Nowości z Gniezna
08 lutego 2018

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
           We wtorkowe przedpołudnie w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się kolejna konferencja pod hasłem "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". W organizację spotkania, które zostało objęte patronatem Wojewody Wielkopolskiego włączyli się przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Straży Pożarnej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.             Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: planowane do uruchomienia działania PROW 2014 - 2020; priorytety działalności WODR; zmiany w obrębie świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS; zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018…
23 stycznia 2018

Permakultura – a łowiectwo

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Z pojęciem permakultura spotkałem się jakiś czas temu. A ponieważ zawsze lubiłem i w dalszym ciągu lubię „jasne” sytuacje,  postanowiłem nieco pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Sięgnąłem zatem do Wikipedii o pod hasłem „permakultura” odnalazłem takie oto wyjaśnienie – „jest to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych”. Trochę to wyjaśnienie brzmi tajemniczo, chociaż po zastanowieniu się uznałem, że w rzeczy samej permakultura polega na korzystaniu z dobrodziejstw pozyskiwanych z upraw polowych, zasobów leśnych i środowisk wodnych w sposób zrównoważony, a zatem na wzór i podobieństwo naturalnych systemów samoregulujących funkcjonowanie przyrody. Myślę,…
22 stycznia 2018

Zapraszamy na spotkanie "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gnieźnie - uprzejmie informuję, że pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego współorganizuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Głównym Inspektoratem Weterynarii oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kolejne spotkanie pt. ”Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkanie to – jest organizowane przede wszystkim z myślą o rolnikach  i mieszkańcach obszarów wiejskich z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów ościennych. W Gnieźnie odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ulicy Jana Pawła II 9/10 – „sala sesyjna”. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2018
22 stycznia 2018

Szkolenia chemizacyjne w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Szkolenia uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenia we wyżej wymienionym zakresie będą organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gnieźnie – WODR w Poznaniu w lutym 2018 roku w Spółdzielni Usług Rolniczych w miejscowości Łubowo, 62-260 Łubowo. Program szkolenia obejmuje następującą tematykę: 1 temat: „Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów” 2 temat: „Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy” 3 temat: „Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy” 4 temat: „Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin…
Taki temat miała konferencja w dniu 24 października 2017 roku, która odbyła się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II 9/10. Na spotkanie dotarli rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. Konferencję otworzyła p. Wiesława Nowak, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, która podkreśliła wagę konferencji, gdyż program zabezpieczenia białka paszowego, białka roślinnego jest bardzo istotny w polityce rządu. Od 2011 roku ruszył pierwszy taki pogram, który miał się zająć ulepszeniem wykorzystania białka roślinnego w paszach i w obrocie. Teraz mamy kolejny program wieloletni 2016-2020, który ma się zająć zwiększeniem wykorzystania tego surowca paszowego. Przekazujemy…

Galeria

Ostatnio zmieniany 17 listopada 2017
14 listopada 2017

Wielki sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Niechanowie!

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niechanowie, powiat gnieźnieński wzięli udział w Konkursie Wojewódzkim "MOJE ŚRODOWISKO - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.             Celem konkursu z zakresu sztuki była promocja najlepszych prac plastycznych wykonanych przy użyciu różnych technik artystycznych oraz podkreślenie znaczenia środowiska dla życia ludzi poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i propagowanie stylu życia przyjaznego dla środowiska. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.             Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zgodnie z regulaminem wyróżniła trzy najbardziej zaangażowane placówki i w tej kategorii Szkoła Podstawowa w Niechanowie okazała się bezkonkurencyjna. Zajęła I miejsce !             Ponadto po zapoznaniu…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2017
07 listopada 2017

Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami w gminie Łubowo

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Gmina Łubowo to jedna z najpiękniejszych wsi położonych w powiecie gnieźnieńskim. Znajduje się tutaj unikatowy zespół archeologiczno - architektoniczny z wczesnego średniowiecza - Ostrów Lednicki oraz Wielkopolski Park Etnograficzny. W kilku miejscowościach wokół Łubowa można zobaczyć  grodziska oraz bardzo dużą liczbę innych stanowisk archeologicznych. Jest to kolebka Kraju Polan. Ponadto na terenie gminy znajduje się Lednicki Park Krajobrazowy – jeziora polodowcowe, rynnowe, lasy sosnowe i mieszane oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Cała gmina zajmuje teren 11341 ha, zamieszkiwana jest przez 6106 mieszkańców tworzących 1256 gospodarstw domowych. Aby zachować tak piękne krajobrazy, zachęcić młodych ludzi do zamieszkania na terenie gminy należy stworzyć optymalne warunki do mieszkania oraz…
07 listopada 2017

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”

Opracowanie: Grażyna Konieczna • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Dnia 17 października br. w miejscowości Stawisko u państwa Fajkowskich, w gospodarstwie agroturystycznym „ Pod Lipami”, w powiecie Słupeckim odbyła się konferencja na temat „Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie”. Uczestnikami konferencji były osoby z obszarów wiejskich, posiadające gospodarstwa agroturystyczne oraz zainteresowane tą tematyką. Z terenu powiatu gnieźnieńskiego udział brały panie z miejscowości Trzuskołoń z gm. Niechanowo wraz z doradcą zajmującym się Rozwojem Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu poruszane były kwestie dziedzictwa kulturowego w szerokim znaczeniu, zarówno pod względem kulinarnym jakim jest produkt regionalny, jak i miejsc, które nas otaczają i opowiadają swoją historie. A wszystko to po…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2017
„Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” (podstawa -  uchwała Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 roku). Taki temat mieć będzie konferencja w dniu 24 października 2017 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II 9/10 o godz. 10:00. Temat konferencji doskonale wpisuje się w program działalności WODR w Poznaniu na rok 2017. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konstruując Program działalności na rok bieżący bazował bowiem na priorytetach istotnych z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. WODR w Poznaniu działa na podstawie ustawy z 22 października…