Nowości z Gniezna
14 grudnia 2018

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Łubowo

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Temat przewodni: Integrowana ochrona roślin – metody ograniczenia sprawców chorób Lokalna Grupa Dyskusyjna gminy Łubowo spotykała się przy okazji szkoleń i pokazów realizowanych zgodnie z planem działalności doradczej. Miejsce spotkań to gospodarstwo demonstracyjne Państwa Kujawskich w Głębokim lub sala sesyjna UG Łubowo. Nasze spotkania odbywały się przynajmniej raz na kwartał: 28.03., 31.07., 11.09., 27.11.2018 roku, łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 60 rolników. Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin metody chemiczne powinny być stosowane wtedy, gdy pozostałe metody zawodzą wiemy jednak, że właściwa ochrona roślin przed patogenami powinna zawierać wszystkie metody czyli agrotechniczną, biologiczną i chemiczną. Mają one być racjonalnie łączone, mają się one uzupełniać, a nie wykluczać. Głównym celem…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2018
Demonstracja polowa została przeprowadzona w gościnnym gospodarstwie demonstracyjnym Pana Marcina Kujawskiego w Głębokim koło Kiszkowa. Celem demonstracji technologicznej było stosowanie i wdrażanie zasad integrowanej ochrony roślin. Gospodarstwo Państwa Kujawskich było wielokrotnie przedstawiane przy okazji organizowanych dni pola, przeprowadzanych demonstracji czy pokazów. Właściciel gospodarstwa bardzo chętnie współpracuje z doradcami WODR, posiada bogatą wiedzę, bazę sprzętową a gospodarstwo nastawione jest na produkcję towarową roślinną. Karty demonstracyjne założone były na dwóch polach: kukurydzy o pow. 60 ha (całkowita powierzchnia uprawy tej rośliny w gospodarstwie to 220 ha) oraz żyta ozimego – 20 ha. Łączna powierzchnia gruntów w gospodarstwie to ok. 570 ha upraw. Kukurydza odmiany ES ABAKUS nawożona była solą potasową – 150 kg/ha, RSM 32%N-250 l/ha, fosforanem…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
14 grudnia 2018

Szrotówek kasztanowcowiaczek – szkodnik drzew kasztanowców

Opracowanie: Grażyna Konieczna • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Wzdłuż dróg Polski widoczne są, wielkie okazałe drzewa kasztanowca, nazwane często alejami kasztanowymi, w wielu przypadkach są pomnikami przyrody. Także w Wielkopolsce takich miejsc nie brakuje. Każdy myśląc o kasztanach potrafi przybliżyć miejsce, gdzie je widział. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego również nie brakuje miejsc, gdzie występują kasztanowce. W jednej z już nieistniejących małych wiejskich szkół na terenie powiatu dzieci co roku zbierały jesienią kasztany, mając przy tym mnóstwo zabawy, żeby kasztany wysuszyć a następnie za zgromadzony towar zakupić zabawki do swojej szkoły. Pochodzenie kasztanowców to południowo-zachodnia Azja i Bałkany, w Europie spotykane jako drzewo ozdobne od XVI w, które z czasem zadomowiły się na dobre. Do Polski przywędrowały z Austrii pod…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
14 grudnia 2018

Podsumowanie demonstracji „Agrotechnika roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych – groch siewny”

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Demonstracja technologiczna była przeprowadzana  w miejscowości Charbowo w gminie Kłecko. Cel demonstracji: Propagowanie roślin uprawnych z Listy  Odmian Zalecanych. Uprawiana odmiana to Batuta. W gospodarstwie w/w odmiana uprawiana były na obszarze 10,00 ha. Klasa bonitacji gleby IVb, pH 6,5, przedplon pszenżyto ozime. Siew grochu  26.03. 2018r. w ilości 210 kg/ha, nasiona były zaprawione nitraginą bezpośrednio przed siewem. Nawożenie: doglebowe bezpośrednio przed siewem, Polidap 45k kgN/ha i 115 kg P/ha oraz Korn-Kali 88 K/ha i 13 kg MgO/ha. W dniu 05.05.2018 r. zastosowano oprysk herbicydowy Basagram 480 SL 1,6 l/ha oraz Olbras 88 EC 1,5 l/ha. Data zbioru 21.08.2018 r. kombajnem…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
14 grudnia 2018

Podsumowanie demonstracji „Integrowana ochrona roślin bobowatych – łubin wąskolistny”

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Demonstracja technologiczna była przeprowadzana w miejscowości Świniary w gminie Kłecko. Cel demonstracji: Propagowanie roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych. Uprawiana odmiana to Boruta. W gospodarstwie w/w odmiana uprawiana były na obszarze 2,00 ha. Klasa bonitacji gleby IVb, pH 6,6, przedplon pszenżyto ozime. Siew łubinu 29.03.2018 r. w ilości 160 kg/ha, nasiona były zaprawione nitraginą bezpośrednio przed siewem. Nawożenie: doglebowe bezpośrednio przed siewem, Polifoska 6-20-30 w ilości 300 kg/ha. Po siewie, a przed wschodami bronowano plantację w celu zniszczenia kiełkujących chwastów. W dniu 09.04.2018 r zastosowano oprysk herbicydowy Afalon 50 WP w ilości 1,3 kg/ha. Data zbioru 18.08.2018 r. kombajnem zbożowym.…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Młody rolnik – ekonomicznie

Opracowanie: Mirosława Suchorska • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
W Programie Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 podobnie jak w poprzednim PROW-ie przewidziana jest pula finansowa dla młodych rolników. Dla przypomnienia, żeby otrzymać dotację, trzeba: mieć wykształcenie rolnicze, posiadać gospodarstwo o odpowiednim areale i wielkości ekonomicznej przez wymagany okres, nie mieć więcej niż 40 lat, ubezpieczyć się we właściwym czasie w KRUS jako rolnik…Wymagania można mnożyć… W składanym biznesplanie, trzeba opisać sytuację gospodarstwa na chwilę obecną oraz to jak się zmieni w wyniku realizacji inwestycji z dofinansowania. Prócz tego jest jeszcze szereg wymogów do spełnienia, za które beneficjent dostaje określoną w rozporządzeniu liczbę punktów. Minimalna liczba punktów również określona jest w rozporządzeniu, było to odpowiednio w naborze z 2015 roku…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Uprawa prawie zapomniana – nostrzyk

Opracowanie: Agnieszka Kosiak
Słysząc hasło „nostrzyk” nie każdy od razu, wie z czym to skojarzyć. Niektórzy wiedzą, że to roślina, ale już tylko nieliczni znają szczegóły. Zatem nostrzyk należy do rodziny bobowatych, kiedyś był bardziej znaną i rozpoznawalną rośliną, dziś jest ceniony głównie przez pszczelarzy. Jest rośliną jednoroczną lub dwuletnią, wyróżnia się nostrzyk biały (Melilotus albus) oraz nostrzyk żółty (Melilotus officinalis). Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, jednak nie lubi gleb nadmiernie kwaśnych, szczególnie często pojawia się na glebach bogatych w wapń. Nostrzyk często jest spotykany na ugorach czy w przydrożnych rowach. Uprawa nostrzyka jest w Polsce słabo rozpowszechniona, zatem nie ma dużego znaczenia dla gospodarki. Wykorzystywana jest…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Grupa Producentów Warzyw CHROBRY

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Polskie rolnictwo cechuje się dużym rozdrobnieniem struktury agrarnej, rozdrobnieniem producentów oraz rozdrobnieniem produkcji, w skutek czego na rynku istnieje wielu producentów, którzy nie mają wpływu na cenę produktu. Jednym ze sposobów na scalenie struktur produkcji rolniczej jest stworzenie grup producenckich. w Ustawie z dnia15 września2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw zdefiniowano grupę producentów rolnych jako: organizację osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej bądź osób prawnych, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstw o rolne lub dział specjalny produkcji w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2018
10 grudnia 2018

Produkcja bydła mięsnego rasy Limousine w gospodarstwie laureata konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2017”

Opracowanie: Mirosława Suchorska • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Patryk Szerfenberg, bo o nim mowa, został najlepszym producentem jałówek i buhajków hodowlanych, w konkursie organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod patronatem czasopisma Hoduj z Głowa Bydło oraz portalu Agropolska. Patryk Szerfenberg hodowlą bydła mięsnego zajmuje się od 2003 roku, kontynuując pracę hodowlaną którą rozpoczęli jego rodzice Justyna i Piotr Szerfenberg. Od samego początku hodowla bydła w tym gospodarstwie nastawiona była na sprzedaż wyłącznie materiału hodowlanego. Wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy to Patryk wraz z ojcem Piotrem, zdecydowali się na zakup czystorasowego bydła rasy Limousine z przeznaczeniem na produkcję buhajów i jałowic hodowlanych. Zakupili 11 jałówek…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2018