Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
23 marca 2017

Płatności bezpośrednie w roku 2017.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
14 marca2017 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące zmian w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich w bieżącym roku. Według nowych zasad: płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych; płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni uprawy truskawek; płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych - przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową; płatność do bydła lub płatność do krów - przysługuje maksymalnie do 20 sztuk oraz gdy rolnik nie będzie realizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, utrzymywanie obszarów proekologicznych…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2017
17 marca 2017

Szkolenia specjalistyczne w Budzyniu.

Opracowanie: Anna Szafranek • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 2 marca br. w Domu Kultury w Budzyniu zorganizowano szkolenie dla rolników, które było poświęcone ekologii, ochronie środowiska i płatnościom obszarowym. Pierwszym prelegentem byli przedstawiciele ARiMR, którzy omówili zasady poprawnego składania wniosku obszarowego. Przedstawili również błędy jakie najczęściej rolnicy popełniają przy składaniu wniosku. Zwrócili uwagę na przestrzeganie powierzchni proekologicznej, poprawne deklarowanie zwierząt do płatności, zachowanie terminu ich przebywania w siedzibie stada. Następnie pani Grażyna Barczykowska, przedstawiła rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 - 2020. Osoby, którym na sercu leży produkowanie zdrowej żywności mogą skorzystać z   tego działania i ubiegać się o dodatkowe płatności z   tytułu prowadzenia gospodarstwa produkcją ekologiczną. Na zakończenie spotkania pani Anna Szafranek przedstawiła Plan działalności rolno-środowiskowo-klimatyczny…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
22 lutego 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Z uwagi na występujące obecnie na obszarze całego kraju bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, zostało zorganizowane dnia 15.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Chodzieży spotkanie z rolnikami mające na celu przybliżenie wymogów jakie spoczywają na posiadaczach ptactwa domowego. Prowadząca - pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży lek. wet. Katarzyna Idczak - powołując się na rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przedstawiła metody bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa. Przede wszystkim należy: wstrzymać się od wypuszczania drobiu na wybiegi; zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób…
Ostatnio zmieniany 22 lutego 2017
21 lutego 2017

BHP w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 08 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Chodzieży odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące ważnego tematu jakim jest Bezpieczeństwo   i Higiena Pracy w rolnictwie. Praca w gospodarstwie rolnym to nie tylko ciężkie, ale także niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo, a rolnik wykonuje wiele prac niezwiązanych typowo z rolnictwem(m. in. naprawa maszyn, instalacji elektrycznych itp.). Nienormowany czas pracy, gdzie dość często potrzebny jest pośpiech wpływa negatywnie na to, że w rolnictwie wypadki zdarzają się znacznie częściej niż w innych działach gospodarki. Tematykę tą przybliżył pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy z Piły pan Zbigniew Ćwikła. Prowadzący zwrócił uwagę na to, że względu na nagminne wypadki…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2017
06 lutego 2017

Epidemia ptasiej grypy –posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chodzieży

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy, starosta Julian Hermaszczuk zwołał we wtorek posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży zebrali się przedstawiciele samorządów oraz instytucji działających na terenie powiatu.  Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego, o zagrożeniach związanych z wirusem H5N8 oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa opowiadała Powiatowy Lekarz Weterynarii, Iwona Juraszek. Omówiono też procedury, konieczne do zastosowania w razie wystąpienia ogniska grypy. Starosta Julian Hermaszczuk i jego zastępca Mirosław Juraszek stwierdzili, że przepisy to jedno, a realne zagrożenie może wywołać nieprzewidziane sytuacje, dlatego warto zwrócić się o zorganizowanie odpowiednich ćwiczeń i przeszkolenia na szczeblu wojewódzkim. W opublikowanym komunikacie Wielkopolski…
06 lutego 2017

Inauguracja szkoleń w powiecie chodzieskim

Opracowanie: kierownik Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 26 stycznia 2016 roku w Domu Kultury w Budzyniu oficjalnie rozpoczęto inaugurację szkoleń w powiecie chodzieskim. Przeprowadzono 3 wykłady dla rolników. Pierwszym wykładowcą był kierownik PZDR w powiecie chodzieskim Janusz Marcinkowski, który omówił obowiązujące przed wiekami oraz aktualne regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Podkreślał w wykładzie zwierzę nie ma i nie może mieć żadnych praw, nie ma nawet prawa do opieki i ochrony ze strony człowieka, człowiek ma jednak obowiązek mu taką opiekę i ochronę zapewnić. Następnym wykładowcą były Panie z PIW z lekarzem powiatowym Iwoną Juraszek na czele które przedstawiły zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru…
06 lutego 2017

Pielęgnacja i cięcie winorośli

Opracowanie: Kądziołka Jadwiga • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Polsce winorośl znana jest od dawna, jednak uprawa jej na naszym terenie prowadzona jest amatorsko – w ogródkach przydomowych i na działkach. Klimat nasz nie sprzyja winoroślą, przed mrozami musimy je zabezpieczać, a w niekorzystnych chłodnych latach owoce są zbyt kwaśne. Na naszych terenach należy sadzić odmiany bardzo wczesne dojrzewające w sierpniu – początek września. Winorośl nie ma dużych wymagań glebowych, w zasadzie rośnie na każdej byle nie na podmokłej czy kwaśnej. Lubi stanowiska słoneczne i zaciszne. Najlepszy plon i smak owoców jest posadzeniu ich na ścianach południowych budynku, które dają osłonę przed zimnymi wiatrami a ciepło ścian ma wpływ na smak owoców. W uprawie amatorskiej należy zasilać…
Ostatnio zmieniany 06 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Margoninie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
22 grudnia 2016

Nowa obora

Opracowanie: Krzysztof Leszczyński • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Gospodarstwo państwa Kosickich znajduje się na terenie gminy Chodzież w miejscowości Milcz. Obecnie pan Rajmund wraz synem Rafałem gospodarują na powierzchni 63,76 ha UR, z tego 45,39 ha zajmują trwałe użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka krowiego, gdzie dodatkowo również zajmują się chowem młodego bydła opasowego. Roczna sprzedaż mleka wynosi 170 000 l, a sprzedaż bydła w ciągu roku to 20 sztuk. Projektowane przedsięwzięcie polegało na budowie obory wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i płytą obornikową dla młodego bydła. Budynek będący przedmiotem inwestycji służy jako odchowalnia dla sztuk, które mają być przeznaczone do remontu stada krów mlecznych oraz dla sztuk przeznaczonych do opasu. Obiekt, który może pomieścić…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016