Nowości z Gniezna
15 kwietnia 2013

Szkolenia z zakresu CROSS-COMPLIANCE

Opracowanie: Mirosława Suchorska
Zakończył się cykl szkoleń z zakresu norm i wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych , które miały miejsce w powiecie gnieźnieńskim w lutym i w marcu tego roku. Tego typu szkolenia miały na celu przedstawić wizualnie rolnikom jak powinno  wyglądać gospodarstwo , które spełnia wymogi wzajemnej zgodności narzucone przez Unię Europejską. Minimalne wymogi wzajemnej zgodności dotyczą: przestrzeganie minimalnych norm Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ochrony dzikiego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory, ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikających z prowadzonej w gospodarstwie działalności, identyfikacji i rejestracji świń, wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi…
11 marca 2013

Podsumowanie pracy doradczej w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Mirosława Suchorska
             W piątek, 1 lutego 2013 roku w sali Centrum Kultury „Scena  To Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie odbyło się podsumowanie pracy doradczej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim.             W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby Rolniczej, Organizacji Rolniczych, rolnicy z terenu powiatu, przedstawiciele instytucji współpracujących w dziedzinie rolnictwa – Pani Beata Tamioła Kierownik BP ARiMR,   Pani Magdalena Całka Zobel - Powiatowy Inspektor Weterynarii, Pani Iwona Ratajczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1(popularny „Rolnik”), Pan Zbigniew Stajkowski - Prezes Gnieźnieńskiej Izby Rolniczej.            W trakcie spotkania Kierownik Zespołu Doradczego WODR w powiecie gnieźnieńskim Bolesław Kaźmierczak szczegółowo…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2013
     Plantacje ziemniaków, które znikają z pól w kilka dni na skutek infekcji zarazy ziemniaczanej przechodzą do historii. W wyniku doskonalenia metod walki z zarazą zagrożenie ujemnymi skutkami tej choroby można praktycznie wyeliminować. Z jednej strony hodowcy nowych odmian kładą nacisk na odporność roślin na tę chorobę, z drugiej producenci środków ochrony roślin wprowadzają na rynek produkty o coraz lepszej skuteczności, dłuższym okresie ochrony i mniejszej szkodliwości dla środowiska.      Zgodnie z zasadą integrowanej ochrony roślin, która będzie obowiązkowa od 1 stycznia 2014r. producent będzie zobowiązany do ograniczania ilości chemicznych zabiegów ochrony roślin do niezbędnego minimum. W ochronie roślin trzeba…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2012
23 sierpnia 2012

Dni Pola w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Mirosława Suchorska
     „Dni Pola-Alternatywne kierunki uprawy roślin i produkcji w gospodarstwie rolnym”- to hasło przewodnie interesującego spotkania rolników i przedstawicieli rolniczych organizacji jakie 12 czerwca 2012r. zorganizował gnieźnieński Zespół Doradczy. Ta cykliczna impreza w powiecie gnieźnieńskim ma bardzo różnorodny charakter. Rokrocznie doradcy starają się pokazać rolnikom różnorodne kierunki produkcji rolniczej oraz możliwości rozwoju działalności pozarolniczej.      W tym roku spotkanie odbyło się na terenie gminy Witkowo, w miejscowości Witkówko, w gospodarstwie Państwa Małgorzaty i Tomasza Szeszyckich. Były wykłady i interesujące prezentacje. Pan Tomasz Szeszycki przedstawił historię gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Gospodaruje on samodzielnie od 1988r., od 2006r. na areale 140,89ha. Prowadzi…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2012
          Dnia 23 marca 2012r. w miejscowości Darmoszewo, gm. Kiszkowo, odbył się pokaz nowych technologii uprawy gleby z wykorzystaniem ciągników FENDT. Pokaz  zorganizowany został w ramach FENDT DEMO TOUR 2012. Wiosenne pokazy zaplanowano w dziesięciu miejscowościach na terenie całego kraju. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie gnieźnieńskim był współorganizatorem tej imprezy.           Pokaz nowych technologii uprawy gleby odbył się na polu udostępnionym przez Pana Piotra Staszczaka, właściciela firmy AGROBUD z Kiszkowa, który na co dzień w swoim gospodarstwie także korzysta z ciągników tej marki.           Podczas pokazu można było zobaczyć i przetestować w pracy ciągniki FENDT serii 200,…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2012
          W sobotę 18 lutego br. w  zabytkowej Sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłoszono wyniki III edycji konkursu „Ferma Bydła 2011” i „Hodowca Bydła 2011”.Głównym organizatorem konkursu było ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne "Bydło", a współorganizatorami Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie i Poznaniu. Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach: -  Ferma Bydła Mlecznego -  Hodowca Bydła Mlecznego -  Ferma Bydła Mięsnego -  Hodowca Bydła Mięsnego Konkurs ma na celu przede wszystkim promowanie gospodarstw utrzymujących bydło, wyróżniających się postępem hodowlanym i efektami…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2012
07 marca 2012

Podsumowanie pracy doradczej w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Mirosława Suchorska
          W czwartek 2 lutego 2012 roku w Sali Urzędu Gminy Gniezno odbyło się podsumowanie pracy doradczej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim. W spotkaniu udział wzięli delegaci Izb Rolniczych,rolnicy z terenu powiatu,  przedstawiciele lokalnych instytucji obsługujących rolnictwo: Pani Beata Tamioła- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR; Pan Władysław Horoszkiewicz –Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Oddział w Gnieźnie; Pani Magdalena Całka-Zobel- Powiatowy Inspektor Weterynarii; Pani Iwona Ratajczak-Dyrektor ZSP nr1 w Gnieźnie.           W trakcie spotkania Kierownik ZD w powiecie gnieźnieńskim- Bolesław Kaźmierczak, szczegółowo omówił zrealizowane w 2011 roku zadania. Zgodnie z planem na 2011r. głównym priorytetem WODR ZD Gniezno…
Ostatnio zmieniany 07 marca 2012
21 grudnia 2011

Świąteczne Życzenia

Opracowanie: Mirosława Suchorska
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami,ale dopóki jeszcze nie pochłonęło nas szykowanie wigilijnych potraw chcielibyśmy życzyć Państwu pełnych ciepła, spokoju i radościŚwiąt Bożego Narodzeniaoraz pasma sukcesówi spełnienia najskrytszych marzeńw nadchodzącym Nowym Roku Kierownik i pracownicy zespołu doradczego w powiecie gnieźnieńskim
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2011
11 sierpnia 2011

Otwarta Zagroda na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Opracowanie: Mirosława Suchorska
     Dnia 15 czerwca 2011 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie gnieźnieńskim zorganizował dla rolników powiatu oraz organizacji rolniczych spotkanie pt. „ OTWARTA ZAGRODA – Bydło mięsne na użytkach zielonych".       W programie imprezy przewidziano wykłady i prezentacje związane z bydłem mięsnym, które odbyły się w gospodarstwach Pana Tadeusza i Marcina Krzewińskich z miejscowości Wełnica , oraz Pana Feliksa Borysa z miejscowości Jankowo Dolne.      Gospodarstwo Tadeusza i Marcina Krzewińskich nastawione jest na hodowle i chów bydła rasy Charolaise. Wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do gospodarstwa w Miatach na pastwisko i do obory,…
Ostatnio zmieniany 12 sierpnia 2011