Nowości z Gniezna
09 lutego 2017

Dobrych rad nigdy nie jest za dużo

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Wielu z nas często wydaję się, że na taki czy inny temat wie już praktycznie wszystko. A tym czasem, może warto spojrzeć na siebie z pewnym dystansem i zastanowić się – czy aby na pewno? Do takich wniosków doprowadziła mnie rozmowa podczas jednego ze spotkań / szkoleń na terenie gminy Niechanowo, powiat gnieźnieński z pewnym przedstawicielem firmy „około” rolniczej,  skądinąd – bardzo rozsądnym i postępowym człowiekiem, któremu jednak czasem wydaje się, że wie wszystko, no może prawie wszystko na temat uprawy roślin. Dokładniej, sprawa dotyczyła uprawy  kukurydzy w technologii strip-till i skutków dla gleby w dalszej perspektywie stosowania tej technologii.  Patentu (pomyślałem), na nieomylność nie ma nikt z nas.…
08 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Gnieźnie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2017
Demonstracja technologiczna, której celem było wdrażanie zasad integrowanej uprawy roślin, była przeprowadzona w gospodarstwie demonstracyjnym P. Marcina Kujawskiego w miejscowości Głębokie, w gminie Kiszkowo. Właściciel gospodarstwa to rolnik z wykształceniem wyższym rolniczym biegle posługujący się komputerem i programami wspomagającymi prowadzenie gospodarstwa rolnego. Bardzo chętnie współpracuje z doradcami ODR oraz firmami oferującymi środki do produkcji rolnej. Rolnik uczestniczy w szkoleniach, konferencjach i udostępnia swoje gospodarstwo do organizowania m.in. Dni Pola. Posiada 558 ha gruntów ornych o średniej i niskiej klasie bonitacji, gospodarstwo zajmuje się jedynie produkcją roślinną. Rolnik posiada nowoczesny sprzęt do uprawy roli i stosuje wszelkie niezbędne uprawki zalecane w integrowanej ochronie roślin. w gospodarstwie uprawia…
29 grudnia 2016

Podsumowanie rocznej działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie gnieźnieńskim -2016. (Integrowana Ochrona Roślin)

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Minął kolejny rok naszych spotkańw ramach Lokalnej Grupy Dyskusyjnej. Nasze spotkania odbyły się w dniach: 11.03.2016, 24.03.2016, 17.06.2016, 29.07.2016 i 30.09.2016 łącznie uczestniczyłow nich 55 osób. Miejsce naszych spotkań to gościnne progi  gospodarstwa demonstracyjnego  państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie i UG w Łubowie . Temat omawianyw trakcie spotkań to „Integrowana ochrona roślin – metody ograniczenia sprawców chorób.” Skupiliśmy się głównie (prowadząca Tatiana Pawlicka i rolnicy) na omówieniu na przykładzie kilku gatunków roślin uprawnych – rzepaku ozimego, kukurydzy, jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, metodyki integrowanej ochrony tych gatunków (zamieszczone są i.in. na stronie minrol.gov.pl ). Po zapoznaniu się z obowiązującymi od 01.01.2014 zasadami i przybliżeniu najważniejszych zagadnień i zaleceń związanych z wprowadzeniem metod integrowanej…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2016
29 grudnia 2016

Czy Strip-till to dobra metoda uprawy?

Opracowanie: Bronisław Byczkowski • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
W tym roku na terenie gminy Mieleszyn, w związku z suszą, rolnicy rozpoczęli uprawę rzepaku metodą strip till. Na tą metodę siewu  zdecydowało się kilku rolników obsiewając ok. 100ha, różnymi odmianami rzepaku. W jednym z gospodarstw oprócz zastosowania metody strip till, rolnik zasiał ok. 2 ha tradycyjną metodą, co umożliwi porównanie obu metod i pozwoli na wyciagnięcie wniosków, która metoda jest skuteczniejsza. Siewu dokonano w ściernisko agregatem MZURI 6,  w dniach 23-26 sierpień 2016. Przed siewem na większości plantacji zastosowano glifosat, w celu zniszczenia chwastów i samosiewów. W zależności od przebiegu pogody w okresie zimowym, będzie można przeprowadzić na plantacjach…
28 grudnia 2016

Ogórki w technologii nowoczesnej

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Pan Zbigniew Stajkowski  zamieszkały w Michalczy gmina Kłecko jest członkiem Grupy Producentów Owoców i Warzyw CHROBRY. Wraz z żoną Izabelą prowadzą gospodarstwo rolne o obszarze 70,00 ha, uprawiają 33,00 ha warzyw, z czego 10,00 ha to ogórki gruntowe. Wszystkie warzywa są  zbywane przez Grupę Producentów. Rolnik uprawia ogórki gruntowe od 2004r. w nowoczesnej technologii, która polega na stosowaniu: - czarnej folii do ściółkowania - fertygacji wężami kroplującymi -agrowłókniny na początku uprawy - doboru właściwej odmiany W tradycyjnej technologii plony ogórków kształtują się na poziomie 20 - 25 t/ha, a w nowoczesnej na poziomie 60 -80 t/ha i więcej. Na wiosnę…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016
28 grudnia 2016

Popularyzacja Systemu Wspomagania Decyzji w powiecie gnieźnieńskim w roku 2016

Opracowanie: Tadeusz Rochowiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Innowacyjne metody ochrony roślin jakich dostarcza nam postęp nauki oraz rozwój internetu sprawiają,        że ochrona rośli staje się efektywniejsza dzięki stosowaniu systemów wspomagania decyzji. Wymóg integrowanej ochrony roślin stawia wymagania odnośnie stosowania ŚOR mające na celu niszczenie organizmów niepożądanych z naciskiem na szczególną ochronę środowiska. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozbudowuje System wspomagania Decyzji w oparciu o sieć podłączonych do systemu stacji meteorologicznych.             Jako szczególnie polecany w ograniczaniu zarazy ziemniaka system ten jest popularyzowany wśród rolników powiatu gnieźnieńskiego. W zasięgu naszego powiatu znajdują się trzy stacje meteorologiczne, z których danych mogą korzystać plantatorzy ziemniaków. Grupa rolników została…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016
28 grudnia 2016

Podsumowanie demonstracji technologicznej „Agrotechnika roślin uprawnych z listy zalecanych odmian”

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Demonstracja  była przeprowadzana w gospodarstwie demonstracyjnym P. Marcina Kujawskiego w miejscowości Głębokie w gminie Kiszkowo. Cel demonstracji: Propagowanie roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian. Uprawiane odmiany:  LG 32.20, LG Maasta, Kanonier, SY Feeditop, Topas, Lindsey. W gospodarstwie w/w odmiany uprawiane były na obszarze 200 ha. Klasa bonitacji gleby IVb, V, pH 6,6, przedplon kukurydza. Siew kukurydzy od 25.04 do 30.04.2016r. w ilości 83 tys. sztuk  nasion na hektarze. Nawożenie: doglebowo sól potasowa 150 kg/ha, fosforan amonu 200 kg/ha i roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w ilości 250 kg/ha, 20.05.2016 Can 27w ilości 200 kg/ha. Kiedy kukurydza była w fazie 3 – 4 liści…
28 grudnia 2016

Konferencja "Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi"

Opracowanie: Mirosława Suchorska
27 listopada 2016 r. na terenie gminy Gniezno, w miejscowości Piekary odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań. Szkolenie było ostatnim w cyklu konferencji pt. „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi”. Szkolenia skierowane były do sołtysów z powiatów Środy, Śremu, Szamotuł, Poznania, Wrześni i Gniezna oraz  przedstawicieli organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz osób zaangażowanych w działania Lokalnych Grup Działania i lokalnych stowarzyszeń. Spotkanie na Piekarach poprzedziła  msza święta w Katedrze gnieźnieńskiej, przy Grobie Świętego Wojciecha, sprawowana przez Biskupa…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016