Nowości z Gniezna
14 grudnia 2015

Czy szkodom wyrządzanym przez dzikie zwierzęta można zapobiegać ?

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz
Na terenie obwodów łowieckich zasobnych w zwierzynę grubą, przede wszystkim w dziki i jelenie szkody łowieckie często stanowią grupę największych wydatków w budżecie kół łowieckich. Dla rolnika straty spowodowane przez zwierzęta łowne niekiedy naruszają bilans pasz i dość często wpływają znacząco na bilans ekonomiczny w gospodarstwie rolnym. Uciążliwość szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta dotyczy przede wszystkim takich upraw jak: zboża w tym głównie kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe i pastewne, rośliny strączkowe, użytki zielone, rzepak, sady, warzywa, wierzba energetyczna i inne. Podjęcie właściwych działań prewencyjnych, określanych mianem profilaktyki w zakresie ograniczania szkód lub nawet częściowe ich wyeliminowanie jest możliwe, choć też…
14 grudnia 2015

Możliwości stosowania herbicydów w bobowatych.

Opracowanie: Tadeusz Rochowiak
Spośród roślin uprawnych popularnych w polskim rolnictwie sytuacja z możliwością oficjalnego odchwaszczania roślin bobowatych zajmuje ostatnie miejsce. Przyglądając się rejestracjom sprzed wielu lat widzimy, że wchodzące w życie dyrektywy Komisji Europejskiej wycofały niektóre środki oraz mniejsze zainteresowanie firm chemicznych przy dotychczas małej powierzchni tych roślin zaskutkowało spadkiem rejestracji Rosnąca popularność tych roślin, której przejawem było obsianie w minionym roku wyjątkowo dużej powierzchni tymi uprawami przy braku możliwości skutecznego odchwaszczania stwarza dla rolników duży problem. Przyglądając się oficjalnym możliwościom stosowania herbicydów rolnicy coraz częściej interesują się możliwością odchwaszczania tych roślin jakie istnieją w innych krajach oraz wynikami doświadczeń prowadzonych przez krajowe…
Demonstracja technologiczna ,  była przeprowadzana w gospodarstwie demonstracyjnym P. Marcina Kujawskiego w miejscowości Głębokie w gminie Kiszkowo. Cel demonstracji: Propagowanie roślin uprawnych z Listy Zalecanych Odmian. Uprawiane odmiany:  Morisat, LG  Lindsey, Topas, LG 30.215, LG 32.58, GL Maasta, SY  Feeditop, Grizzly, ES Abakus. W gospodarstwie w/w odmiany uprawiane były na obszarze 220 ha. Klasa bonitacji gleby IVb, V, pH 6,7, przedplon kukurydza, pszenżyto. Siew kukurydzy od 20.04 do 03.05.2015r. w ilości 83 tys. sztuk  nasion na hektarze, nasiona były zaprawiane organicznym stymulatorem NanoGro i insektycydem Mesurol. Nawożenie: doglebowo sól potasowa 150 kg/ha i roztwór saletrzano-mocznikowy 32% w ilości 250 kg/ha,…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2015
13 października 2015

Stawki płatności bezpośrednich w 2015 r.

Opracowanie: Agnieszka Kosiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Wszystkie państwa członkowskie UE, w których euro nie jest obowiązującą walutą, w tym także Polska, zobligowane są stosowania kursu euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny, celem przeliczenia stawek płatności bezpośrednich w krajowej walucie. Dnia 30 września 2015 r. ogłoszono oficjalny kurs euro, który wynosi 4,2448 zł za 1 euro. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami koperta finansowa dla Polski na 2015 r. wynosi ponad 3,4 mln euro, czyli po przeliczeniu niespełna 14,5 mld Agnieszka Kosiak WODR ZD Gniezno
Ostatnio zmieniany 13 października 2015
13 października 2015

Spotkanie Środowiskowe

Opracowanie: Bolesław Kaźmierczak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
W dniu 24.08.2015r. w UG Gniezno odbyło się Spotkanie Środowiskowe  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Zespołu  Doradczego w powiecie gnieźnieńskim . W spotkaniu udział wzięli delegaci WIR oraz ze strony WODR: Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie gnieźnieńskim- Bolesław Kaźmierczak oraz starszy doradca Mirosława Suchorska. Na spotkaniu zostały przedstawione  przez kierownika Zespołu Doradczego w powiecie gnieźnieńskim pana Bolesława Kaźmierczaka, propozycje potrzeb doradczych wynikające z  ankiet , przeprowadzonych na szkoleniach organizowanych przez WODR  ZD Gniezno. Przedstawiono również propozycje,  które wynikają  z bieżących spostrzeżeń kierownika i doradców ZD Gniezno. Na spotkaniu zwrócono uwagę na potrzeby doradcze , które wynikają z obecnej sytuacji w…
13 października 2015

Obszary OSN w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Krzysztof Tamioła
    Od lipca 2012 roku obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych m.in. w zlewni Strugi Bawół, obejmujący obszar Gminy Witkowo z wyłączeniem gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości: Gaj i Ostrowite Prymasowskie oraz część gminy Niechanowo: Czechowo, Grotkowo, Jarząbkowo,  Jelitowo, Karsewo, Kędzierzyn, Malczewo, Marysin,  Mierzewo,  Mikołajewice,  Miroszka, Niechanowo I,  Niechanowo II,  Nowa Wieś Niechanowska,  Trzuskołoń, Żółcz,  Arcugowo.     Program działań, wraz ze szczegółowym zakresem terytorialnym jego obowiązywania został określony w drodze rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. i opublikowany w Dzienniku…
13 października 2015

Dożynki powiatowo-gminne Kiszkowo 2015

Opracowanie: Agnieszka Kosiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
    Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września rolnicy gromadzą się, aby po trudzie żniw wspólnie bawić się oraz podziękować za zebrane plony. Zaszczyt organizacji dożynek w powiecie gnieźnieńskim w tym roku przypadł gminie Kiszkowo. Uroczystości święta plonów odbyły się 6 września. Rozpoczęły się mszą  św. dziękczynną, której przewodniczył ks. kan. Romuald Szczepaniak w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkowie. Po poświęceniu tradycyjnych wieńców korowód dożynkowy udał się w kierunku boiska sportowego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.     Gospodarzami dożynek byli: Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska i Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski, którzy oficjalnie rozpoczęli świecką część uroczystości…
Ostatnio zmieniany 13 października 2015
18 września 2015

Rusza nabór na "Modernizację"

Opracowanie: Mirosława Suchorska
    Od 19 października do 17 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na modernizację gospodarstw rolnych od producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego - ogłoszono w czwartek na swojej stronie internetowej ARiMR. Na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą przewidziano 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów.     Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji zwierzęcej: produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł, produkcji mleka oraz produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. Zł     Dotacje mogą otrzymać rolnicy posiadający…
18 września 2015

Susza 2015

Opracowanie: Mirosława Suchorska
Według ostatnich danych Ministerstwa Rolnictwa, suszą zostało dotknięte 220 tys. gospodarstw i 2 mln ha upraw rolnych, a komisje szacujące straty w gospodarstwach rolnych oceniły je na 1,5 mld zł. Do końca września Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników z tytułu strat poniesionych w wyniku wystąpienia suszy. Rząd przeznaczył na ten cel 450 mln zł. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 800 zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz do 400 zł na hektar pozostałych upraw rolnych. Kwota pomocy zostanie pomniejszona o 50 proc. w przypadku, gdyby rolnik nie ubezpieczył przynajmniej połowy swoich upraw. Maksymalna wysokość pomocy jaką…