Nowości z Gostynia
12 grudnia 2014

Piernik ze Stankowa bezkonkurencyjny

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
                Foto:M.Waleńska                    Forum Kobiet zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się jak co roku w Gołaszynie. Uczestniczyło w nim  KGW z powiatów: rawickiego, leszczyńskiego oraz nie zabrakło wśród nich reprezentantek naszego regionu, które okazały się bezkonkurencyjne w konkursie na najlepsze wypieki pod hasłem ,, Ciasta piernikowe i pierniczki’’. Powiat gostyński reprezentowały KGW: Czeluścin, Siemowo, Stankowo oraz Wilkonice. Foto:M.Waleńska                  Bezkonkurencyjny okazał się piernik z musem jabłkowym wykonany przez gospodynie z KGW Stankowo, które otrzymały puchar. Uczestniczki miały także okazję wysłuchać wykładów na temat: - działania przyjazne środowisku naturalnemu, - na co zwrócić uwagę w żywieniu dzieci,…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2014
12 grudnia 2014

Gospodarstwo demonstracyjne

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
                                                                                                                                                 Foto:A.Kręgielska                                                                                                                                                                                                                     Od 2012r. WODR w Poznaniu stworzył na terenie województwa wielkopolskiego sieć gospodarstw demonstracyjnych, które mają na celu upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki. Gospodarstwo rolne państwa Adama i Bożeny  Jańczaków zamieszkałych we Wziąchowie w gminie Pogorzela przystąpiło do tego rodzaju przedsięwzięcia. Prowadzą oni wspólnie gospodarstwo rolne od 4-06-1996r.  W roku przekazania zaczynali gospodarowanie na 9,13ha gruntów własnych i przy 16 krowach dojnych oraz trzech maciorach. Jeszcze tego samego roku zakupili 9ha gruntów ornych. Potem kolejno zwiększano areał gospodarstwa     o 12,14ha w 2000r., o 0,99ha w 2004r., o 4,47ha w 2010r.. Natomiast obecnie gospodarują na 36,4593 ha (…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2014
15 września 2014

Spotkanie środowiskowe

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
Spotkania środowiskowe ZD Gostyń w 2014 roku.               Dnia 03-09-2014 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z inicjatywy ZD w Gostyniu odbyło się spotkanie środowiskowe. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyniu oraz starszy kontroler z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Gostyniu. Spotkanie otwarł i prowadził Kierownik ZD Zbigniew Borowski. Po przywitaniu gości kierownik ZD przedstawił potrzeby doradcze rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich powiatu gostyńskiego. Omówił zakres działań WODR oraz sposób planowania działalności i ustalania priorytetów. Następnie podsumowano żniwa…
Ostatnio zmieniany 15 września 2014
09 września 2014

Dzień Doradcy

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
                              W dniu 5 września 2014 roku odbył się Dzień Doradcy, zorganizowany w Gospodarstwie Agroturystycznym ,, BAJKA’’ w Ludwinowie. Organizatorem tegorocznej imprezy był Zespół Doradczy w powiecie gostyńskim. Część oficjalną spotkania rozpoczęło zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Doradztwa Rolniczego działającego przy WODR w Poznaniu. Kolejnym punktem spotkania był wykład przeprowadzony przez Senatora RP i Prezesa LGD ,, Wielkopolska Gościnna’’ Pana Mariana Poślednika nt. ,, Mała retencja - rola i znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich’’. Następnie wystąpili zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatowej WIR - Pan Antoni Grzebisz oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z Starostwa Powiatowego w  Gostyniu -…
Ostatnio zmieniany 10 września 2014
02 września 2014

Łaciata wieś

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
Uroczyste otwarcie. Pierwsza wioska tematyczna w Wielkopolsce powstała w Głuchowie.  Mieszkańcy wspólnymi siłami w Głuchowie, gmina Pogorzela stworzyli coś, czego jeszcze nie było nawet w województwie – wioskę tematyczną o nazwie „Łaciata Wieś”. Do realizacji pomysłu wykorzystali to, co mieli pod ręką - uroki terenów wiejskich i staropolskie urządzenia. Pomysł zrodził się podczas wielu udziałów w różnych szkoleniach. Zdecydowali się zaryzykować i zaczęli pisać projekty. Chcieli stworzyć miejsce, w którym będzie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat tradycyjnego wyrobu serowarskiego oraz hodowli bydła mlecznego. Jest to możliwe w głuchowskim muzeum, pod które zaadaptowano pomieszczenie. Używane niegdyś w wielu domach…
Ostatnio zmieniany 10 września 2014
28 sierpnia 2014

Program Rolnośrodowiskowo-klimatyczny

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
Program rolnośrodowiskowo – klimatyczny  w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 w oparciu o projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Realizacja działania rolnośrodowiskowo – klimatycznego ma przyczynić się do zrównoważonego gospodarowania nawozami, zapobieganiu erozji gleb oraz przyczynić się do ich ochrony, zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronie zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich a także ochronę różnorodności krajobrazu. Głównym założeniem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody. Beneficjent podejmował będzie zobowiązanie na okres 5 lat i w tym też okresie będzie…
Ostatnio zmieniany 28 sierpnia 2014
26 sierpnia 2014

Pożegnanie kolegi

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
          Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Henryka Foksa. Śp. Henryk Foks – długoletni pracownik doradztwa rolniczego, odszedł od nas w dniu 23.08.2014 roku jako czynny pracownik WODR Poznań, starszy doradca rolny w gminie Poniec przy Zespole Doradczym w powiecie gostyńskim.        W doradztwie rolniczym i w życiu prywatnym realizował swoje rolnicze pasje. Odszedł od nas zbyt wcześnie, nie zdążył zrealizować wszystkich planów i marzeń. Znaliśmy go jako niezwykle pracowitego człowieka, oddanego zawsze realizacji powierzonych zadań, a jednocześnie dobrego ojca, męża i dziadka oraz godnego zaufania kolegę.    Odpoczywaj w pokoju, nie zapomnimy o Tobie, będziesz żył w…
Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2014
31 lipca 2014

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach.

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
                                             Dnia 6 lipca 2014 roku w Pudliszkach odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jest to już XI- jubileuszowa (20 lat) edycja konkursu, który zapoczątkowany został w 1994 roku i odbywa się w cyklu dwuletnim.  W wystawie udział wzięli hodowcy bydła z terenów Wielkopolski o najwyższej mleczności: powiat gostyński, rawicki, krotoszyński i ościenne. Do konkursu stanęli zarówno przedstawiciele rolników indywidualnych jak i hodowli wielkostadnej, fermowej. Organizatorami wystawy są Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zwierzęta wyceniane były według kategorii: jałowice 10-12 miesięcy, jałowice 13-15 miesięcy, Jałowice cielne, krowy pierwiastki, krowy starsze.…
Ostatnio zmieniany 31 lipca 2014
10 lipca 2014

Wyjazd studyjny Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu gostyńskiego

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
                                        W dniach od 1 do 3.07.2014r. zorganizowany został  wyjazd studyjny  dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich  z powiatu gostyńskiego i nie tylko.  Tematem przewodnim były walory turystyczne obszarów wiejskich województwa pomorskiego. W wyjeździe uczestniczyło  47 osób   m.in.  były to panie z KGW:  Smogorzewo, Grabonóg, Piaski, Siemowo, Szelejewo,  Babkowice, Magdalenki, Ludwinowo, Siedlec, Krzyżanki, Gumienice, Chwałkowo, Krobia. Uczestnicy wyjazdu studyjnego  mogli zapoznać się z historią regionu oraz jego walorami turystycznymi odwiedzając między innymi  piękne zakątki półwyspu helskiego oraz charakterystyczne miejsca dla regionu Kaszub. Celem corocznie organizowanego wyjazdu jest poznawanie  przez uczestników  piękna i bogactwa przyrody oraz zabytków naszego  kraju. Kultywując tradycję…
Ostatnio zmieniany 10 lipca 2014