Nowości Czarnkowsko-Trzcianeckie
25 czerwca 2020

Dalsza wypłata pomocy suszowej

Opracowanie: Klaudia Dolna • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
      Dnia 17.06.2020 r. na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się informacja o wznowieniu wypłaty pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych przez  zeszłoroczną suszę. Jak podają na stronie, dzięki przesunięciu środków możliwe było podpisanie przez Ministra Rolnictwa umowy i przekazanie ARiMR, co pozwoli na dalszą wypłatę środków. Powyższe działanie spowodowało, iż w agencyjnych biurach powiatowych rozpoczęto wydawanie decyzji, co skutkuje bieżącą wypłatą środków i przekazaniem na konta rolników. Jak wiadomo, do tej pory do poszkodowanych dotarło 1,24 mld zł. Ponowne uruchomienie puli pozwoli na wypłatę pozostałego, należnego odszkodowania. Taka pomoc jest niezbędna, aby odnowić potencjał rolny w…
18 listopada 2019

Wyjazd studyjny do Francji

Opracowanie: Dorota Wielgosz
 W dniach 16.09.2019 r. - 20.09.2019 r. miałam możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjnym  do Francji pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnięć nauki w wybranych krajach UE”. Wyjazd zorganizowany został w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocji gospodarowania metodami ekologicznymi”. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele CDR, jednostek pracujących na rzecz rolnictwa, doradcy oraz rolnicy z poszczególnych regionów  kraju. Wyjazd rozpoczął się zbiórką na lotnisku Chopina w Warszawie. Po ponad dwugodzinnym locie  wylądowaliśmy na lotnisku w Lyon (Francja). Przywitał nas temperaturą ponad 30C . Stamtąd…
05 września 2019

Uśrednione ceny z targowiska w Czarnkowie

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
W tabeli poniżej zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się  03.09.2019 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. Wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 100,00 żyto dt 65,00 jęczmień dt 90,00 kukurydza dt 100,00 pszenżyto dt 90,00 owies dt 80,00 mieszanka zbożowa dt 90,00 ziemniaki jadalne kg 2,00 cebula biała kg 3,50 papryka czerwona kg 6,00 papryka zielona kg 6,00 kapusta biała szt. 5,50 marchew kg 2,50 seler kg 6,00 pietruszka (korzeń) kg 10,00 jabłka kg 3,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 05 września 2019
19 sierpnia 2019

Dopłata do wapnowania gleby

Opracowanie: Klaudia Trafas • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
Od niedawna, tj. od 1 sierpnia 2019 r. pojawiła się dla rolników możliwość dofinansowania wapnowania gleb w gospodarstwach rolnych za materiał kupiony od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku . Jest to zachęcająca opcja, gdyż silne zakwaszenie powoduje degradację gleby i słabszej jakości plon. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku oraz spełnienie innych wymagań, takich jak wykonanie badania gleby. Ważne również jest, iż koszty m.in. rozsiania nawozu bądź jego transportu nie są kosztami kwalifikowanymi i nie otrzymamy za nie zwrotu finansowego.   Wartość dotacji jest zależna przede wszystkim od ilości posiadanych hektarów. Gospodarstwa najmniejsze posiadające do 25…
08 marca 2019

Ustawa oddłużająca gospodarstwa rolne już podpisana

Opracowanie: Karolina Żmudowska • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
W grudniu 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o oddłużeniu gospodarstw rolnych. Ustawa ta określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia, które wynikło z działalności rolniczej. Restrukturyzacją zadłużenia mają być objęte wszystkie długi pieniężne jakie zaszły podczas działań rolniczych przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne. Osoba która może uzyskać taką pomoc : 1.) osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 2) osoba, która ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.…
W dniu 20.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie odbyła się konferencja „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowana pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne problemy, z którymi zmagają się producenci rolni. Spotkanie było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, aby w jednym miejscu uzyskać informacje na nurtujące ich pytania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Zastępca Dyrektora ARiMR w Poznaniu – Sławomir Biliński, Zastępca Dyrektora WODR w Poznaniu – Maciej Szłykowicz, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 1 z siedzibą w Czarnkowie – Tadeusz Pertek, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Czarnkowie…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2019
09 stycznia 2019

Wytyczne do składania wniosku o obliczenie wskaźnika DJP na potrzeby podatku akcyzowego

Opracowanie: Dorota Wielgosz • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
W związki z licznymi pytaniami Rolników gm. Czarnków dot. przeliczania DJP  i dołączeniem  do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  informuję, że na podstawie art 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U.2015, poz.1340ze zm.) Rolnik musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Kierownika  Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP b y d ł a w  gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Następnie tą informację załącza do…
12 grudnia 2018

Uśrednione ceny z targowiska w Czarnkowie

Opracowanie: Paweł Kopaniarz
 W poniższej tabeli zaprezentowano uśrednione ceny wybranych produktów rolnych z targowiska, które odbyło się 04.12.2018 r. w Czarnkowie Tabela 1. Uśrednione ceny wybranych produktów rolnych. wyszczególnienie jednostka miary cena w zł pszenica dt 100,00 jęczmień dt 85,00 kukurydza dt 95,00 pszenżyto dt 83,00 owies dt 80,00 mieszanka zbożowa dt 80,00 ziemniaki jadalne kg 1,20 cebula biała kg 2,50 papryka czerwona kg 12,00 kapusta włoska szt. 4,00 marchew kg 2,50 seler kg 6,00 pietruszka (korzeń) kg 10,00 jabłka kg 1,50 Opracowanie własne na podstawie aktualnych cen z targowiska w Czarnkowie.
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2018
11 grudnia 2018

Agroturystyka w Gminie Czarnków

Opracowanie: Dorota Wielgosz • Zamieszczenie: Magdalena Walkowiak
    Korzystne cechy środowiska przyrodniczego i wysokie walory krajobrazowe stanowią atrakcyjne wartości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Wynikają one z występowania zwartych kompleksów leśnych, które bez wątpienia są skarbem Gminy Czarnków zasobnym w dziką zwierzynę, grzyby i jagody, ciszę, spokój oraz świeże powietrze. Stąd też na terenie gminy Czarnków obecnie funkcjonuje 12 gospodarstw agroturystycznych. Są to : ● Żurawia Kuźnia" w Kuźnicy Czarnkowskiej, ●  Gospodarstwo Józef Ściepura w Jędrzejewie Piaski, ● "Dębina" w Sarbce, ● Fąferek Janusz w Romanowie Dolnym Osuch,   ● w Kuźnicy Czarnkowskiej "Stanica Wędkarska",   ● w  Zofiowie” Ponderosa”, ● w  Hucie „PHU Młyn”, ● w Gębiczynie,   ● w…