Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
18 kwietnia 2017

Tradycje w gminie Margonin.

Opracowanie: Jadwiga Kądziolka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Margonin podtrzymuje tradycję Pałuckich Stołów Wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Janusza Piechockiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin Jerzego Toboły a także Prezes UTW Lidia Struta, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Janina Cajske. W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, po raz kolejny Panie z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich i zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz samorządowych spotykają się przy suto zastawionym stole z tradycyjnymi potrawami naszego regionu. Na stołach pojawiły się takie smakołyki jak; jajka faszerowane przygotowane przez KGW Lipiniec, pieczeń rzymska przygotowana przez KGW Zbyszewice, sałatka warzywna przygotowana przez KGW Sypniewo, schab w galarecie-przygotowywały…
13 kwietnia 2017

Wielkopolska na obszarach OSN.

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Od 1 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Natomiast od 14 marca 2017 roku obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Rozporządzenia te praktycznie ustanawiają obszar Wielkopolski jako tzw. OSN…
07 kwietnia 2017

Smaki regionów.

Opracowanie: Jadwiga Kądziolka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
01 kwiecień, jest datą ,, Pryma apryllis ’’ ale to fakt, że    w tym dniu    w Hali Sportowej    w Margoninie odbył się VI Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doliny Wełny. W tą piękną słoneczną sobotę stoły uginały się od smakołyków przygotowanych przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich. Stoły przygotowywane zostały do oceny    w czterech kategoriach: wystrój stoisk, zupy, danie główne, wyroby cukiernicze. Te 4 kategorie poddane zostały ocenie jurorom, którzy mieli nie lada wyzwanie aby ocenić tak pięknie przygotowane stoiska pod względem estetyki i walorów smakowych poszczególnych potraw, a Panie wykazały się wysokim kunsztem kulinarnym. W festiwalu promował swoje rękodzieła m.in. Wągrowiecki Uniwersytet III Wieku,…
Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2017
23 marca 2017

Płatności bezpośrednie w roku 2017.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
14 marca2017 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące zmian w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich w bieżącym roku. Według nowych zasad: płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych; płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni uprawy truskawek; płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych - przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową; płatność do bydła lub płatność do krów - przysługuje maksymalnie do 20 sztuk oraz gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2017
17 marca 2017

Szkolenia specjalistyczne w Budzyniu.

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 2 marca br. w Domu Kultury w Budzyniu zorganizowano szkolenie dla rolników, które było poświęcone ekologii, ochronie środowiska i płatnościom obszarowym. Pierwszym prelegentem byli przedstawiciele ARiMR, którzy omówili zasady poprawnego składania wniosku obszarowego. Przedstawili również błędy jakie najczęściej rolnicy popełniają przy składaniu wniosku. Zwrócili uwagę na przestrzeganie powierzchni proekologicznej, poprawne deklarowanie zwierząt do płatności, zachowanie terminu ich przebywania w siedzibie stada. Następnie pani Grażyna Barczykowska, przedstawiła rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 - 2020. Osoby, którym na sercu leży produkowanie zdrowej żywności mogą skorzystać z   tego działania i ubiegać się o dodatkowe płatności z   tytułu prowadzenia gospodarstwa produkcją ekologiczną. Na zakończenie spotkania pani Anna Szafranek przedstawiła Plan działalności rolno-środowiskowo-klimatyczny…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
22 lutego 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Z uwagi na występujące obecnie na obszarze całego kraju bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, zostało zorganizowane dnia 15.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Chodzieży spotkanie z rolnikami mające na celu przybliżenie wymogów jakie spoczywają na posiadaczach ptactwa domowego. Prowadząca - pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży lek. wet. Katarzyna Idczak - powołując się na rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przedstawiła metody bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa. Przede wszystkim należy: wstrzymać się od wypuszczania drobiu na wybiegi; zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2017
21 lutego 2017

BHP w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 08 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące ważnego tematu jakim jest Bezpieczeństwo   i Higiena Pracy w rolnictwie. Praca w gospodarstwie rolnym to nie tylko ciężkie, ale także niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo, a rolnik wykonuje wiele prac niezwiązanych typowo z rolnictwem(m. in. naprawa maszyn, instalacji elektrycznych itp.). Nienormowany czas pracy, gdzie dość często potrzebny jest pośpiech wpływa negatywnie na to, że w rolnictwie wypadki zdarzają się znacznie częściej niż w innych działach gospodarki. Tematykę tą przybliżył pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy z Piły pan Zbigniew Ćwikła. Prowadzący zwrócił uwagę na to, że względu na nagminne wypadki…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2017
06 lutego 2017

Epidemia ptasiej grypy –posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chodzieży

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy, starosta Julian Hermaszczuk zwołał we wtorek posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zebrali się przedstawiciele samorządów oraz instytucji działających na terenie powiatu.  Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, o zagrożeniach związanych z wirusem H5N8 oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa opowiadała Powiatowy Lekarz Weterynarii, Iwona Juraszek. Omówiono też procedury, konieczne do zastosowania w razie wystąpienia ogniska grypy. Starosta Julian Hermaszczuk i jego zastępca Mirosław Juraszek stwierdzili, że przepisy to jedno, a realne zagrożenie może wywołać nieprzewidziane sytuacje, dlatego warto zwrócić się o zorganizowanie odpowiednich ćwiczeń i przeszkolenia na szczeblu wojewódzkim. W opublikowanym komunikacie Wielkopolski…
06 lutego 2017

Inauguracja szkoleń w powiecie chodzieskim

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 26 stycznia 2016 roku w Domu Kultury w Budzyniu oficjalnie rozpoczęto inaugurację szkoleń w powiecie chodzieskim. Przeprowadzono 3 wykłady dla rolników. Pierwszym wykładowcą był kierownik PZDR w powiecie chodzieskim Janusz Marcinkowski, który omówił obowiązujące przed wiekami oraz aktualne regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Podkreślał w wykładzie zwierzę nie ma i nie może mieć żadnych praw, nie ma nawet prawa do opieki i ochrony ze strony człowieka, człowiek ma jednak obowiązek mu taką opiekę i ochronę zapewnić. Następnym wykładowcą były Panie z PIW z lekarzem powiatowym Iwoną Juraszek na czele które przedstawiły zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru…