Nowości z Gostynia
29 grudnia 2017

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych – konsultacje społeczne

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” znalazły się przepisy dające podstawę do wprowadzenia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na terenie całego kraju. Program działań zostanie wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów w ciągu 14 dni od ogłoszenia. W grudniu 2017 został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia programu. Wśród najważniejszych obligatoryjnych działań, określonych w Programie znalazły się działania odnoszące się do okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie wszystkich nawozów zawierających azot jest zakazane; pojemności zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych; czy ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów. W związku z wdrożeniem Programu działań mającego…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
29 grudnia 2017

Czy warto zabiegać i dbać o bioróżnorodność na naszych polach uprawnych?

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Bioróżnorodność w rolnictwie związana jest z różnorodnością gatunków i odmian roślin uprawnych oraz gatunków i ras zwierząt hodowlanych oraz bioróżnorodność roślin i zwierząt dzikich towarzyszących produkcji rolnej. W utrzymywaniu obu typów bioróżnorodności na obszarach wiejskich decydującą rolę ma rolnik, który ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem w swoim gospodarstwie rolnym. Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy zaczynałem pracę jako doradca na gminie pamiętam jak na polach należących do Państwowych Gospodarstw Rolnych czy Stacji Hodowli Roślin wycinane były zadrzewienia śródpolne i…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
28 grudnia 2017

Z wizytą w Gołaszynie

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
,,Wielkopolska Wieś Zaprasza’’ to impreza corocznie odbywająca się w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie. W tym roku odbyła się 24 września, a organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina Bojanowo i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. W programie tegorocznej imprezy znalazły się konkursy kulinarne: „Warzywa i owoce na naszych stołach”, ,,Ciasta, przepisy naszych babć”. Rozstrzygnięto również konkurs na ,,Warzywne cudaki” oraz plastyczny dla dzieci pt.:„Dbajmy o przyrodę”. Powiat gostyński godnie reprezentowały przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zdobywając następujące miejsca w poszczególnych konkursach: ,,Warzywa i owoce na naszych stołach” - II miejsce – KGW Siedlec ,,Ciasta - przepisy naszych babć” - III miejsce KGW Pogorzela ,,Warzywne cudaki” – III miejsce KGW Gumienice ,,Dbamy o przyrodę – III miejsce Paulina Waleńska Paniom bardzo dziękujemy za liczne uczestnictwo i reprezentowanie naszego…
22 grudnia 2017

Rachunkowość rolna FADN w powiecie gostyńskim

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Polska, wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia w kraju systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. We wszystkich państwach członkowskich obowiązuje Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - FADN, czyli z języka angielskiego Farm Accountancy Data Network. Pozyskane dane są wykorzystywane do przygotowywania aktów prawnych i kreowania polityki gospodarczej Wspólnoty, jak również do badania i oceny sytuacji w rolnictwie. Rolnik przystępując do Systemu ma zagwarantowane trzy podstawowe zasady obowiązujące w FADN, mianowicie: jego uczestnictwo jest dobrowolne i może w każdej chwili z niego zrezygnować, dane przekazywane do Komisji Europejskiej są traktowane jako ściśle tajne oraz nie mogą być wykorzystywane do celów podatkowych. W roku 2017 liczba gospodarstw uczestniczących systemie Polski FADN oraz obsługiwanych przez doradców powiatu gostyńskiego wzrosła z 53…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
20 grudnia 2017

Podsumowanie konkursu kulinarnego

Opracowanie: Małgorzata Waleńska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Podsumowanie konkursu kulinarnego Tradycyjnie jak co roku panie z kół gospodyń wiejskich reprezentujące powiat gostyński chętnie uczestniczyły w konkursie na najsmaczniejsze ciasta podczas imprezy organizowanej w Gołaszynie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: ,,Ciasta - przepisy naszych babć”. Warto nadmienić, że Panie z KGW Pogorzela w konkursie zdobyły III miejsce, godnie reprezentując nasz powiat. Poniżej prezentujemy sprawdzone przepisy z powiatu gostyńskiego na pyszne ciasta, które możemy upiec i ugościć rodzinę podczas zbliżających się świąt. SZARLOTKA Składniki na ciasto: 3 czubate szklanki mąki ½ szklanki cukru 1 duży cukier waniliowy 6 żółtek 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia 250 g masła roślinnego Nadzienie: 6 gruszek (dałam…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
20 grudnia 2017

Szkolenie dla beneficjentów działań inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020

Opracowanie: Łukasz Michalski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyniu reprezentujący Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 1 grudnia 2017 r. szkolenie skierowanie dla rolników korzystających ze wsparcia finansowego na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020. Spotkanie odbyło się w Pogorzeli. Szkolenie pod tytułem „Ekonomiczne i technologiczne aspekty funkcjonowania i zarządzania gospodarstwem rolnym na terenach OSN w odniesieniu do realizacji aktualnych wymogów stawianych producentom rolnym” obejmowało cztery tematy, z którymi mieli możliwość zapoznać się uczestnicy. Jako pierwsza została poruszona tematyka rachunkowości prowadzonej w gospodarstwie rolnym. Prelegent Łukasz Michalski przedstawił rys historyczny związany z wprowadzeniem rachunkowości w Polsce, a także korzyści i podstawowe informacje na temat jej prowadzenia. Na zakończenie swojej prezentacji omówił zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów na potrzeby działań PROW 2014‑2020. Drugi temat przedstawił doradca Krzysztof Sikora. Podczas…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2017
19 grudnia 2017

Konkurs Sposób na Sukces drogą do promocji

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
W powiecie gostyńskim, nie tylko rolnicy są często uczestnikami konkursów proponowanych przez WODR w Poznaniu, ale i również firmy działające na tym terenie. W tym roku swój udział do XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich zgłosiła firma Agro-Tom z Pogorzeli. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz z innymi współorganizatorami. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy. W tegorocznej XVIII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach:…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2017
06 grudnia 2017

Co nowego słychać w Stowarzyszeniu Łaciata Wieś?

Opracowanie: Agnieszka Kręgielska • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Pierwsza wioska tematyczna, która powstała w Wielkopolsce pod nazwą Łaciata Wieś nie zwalnia tempa. Stowarzyszenie, które powstało 8 sierpnia 2014r., mieści się przy ul. Krotoszyńskiej 36 w Pogorzeli, ale przyjmuje wszystkich w Głuchowie na „Grzybku”. W dniu rozpoczęcia działalności grupa liczyła szesnastu członków, natomiast w roku bieżącym jest ich sześcioro. Dotychczasowa działalność polegała na organizowaniu odwiedzin w muzeum z omówieniem jak działa sprzęt do wyrobu masła czy sera, malowaniu świeczek, porcelany, a sezonowo bombek i wydmuszek, organizowaniu gier terenowych i planszowych, dojeniu sztucznej krowy. Podczas warsztatów kulinarnych uczyli smażyć ser, piec babeczki czy pierniki. Stowarzyszenie skupiło swą uwagę głównie na edukowaniu dzieci i młodzieży o życiu na wsi. Podczas pobytu w Łaciatej Wsi gwarantowana jest dobra zabawa a goście…
06 grudnia 2017

System gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Piaski

Opracowanie: Bogusław Najborowski • Zamieszczenie: Małgorzata Waleńska
Gmina Piaski położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Powierzchniowo jest jedną z mniejszych gmin, której powierzchnia wynosi 100,7 km².  Liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 8300 osób (mieszkańcy stali i czasowi). Od 2013 roku odbiór odpadów komunalnych zorganizowany jest w następujący sposób: Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od chwili zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W deklaracji tej wskazują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obliczają wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości według podanej stawki, niższej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wybierze selektywny sposób gromadzenia odpadów i wyższej w przypadku nieselektywnej zbiórki. Dodatkowo…