Nowości z Gostynia
06 grudnia 2017

Co nowego słychać w Stowarzyszeniu Łaciata Wieś?

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Pierwsza wioska tematyczna, która powstała w Wielkopolsce pod nazwą Łaciata Wieś nie zwalnia tempa. Stowarzyszenie, które powstało 8 sierpnia 2014r., mieści się przy ul. Krotoszyńskiej 36 w Pogorzeli, ale przyjmuje wszystkich w Głuchowie na „Grzybku”. W dniu rozpoczęcia działalności grupa liczyła szesnastu członków, natomiast w roku bieżącym jest ich sześcioro. Dotychczasowa działalność polegała na organizowaniu odwiedzin w muzeum z omówieniem jak działa sprzęt do wyrobu masła czy sera, malowaniu świeczek, porcelany, a sezonowo bombek i wydmuszek, organizowaniu gier terenowych i planszowych, dojeniu sztucznej krowy. Podczas warsztatów kulinarnych uczyli smażyć ser, piec babeczki czy pierniki. Stowarzyszenie skupiło swą uwagę głównie na edukowaniu dzieci i młodzieży o życiu na wsi. Podczas pobytu w Łaciatej Wsi gwarantowana jest dobra zabawa a goście…
06 grudnia 2017

System gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Piaski

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Gmina Piaski położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Powierzchniowo jest jedną z mniejszych gmin, której powierzchnia wynosi 100,7 km².  Liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 8300 osób (mieszkańcy stali i czasowi). Od 2013 roku odbiór odpadów komunalnych zorganizowany jest w następujący sposób: Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od chwili zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W deklaracji tej wskazują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obliczają wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości według podanej stawki, niższej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wybierze selektywny sposób gromadzenia odpadów i wyższej w przypadku nieselektywnej zbiórki. Dodatkowo…
15 listopada 2017

Wyjazd studyjny zorganizowany przez powiat gostyński

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Tradycyjnie, jak co roku grupa licząca 47 osób uczestniczyła w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyniu. W tym roku naszym celem były Pieniny, czyli jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce. To pasmo, gdzie można znaleźć wiele atrakcji, które zaspokoją najróżniejsze gusta. Coś dla siebie znajdą tu nie tylko miłośnicy przyrody, ale także fani historii i poszukiwacze skarbów. Dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich to idealne miejsce, gdzie można zaobserwować możliwości w zakresie upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz jak promować polską wieś. Piękno okolicznej przyrody, bogactwo różnorodnych gatunków roślin sprawiło, że uczestnicy wyjazdu zakochali się w tym regionie. Zwiedzając najcenniejsze zakątki mogliśmy doświadczyć gościnności tamtejszych mieszkańców.…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2017
03 listopada 2017

I inauguracyjny Dzień Soi w Szelejewie

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W dniu 12 września odbył się pierwszy Dzień Soi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Hodowlę Roślin DANKO ZHR Oddział w Szelejewie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Stadninę Koni w  Racocie i Stadninę Koni w Pępowie. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Prezesa Hodowli Roślin Danko Tomasza Dutkiewicza. Następnie przedstawiono program spotkania. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Jerzy Nawracała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas swojej prelekcji przedstawił możliwości uprawy i wykorzystania soi w Polsce. Prezentacja zawierała również informacje o plonach i powierzchni uprawy na świecie z podziałem na lata i kraje. Mgr inż. Marek Oblicki z kombinatu rolnego Kietrz omówił opłacalność upraw soi oraz perspektywy zagospodarowania nasion. Analiza uwzględniała różne warianty – m.in. z dopłatą do roślin wysokobiałkowych oraz bez niej. Następna…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
03 listopada 2017

Jubilesz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gumienicach

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W sobotę 28 października 2017r. w świetlicy wiejskiej w Gumienicach, gm. Pogorzela, odbyły się obchody Jubileuszu 50‑lecia Koła Gospodyń Wiejskich. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Dariusz Banosz wraz z wikarym. Następnie, przywitania wszystkich przybyłych gości dokonała przewodnicząca KGW pani Renata Szczęsna, która sprawuje tę funkcję od lutego 2017r., natomiast członkinią jest od ok. 20lat. Wśród zaproszonych gości z całej gminy nie zabrakło władz samorządowych: Burmistrza Piotra Curyka, sekretarza Jerzego Hejduka, przewodniczącej wszystkich KGW w gminie Pogorzela Marii Pazoły, Przewodniczącego Kółek Rolniczych pana Ireneusza Szymałki, przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także delegacji kół gospodyń z terenu gminy. Członkinie w osobach: pani Grażyny Jarus, Magdaleny Popławskiej przedstawiły multimedialną historię KGW,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2017
09 sierpnia 2017

Dni Pola HR Danko

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W czerwcu po raz kolejny rolnicy mieli możliwość uczestnictwa w dniach pola organizowanych przez firmy Danko oraz Syngenta. Jak co roku odbyły się one w Szelejewie k. Gostynia. Na poletkach doświadczalnych można było oglądać ponad 60 odmian zbóż, a także rośliny motylkowe i trawy. Podczas spotkań uczestnicy mogli poznać agrotechnikę wykorzystaną przy uprawie tych odmian, poznać jej rezultaty, jak również dopytać się o szczegóły, które ich najbardziej interesują. Wśród odmian pszenicy ozimej pokazano takie nowości jak Tytanika, Aleksander, Honda i Memory. Można było również zobaczyć docenioną wielokrotnie Arkadię oraz dobrze znane już odmiany Jantarka, Mewa, Ostroga. W przypadku jęczmienia ozimego można było podziwiać nowe odmiany Concordia, Rubinesse oraz Anja,…
19 lipca 2017

Podsumowanie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Komisje konkursowe,  powołane przez dyrektorów oddziałów regionalnych KRUS, w całym kraju wizytowały gospodarstwa zakwalifikowane do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, komisje te sprawdzały przede wszystkim stopień występowania zagrożeń wypadkowych, ale również oceniły estetykę gospodarstw oraz wykonane przez ich właścicieli udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo pracy. Podczas wizytacji komisje przypominały o zwiększonym zagrożeniu wypadkami w czasie spiętrzenia sezonowych prac. Im mniej będzie takich zagrożeń, tym większa szansa na zwycięstwo w konkursie. Warto, by nie tylko rolnicy uczestniczący w dorocznym konkursie o miano najbezpieczniejszego poświęcili trochę czasu na dokonanie przeglądu całego gospodarstwa i na bieżące usuwanie zagrożeń, które mogą stać się przyczyną wypadku przy pracy. Każdy natomiast uczestnik konkursu, który poczynił starania, aby zmniejszyć ryzyko…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2017
04 maja 2017

Komunikat o nieobecności pracownika WODR w gminie Krobia

Opracowanie: Zbigniew Borowski
Uprzejmie informujemy, że w związku z długoterminową nieobecnością pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gminie Krobia wszelkie porady oraz usługi doradcze świadczone będą dla osób zainteresowanych z terenu gminy Krobia w następujących biurach WODR: Gostyń, ul. Wrocławska 255A – Zbigniew Borowski, tel. 723 678 026; Poniec, ul. Krobska 45A – Krzysztof Sikora, tel. 512 716 178; Pępowo, ul. St. Nadstawek 2B – Łukasz Michalski, tel. 502 183 731.
Ostatnio zmieniany 04 maja 2017
19 kwietnia 2017

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyniu zorganizował 29 marca 2017 roku spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w gospodarstwie agroturystycznym ,,Bajka” w Ludwinowie, pod nazwą ,,Rola Kobiety”. Jak co roku spotkanie miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Uczestniczyło w nim 14 KGW z powiatu gostyńskiego, łącznie 64 osoby. W programie znalazły się następujące tematy wykładów: Zapobieganie otyłości u dzieci, Dziedzictwo kulturowe wsi jako wartość zasługująca na zachowanie, Sprzedaż bezpośrednia od 2017 roku. Warunkiem uczestnictwa dla każdego KGW było przywiezienie ciasta, które wzięło udział w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszy placek. W tym roku przywieziona słodkość musiała być wykonana z produktów, które są w asortymencie Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Komisja konkursowa w składzie Bartosz Mendyka - regionalny menadżer sprzedaży SM w Gostyniu oraz Andrzej Szumski - naczelnikiem wydziału ochrony środowiska w starostwie powiatowym,…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2017