Strona Zespołu Doradczego w powiecie chodzieskim
28 czerwca 2016

Zaproszenie na pokaz strażacki

Opracowanie: Iwona Walkowiak
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
27 czerwca 2016

150-lecie kół gospodyń wiejskich

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
  W dniu 11.06. 2016 r. w Margoninie obchodzono uroczystość 150- lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich oraz 35 rocznice zawiązania się Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Margoninie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Margoninie . Następnie członkinie KGW z gminy Margonin i zaproszeni Goście udali się do Restauracji KOMFORT w Margoninie, gdzie obchodzono dalszą część uroczystości. Przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Pani Jolanta Cieślik przywitała zaproszonych gości-Burmistrza UMiG-Margonin Pana Janusza Piechockiego, wice burmistrza – Łukasza Malczewskiego, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Margoninie – Jerzego Tobołe, Proboszcza naszej Parafii - Rafała Wnuka, Jadwigę Kądziołkę pracownika…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2016
19 maja 2016

Produkty lokalne podczas pokazów lotniczych

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Święto 3 MAJA zorganizowane dla mieszkańców gminy Margonin na Stadionie Miejskim przyciągnęły tłumy ludzi, nie tylko z naszej gminy ale również z gmin ościennych. Powodem ciągnącego na stadion chodnikami tłumu ludzi oraz wolno przesuwającymi się ogromem aut był „POKAZ AKROBACJI LOTNICZEJ” wraz z jego oprawą. To on jak i sprzyjająca aura spowodowała natłok tysięcy ludzi   w naszej gminie. Przygotowane zostały różne atrakcje między innymi: Przelot helikopterem, występy dzieci z Przedszkola Samorządowego, pokazy tańca dzieci gimnazjalnych, śpiewy Margonińskiego Chóru ,,CANTATA’’ połączonego z UTW , wszelkie stoiska z różnymi atrakcjami typu zamki dmuchane, zabawki, wystawki prac ręcznych. I tym razem nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Margonin, które…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
30 marca 2016

Stół wielkanocny

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
To już tradycja w naszej gminie. Po raz kolejny Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Margonin przygotowały w dniu 22 marca Tradycyjny Stół Wielkanocny. Na tę okoliczność Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pani Jolanta Cieślik powitała zaproszonych gości z-ce Burmistrza Miasta I Gminy Margonin Pana Łukasza Malczewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin Pana Piotra Ścibure, Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Margoninie Pana Jerzego Tobołe, Proboszcza tutejszej Parafii Rafała Wnuka oraz przedstawicielki poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Margonin. Jak tradycja nasza przedstawia na stołach królowała-gotowana szynka, biała kiełbasa, galarety, sałatka, jajka z majonezem, jajka faszerowane, żurek. Przygotowane zostały również słodkości m.in.. Baby gotowane i drożdżowe,…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
24 marca 2016

Szkolenie informacyjne na temat „Wdrażania Działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie w dniu 07.03.2016 r. zorganizowane zostało szkolenie dla rolników z gminy Margonin. Tematami szkoleń były mi. Wybrane działania PROW 2014 – 2020. Dopłaty bezpośrednie, które omówił przedstawiciel ARiMR Mariusz Prukała. Miesiąc marzec  czyli 31.03.2016 jest również początkiem składania wniosków z działania Inwestycje w środki trwałe ,,Modernizacja  gospodarstw rolnych” dlatego następnym tematem było zasady  i warunki jakie należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowania z działania – Modernizacja gospodarstw rolnych. Był również wykład specjalistyczny z tematu,, Dywersyfikacja gospodarstw rolnych w kierunku działalności nierolniczej w tym zmiany jakie są przy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa w świetle nowych przepisów prawnych. Wyżej wymieniony temat przedstawiła specjalista branżowy…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
24 marca 2016

Szkolenie informacyjne na temat „Wdrażania Działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opracowanie: Jadwiga Kądziołka • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 16.02.2016 r w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie zorganizowane zostało szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich z Programów Pomocowych Wspierających Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 Główny cel programów to : a) poprawa konkurencyjności rolnictwa, b) zrównoważone zarzadzanie zasobami naturalnymi i działaniami naturalnymi w dziedzinie klimatu, c) zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno środowiskowych. Już niedługo bo w marcu mają być wdrażane poddziałania : Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników czyli,, Premie dla młodych rolników” i działanie: Inwestycje w środki trwałe czyli poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
07 grudnia 2015

Szkolenie informacyjne na temat „Wdrażania Działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opracowanie: Janusz Marcinkowski • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
Dnia   22.10.2015 r.  w Margoninie w Restauracji KOMFORT ul. Cmentarna 19, odbyło sie szkolenie informacyjne  na temat wdrażania działań PROW 2014-2020 Spotkanie otworzył Mirosław Leśko  V-ce Przewodniczący BP WIR w Chodzieży.   Powitał  rolników i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek spotkania. 1. Janusz Marcinkowski – kierownik ZD WODR w powiecie chodzieskim  przedstawił  zagadnienia nt. „Rola publicznego doradztwa rolniczego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych” 2. Rafał  Klimek  Z-ca Dyrektora ARiMR w Poznaniu -  omówił sprawy „Rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2015” 3 Marek Piślewski  Z-ca kierownika BWI ARiMR w Poznaniu -  omówił poradnik dla wnioskodawców „Modernizacja gospodarstw rolnych”  Po każdym wystąpieniu wywiązywała…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2016
Kompost jest jednym z głównych nawozów organicznych.  Jego produkcja jest zabiegiem czasochłonnym i pracochłonnym. Sporządzanie prawidłowego kompostu wymaga odpowiedniego miejsca składowania ( miejsce to musi być zacienione, osłonięte od wiatru) oraz materiału(obornik, słoma , gnojowica, gnojówka,  resztki roślinne  ).Są dwie metody przygotowania kompostu, pierwsza to metoda pasywna – bez aktywnego napowietrzania i druga to metoda  przerabiania pryzmy  za pomocą rozrzutnika , ładowacza czy aeratora..  Po przekompostowaniu obornika  uzyskuje się  wysokiej jakości nawóz organiczny, który powoduje  zwiększenie  zdolności sorpcyjnej  gleb lekkich, poprawę struktury gleb ciężkich oraz zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby, która wpływa na poprawę zdrowotności roślin. W tym roku demonstracja była…
Ostatnio zmieniany 07 grudnia 2015
26 października 2015

pokaz technologiczny Milcz

Opracowanie: Iwona Walkowiak
  Stale powiększający się rynek Unii Europejskiej zmusza polskich producentów mleka do ciągłych inwestycji w gospodarstwie .W celu poprawy opłacalności produkcji oraz jakości otrzymanego produktu jest  wprowadzenie nowych technologii w gospodarstwie rolnym. Takim czynnikiem może być zmiana technologii żywienia krów i młodego bydła hodowlanego. W dniu 8.10.2015 roku w miejscowości  Milcz na terenie gminy  Chodzież  w gospodarstwie Pana Macieja Dahlke odbył się pokaz na temat:” Przygotowanie TMR w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mleka”. Gospodarstwo o pow. 70 ha posiada 35 ha gruntów ornych i 30 ha użytków zielonych oraz utrzymuje  140 szt.  bydła w tym 55 szt. krów dojnych.…
Ostatnio zmieniany 26 października 2015