Nowości z Gniezna
17 września 2019

Centrale Dni Kukurydzy - Głębokie 2019

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Warto zapewne podkreślić, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – jako pierwszy ODR w Polsce utworzył sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. W gospodarstwach tych są realizowane szkolenia, demonstracje oraz pokazy. Ułatwia to znacząco transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej, gdyż gospodarstwa te reprezentują wysoki poziom produkcji rolniczej poprzez m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz bardzo dobrą organizację pracy, a dzięki czemu uzyskują wysokie efekty ekonomiczne. Ponadto w gospodarstwach tych, odbywają się praktyki zawodowe oraz studenckie, których celem jest pozyskiwanie przez uczniów i studentów praktycznej wiedzy w zakresie rolnictwa. Jednym z kilkudziesięciu Gospodarstw Demonstracyjnych na terenie województwa wielkopolskiego jest Gospodarstwo Rolne Kujawscy w miejscowości Głębokie 1A, gm. Kiszkowo. Gospodarstwo Państwa Kujawskich doskonale…
Ostatnio zmieniany 18 września 2019
16 września 2019

Warsztaty polowe w Czerniejewie

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
W czwartek 12 września pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 5 z siedzibą w Gnieźnie uczestniczyli w warsztatach polowych dotyczących uprawy soi. W spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Czerniejewo (powiat gnieźnieński) wzięli udział: rolnicy – producenci soi oraz doradcy i przedstawiciele firm nasiennych. Warsztaty podzielone zostały na dwie części, z których pierwsza odbyła się na polach należących do Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo. Uczestnikom spotkania została zaprezentowana soja w odmianie Abelina, która znajduje się na wszystkich Listach Odmian Zalecanych. Polecana jest do uprawy praktycznie na terenie całej Polski. Jak się dowiedzieliśmy odmiana ta charakteryzuje się wczesnym wigorem, zwartym łanem a co najważniejsze posiada wysoką zawartość tłuszczu i białka. Po…
Ostatnio zmieniany 16 września 2019
09 września 2019

Gminne Święto Plonów w Kłecku

Opracowanie: Maciej Łykowski • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Dożynki Gminne w Kłecku odbyły się 25 sierpnia. W kościele parafialnym o godzinie 15.00 została odprawiona Msza Święta dziękczynna. Tuż po niej nastąpił przemarsz Korowodu Dożynkowego do Parku Miejskiego. Odbył się tam tradycyjny ceremoniał dożynkowy z udziałem chóru „Tylko Echo”. Tegoroczny chleb dożynkowy na ręce pana burmistrza Adama Serwatki przekazali starostowie: Pani Irena Stachowiak i Pan Mieczysław Antczak. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się potyczki sołeckie – konkursy i zabawy o nagrodę Burmistrza Gminy Kłecko. Kolejnym punktem programu była Biesiada Śląska z Jackiem i Jolantą Kierok. Następnie odbył się koncert zespołu Exterus, a na zakończenie zabawa taneczna.
Ostatnio zmieniany 09 września 2019
26 sierpnia 2019

Dożynki Gminno-Powiatowe Niechanowo 2019

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Opinie o polskiej wsi są różne, podobnie, jak o warunkach pracy na roli w perspektywie kolejnych lat. Niezmienne są za to, aspiracje polskiej wsi w zakresie stwarzania możliwości stałego rozwoju, otwierania nowych miejsc pracy, unowocześniania produkcji i generalnie dostosowywania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że najważniejszy jest człowiek – w tym przypadku mieszkaniec wsi i jego rodzina. Środowisko wiejskie jest zróżnicowane. Dobrze i sprawnie można gospodarować – jak pokazuje praktyka - zarówno w dużych, średnich, jak i w małych gospodarstwach. Chociaż w przypadku tych mniejszych gospodarstw, szanse na osiągnięcie dobrych wyników i wypracowanie zadawalających dochodów z powodu małych powierzchni gruntów rolnych, kapitału czy dostatecznych kwalifikacji są mniejsze. Dla tych osób…
Ostatnio zmieniany 26 sierpnia 2019
22 lipca 2019

Kłecki Dzień Ogórka w Grupie Producentów Owoców i Warzyw Chrobry

Opracowanie: Mirosława Suchorska • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Grupa Producentów Owoców i Warzyw Chrobry powstała w roku 2006. Członkowie grupy to producenci warzyw z rejonu gminy Kłecko, Mieleszyn i Mieścisko. Przed założeniem Grupy Chrobry osoby te prowadziły wspólne działania w zakresie zaopatrzenia i produkcji od roku 1999. Obecnie Grupa jest uznanym przez odbiorców producentem ogórków gruntowych, cebuli, papryki, groszku cukrowego, dyni oraz nasion dyni. Realizowanie celów założonych przez członków grupy byłoby niemożliwe gdyby nie pełne zaangażowanie się, w działania spółki tak od strony produkcji, jak i działalności operacyjnej wszystkich członków. Grupa jest członkiem organizacji reprezentujących Grupy Producenckie (Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Stowarzyszenie Grupy Wielkopolskie). Grupa bierze czynny udział w życiu regionu, często reprezentuje gminę, powiat w różnego typu targach, wystawach. Wspiera…
Ostatnio zmieniany 22 lipca 2019
08 lipca 2019

Plan dla wsi – a rolniczy handel detaliczny

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) podlega Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Realizuje zatem działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Rolniczy handel detaliczny (RHD) – to obecnie jeden z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), to również jeden z bardzo ważnych obszarów działań „Planu dla Wsi” realizowanego przez MRiRW. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, dzięki której rolnicy wytwarzający żywność w ramach RHD mają szersze możliwości jej sprzedaży. Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019
08 lipca 2019

Elementy integrowanej ochrony roślin

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Taki właśnie temat miało szkolenie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w Gnieźnie. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące ww. elementów integrowanej ochrony roślin w uprawie ziemniaków (wykładowca: T. Rochowiak – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu), strączkowych i roślin zbożowych (wykładowca: Ewa Wziętek – gł. specjalista ds. produkcji roślinnej WODR w Poznaniu - rejon nr 5 – Słupca). Warto – przy tej okazji – powiedzieć nieco więcej na temat pojęcia „integrowana ochrona roślin”, które nie jest pojęciem nowym, ale nie jest także pojęciem zupełnie starym (początki integrowanej ochrony roślin sięgają lat 60. XX wieku). Pierwsza…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2019
01 lipca 2019

Spotkanie sołtysów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”

Opracowanie: Tatiana Pawlicka • Zamieszczenie: Agnieszka Kosiak
Każda okazja jest dobra aby spotkać się i wymienić swoje doświadczenia związane z pracą na wsi, integracją społeczności wiejskiej czy aktywizacją środowisk lokalnych. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego poprzez swoich przedstawicieli (pracowników) pragnie być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś intersującego na wsi, gdzie można przedstawić działalność ośrodka czy pokazać i udostępniać materiały informacyjno-promocyjne firmy. 14 czerwca 2019 w Karczmie Lednickie Wrota w Lednogórze, na zaproszenie Pani Małgorzaty Blok – Dyrektor biura LGD „Trakt Piastów”, Tatiana Pawlicka doradca z gminy Łubowo uczestniczyła w spotkaniu sołtysów wsi z gmin współpracujących z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” (gminy: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kostrzyn, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska i Swarzędz). Wydarzenie…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2019
17 czerwca 2019

Zaproszenie na szkolenie- Elementy integrowanej ochrony roślin

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 z siedzibą w Gnieźnie uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu powiatowym na temat: „Elementy integrowanej ochrony roślin”.  W sposób szczególny, zaproszenie kierujemy do „młodych rolników”,  beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników”, ponieważ uczestnicy tego szkolenia,  otrzymają stosowne zaświadczenie umożliwiające rozliczenie „działań tematycznych”  zawartych we wnioskach o ww. premię. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK)  w Niechanowie („duża sala”), przy ulicy Gnieźnieńskiej 2, początek o godz. 10:00. Temat szkolenia „Elementy integrowanej ochrony roślin”  będzie dotyczył  upraw: ziemniaka, strączkowych i…
Ostatnio zmieniany 17 czerwca 2019