Nowości z Gniezna
18 września 2015

Dni Pola Mieczewo

Opracowanie: Mirosława Suchorska
    27 sierpnia rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego wraz z doradcami WODR Mirosławą Suchorską i Tadeuszem Rochowiakiem odwiedzili pola Pana Alberta Waligóry,  by wziąć udział w Dniach Kukurydzy i Ziemniaka. Spotkanie odbyło się w Mieczewie k. Kórnika. Organizatorem imprezy był właściciel gospodarstwa wraz z firmami współpracującymi:  Syngenta Polska, Bayer CropScience, Adama Polska, Sumi Agro Poland, Yara Poland, K+S Polska, P.P.C ADOB, Intermag, Ekoplon, Caussade Nasiona Polska, Limagrain, Maisadour, HR Smolice, KWS Polska, Saaten Union Polska, Agroltech, Top Farms Nasiona, Monsanto Polska, Pioneer, Bogdan, Raiffeisen AgroTechnika, KMK Agro, Woj.-Tech, HR Danko, Innvigo, Agro Dona, Agrochest, Grupa Rolnik.     Zgodnie z zapowiedziami…
Ostatnio zmieniany 18 września 2015
05 sierpnia 2015

Dni Pola w gospodarstwie wdrożeniowym

Opracowanie: Bolesław Każmierczak
Dnia 18 czerwca  2015r w gospodarstwie demonstracyjnym  Państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie gm. Kiszkowo  odbyły się         „Dni Pola” które  zgromadziły rolników zainteresowanych nowościami w produkcji roślinnej . Na spotkanie przybyli rolnicy z powiatu gnieźnieńskiego, jak i również z powiatów  ościennych.  Jest to gospodarstwo  rodzinne ma  powierzchnię  750 ha. Produkcją towarową w gospodarstwie jest produkcja  roślinna . Cała produkcja wraz z przechowalnictwem   oparta  jest   na nowych osiągnięciach technologii  rolniczej  przy  uwzględnieniu   zasady rachunku ekonomicznego .  Spotkanie rozpoczęło się od powitania  uczestników przez gospodarza Seniora Pana Aleksandra Kujawskiego. Następnie rozpoczęły się wykłady  przeprowadzone  na  sali  tenisa stołowego. Sala ta  znajduje się w…
Ostatnio zmieniany 05 sierpnia 2015
02 kwietnia 2015

Podsumowanie pracy doradczej w powiecie gnieźnieńskim w 2014 roku

Opracowanie: Mirosława Suchorska
We wtorek 20 stycznia we wsi Piekary gmina Gniezno przy ul. Poziomkowej w Sali Wiejskiej odbyło się podsumowanie pracy doradczej Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim. W spotkaniu wzięli udział rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających w rolnictwie i na rzecz rolnictwa:Kierownik BP ARIMR – Beata Tamioła; Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii – Krzysztof Kosiński; Dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 (popularny rolnik) – Iwona Ratajczak; Prezes Gnieźnieńskiej Izby Rolniczej i Prezes Grupy Producentów Rolnych w Kłecku –Zbigniew Stajkowski; Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych gminy Gniezno – Ryszard Kupidura; Przedstawiciel Starosty Gnieźnieńskiego …
18 grudnia 2014

Demonstracja "Agrotechnika roślin uprawnych z listy zalecanych odmian"

Opracowanie: Mirosława Suchorska
Demonstracja była realizowana w gospodarstwie p. Marcina Kujawskiego, w miejscowości Głębokie gmina Kiszkowo. Cel demonstracji :  Propagowanie roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian. Temat demonstracji:  Agrotechnika roślin uprawnych – Kukurydza na ziarno. Uprawiane odmiany: LG 32.20, LG 30.215, LG 30.220, LG 30.240, LG 30.238, LG LINDSEY, LG 32.58, LG 30.260, LG 30.275. W gospodarstwie w/w odmiany uprawiane były na obszarze 300 ha. Klasa bonitacji IVb, V, pH 6,45, przedplonem była kukurydza. Gleba: piasek – 80%, glina – 8%, ił – 12%. Nawożenie: 12.03.2014r. sól potasowa 150kg/ha, 14.04.2014r. RSM 32 %  250 l/ha + Biogen Rewital 1,0 l/ha. Siew kukurydzy:  24.04.2014r.…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2014
   Podczas Konferencji „Rola pszczół w zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego”, która odbyła się w dniu 30.09.2014 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym „Sielinko” w Sielinku koło Opalenicy wyłoniono zwycięzców konkursu na plakat z hasłem ścieżki edukacyjnej w ramach projektu pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Konferencja połączona była z otwarciem ścieżki edukacyjnej, jak również z prezentacją zgłoszonych prac.    Najwięcej, bo aż 66 na konkurs nadesłano z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie, szkoły usytuowanej na terenie naszego powiatu. O konkursie szkoła została poinformowana przez pracowników Zespołu Doradczego w Gnieźnie.  Obrady jury…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2014
W  dniach 18 i 19 listopad na terenie Gospodarstwa Demonstracyjnego Państwa Kujawskich odbyło się szkolenie  finansowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w zakresie  projektu „Integrowana Produkcja Roślin” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”  objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Głównym celem szkolenia było przekazanie rolnikom od strony teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin. Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system jakości żywności, który wykorzystuje w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. System ten zwraca również uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2014
15 grudnia 2014

Wielkopolska - atrakcyjny region Polski

Opracowanie: Mirosława Suchorska
   Wielkopolska jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym. Przyciągają przede wszystkim zabytki: liczne kościoły, ratusze, pałace, dwory, wiatraki, na ogół dobrze utrzymane, a także muzea, szlaki turystyczne, miejsca pamięci, małe miejscowości jak i duże miasta. Ze względu na powierzchnie 29826,50 km2 jest drugim co do wielkości województwem w kraju . Leży w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowo wielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3,47  mln osób    W części północnej i środkowej, występują licznie jeziora Pojezierza Pomorskiego, Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, które sprawiły…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2014
03 listopada 2014

Podsumowanie demonstracji technologicznej- integrowana ochrona roślin.

Opracowanie: Mirosława Suchorska
     Demonstracja technologiczna ,której celem było wdrażanie zasad integrowanej uprawy roślin, była przeprowadzona w gospodarstwie demonstracyjnym P. Marcina Kujawskiego w miejscowości Głębokie w gminie Kiszkowo. Właściciel gospodarstwa to rolnik z wykształceniem wyższym rolniczym biegle posługujący się komputerem i programami wspomagającymi prowadzenie gospodarstwa rolnego. Bardzo chętnie współpracuje z doradcami ODR oraz firmami oferującymi środki do produkcji rolnej. Rolnik uczestniczy w szkoleniach , konferencjach i udostępnia swoje gospodarstwo do organizowania m.in. Dni Pola. Posiada 133 ha  gruntów ornych o średniej i niskiej klasie bonitacji. Ma nowoczesny sprzęt do uprawy roli i stosuje wszelkie niezbędne uprawki zalecane w integrowanej ochronie roślin. Karty demonstracyjne założone były na trzech polach i dotyczyły trzech upraw- 35 ha pszenica ozima, 40 ha rzepak ozimy i 28 ha jęczmień jary. Na wszystkich uprawach stosowane…
        W dniach:14.03.2014; 03.06.2014 ; 30.09.2014 roku w gospodarstwie  demonstracyjnym państwa Kujawskich w miejscowości Głębokie i 24.10.2014 roku w UG w Łubowie spotkali się liderzy powiatu gnieźnieńskiego w dziedzinie produkcji roślinnej aby w ramach  tzw. Lokalnej Grupy Dyskusyjnej przeanalizować zagadnienia związane z obowiązującą od 01.01.2014 metodą integrowanej ochrony roślin. Tematem przewodnim były „ Integrowane metody produkcji-ochrona chemiczna ,dobór preparatów w zależności od zagrożeń w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy.” Skupiliśmy się głównie ( prowadząca Tatiana Pawlicka i rolnicy) na omówieniu na przykładzie kilku gatunków roślin uprawnych - kukurydzy, pszenicy i pszenżyta całej metodyki integrowanej ochrony tych gatunków ( omawiane metodyki zamieszczone są i.in. na stronie minrol.gov.pl ). Po zapoznaniu…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2014