Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
Kompost jest jednym z głównych nawozów organicznych.  Jego produkcja jest zabiegiem czasochłonnym i pracochłonnym. Sporządzanie prawidłowego kompostu wymaga odpowiedniego miejsca składowania ( miejsce to musi być zacienione, osłonięte od wiatru) oraz materiału(obornik, słoma , gnojowica, gnojówka,  resztki roślinne  ).Są dwie metody przygotowania kompostu, pierwsza to metoda pasywna – bez aktywnego napowietrzania i druga to metoda  przerabiania pryzmy  za pomocą rozrzutnika , ładowacza czy aeratora..  Po przekompostowaniu obornika  uzyskuje się  wysokiej jakości nawóz organiczny, który powoduje  zwiększenie  zdolności sorpcyjnej  gleb lekkich, poprawę struktury gleb ciężkich oraz zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby, która wpływa na poprawę zdrowotności roślin. W tym roku demonstracja była…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
26 października 2015

pokaz technologiczny Milcz

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  Stale powiększający się rynek Unii Europejskiej zmusza polskich producentów mleka do ciągłych inwestycji w gospodarstwie .W celu poprawy opłacalności produkcji oraz jakości otrzymanego produktu jest  wprowadzenie nowych technologii w gospodarstwie rolnym. Takim czynnikiem może być zmiana technologii żywienia krów i młodego bydła hodowlanego. W dniu 8.10.2015 roku w miejscowości  Milcz na terenie gminy  Chodzież  w gospodarstwie Pana Macieja Dahlke odbył się pokaz na temat:” Przygotowanie TMR w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mleka”. Gospodarstwo o pow. 70 ha posiada 35 ha gruntów ornych i 30 ha użytków zielonych oraz utrzymuje  140 szt.  bydła w tym 55 szt. krów dojnych.…
Ostatnio zmieniany 26 października 2015
01 października 2015

Susza na gminie Budzyń

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Do dnia 30 września 2015 roku można było składać wnioski do ARiMR  przyznanie wsparcia finansowego z powodu wystąpienia suszy. W gminie Budzyń wnioski  wystąpieniu suszy  były przyjmowane w II turach  tj. od 09.07 – 27.07.2015r.  na zboża ozime i jare i w II turze  od 07.09 – 11.09.2015 r. na ziemniaki i kukurydze na zielonkę . W lipcu złożyło wniosek 87 rolników natomiast we wrześniu 168 rolników. Po oszacowaniu przez powołaną komisję strat na polu i sporządzeniu protokołu,  tylko u 23 rolników wystąpiły straty wyższe niż 30 % średniej produkcji rolnej w gospodarstwie. Na rzepak ozimy i na kukurydze na ziarno IUNG Puławy nie ogłosiły klęski suszowej  i dlatego…
28 września 2015

Spotkanie Środowiskowe

Opracowanie: Kierownik ZD Chodzież • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  We  wtorek  dnia 01.09.2015 r. w Sali Miejsko-Gminnego Domu Kultury  w Margoninie odbyło się Spotkanie środowiskowe-  dotyczące oceny potrzeb doradczych rolników i planowania Programu  Działania Zespołu Doradczego w Chodzieży na 2016 rok. Organizatorem spotkania był Kierownik ZD Chodzież – Pan Janusz Marcinkowski.           W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego i instytucje związane z otoczeniem rolnictwa: - Naczelnik  ARiMR  Biura Powiatowego – Pan Mariusz Prukała,  Delegat Rady Powiatu WIR – Pan Józef Jundziłł,   V-ce Prezes  RZRKiOR – Pani Jolanta Cieślik,   Dyrektor  BGŻ PNB Pariba -   Pani  Alicja Gil  oraz doradcy Zespołu Doradczego. Na wstępie spotkania Kierownik Zespołu Doradczego Pan Janusz…
Ostatnio zmieniany 28 września 2015
16 września 2015

Dożynki powiatowe w Budzyniu

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W dniu 6 września 2015 r. na boisku sportowym w Budzyniu odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Budzyniu. Po nabożeństwie korowód dożynkowy ruszył w kierunku stadionu , gdzie odbyły się dalsze uroczystości  obrzędowe. Otwarcie dożynek odbyło się co rocznym zwyczajem  przemarszu korowodu dożynkowego na czele zespołu ludowego „Tolija” . Każde sołectwo zaprezentowało zgromadzonej publiczności swoje wieńce dożynkowe oraz potrawy charakterystyczne dla danego regionu. Starostowie uroczystości Pan Krystian Ograbek z Podstolic oraz Pani Janina Bedyńska z Grabówki oficjalnie przekazali na ręce Starosty chodzieskiego Pana Juliana Hermaszczuka chleb dożynkowy a on podzielił się z pozostałymi przedstawicielami samorządu i zebranymi uczestnikami…
14 września 2015

Dożynki parafialno gminne w Milczu

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W sobotę 29 sierpnia  w  Milczu odbyły się gminno - parafialne dożynki pod hasłem „Od myszy do cesarza, wszyscy żyją z gospodarza”. Rozpoczęły się one mszą polową na terenach przy sali wiejskiej, gdzie również odbyła się dalsza część obchodów. Wójt gminy Chodzież pani Kamila Szejner  otrzymała od starostów dożynkowych:  pani Anny Gotszling i pana Mieczysława Michalaka symboliczny chleb, którym podzieliła się z mieszkańcami gminy.          Po tej ceremonii rozpoczęły się  występy artystyczne zespołów ludowych, które umilały czas wszystkim , którzy postanowili przybyć na tą imprezę. Podczas trwania dożynek odbywały się liczne konkursy m.in. wieńców dożynkowych, plonów, chleba itp. Okoliczni mieszkańcy…
Ostatnio zmieniany 14 września 2015
19 lipca 2015

Spotkanie w gospodarstwie demonstracyjnym

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  Dnia 10.07.2015 r. w gospodarstwie demonstracyjnym Państwa Danuta i Marek Oko zamieszkałych w Stróżewko gmina Chodzież Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim zorganizował spotkanie z rolnikami powiatu chodzieskiego   Głównymi tematami spotkania było: 1.Omówienie przez kierownika ZD w powiecie chodzieskim Janusza Marcinkowskiego celów WPR w nowym okresie programowania 2014-2020, określonych priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym: a)ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie na obszarach wiejskich, b)poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Wyżej wymienione priorytety już zrealizowane przedstawiono i pokazano w gospodarstwie demonstracyjnym Danuty i Marka Oko 2.Przeprowadzenie pokazu technologicznego nt „ Wdrażanie innowacji do produkcji roślinnej pokaz systemu wspomagania decyzji…
13 lipca 2015

Wyjazd studyjny Minikowo 2015

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Od kilku lat corocznie w okresie letnim organizuję wyjazd studyjny na pozarolnicze przykłady działalności gospodarczej. Cieszą się one szerokim zainteresowaniem mieszkańców obszarów wiejskich. Wyjazd poświęcony jest zagadnieniom związanym z rozwojem wsi czyli jej wielofunkcyjnością. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej staliśmy się uczestnikami Wspólnej Polityki Rolnej ze wszystkimi jej konsekwencjami. Dzięki wsparciu finansowemu jakie dało nam działanie PROW- Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw czy działanie Leadera, wieś skorzystała na wyglądzie, preferuje się zdrowy styl życia, świeżego, czystego powietrza, naturalnego a także pięknego krajobrazu. Tworzą się małe przedsiębiorstwa, aktywizuje się społeczność lokalną do zmian w swoim życiu. Jest to lada wyzwanie nie…
30 czerwca 2015

Dni Pola Nowa Wieś Ujska

Opracowanie: Iwona Walkowiak
W dniu 17 czerwca 2015 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej odbyły się  - Dni Pola.  Honorowy patronat spotkania objęły firmy : Syngenta S A jako lider rynków środków ochrony roślin i nasion. Agrolok sp zoo specjalizujące się w dostarczaniu towarów i usług niezbędnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej DNI POLA od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród rolników i mocno oceniane są przez producentów szczególnie w tym roku kiedy to pogoda dopisała. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w powiecie chodzieskim wpisuje się w historię tworzenia spotkania i w tym roku z samego powiatu …
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2015