Nowości z Gniezna
13 października 2016

Dni kukurydzy w miejscowości Głębokie

Opracowanie: Marzena Stypa • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
W  dniu 30 września 2016 roku  po raz kolejny na terenie powiatu gnieźnieńskiego  odbyły się „Dni Kukurydzy”. Spotkanie miało miejsce w  miejscowości Głębokie gmina Kiszkowo, w gospodarstwie demonstracyjnym  u Państwa Kujawskich. Organizatorami imprezy była firma PROCAM oraz właściciele gospodarstwa. Pogoda dopisała jak i również liczba uczestników imprezy. Gospodarstwo Państwa Kujawskich należy do sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR. Zadaniem ich jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych osiągnięć technicznych i sposobów gospodarowania oraz propagowanie ich wyników w regionie. W gospodarstwie tym są przeprowadzane przez doradców rolniczych WODR ZD Gniezno szkolenia, pokazy oraz demonstracje. Imprezę  rozpoczęto powitaniem gości przez organizatorów,  a następnie odbyły się wykłady.…
Ostatnio zmieniany 13 października 2016
12 października 2016

Dzika zwierzyna stołuje się na polach powiatu gnieźnieńskiego

Opracowanie: Agnieszka Kosiak
Temat niszczenia upraw przez dziką zwierzynę nie jest problemem nowym. Mimo, że rolnicy mają z reguły możliwość ubiegania się o odszkodowania za wyrządzone szkody, nie zawsze korzystają z tego prawa. W wyniku wejścia w życie kolejnej ustawy o prawie łowieckim procedura odszkodowawcza, z założenia, powinna być korzystniejsza dla rolników. Kwestie prawne w tej sprawie regulują ustawy: Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. oraz uchwalona w tym roku Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. Zgodnie z wymienionymi ustawami za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele…
Ostatnio zmieniany 12 października 2016
10 października 2016

Czy rozwój populacji kuropatwy na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest jeszcze możliwy ?

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Spadek liczebności populacji kuropatwy W Polsce – w tym na terenie powiatu gnieźnieńskiego – notowany od końca lat 80—tych ubiegłego stulecia, wymusza pilną potrzebę podjęcia działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować odbudowę tej populacji. Kuropatwa, jeszcze nie tak dawno stanowiąca najliczniejszy gatunek z rodziny bażantowatych, dziś jest praktycznie na granicy wyginięcia. Wahania stanu liczebnego kuropatw i  naturalne duże możliwości odbudowy populacji jeszcze do lat 80-tych ubiegłego stulecia, nawet po ostrych zimach i  dużej śmiertelności dochodzącej nawet do 80 % w tych okresach, spowodowały wyrobienie w nas – jak się okazało - błędnego poglądu o tym, że   i  tym razem przyroda „jakoś” sobie poradzi. Jak…
Ostatnio zmieniany 10 października 2016
12 września 2016

Dni Pola w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: ZD Gniezno • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Na terenie powiatu gnieźnieńskiego co roku, w okresie wzmożonej wegetacji roślin odbywają się ”Dni Pola”. Organizatorem imprezy jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu –Zespól Doradczy w powiecie gnieźnieńskim. Miejsce spotkania i temat organizowanej imprezy  ustalany jest   przy konstruowaniu planu rocznego.  Pod uwagę brane są okoliczności wynikające z bieżących potrzeb rolnictwa i sytuacji panującej na  rynkach rolnych. Celem wspomnianych ”Dni Pola” jest podzielenie się osiągnięciami produkcyjnymi i ekonomicznymi w wybranym gospodarstwie. Dnia 17 czerwca 2016r. „Dni Pola” odbyły się w gospodarstwie demonstracyjnym Państwa Marcina i Natalii Krzewińskich w miejscowości Miaty gm. Trzemeszno, w spotkaniu uczestniczyło 75 osób.  Wiodącym tematem  była  hodowla i chów  bydła mięsnego rasy Charolaise.  Powierzchnia gospodarstwa stanowi  270 ha, produkcją…
Ostatnio zmieniany 12 września 2016
21 czerwca 2016

VII Wielkanocne Spotkanie Środowisk Wiejskich – Kiszkowo 2016

Opracowanie: Agnieszka Kosiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
          Po raz kolejny Wielkopolanie związani z rolnictwem mogli się spotkać na VII Wielkanocnym Spotkaniu Środowisk Wiejskich. Te spotkania organizowane są przez Wielkopolską Izbę Rolniczą dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Są okazją do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i wiedzy pomiędzy rolnikami, przedstawicielami lokalnych władz, a także pracownikami instytucji związanych z rolnictwem, w tym zwłaszcza doradców ODR.        Tym razem zaszczyt organizacji przypadł powiatowi gnieźnieńskiemu, głównie ze względu na przypadającą w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. A tereny tego powiatu są niewątpliwie związane z tym wydarzeniem. Zatem w niedzielę palmową 20 marca 2016 r.…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2016
21 czerwca 2016

Wiosenne szkolenia dla rolników w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Agnieszka Kosiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
      Treści związane z nowym schematem płatności bezpośrednich realizowanym od 2015 r. oraz kwestie dotyczące inwestycji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to niewątpliwe najpopularniejsze aktualnie tematy w środowisku rolniczym. Często zawiłe treści urzędnicze sprawiają problemy w prawidłowym zrozumieniu zagadnienia. Wobec tego doradcy ZD Gniezno starają się te tematy rolnikom przybliżyć. Okres wczesnowiosenny jest najlepszym do tego okresem, bowiem prace polowe jeszcze nie ruszyły, a od marca można już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Dodatkowo jeszcze w kwietniu można było składać wnioski, dzięki którym będzie można ubiegać się o premie dla młodych rolników, bądź…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2016
     Demonstracja technologiczna ,której celem było wdrażanie zasad integrowanej uprawy roślin, była przeprowadzona w gospodarstwie demonstracyjnym P. Marcina Kujawskiego w miejscowości Głębokie w gminie Kiszkowo. Właściciel gospodarstwa to rolnik z wykształceniem wyższym rolniczym biegle posługujący się komputerem i programami wspomagającymi prowadzenie gospodarstwa rolnego. Bardzo chętnie współpracuje z doradcami ODR oraz firmami oferującymi środki do produkcji rolnej. Rolnik uczestniczy w szkoleniach , konferencjach i udostępnia swoje gospodarstwo do organizowania m.in. Dni Pola. Posiada 550 ha  gruntów ornych o średniej i niskiej klasie bonitacji , gospodarstwo zajmuje się jedynie produkcją roślinną .Rolnik  posiada nowoczesny sprzęt do uprawy roli i stosuje wszelkie niezbędne…
    Odpowiedzi – na tak sformułowane pytanie – miała dostarczyć demonstracja, jaka została zrealizowana na terenie gminy Niechanowo pt.: „Zasady sporządzania pryzmy kompostowej.”     Demonstrację zlokalizowano w gospodarstwie rolnym o obszarze całkowitym 25,24 ha, w tym 23,99 ha gruntów ornych i 5,16 ha TUZ. W gospodarstwie uprawiane są buraki cukrowe, lucerna mieszańcowa, rośliny zbożowe, rzepak ozimy. Produkcję zwierzęcą stanowią chów i hodowla bydła mlecznego i opasowego (sposób utrzymania: częściowo ściółka płytka, głęboka, bezściółkowo).     Demonstrację przeprowadzono w terminie 31 marca 2015 r. do 8 października 2015 r. (podsumowanie 12 października 2015). Skład pryzmy kompostowej stanowił różnorodny materiał wyjściowy, w tym…
Ostatnio zmieniany 12 kwietnia 2016
14 grudnia 2015

Modernizacja Gospodarstw Rolnych w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Agnieszka Kosiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Rok 2015 to rok wdrażania nie tylko nowego systemu przyznawania dopłat bezpośrednich, ale także nowego Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Mimo, że ogólne założenia funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE nie zmieniły się, to jednak zasady ubiegania o poszczególne płatności są zupełnie inne niż w latach poprzednich. Owe zmiany to efekt siedmioletniego okresu budżetowego Unii Europejskiej. W związku powyższym Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Ryszard Jaworski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotr Łykowski oraz Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podjęli decyzję o wspólnym zorganizowaniu szkoleń informacyjnych na temat wdrażania działań…