Nowości z Gniezna
07 lipca 2017

„My też pomagamy”

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
„Młody Rolnik” chcąc otrzymać „Premię dla Młodych Rolników” – jak wiadomo – musi zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Gwoli przypomnienia, za poszczególne kryteria w trakcie naboru wniosków, przyznaje się punkty, które w efekcie końcowym decydują o przyznaniu bądź odmowie przyznania przez ARiMR pomocy. Kryteria wyboru są – przynajmniej były dotychczas – dwojakiego rodzaju; otóż dzielą się na kryteria określające warunki zastane / obiektywne, które charakteryzują gospodarstwo i rolnika w momencie składania wniosku, np. kwalifikacje i pozostałe, tj. te,  deklarowane przez młodego człowieka, uzależnione od jego inwencji, i co ważne, z których będzie musiał się z czasem rozliczyć, np.   z realizacji założeń…
07 czerwca 2017

Ograniczenie zachwaszczenia w łubinach

Opracowanie: Tadeusz Rochowiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania roślinami wiążącymi azot. Związane jest to miedzy innymi ze zmianami w ramach systemu dopłat obszarowych i wprowadzeniem obowiązku tzw. „zazielenienia”.  Otrzymanie płatności za zazielenienie wiąże się z przestrzeganiem trzech obowiązkowych praktyk: dywersyfikacji, czyli różnicowania upraw; utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ); utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). Rośliny bobowate stanowią dobry sposób na realizację zazielenienia. Grupa ta, nie tylko umożliwi nam spełnienie wymogu przeznaczenia co najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na obszary proekologiczne, ale także ułatwi nam zróżnicowanie upraw w ramach dywersyfikacji. Uwzględnienie roślin wiążących azot w naszym płodozmianie, zapewni także dodatkowe punkty w ramach niektórych działań PROW 2014-2020, takich jak „Ułatwienie startu…
22 maja 2017

XXIV Wielkopolskie Targi Rolnicze SIELINKO 2017 już wkrótce....

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gnieźnie w dniu 4 czerwca 2017 ( niedziela) organizuje wyjazd autokarowy na Wielkopolskie Targi Rolnicze SIELINKO 2017. W programie między innymi Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Pola. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym PZDR - WODR w Gnieźnie - tel. 61 426 48 30, 512 715 984  oraz u Doradców na terenie poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.
15 maja 2017

Przedłużony termin składania wniosków.

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
  WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło, że  rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok  do 31 maja br.               W związku z powyższym PZDR w powiecie gnieźnieńskim zaprasza do swoich biur, w których zostanie udzielona wszelka  pomoc przy wypełnianiu w/w wniosków.  Zachęcamy też do dotrzymania w/w terminu, gdyż po wyznaczonym czasie za każdy dzień spóźnienia  ARiMR  będzie potrącać 1% płatności należnej rolnikowi.
05 kwietnia 2017

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
WODR w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim uprzejmie informuje o szkoleniu uzupełniającym  (1-dniowe) w zakresie „stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”   Szkolenie zostanie zorganizowane w dniu:   10 kwietnia 2017 roku,   rozpoczęcie o godz. 9:00 w miejscowości:   Łubowo,   gmina: Łubowo,   powiat: gnieźnieński   Miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych:   SUR – Spółdzielnia Usług Rolniczych    w Łubowie   Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu:   10 kwietnia 2017 r., SUR w Łubowie   Kierownik szkolenia:   Zbigniew Bręklewicz   Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o pilny kontakt pod nr…
09 marca 2017

Zapraszamy na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Opracowanie: Mirosława Suchorska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie gnieźnieńskim organizuje odpłatne szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami:  - podstawowymi -2-dniowe (14h) - uzupełniającymi – 1-dniowe (7h) Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w…
Ostatnio zmieniany 09 marca 2017
08 marca 2017

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Pod takim hasłem odbyło się w dniu 3 marca br. - pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego - spotkanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu gnieźnieńskiego z przedstawicielami instytucji z obszaru rolnictwa w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. Spotkania odbywają się we wszystkich wielkopolskich powiatach, zatem też nie mogło zabraknąć takiego spotkania w powiecie wybitnie rolniczym, jakim jest powiat gnieźnieński. Są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska wiejskie w zakresie zdobywania przydatnych informacji do prowadzenia gospodarstwa  rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z różnymi instytucjami. Na terenie naszego powiatu bezpośrednimi organizatorami spotkania były:…
08 marca 2017

Wiosenne szkolenia na terenie gminy Czerniejewo

Opracowanie: Tadeusz Rochowiak • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Gmina Czerniejewo jest gminą, w której powierzchnia uprawy ziemniaka wynosi ok. 300 ha. Przeważa produkcja ziemniaków przemysłowych. W dniu 17.02.2017 odbyło się spotkanie, na którym przeprowadzono dwa wykłady przez specjalistę branżowego Mieczysława Łepkowskiego oraz Tadeusza Rochowiaka. Na spotkanie przybyli rolnicy specjalizujący się w produkcji ziemniaków jadalnych i przemysłowych. Tematem wykładu przeprowadzonego przez Mieczysława Łepkowskiego była ,,Innowacyjność w produkcji ziemniaka- dobór odmian do systemu uprawy. Następnie wykładowca  Tadeusz Rochowiak przedstawił ,,Racjonalne praktyki agrotechniczne w uprawie ziemniaków. Grupa rolników z gminy Czerniejewo produkujących ziemniaki spotyka się również w ramach spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej. W tej części rolnicy wymieniają się swoimi uwagami i…
Ostatnio zmieniany 08 marca 2017
09 lutego 2017

Dobrych rad nigdy nie jest za dużo

Opracowanie: Zbigniew Bręklewicz • Zamieszczenie: Mirosława Suchorska
Wielu z nas często wydaję się, że na taki czy inny temat wie już praktycznie wszystko. A tym czasem, może warto spojrzeć na siebie z pewnym dystansem i zastanowić się – czy aby na pewno? Do takich wniosków doprowadziła mnie rozmowa podczas jednego ze spotkań / szkoleń na terenie gminy Niechanowo, powiat gnieźnieński z pewnym przedstawicielem firmy „około” rolniczej,  skądinąd – bardzo rozsądnym i postępowym człowiekiem, któremu jednak czasem wydaje się, że wie wszystko, no może prawie wszystko na temat uprawy roślin. Dokładniej, sprawa dotyczyła uprawy  kukurydzy w technologii strip-till i skutków dla gleby w dalszej perspektywie stosowania tej technologii.  Patentu (pomyślałem), na nieomylność nie ma nikt z nas.…