dzięki funduszom unijnym rozbudować park maszynowy oraz wprowadzić najnowsze
technologie. Działalność w gospodarstwie jest wszechstronna i otwarta na dobrą współpracę
z Zespołem Doradczym w Grodzisku Wlkp. Od 2005 roku prowadzona jest w gospodarstwie
rachunkowość polski FADN. Jest to europejski system zbierania danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych, który rozszerzał swój zasięg w miarę poszerzania się struktur
europejskich. FADN jest jednym z narzędzi, które pomagają w programowaniu i realizacji
zadań Wspólnej Polityki Rolnej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa. Rolnik
znajduje czas, aby przy tak dużym obciążeniu zadaniami udzielać bardzo licznych informacji
rachmistrzowi – doradcy zajmującym się udzielaniem porad dla rolników. Dzięki wysokiemu
poziomowi gospodarstwo od 2012 roku należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych,
które mają propagować najnowsze sposoby gospodarowania, wykorzystanie nowoczesnych
technologii, dobrą organizację oraz dobre wyniki ekonomiczne. Sieć prowadzona jest przez
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a pomysłodawcą powstania sieci była Loża
Laureatów Narody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego.

W gospodarstwie przeprowadzane są szkolenia demonstracyjne, odbywają się praktyki
rolnicze, pokazy a także przyjmowane wycieczki zagraniczne. Gospodarstwo zwiedzili
między innymi studenci z Francji, którzy byli pod dużym wrażeniem po zapoznaniu się
z poziomem produkcji rolniczej u państwa Kostrzewa. W związku z tak wysokim poziomem
gospodarowania i zaangażowaniem w prace społeczne w 2013 roku rolnik został zgłoszony
do plebiscytu „Wielkopolski Rolnik Roku 2013”, w którym zajął 5 miejsce otrzymując ponad
2000 głosów.

Należy także wspomnieć czym pan Jerzy Kostrzewa i jego małżonka Barbara zajmują się
poza gospodarstwem jakie mają pasje i marzenia, gdyż oboje są społecznikami. Pan Jerzy
Kostrzewa od 2007 roku jest Przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Grodzisku Wlkp., a od 2015 roku jest członkiem Zarządu Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, gdzie zajmuje się problemami rolnictwa i reprezentuje sprawy rolników z naszego
powiatu. Od kilku lat organizuje wspólne wyjazdy dla członków Rady Powiatowej
i mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu grodziskiego.


Byli między innymi na Białorusi i podróżowali śladami Elizy Orzeszkowej zwiedzając
miejsca opisywane w powieści. „Nad Niemnem”, a także organizuje wyjazdy
na wielkopolskie Targi Rolnicze „Wieczerze Wigilijne”, „Śniadania Wielkanocne”, do Teatru
Muzycznego itd. Dzięki zaangażowaniu pana Jerzego w tym roku znów w powiecie
grodziskim odbędzie się „Bal Rolnika” wcześniej organizowany z inicjatywy Zespołu
Doradczego w Grodzisku Wlkp. Pan Jerzy jest także członkiem Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Śniatach oraz należy do Rady Sołeckiej. Od 2014 roku jest radnym Rady
Miejskiej w Wielichowie, a od 2016 roku członkiem Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego
przy WODR w Poznaniu. Pani Barbara pochodzi z miasta , ale wspiera męża w tak szerokiej
działalności rolniczej i społecznej w lokalnym środowisku. Sama zaangażowała się w bardzo
aktywną działalność kobiet w gminie Wielichowo. Od wielu lat jest członkinią KGW
w Śniatach, a od roku jest prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń gminy Wielichowo.
Jest także członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania LEADER w Grodzisku Wlkp.
Pani Barbara i Jerzy Kostrzewa są rodzicami dwóch córek Joanny i Patrycji, które
są studentkami i również mają swoje pasje. Należy dodać, że gospodarze mieszkają
z rodzicami wszyscy są bardzo gościnni i dbają o rodzinne dobre tradycje. Cała rodzina
ma podobne zainteresowania i pasje - lubi podróżować i zwiedzać świat. Bardzo ważną
wartością jest też edukacja i możliwość pogłębiania i uaktualniania niezbędnej dla każdego
w życiu wiedzy, a także niesienie pomocy innym.

 

Kierownik PZD Grodzisk Wlkp.

Genowefa Feldgebel

 

 

Czytany 1668 razy Ostatnio zmieniany 23 stycznia 2017