Nowości z Gniezna
31 października 2019

Normy i zasady wzajemnej zgodności w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Szkolenie właśnie pod taką nazwą odbyło się 23 października br. na terenie gminy Niechanowo, a dokładniej, w sali wykładowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników, przede wszystkim beneficjentów działania „Premia dla Młodego Rolnika” i „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, środowiska, zmian klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematycznych takich jak: zgłaszanie zdarzeń, prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.…
Ostatnio zmieniany 31 października 2019
30 października 2019

Sukces KGW w Gorzykowie

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
ROLADA Z KACZKI Z NADZIENIEM Z MIELONEJ WĄTRÓBKI, W TOWARZYSTWIE GOŁĄBKÓW Z MODREJ KAPUSTY Z KASZĄ PERŁOWĄ I KURKAMI Tak właśnie od 29 września 2019 roku nazywa się reprezentacyjne danie powiatu gnieźnieńskiego. Stało się tak za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, które zdecydowanie zwyciężyło w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów”, który został rozstrzygnięty 29 września 2019 roku podczas poznańskich Targów „Smaki Regionów”. Wszystko zaczęło się w roku 1966, bowiem od tego właśnie czasu Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie datuje rozpoczęcie swojej działalności. Panie, które pamiętają początkowe lata działania Koła wspominają, że pierwsze spotkania członkiń Koła odbywały się w domach prywatnych. Częstym miejscem spotkań był też…
Ostatnio zmieniany 30 października 2019
17 września 2019

Centrale Dni Kukurydzy - Głębokie 2019

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Warto zapewne podkreślić, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – jako pierwszy ODR w Polsce utworzył sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. W gospodarstwach tych są realizowane szkolenia, demonstracje oraz pokazy. Ułatwia to znacząco transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej, gdyż gospodarstwa te reprezentują wysoki poziom produkcji rolniczej poprzez m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz bardzo dobrą organizację pracy, a dzięki czemu uzyskują wysokie efekty ekonomiczne. Ponadto w gospodarstwach tych, odbywają się praktyki zawodowe oraz studenckie, których celem jest pozyskiwanie przez uczniów i studentów praktycznej wiedzy w zakresie rolnictwa. Jednym z kilkudziesięciu Gospodarstw Demonstracyjnych na terenie województwa wielkopolskiego jest Gospodarstwo Rolne Kujawscy w miejscowości Głębokie 1A, gm. Kiszkowo. Gospodarstwo Państwa Kujawskich doskonale…
Ostatnio zmieniany 18 września 2019
16 września 2019

Warsztaty polowe w Czerniejewie

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
W czwartek 12 września pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 5 z siedzibą w Gnieźnie uczestniczyli w warsztatach polowych dotyczących uprawy soi. W spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Czerniejewo (powiat gnieźnieński) wzięli udział: rolnicy – producenci soi oraz doradcy i przedstawiciele firm nasiennych. Warsztaty podzielone zostały na dwie części, z których pierwsza odbyła się na polach należących do Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo. Uczestnikom spotkania została zaprezentowana soja w odmianie Abelina, która znajduje się na wszystkich Listach Odmian Zalecanych. Polecana jest do uprawy praktycznie na terenie całej Polski. Jak się dowiedzieliśmy odmiana ta charakteryzuje się wczesnym wigorem, zwartym łanem a co najważniejsze posiada wysoką zawartość tłuszczu i białka. Po…
Ostatnio zmieniany 16 września 2019
09 września 2019

Gminne Święto Plonów w Kłecku

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Dożynki Gminne w Kłecku odbyły się 25 sierpnia. W kościele parafialnym o godzinie 15.00 została odprawiona Msza Święta dziękczynna. Tuż po niej nastąpił przemarsz Korowodu Dożynkowego do Parku Miejskiego. Odbył się tam tradycyjny ceremoniał dożynkowy z udziałem chóru „Tylko Echo”. Tegoroczny chleb dożynkowy na ręce pana burmistrza Adama Serwatki przekazali starostowie: Pani Irena Stachowiak i Pan Mieczysław Antczak. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się potyczki sołeckie – konkursy i zabawy o nagrodę Burmistrza Gminy Kłecko. Kolejnym punktem programu była Biesiada Śląska z Jackiem i Jolantą Kierok. Następnie odbył się koncert zespołu Exterus, a na zakończenie zabawa taneczna.
Ostatnio zmieniany 09 września 2019
26 sierpnia 2019

Dożynki Gminno-Powiatowe Niechanowo 2019

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Opinie o polskiej wsi są różne, podobnie, jak o warunkach pracy na roli w perspektywie kolejnych lat. Niezmienne są za to, aspiracje polskiej wsi w zakresie stwarzania możliwości stałego rozwoju, otwierania nowych miejsc pracy, unowocześniania produkcji i generalnie dostosowywania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że najważniejszy jest człowiek – w tym przypadku mieszkaniec wsi i jego rodzina. Środowisko wiejskie jest zróżnicowane. Dobrze i sprawnie można gospodarować – jak pokazuje praktyka - zarówno w dużych, średnich, jak i w małych gospodarstwach. Chociaż w przypadku tych mniejszych gospodarstw, szanse na osiągnięcie dobrych wyników i wypracowanie zadawalających dochodów z powodu małych powierzchni gruntów rolnych, kapitału czy dostatecznych kwalifikacji są mniejsze. Dla tych osób…
Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2019
22 lipca 2019

Kłecki Dzień Ogórka w Grupie Producentów Owoców i Warzyw Chrobry

Opracowanie: Mirosława Suchorska • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Grupa Producentów Owoców i Warzyw Chrobry powstała w roku 2006. Członkowie grupy to producenci warzyw z rejonu gminy Kłecko, Mieleszyn i Mieścisko. Przed założeniem Grupy Chrobry osoby te prowadziły wspólne działania w zakresie zaopatrzenia i produkcji od roku 1999. Obecnie Grupa jest uznanym przez odbiorców producentem ogórków gruntowych, cebuli, papryki, groszku cukrowego, dyni oraz nasion dyni. Realizowanie celów założonych przez członków grupy byłoby niemożliwe gdyby nie pełne zaangażowanie się, w działania spółki tak od strony produkcji, jak i działalności operacyjnej wszystkich członków. Grupa jest członkiem organizacji reprezentujących Grupy Producenckie (Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Stowarzyszenie Grupy Wielkopolskie). Grupa bierze czynny udział w życiu regionu, często reprezentuje gminę, powiat w różnego typu targach, wystawach. Wspiera…
Ostatnio zmieniany 22 lipca 2019
08 lipca 2019

Plan dla wsi – a rolniczy handel detaliczny

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) podlega Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Realizuje zatem działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Rolniczy handel detaliczny (RHD) – to obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), to również jeden z bardzo ważnych obszarów działań „Planu dla Wsi” realizowanego przez MRiRW. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, dzięki której rolnicy wytwarzający żywność w ramach RHD mają szersze możliwości jej sprzedaży. Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019
08 lipca 2019

Elementy integrowanej ochrony roślin

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Taki właśnie temat miało szkolenie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące ww. elementów integrowanej ochrony roślin w uprawie ziemniaków (wykładowca: T. Rochowiak – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu), strączkowych i roślin zbożowych (wykładowca: Ewa Wziętek – gł. specjalista ds. produkcji roślinnej WODR w Poznaniu - rejon nr 5 – Słupca). Warto – przy tej okazji – powiedzieć nieco więcej na temat pojęcia „integrowana ochrona roślin”, które nie jest pojęciem nowym, ale nie jest także pojęciem zupełnie starym (początki integrowanej ochrony roślin sięgają lat 60. XX wieku). Pierwsza…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019