Nowości z Gniezna
24 lipca 2020

Kłecki Dzień Ogórka w Grupie Producentów Owoców i Warzyw Chrobry - po raz drugi

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Grupa Producentów Warzyw Chrobry powstała w 2006 r. W jej skład wchodzi obecnie ośmiu członków. Członkowie grupy to producenci warzyw z rejonu gminy Kłecko, Mieleszyn i Mieścisko. Przed założeniem grupy CHROBRY osoby te prowadziły wspólnie działania w zakresie zaopatrzenia i produkcji od 1999 r. Obecnie Grupa jest uznanym przez odbiorców producentem ogórków gruntowych, cebuli, patisona, dyni oraz nasion dyni. Firma w jak najlepszy sposób realizuje założenia dotyczące produkcji, działalności przechowalniczej oraz przygotowania towaru do sprzedaży. Wszystkie warzywa są zbywane przez grupę. Posiada ona niezbędną infrastrukturę potrzebną do realizacji tych zadań. Członkowie grupy biorą również czynny udział w życiu regionu, często reprezentują gminę oraz powiat w różnego typu targach i wystawach.…
Ostatnio zmieniany 24 lipca 2020
24 lipca 2020

Historia pewnej „Latającej Fortecy”

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Na polu w miejscowości Czajki na pograniczu gmin Witkowo i Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim stoi niezwykły pomnik, przypominający zdarzenie z czasów II wojny światowej. Rzecz się działa 19 marca 1945 roku. Wtedy to amerykański bombowiec dalekiego zasięgu Boeing typu B-17 G, „Latająca Forteca”, wystartował z lotniska Deopham Green we wschodniej części Wielkiej Brytanii wraz z dziesięcioosobową załogą. Celem załogi wchodzącej w skład 8. Armii Lotniczej Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych (USAAF) było niszczenie obiektów na terenie Niemiec – tym razem bombardowanie Zwickau w Saksonii. Po wykonaniu zadania – samolot został przez Niemców uszkodzony, zdołał jednak przelecieć przez linię frontu i zakończyć swój lot w Polsce, na terenie zajętym już od…
Ostatnio zmieniany 24 lipca 2020
13 marca 2020

Przesunięcia terminów szkoleń

Opracowanie: Agnieszka Kosiak
Zgodnie z decyzją Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zostały odwołane wszelkie szkolenia, kursy i spotkania organizowane przez WODR w terminach od 16 do 27 marca 2020 r. Aktualizacja terminów będzie prowadzona na bieżąco, o czym będziemy informować.
06 marca 2020

Szkolenia z aplikacji eWniosek Plus

Opracowanie: Agnieszka Kosiak
Zapraszamy na szkolenia w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich na 2020 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego organizowane wspólnie przez BP ARiMR w Gnieźnie i WODR Poznań – PZDR nr 5 w Gnieźnie. Spotkania odbędą się odpowiednio: 1. 16-03-2020 godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo, 2. 17-03-2020 godz.10.00 w Sali Wiejskiej Piekary, ul. Poziomkowa, 62-200 Gniezno, 3. 18-03-2020 godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 16, 62-270 Kłecko, 4. 19-03-2020 godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, 5. 24-03-2020 godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej Kołaczkowo, 62-230 Witkowo.
Ostatnio zmieniany 06 marca 2020
17 stycznia 2020

Kursy ochrony roślin - informacja

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
WODR w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl kursów ochrony roślin (KOR)  w zakresie uzupełniającym (1-dniowy, 7 godzin zajęć)  i  podstawowym (2-dniowy, 14 godzin zajęć). Terminy realizacji (KOR uzupełniający): 07, 10, 11 lutego 2020 r., początek godz. 9:00, miejsce: Spółdzielnia Usług Rolniczych (SUR), Łubowo 11A, 62-260 Łubowo. Zainteresowane osoby  prosimy o  dokonywanie zgłoszeń pod numerami telefonów: (61) 426 48 30, 512 715 984, 723 678 024. Terminy pozostałych KOR zostaną podane w terminie późniejszym. Serdecznie zapraszamy.
Ostatnio zmieniany 17 stycznia 2020
20 grudnia 2019

Uprawa ogórka gruntowego

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
  Marek Garbatowski wraz z żoną Grażyną, zamieszkali w Michalczy Gmina Kłecko, posiadają gospodarstwo o obszarze 34,00 ha. W gospodarstwie uprawiane są : pszenica ozima, kukurydza na ziarno, papryka w tunelach oraz 6,50 ha ogórka gruntowego. Nawożenie Nawożenie przedsiewne jest stosowane na podstawie analizy gleby: saletra amonowa 34% azotu w ilości 500 kg/ha, Korn Kali 40% potasu w ilości 500-600 kg/ha oraz fosforan amonu 18% azotu i 46 % fosforu w ilości 200-300 kg/ha. Po wysiewie nawozów pole jest uprawiane agregatem aktywnym, a następnie maszyna rozkłada folie mulczującą i węże kroplujące. Siew Przed siewem podłączana jest woda, aby pole było równomiernie uwilgotnione, co umożliwi szybkie i równomierne wschody. Siew w zależności od…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
20 grudnia 2019

Koła Gospodyń Wiejskich - sposób aktywizacji i integracji obszarów wiejskich

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Wieś kojarzy się z ciężką pracą na roli, produkcją żywności, a ostatnio słyszymy o niej gdy występują różne klęski żywiołowe - od powodzi, huraganów, po susze. Często przy okazji wyborów czy dożynek możemy obejrzeć relacje z tych wydarzeń w telewizji pokazujące je w oparciu o sielską tradycję. W dobie dojazdów do pracy oraz Internetu życie mieszkańców wsi zmieniło się w stosunku do poprzednich okresów, często ograniczając się do niezbędnych, potrzebnych do życia czynności. Ważną kwestią społeczną jest napływ nowych mieszkańców z terenów miejskich. Spotkanie różnych stylów życia i odrębnych wartości, może czasem powodować podziały. Pojawia się obok aktywizacji hasło Integracja. Celem tego artykułu jest pokazanie, zjawisk społecznych na wsi oraz…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2019
25 listopada 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
To temat drugiego - z zaplanowanych do realizacji szkoleń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, dotyczących kwestii cross compliance. Tym razem, odbyło się 20 listopada br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu – podobnie jak za pierwszym razem - wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w kontekście: płatności bezpośrednich, płatności obszarowych w ramach PROW, ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia ludzi…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2019
15 listopada 2019

Bioasekuracja w produkcji zwierzęcej i pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Szkolenia o takiej właśnie tematyce, zostały przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie w dniu 14 listopada br. Jak wiadomo, zasady bioasekuracji mają na celu ograniczenie do minimum ryzyka wprowadzenia i późniejszego szerzenia się czynników patogennych na terenie gospodarstwa rolnego. Przestrzeganie zasad bioasekuracji zapobiega wystąpieniu chorób poprzez wyeliminowanie lub możliwie maksymalne ograniczenie potencjalnych źródeł chorób. Generalnie, bioasekuracja na poziomie gospodarstwa rolnego, to zbiór praktycznych działań i środków, podejmowanych w celu zapobiegania przedostawaniu się infekcji do budynków gospodarskich oraz, aby kontrolować rozprzestrzenianie się infekcji na terenie wspomnianego gospodarstwa rolnego. Zatem ochronę gospodarstwa w tym zakresie, można określić jako planowany i wprowadzany w życie programu działań ukierunkowanych na zminimalizowanie wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzyka,…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2019