Nowości z Gostynia
03 lutego 2016

Lucerna – nieocenione źródło białka w żywieniu bydła mlecznego

Opracowanie: Krzysztof Sikora • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Żywienie wysokowydajnego bydła mlecznego nie jest proste, współczesna krowa produkuje często powyżej 10 tys. kg. mleka rocznie stając się bardzo wymagająca pod względem żywienia. Hodowcy często korzystają z pomocy doradców żywieniowych. Doradcy ci mają do dyspozycji programy żywieniowe, możliwość zrobienia analiz pasz objętościowych. Jednak nawet najlepszy doradca nie jest wstanie dobrze żywić naszych krów bez bazy jaką w żywieniu bydła mlecznego są dobre pasze objętościowe. Baza paszowa staje się podstawowym czynnikiem wzrostu lub ograniczenia wydajność stada, decyduje również o jego zdrowotności i płodności oraz naszym finansowym sukcesie. Podstawową paszą objętościową w żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego jest kiszonka z kukurydzy. Pomimo jej wielu zalet jest to pasza uboga w białko i niestrukturalna. Konieczne…
Ostatnio zmieniany 13 lipca 2016
  Czystek (Cistus L.) jest krzewem należący do rodziny czystkowatych. Liczy ponad 50 gatunków i mieszańców. Rośliny te zasiedlają głównie basen Morza Śródziemnego i tereny Azji Zachodniej. Uważa się, że czystek to mirra znana ze Starego Testamentu. W Polsce nie występuje w stanie naturalnym tylko w uprawach. Są to zwykle niewielkie zimozielone rośliny o wysokości 60-100 cm a ich kwiaty mają różnorakie barwy od białej przez różową do purpurowej. Jak już wcześniej wspominałam pod pojęciem czystek (Cistus) kryje się ponad 50 gatunków roślin. Jednak wśród najczęściej uprawianych wymienia się: czystek kreteński (Cistus creticus) – cechą charakterystyczną są różowe kwiaty czystek szary, czystek siwy (Cistus incanus) - kwiaty również są różowe, ale…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015
17 grudnia 2015

Gospodarstwo demonstracyjne w powiecie gostyńsim

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska
Od  2012r. WODR w Poznaniu stworzył na terenie województwa wielkopolskiego sieć gospodarstw demonstracyjnych, które mają na celu upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki. Gospodarstwo rolne państwa Adama i Bożeny Jańczaków zamieszkałych we Wziąchowie w gminie Pogorzela przystąpiło do tego rodzaju przedsięwzięcia. Prowadzą oni wspólnie gospodarstwo rolne od 4-06-1996r. Obecnie gospodarują na 36,4593 (GO=33,55ha TUZ=1,24ha pozostałe =1,6693ha) to własna ziemia, dodatkowo 5,5 ha stanowi dzierżawa. Produkcja zwierzęca to 53 krów dojnych średnia wydajność z obory to ok. 9.800l od krowy. Stan średnioroczny pogłowia wynosi 85 sztuki. Obora znajduje się pod kontrolą jakości mleka prowadzoną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka metodą pełną A4 od 1978r. Gospodarstwo zaopatrywane jest zarówno w paszę treściwą jak i dodatki mineralne przez firmę Nutrena. Gospodarstwo…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
15 grudnia 2015

Słodki dar natury

Opracowanie: Małgorzata Waleńska
Wiele już napisano o dobroczynnym wpływie miodu na organizm człowieka, o jego właściwościach leczniczych. Traktowany w ten sposób – jako lekarstwo, spożywany jest niestety bardzo rzadko, a powinien być spożywany każdego dnia. Ta zmiana spojrzenia na miód, nie jako lekarstwo, ale jako codzienna żywność na pewno sprawi nie tylko przyjemność z niewątpliwych walorów smakowych, ale pomoże również uodpornić organizm i poprawić nastrój człowieka, co w czasach, w których żyjemy jest bardzo ważne.                Miód znany jest człowiekowi od tysięcy lat. Używany jako środek odżywczy jak również szeroko stosowany w medycynie ludowej. W naszej kulturze znany jako symbol powodzenia, zdrowia, bogactwa i miłości. To prawdziwy SKARB!                Dlaczego więc sięgamy po niego…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2015
W 2015 roku realizowany był w gminie Borek Wielkopolski cykl spotkań w ramach Lokalnej Grupy Dyskusyjnej obejmujący kontynuację tematyki Integrowanej Ochrony Roślin. Uczestnikami spotkań byli rolnicy prowadzący intensywną produkcję roślinną zróżnicowanych upraw. Szczególnie trudne warunki pogodowe występujące w tym roku, długotrwała susza spowodowała wiele problemów w dziedzinie ochrony roślin. Ponieważ spotkania  ramach LGD odbywały się w okresie jesiennych zasiewów dyskutowany był często temat ochrony w oziminach w tym okresie, gdy zarówno wschody chwastów oraz upraw były utrudnione. W okresie późnej jesieni szczególnie na plantacjach jęczmienia ozimego nastąpiło zagrożenie wystąpieniem mszycy. Problem ten został zmonitorowany i większość rolników została poinformowana o konieczności wykonania ewentualnych zabiegów ochronnych w celu zwalczenia szkodnika. Jedno ze spotkań Lokalnej…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2015
Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Krobia pracowała w okresie od 31.08.2015r. do 20.10.2015r. W jej skład weszli: Agnieszka Linowska– pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi, Kierownik referatu oświaty i spraw społecznych, Katarzyna Andrzejewska – pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,  Marta Kanafa – pracownik Urzędu Miejskiego w Krobi, stanowisko- Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz Sławomir Olejniczak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Podczas tego okresu do Gminy Krobia wpłynęło 341 wniosków o oszacowanie strat. Komisja spisała 325 protokołów oszacowania zakresu i wysokości szkód. Pomimo iż, susza dała się odczuć we wszystkich rodzajach upraw, starty powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oszacowano w 98 gospodarstwach. Producentów rolnych zamierzających skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji, których…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2015
14 grudnia 2015

Rozbiegana Gmina Krobia

Opracowanie: Katarzyna Polaszek
W każdy środowy wieczór na drogach gminy Krobia spotkać można grupę biegaczek. Uwagę przykuwa różowy kolor koszulek i uśmiech na twarzach. To grupa biegowa „Biegaj z Krobią Women”. Inicjatorką powstania grupy, nieformalnym Prezesem i przewodnicząca komitetu założycielskiego Stowarzyszenia „Biegaj z Krobią Women” jest mieszkanka wsi Chwałkowo- Sylwia Konczewicz. Na co dzień żona, mama trójki dzieci i kobieta pracująca na treningu zmienia się w sportowca. Swoją przygodę z bieganiem rozpoczęła w 2011 roku wraz z postanowieniem Noworocznym. Bieganie pokochała od razu, a pasją do tego sportu zaraziła wiele koleżanek, również mieszkanek obszarów wiejskich. W skład grupy wchodzi obecnie 18 kobiet w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, osobowościach i charakterach. Grupa to nie tylko bieganie, ale też prawdziwe, szczere…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2015
11 grudnia 2015

Rośliny motylkowe

Opracowanie: Łukasz Michalski
Znaczenie roślin motylkowych wiązanie azotu atmosferycznego dzięki bakteriom brodawkowym oraz udostępnianie go roślinom następczym , zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie, poprawa właściwości fizycznych gleby zwiększenie biologicznej aktywności gleby dostarczenie wysokiej jakości pasz gospodarskich, ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną, spulchnianie podglebia i uruchamianie składników pokarmowych z podglebia. Rośliny motylkowe grubonasienne, nazywane też strączkowymi, są źródłem wartościowej paszy, a niektóre z nich wykorzystywane są do produkcji żywności dla ludzi. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka, zarówno w masie zielonej jak i w nasionach. Obszar zajmowany przez rośliny strączkowe wynosi ok. 1% ogólnej powierzchni zasiewów. Do mających znaczenie rolnicze zalicza się: łubiny – żółty, wąskolistny oraz biały groch…
W dniach od 17 kwietnia do 15 czerwca 2015 roku w Gospodarstwie Demonstracyjnym Pana Zbigniewa Biskupa w Borku Wielkopolskim przeprowadzony został cykl wykładów w ramach unijnego Projektu F 1:„Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN”. Szkolenia kierowane do rolników, których gospodarstwa znajdują się w Wielkopolsce na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych przeprowadzane były w trybie trzydniowym. W pierwszych dwóch dniach wykłady obejmowały tematykę racjonalnego postępowania przy przechowywaniu i stosowaniu nawozów naturalnych. Trzeci dzień to wyjazd studyjny do Gospodarstwa Demonstracyjnego należącego do sieci Baltic Deal czyli uczestniczącego w programie ochrony wód Morza Bałtyckiego. Takie gospodarstwo jest prowadzone przez Państwa Elżbietę i Zbigniewa Biskupów w Borku Wielkopolskim. To…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015